obsah ročníku 1997

1. 1. 1997

Stati, publicistika, polemiky
 

Anketa: Literatura a média 16/97 6

Anketa o mladé literatuře 12/97 11

Anketa o mladé literatuře 13/97 11

Arlov, Uladzimir: Operace „Švábi“ 19/97 11

Armand, Louis: Michael Dransfield a poetika drogové závislosti 11/97 6

Bartošek, Jaroslav: K televizním politickým debatám 11/97 11

Bauer, Michal: Fonetický pravopis jako výraz moderní doby? 2/97 9

Bauer, Michal: O interpretaci a recepci literatury v současnosti 3/97 1

Bauer, Michal: Paměť okamžiku aneb Dvě pravdy? 5/97 12

Bauer, Michal: Fučíkův odznak 6/97 6

Bauer, Michal: První kroky poúnorového režimu v ediční činnosti 10/97 11

Bauer, Michal: Básník tajemství a pokory (Čep) 13/97 4

Bauer, Michal: „Jdeme kupředu!“ 15/97 17

Bauer, Michal: Jiráskovská akce 16/97 10

Bednářová, Michaela: Cesta barona Prášila 17/97 9

Bělič, Oldřich: Recenze o nedočtené knize 21/97 14

Beneš, Jan: Snaha po vylíčení 18/97 16

Benhart, František: Paradoxy Bohumila Hrabala 19/97 12

Beránek - Poledňák - Eliáš: Hudba jako hluk? 5/97 7

Bielecky, Jakub: Fenomén comicsu 9/97 10

Bílek, Karol: K Putnově recenzi vzpomínek Josefa Knapa 21/97 16

Bílková, Aneta: Strach z televize 9/97 11

Bílková, Aneta: Televize a (versus) literatura 16/97 9

Blatná, Renata: Korpus - uskutečněný sen 9/97 17

Blümlová, Dagmar: Ladislav Hofman, historik, který vyvolán bude jménem 5/97 13

Blümlová, Dagmar: Zikmund Winter 11/97 13

Borovniková, Silvija: Cestomilné texty 8/97 16

Bratršovská, Z. - Hrdlička, F.: Život jako příběh 6/97 16

Bratršovská, Z. - Hrdlička, F.: Pravda a iluze 2/97 8

Brennerová, Christiane: Obrazy východní Evropy v poválečném Československu 8/97 10

Brož, František: Maturita snadno a rychle 5/97 11

Brušák, Karel: Ivan Jelínek 2/97 15

Bugge, Peter: České obrazy Evropy 1/97 1

Bugge, Peter: České obrazy Evropy 2/97 4

Bülib, Filip: Hodina české literatury na gymnáziu (ke knize J. Holého) 7/97 7

Cekota, Petr: Zbytečný internet 6/97 9

Cekota, Petr: Literátem snadno a rychle aneb Smrt krásné literatury 7/97 5

Cekota, Petr: K literárním zdrojům J. A. Pitínského 12/97 7

Čálek, Oldřich: Už jenom nějaký Lévinas nás může zachránit 1/97 7

Černá, Milada: Srbské kritické sebereflexe z opozičního tisku 4/97 12

Černý, František: Diskuse v Čapkově vile 3/97 13

Černý, František: Tituly 15/97 17

Čížek, Vítězslav: Odvrácená tvář humoru 18/97 11

Čížek, Vítězslav: Horoskop Tvaru 5/97 6

Čulík, Jan: Alvin Toffler (portrét) 17/97 13

Daněk, Václav: Alexandr Vveděnskij 20/97 13

Demetz, Peter: Sadné zrno 5/97 17

Dokoupil, Blahoslav: Škvoreckého zapomenutá povídka a co s ní souvisí 11/97 9

Dokoupil, Blahoslav: Jiří Kolář a Lidová kultura 12/97 17

Durych, Václav: Slavné dílo vždy nepřináší autorovi slávu 12/97 16

Erhart, Gustav: Karin Boyeová - Orwellova švédská sestra 3/97 7

Exilový PEN klub: Polemika s Jiřím Holým 3/97 16

Exner, Milan: Chaos a geometrie 1/97 11

Exner, Milan: Sv. Augustin a jeho estetika dnes 4/97 10

Exner, Milan: Pamětnice zlého, klevetnice na dobrém (nad dílem Z. Hejdy) 5/97 11

Exner, Milan: Mimo vás s nikým si důvěrně nepíši... 12/97 4

Exner, Milan: Poezie jako syntetický mýtus (Weiner) 15/97 6

Exner, Milan: Čemu se báseň říká 17/97 6

Fetters, Aleš: S. L. Bouška 15/97 7

Filipová, Marie: Česká vesnice na Volyni má aspoň své dějiny 19/97 13

Fischerová, Daniela: Malá zpráva 20/97 7

Fořt, Bohumil T.: Zamyšlení nad dvěma verzemi Weissových Povídek o lásce a nenávisti

18/97 13

Gaži, Martin: Dějinami cesta zaslepená 16/97 13

Gaži, Martin: „Most“ českou kotlinou? 21/97 1

Hahnová, Eva: Češi a imaginární hranice mezi Západem a Východem Evropy 7/97 12

Hahnová, Eva: Československý převrat z roku 1945 9/97 12

Haman, Aleš: K polemickému článku Boženy Správcové 1/97 16

Haman, Aleš: Téma prostituce v české literatuře minulého století 9/97 1

Hanuška, Petr: Postmoderní hledání Michala Viewegha 3/97 14

Hanuška, Petr: Vážený pane Bauere 5/97 12

Hauer, Tomáš: Jazykoví vagabundi, postmoderní politika... 19/97 1

Havelková, Veronika: Doznívání středověkého groteskna v Tragedii Masopusta Mikuláše

Dačického 16/97 12

Havlíček, Petr: Bohatství a chudoba Albrechta Chanovského ve spise Jana Tannera 6/97 12

Hodrová, Daniela: Poetika románů „citujících“ mýtus 6/97 1

Holub, Norbert: Liternet 4/97 1

Hora, Petr: Naděje katolictví na přelomu tisíciletí 16/97 16

Hora, Petr: Užitečnost nového vydání Služebníků neužitečných 17/97 10

Hora, Petr: Dvakrát Dominik Pecka 19/97 16

Hořec, Jaromír: Na počátku byly stoupy 8/97 7

Hořec, Jaromír: Vztah nakladatele a spisovatele v českých kulturních dějinách 13/97 12

Hořec, Jaromír: Ukvapený soud nad minulostí 15/97 17

Hořec, Jaromír: Skrání jejich dotknul se anděl podivení (T. G. M. a básnictví) 21/97 6

Hrabal, Bohumil: Dopis Karlu Maryskovi 4/97 1

Hrabal, Bohumil: Dopisy Karlu Maryskovi 4/97 6

Hrbáč, Petr: Vnější obrátky města 1/97 16


Hrbáč, Petr: A-ha! 4/97 16

Hrbáč, Petr: Meze porozumění III 6/97 16

Hrbáč, Petr: Povídat povídku, Takzvané umění 13/97 9

Hrbáč, Petr: Rychlost 18/97 9

Hrbáč, Petr: Každý má své 19/97 8

Hrbáč, Petr: Dodatky (o J. H. Krchovském) 21/97 9

Hrbata, Zdeněk: Analyzovat romantismus 6/97 17

Chvatík, Květoslav: Odešel nejstarší z velké trojky... (za B. Hrabalem) 7/97 10

Chvatík, Květoslav: Poznámky k některým termínům soudobé literární kritiky 8/97 1

Chvatík, Květoslav: Nečasové úvahy 15/97 4

Jahoda, Mojmír: Polopatkismus 4/97 5

Jahoda, Mojmír: Z dějin polopatkismu 15/97 11

Janáček, Pavel: Od 39 básní k Žlutému soumraku (o složce M. Součkové v melantrišském archivu) 6/97 5

Janát, Bohumír: Umělecký motiv ve filozofii Karla Vrány 18/97 5

Jankovič, Milan: Návraty ke smyslu 18/97 1

Janoušek, Pavel: Jaromír Slomek... 7/97 16

Janoušek, Pavel: O nemravnosti Tvaru aneb Dopis žebravý 19/97 1

Jařab, Josef: Rothův nezkrácený druhý tvůrčí dech 20/97 14

Jelínek, Antonín: Laudatio (pro M. Jankoviče) 18/97 1

Jirků, Irena: Vážený pane Bauere 5/97 12

Jungmann, Milan: Jen cvičná přestřelka 2/97 4

Jurčo, Milan: Hľadanie podstaty literatúry faktu 11/97 1

Jurčo, Milan: Hľadanie podstaty literatúry faktu 12/97 6

Jurčo, Milan: Hľadanie podstaty literatúry faktu 13/97 6

Jurkovič, Pavel: Řetězový rej pospolité radosti (Chorea Bohemica) 20/97 16

Kádrový dotazník podle Jaromíra Slomka 8/97 15

Kafka, Franz - Brod, Max: Korespondence 20/97 12

Kahuda, Václav: Hledání knihy 18/97 10

Kasal, Lubor: Vacíkovo zklamání na konci milénia 1/97 16

Kasal, Lubor: O moři a cenách 2/97 7

Kasal, Lubor: Bítov ‘97 17/97 1

Kasal, Lubor: Kdo jsou ti čerti? 19/97 17

Kasal, Lubor: Sravie 21/97 1

Kasal, Lubor: Jak napsat báseň o hnoji 21/97 7

Kautman, František: Doplněk k článku B. Dokoupila 15/97 9

Keller, Jan: Modernizace, Drogy, Násilí v televizi 1/97 10

Keller, Jan: Lhostejnost, Loterie, Stachanovci konzumu 2/97 10

Keller, Jan: Průmyslový sport, Obětování zvířat, Svádění, Televizní seriály 3/97 10

Keller, Jan: Atomová elektrárna, Bezradnost, Cigaretka 5/97 10

Keller, Jan: Automobil, Billboard, Domácnost 6/97 10

Keller, Jan: Flexibilita, Genové manipulace, Daň silniční 7/97 10

Keller, Jan: Mcdonaldizace, Móda, Krysí reklama 8/97 10

Keller, Jan: Elitář, Dálnice, Externality, Korupce, Infantilizace 11/97 10

Keller, Jan: Marginálové, Návod k použití, Nedostatek času 12/97 10

Keller, Jan: Pivo v plechu, Osamělost, Super, Svoboda kritiky 13/97 10

Kepler, Johannes: Valdštejnův horoskop 10/97 1

Klufa, Jan: K literárnímu dílu Jana Nejedlého 4/97 8

Koldinská, Marie: Valdštejnův horoskop a historická realita 10/97 4

Komárek, Stanislav: K hořkému konci? 2/97 1

Komárek, Stanislav: Být naklonován 6/97 11

Kosková, Helena: Valčík na rozloučenou 13/97 6

Kovařík, Petr: Tajemství smrti Karla Sabiny 20/97 6

Kožmín, Z. - Trávníček, J.: Na tvrdém loži z psího vína 10/97 10

Kožmín, Zdeněk: Obtisky 11/97 14

Kožmín, Zdeněk: Obtisky 12/97 13

Křepelka, Karel: Postmodernismus - skutečnost nebo fikce? 15/97 1

Kuběna, Jiří: Poesie v naději (1. část) 18/97 6

Kuběna, Jiří: Poesie v naději (2. část) 19/97 6

Kuběna, Jiří: 10 bodů k Bítovu 97 19/97 7

Kundera, Milan: Poznámka autora k Valčíku na rozloučenou 9/97 7

Kunderova Nesmrtelnost v estonské kritice 16/97 1

Kyncl, Jaroslav: Jiří Kratochvil: geneze zla 21/97 5

Látal, Jiří: Studie o francouzském románu 4/97 11

Lešikarová, Jana: Ďábelský spisovatel Jaroslav Maria 11/97 17 ld: Okamžiky pravdy 2/97 16

Lorenc, Zdeněk: Mramor se jí studený (Básníci belgického surrealismu) 17/97 16

Macurová, Naděžda: Laudatio 12/97 5

Malura, Jan: Žena v ohrožení a triviální literatura16. a17. století 8/97 6

Mathauser, Zdeněk: Text, který svítí 1/97 6

Mathauser, Zdeněk: Jiskření 11/97 5

Mathauser, Zdeněk: Strukturní rozprava o čtenářově úzkosti 21/97 12

Matys, Rudolf: Podnájem v Babylonské věži aneb Prstoklady o postmoderně 20/97 11

Mitosek, Zofia: Strukturalismus 14/97 14

Mocná, Dagmar: Pokleslý secesní Erós 8/97 12

Moldanová, Dobrava: Zdena Salivarová jako autorka a jako literární postava 1/97 12

Muška, Ladislav: Strach nejen o moudivláčka 7/97 11

Nagy, Ladislav: Beton a plevel, prózy Iana McEwana 2/97 6

Nagy, Ladislav: Boží hra - Neukončené příběhy Johna Fowlese 21/97 13

Novotný, Vladimír: Podkarpatoruský fenomén a česká próza 10/97 12

Novotný, Vladimír: K typologii nové české poezie 17/97 4

Novotný, Vladimír: Čeští Anglosasové aneb Na bezejmenných stezkách 19/97 10

Nový, Petr: Americký duch 10/97 15

Nový, Petr: Hugues Rebell a česká dekadence 15/97 13

Olša jr., Jaroslav: Moderní próza v Singapuru 11/97 16

Ondračka, Pavel: Československý surrealismus, jeho výstavy, pohřby etc. 12/97 12

Papoušek, Vladimír: Střet dvou rozdílných modelů světa v cestopise padesátých let 4/97 14

Papoušek, Vladimír: Ubohý Vonnegut aneb Interpretace jako conquista 7/97 1

Papoušek, Vladimír: Sex jako ...argument v díle českoamerických volnomyšlenkářů

17/97 12

 

Pešek, Jiří: Jak psát dějiny literárního života (úvahy nad knihou J. Holého) 7/97 6

Poláková, Jolana: Řeč pronesená u příležitosti udělení ceny Toma Stopparda 12/97 1

Poslední, Petr: Soumrak literárních generací? 1/97 13

Poslední, Petr: Prostor literárních dějin 9/97 6

Poslední, Petr: Na druhém břehu 17/97 17

Pospíšil, Ivo: Potřebná edice 10/97 13

Pospíšil, Zdeněk: Politická show a kýč 5/97 1

Prečan, Vilém: Minulost a dědictví Charty 77 3/97 11

Prokeš, Josef: Kdo nečte, ať nejí 6/97 9

Pytloun, Ladislav: Ubohý vrah - divadelní adaptace Pavla Kohouta 6/97 13

Reifová, Irena: Má smysl rozlišovat mezi vysokou a nízkou kulturou? 8/97 5

Reifová, Irena: Otevřený dopis Z. Pincovi 15/97 10

Schneider, Jan: Meze interpretace versus neomezenost kontextu 5/97 5

Slavík, Ivan: I česká literatura má své prokleté 20/97 10

Slezák, Pavel: Několik poznámek k Bítovu 97 21/97 7

Slomek, Jaromír: Pět poznámek 9/97 16

Smolka, Zdeněk: Subjekty v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic 3/97 6

Smolka, Zdeněk: Neodekadence? 10/97 7

Soldán, Ladislav: F. X. Šalda jako typ kritika - polemika 20/97 5

Správcová, Božena: Oplzlost zlá 9/97 15

Správcová, Božena: Ale třeba je to jinak 17/97 1

Správcová, Božena: Naděje s objektivní zpětnou kontrolou 19/97 17

Steinová, Rebeca: Básník řádu a vášně 11/97 11

Stoniš, Miroslav: Žít v oblacích 7/97 16

Stránský, Jiří: Budoucnost Mezinárodního PEN klubu 20/97 1

Suchánek, Jiří: Hoďte se rybám! 7/97 4

Suchánek, Jiří: Drůbeží reflex 8/97 16

Syřišťová, Eva: Obrazy a sdělení z odvrácené strany Měsíce I 1/97 17

Syřišťová, Eva: Obrazy a sdělení z odvrácené strany Měsíce II 5/97 16

Šajtar, Drahomír: Laudatio pro Jindřicha Zogatu 2/97 16

Šimon, Patrik: Nekrolog Bohumila Hrabala 4/97 7

Šofar, Jakub: Poztrácené vrtule pilota Čkalova 13/97 1

Šofar, Jakub: Třikrát závoj bez krásy 15/97 16

Šofar, Jakub: Chcete vidět zlatou Prahu? 16/97 9

Šofar, Jakub: O novinářské ruji 17/97 15

Šofaru, Bohnic ze: Hlídka modré krve 10/97 16

Štolba, Jan: Poezie a videoklip 17/97 11

Tesařík, Bohumil: „Je to smutný případ, ten Hácha...“ 16/97 15

Tielschová, Ilse: Paní T., jak je to s identitou? 15/97 12

Tichá, Jindra: Počátky vína na Novém Zélandě 10/97 9

Trávníček, Jiří: Druhé oči (Nad prvním svazkem spisů R. Weinara) 3/97 5

Tureček, Dalibor: Vídeňská erotika a pražská pruderie 9/97 4

Tvar představuje: Texty 2/97 17

Tvar představuje: Scriptum 4/97 17

Tvar představuje: Weles 8/97 17

Tvar představuje: Landek 14/97 17

Tvar představuje: Aspekt 16/97 17

Tvar představuje: Okruh 18/97 17

Urbanec, Jiří: Šaldova „kritika patosem a inspirací“ a dnešní doba 20/97 4

Vacík, Miloš: Propast, nebo nebe? 3/97 13

Vaculík, Ondřej: K Suchánkovu článku Drůbeží reflex 13/97 15

Valenta, Vladimír: Náš příběh nekončí 20/97 15

Všetička, František: Tolerhans-Tonl 13/97 16

Zachová, Alena: Topos „jiných dimenzí“ ve fantasy literatuře 18/97 12

Zelinský, Miroslav: O tom osamělém běhu s malou vzpomínkou na velkého rockera 6/97 16

Zelinský, Miroslav: Básně z bezčasí 14/97 1

Zelinský, Miroslav: Rok 1947 14/97 6

Zelinský, Miroslav: Svět podle J. X. D. 14/97 7

Zelinský, Miroslav: Narace a dějiny 14/97 8

Zelinský, Miroslav: Videoklip jako žánr literární? 14/97 10

Zelinský, Miroslav: Ondrušovo čtení Ondruše 14/97 10

Zelinský, Miroslav: Český slovník slovenských spisovatelů 14/97 15

Zelinský, Miroslav: Kritická příloha Tvaru 14/97 22

Zelinský, M., Svoboda, R., Dokoupil, B.: Slovník literárních časopisů po r. 1954 14/97 12

Zeman, Jiří: Zamyšlení nad fenoménem zla 11/97 12

Žilka, Tibor: Utópia slovanskej vzájomnosti 1/97 14

 

 

 

 

Poezie

 

Andersson, Claes 10/97 19

Antošová, Svatava: 7/97 11

Bartošek, L. D. 10/97 17

Bartošková, Věra: 7/97 11

Bergerová, Zdenka 18/97 19

Bonowicz, Wojciech 19/97 18

Cvetajevová, Marina 2/97 1

Čebiš, Robert 6/97 19

Dapit, Petr 12/97 18

Deml, Jakub 6/97 1

Dransfield, Michael 11/97 7

Droogenbroodt, Germain 12/97 19

Dílna Tvaru 3/97 18

Fajkus, Robert 8/97 1

Harák, Ivo 18/97 19

Hauková, Jiřina 20/97 1

Hruška, Petr 3/97 1

Hruška, Petr 18/97 18

Jelínek, Ivan 1/97 18

Kearney, Richard 16/97 1

Kůs, Ludvík 18/97 19

Křepelka, Karel 15/97 1

Lin-Ze 14/97 16

Lopatka, Miroslav 9/97 1

Lorenc, Zdeněk 8/97 19

Lorenc, Zdeněk 11/97 18


Macura, Ondřej 10/97 17

Nádvorníková, Alena 12/97 1

Obláčková, Anděla 13/97 17

Petrović, Bronislav 11/97 9

Petříček, Petr 16/97 18

Ratoš, Jonatan 10/97 1

Reiner, Martin 10/97 19

Reiner, Martin 17/97 1

Rodésová, Montserrat 18/97 19

Scheinpflugová, Olga 21/97 17

Řezníček, Pavel 3/97 19

Slíva, Vít 18/97 18

Současná polská poezie 5/97 18

Stachura, Edward 14/97 18

Steinová, Rebeca 14/97 1

Stojićić, Djoko 19/97 19

Stradický-Stanczyk, Petr O. 16/97 18

Szymborska, Wislawa 4/97 7

Šalda, František Xaver: 7/97 1

Šimůnková, Tereza 13/97 17

Štroblová, Jana 20/97 1

Šustáček, Ferdinand 17/97 18

Toman, Karel 5/97 1

Tomeš, Milan 17/97 19

Vacík, Miloš 3/97 19

Vacík, Miloš 13/97 19

Veselský, Jiří 12/97 19

Vlach, Luboš 11/97 19

Weiner, Richard 11/97 1

Wiedemann, Adam 14/97 16

Wojaczek, Rafał 14/97 19

Zogata, Jindřich 15/97 19

 

 

 

 

Próza

 

Allendová, Isabel: Pomsta 13/97 18

Binar, Ivan: Promluvy ke spící kočce 1. 20/97 17

Blaeulich, Max: O černém obláčku, Psi z Bukurešti 15/97 19

Čábela, Josef: Višňování 4/97 19

Faulkner, William: Hluk a vřava 20/97 18

Fischerová, Daniela: Hoch z antihmoty aneb O mé babičce 20/97 17

Grögerová, Bohumila: Branka z pantů 20/97 20

Hochel, Braňo: Záhradník 10/97 18

Hrbáč, Petr: Starosta, Velitel, Do divadla!, Mléč 9/97 18

Hvorecký, Michal: Mrakodrap 7/97 19

Klukanová, Ludmila: Krajiny 15/97 18

Macura, Vladimír: Kouzlo poezie, obzvláště slovanské 6/97 18

Majcher, Jan: O zvnějšňování vnitřního 21/97 18

Marboe, Marcella: Jen tak si být sama sebou 20/97 17

Medvědí žena atd. (indiánské povídačky) 12/97 9

Moritz, V. M.: Triatlon 9/97 18

Przeczek, Wilhelm: Torpédo v Kamélii 17/97 18

Pálenský, Petr: Nadešel čas bláznů 11/97 19

Smoljak, L. - Svěrák, Z.: Cimrman dentista 20/97 17

Šilhan, Filip: Věci ve tmě 1/97 18

Šilhan, Filip: Můra a sen 16/97 19

Tarkovskij, Andrej: Deník 5/97 14

Třešňák, Vlastimil: U tří Steinitzů 1/97 9

Uvíra, Kryštof: Gesto z písku 4/97 18

Velikić, Dragan: Joyce v Terstu 8/97 18

Velikić, Dragan: Příběh o dvou Vladimírech 2/97 18

Vveděnskij, Alexandr: Smrtipoty 20/97 13

Zábrana, Jan: Celý život (úryvky) 17/97 8

Žila, Jaroslav: 6/97 19

 

 

 

 

Rozhovory

 

Blahynka, Milan 3/97 8

Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František 2/97 8

Diviš, Ivan 20/97 9

Graham, Peter 5/97 8

Gurevič, Aron 7/97 8

Hrbáč, Petr 19/97 8

Kahuda, Václav 18/97 8

Kinkor, Jiří 21/97 8

Ludva, Roman 11/97 8

Machala, Lubomír 9/97 9

Marianacci, Dante 20/97 8

Matoušek, Ivan 6/97 8

Nakladatelství Doplněk 8/97 9

Opelík, Jiří 15/97 8

Peňás, Jiří 16/97 8

Pluháček, Martin 8/97 8

Putna, Martin C. 4/97 8

Rokytka, Milan 9/97 8

Sokalav-Vojuš, Sjaržuk 19/97 11

Suchomel, Milan 13/97 8

Tichá, Jindra 10/97 8

Topol, Jáchym 12/97 8

Třešňák, Vlastimil 1/97 8

Vodička, Miloš 7/97 17

Zákupa, Richard 21/97 11

 

Pět odpovědí, str. 3

 

Adamovič, Ivan 3

Balk, Eero 12

Berková, Alexandra 20

Grosmanová, Edita 21

Horák, Jiří 13

Janáková, Iva 10

Kocourek, Jiří 1

Krištof, Václav 5

Lahoda, Vojtěch 2

Měšťan, Antonín 19

Rambousek, Jiří 4

Rulf, Jiří 15

Špirit, Michael 16

Uvíra, Kryštof 6

Vernerová, Andrea 8

Víšková, Jarmila 9

Zelinský, Miroslav 14

Zgustová, Monika 11

 

 

 

 

 

Z literárního archivu PNP, str. 14

 

Deml, Jakub: Korespondence 6

Dopisy dětí Františku Hrubínovi 8

Fričová, Karolina: Deník 15

Fričová, Karolina: Deník 16

Fučíková, Gusta: Autobiografie 17

Havlíček, Jaroslav: Dopisy z vojny 7

Hlávka, Miloš: Z deníku 21

Kostroun, Karel: Hledání tvaru v próze Alexandra Klimenta 13

Kraus, Arno: Dopisy T. R. Fieldovi 10

Kvapil, J. a Svoboda, F. X.: Oplakávání Aloise Jiráska 12

Marek, Antonín: Měj se dobře, má hubičko! (z rodinné korespondence) 18

Na okraj písemné pozůstalosti Čeňka Zíbrta 19

Svobodová, Růžena: Korespondence s Arne Novákem 9

 

 

 

 

Biologicko-společenské poklesky autor Stanislav Komárek, str. 16

 

A přece létají 4

Barva sezony 7

Cesta skrz 21

Co čert chce 9

Dědictví otců 18

Do cibule 19


 

 

 

 

Klíma, Miroslav: Hodiny do povřísel 1

Klobouk, Jiří: Andrea, Oslava mých šedesátých narozenin 19

Literární soutěž Danny 97 12

Miler, Karel: K věci 7

Moucha, Josef: Svět je svět 9

Mrazík I 13

Mrazík II 15

Pajas, Robert: Přirozené vlivy 11

Rotrekl, Zdeněk: Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky 21

Sacher, Petr: Konec poezie 18

Stoniš, Miroslav: Pakárna na entou (komedie o dvou dějstvích) 2

Tři eseje - vítězné práce z lit. soutěže 20

Vízdalová, Ivana: Na stezkách kritického žánru 17

Wimmer, Stanislav: Božena Němcová o Babičce 10

Zelinský, Bronislav: Zlatá svatba Hanse Rösslera 14

 

 

 

 

Recenze

(v závorce uveden autor recenze)

 

Ajvaz, Michal: Tyrkysový orel (Vladimír Novotný) 19/97 20

Aluze 5/1997 (Petr Cekota) 16/97 23

Aspekt (časopis) (Miroslav Zelinský) 14/97 22

Bachmannová, Ingeborg: Malina (Ivana Vízdalová) 4/97 23


 

 

Hrad přepevný... 15

Jedné podstaty 9

Jméno a číslo šelmy 21

Morbus sacer 19

...na věčné časy 17

Nad naše síly 13

Neučiníš sobě obrazu 16

Opičí past 7

Opovážlivé nespoléhání 17

Pocit uvědomění 11

Pravda vás osvobodí 10

Proces interpretace 10

Proces lpění 12

Proces vykoupení 18

Prodli jen, jsi tak krásný 17

Svět jako vůle a představa 13

Z vody vytažení 15

Zločin a trest 4

 

 

 

 

Souvislost, str. 24

 

Bílek, Petr A.: Současná teorie literatury v USA 21

Gutfreund, Emil: Z deníku 15 - 17

Chvatík, Květoslav: Setkání a přátelství 18 - 19

Jungmann, Milan: Spory časové a nadčasové 20

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata 3 - 9

Krahulík, M.: Tarot jako univerzální systém 10 - 13

Lorenc, Zdeněk: Poslední bitva o Dada pravé a Dada naruby 1 - 2

Thore, Tony: Slovník pojmů postmoderní kultury 14

 

 

 

 

Edice Tvary

 

Bauer, Michal: Interpretace Ortenovy poezie českou literární kritikou 6

Binar, Ivan: Esej pro Petra S. 5

Burián, Roman: Literární kritika v českých denících 1990-91 8

Filipi, David: Smotky vidin 3

Charoust, Milan: Bílý a černý blues 16

Jedličková, Alice: Vykrádání Zlodějiny aneb Poetika 4


Balzac, Honoré de: Úvaha o elegantním životě (Vladimír Novotný) 5/97 21

Beierwaltes, Werner: Platonismus a dějiny (Ladislav Nagy) 7/97 22

Bernhard, Thomas: Wittgensteinův synovec (Karel Minařík) 3/97 22

Bezchlebová, Franková, Štichová: Cesta - cíl neznámý (Jan Podlešák) 3/97 23

Binar, Ivan: Jeníkova práce (Iva Málková) 17/97 21

Blažková, Jaroslava: ...ako z gratulačnej karty (Miroslav Zelinský) 14/97 20

Bohové s lotosovýma očima (Jana Červenková) 18/97 22

Bondy, Egon: Severin (Vladimír Novotný) 1/97 20

Bondy, Egon: Sklepní práce (Vladimír Novotný) 20/97 23

Bonn, Hanuš: Dozpěv (Hana Housková) 1/97 22

Box 6/1996 (Petr Cekota) 6/97 23

Burke, Peter: Italská renesance (bho) 4/97 23

Čechov, Anton Pavlovič: Drama na lovu (Vladimír Novotný) 6/97 21

Čejka, Eduard: Československý odboj na západě (Jaromír Hořec) 11/97 22

Čep, Jan: Samomluvy a rozhovory (Michal Bauer) 9/97 21

Černý - Preisner: O povaze naší kultury, Kultura bez konce (Vladimír Papoušek) 15/97 20

Černý, Jiří: Dějiny lingvistiky (Olga Blažková) 10/97 22

Česká a slovenská literatura dnes (sborník) (Petr Cekota) 19/97 22

Česká grafika XX. století (bh) 21/97 23

Česká literatura (časopis) (Miroslav Zelinský) 14/97 22

Český jazyk na přelomu tisíciletí (Olga Trávníčková) 19/97 20

Čivrný, Lumír: Milost milosti (Jaroslav Fryčer) 21/97 22

Dačický z Heslova, Mikuláš: Paměti (Jan Malura) 3/97 20

Daněk, Hnát: Až budeme velcí (Martin Pilař) 8/97 20

Dějiny americké literatury (Petr A. Bílek) 20/97 22

Dějiny Ruska (Zdeněk Pousta) 9/97 23

Dějiny Univerzity Karlovy (Luboš Velek) 12/97 21

Doležal, Miloš: Podivice (Pavel Kotrla) 16/97 21

Durych, Jaroslav: Služebníci neužiteční (Vladimír Papoušek) 7/97 21

Durych, Václav: Svatý Jiří (Milan Exner) 10/97 20

Dusil, Viktor: Jako by tudy nikdo nešel (František Černý) 4/97 22

Dvory velmožů s erbem růže (Marie Koldinská) 17/97 22

Estetika na křižovatce humanitních disciplín - sborník (Zdeněk Mathauser) 18/97 21

Fajkus, B.: Současná filosofie a metodologie vědy (Karel Berka) 19/97 22

Fajkus, Robert: Sivý křik (Jiří Staněk) 13/97 22

Fajkus, Robert: Sivý křik (Pavel Kotrla) 13/97 23

Filosofický časopis (Ladislav Nagy) 6/97 23

Filosofický časopis 6/1997 (Ladislav Nagy) 13/97 23

Fischerová, Daniela: Přísudek je v této větě podmět (Iva Málková) 7/97 21

Gaarder, Jostein: Tajemství karet (Miluše Juříčková) 19/97 22

Gellner, František: Teplo zhaslého plamene (Vladimír Píša) 11/97 21

Generace 45 - sborník (Pavel Kosatík) 12/97 23

Golding, William: Dědicové (Ladislav Nagy) 5/97 23

Grondin, Jean: Úvod do hermeneutiky (Vladimír Papoušek) 21/97 21

 

Grögerová, B. - Hiršal, J.: Nonsens (Vladimír Píša) 13/97 20

Gurevič, Aron: Nebe, peklo, svět (Marie Koldinská) 3/97 23

Haugová, Mile: Alfa Centauri (Miroslav Zelinský) 14/97 20

Haumann, H.: Dějiny východních Židů (Hana Housková) 17/97 22

Havelka, Jaroslav: Tesknice a zvukomalby (Milan Exner) 16/97 20

Hemelík, Martin: Spinoza (Ladislav Nagy) 4/97 23

Hilský, Martin: Modernisté (Silvia Pokrivčáková) 8/97 22

Holub, Miroslav: Aladinova lampa (Ladislav Pytloun) 8/97 22

Hořec, Jaromír: Půlnoční jam session, Vnitrozemí (Mirek Kovářík) 6/97 20

Host 6/1996 (Patrik Šimon) 2/97 23

Host 2, 3/1997 (Petr Cekota) 13/97 23

Hostovský, Egon: Půlnoční pacient (Vladimír Papoušek) 8/97 21

Høeg, Peter: Cit slečny Smilly pro sníh (Blanka Kirsteinová) 10/97 22

Hrochovi, Věra a Miroslav: Křižáci ve svaté zemi (Marie Koldinská) 8/97 23

Huelle, Pawel: Davídek Weiser (Václav Burian) 2/97 22

Charitonov, Mark: Car a blázen (Světla Mathauserová) 5/97 22

Churchill, W. L. S.: Zrození Británie (Petr V. Bílek) 12/97 22

Chvatík, Květoslav: Člověk a struktury. Kapitoly z neostrukturální poetiky (Jiří Trávníček)

5/97 20

Jandourek, Jan: V jámě lvové (Vladimír Píša) 18/97 22

Jankovič, Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala (Vladimír Papoušek) 11/97 20

Jeřábek, Dušan: Brněnská romance (Jiří Rambousek) 12/97 20

Jeřábek, Dušan: Arne Novák (Světla Mathauserová) 15/97 20

Jeřábek, Čestmír: Cizinec na ostrově (Pavel Kotrla) 1/97 21

Jesenská, Milena: Nad naše síly (Hana Housková) 19/97 21

Jirous, I. M.: Magorova mystická růže (Miroslav Zelinský) 14/97 21

Jungmann, Milan: V obklíčení příběhů (Alena Přibáňová) 7/97 20

Kafka, Franz: Deníky 1909-1912 (Ivana Vízdalová) 6/97 21

Kahuda, Václav: Veselá bída (Vladimír Novotný) 10/97 20

Kamen, Jiří: Za všechno může kocour (Petr Hanuška) 11/97 21

Kantůrková, Eva: Záblesky paměti (Vladimír Novotný) 21/97 20

Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru (Jiří Pokorný) 21/97 23

Kasal, Lubor: Jám (Miroslav Balaštík) 13/97 20

Kennedy, Paul: Vzestup a pád velmocí (Jiří Pokorný) 15/97 22

Klíma, Ivan: Poslední stupeň důvěrnosti (Michal Bauer) 2/97 20

Klimek, Antonín: Boj o Hrad (Pavel Kosatík) 5/97 23

Klukanová, Ludmila: Zemský ráj... (Blahoslav Dokoupil) 5/97 20

Knap, Josef: Bez poslední kapitoly (Vladimír Novotný) 17/97 20

Kolář, Jiří: Dílo (Vladimír Papoušek) 13/97 20

Kontext - překlad - hranice (sborník) (Alena Přibáňová) 19/97 21

Kopecký, Miloš: Já (Vladimír Píša) 7/97 21

Kosatík, Pavel: Bankéř první republiky (Jiří Pokorný) 11/97 23

Král, Petr: Soukromý život (Marie Langerová) 7/97 20

Krallová, Hanna: Tanec na cizí veselce (Petr Cekota) 12/97 21

Kratochvil, Jiří: Nesmrtelný příběh (Milan Jungmann) 20/97 21

Krchovský, J. H.: Leda s labutí (Milan Exner) 15/97 21

Kriseová, Eda: Kočičí životy (Petr Hanuška) 15/97 21

Kritika a kontext (časopis) (Miroslav Zelinský) 14/97 22

Kryl, Karel: Znamení doby (Mirek Kovářík) 4/97 22

Kubešová, Blanka: Perlový svět (Michaela Bednářová) 7/97 22

Kubin, Alfred: Země snivců (Ivana Vízdalová) 13/97 22

Lahoda, Vojtěch: Český kubismus (bh) 13/97 22

Langer, Martin: Průsmyky (Jiří Staněk) 16/97 22

Larus, Radek: Pán domu (Irena Zítková) 21/97 21

Lašťovka, Ledvinka a kol.: Pražský uličník (Bohuslav Holý) 17/97 23

Lévinas, Emmanuel: Totalita a nekonečno (Ladislav Nagy) 17/97 22

Levy, Alan: Simon Wiesenthal a jeho případy (Hana Housková) 6/97 22

Lévy, Bernard-Henri: Poslední dny Charlese Baudelaira (Petr Trnka) 12/97 22

Levý, Jiří: České teorie překladu (Ivana Vízdalová) 1/97 22

Lewis, Bernard: Dějiny Blízkého východu (Ladislav Nagy) 18/97 23

Listopad, František: První věty (Patrik Šimon) 12/97 21

Literatura, vězení, exil (sborník) (Antonín Jelínek) 20/97 21

Lopatka, Miroslav: Pouť (Jiří Trávníček) 21/97 22

Ludva, Roman: Smrt a křeslo (Alena Přibáňová) 3/97 21

Lukeš, Zdeněk: Praha - Průvodce19. a20. stoletím (bh) 16/97 23

Lustig, Arnošt: Propast (Michal Bauer) 4/97 21

Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (Michal Bauer) 8/97 21

Macek, Josef: Česká středověká šlechta (Marie Koldinská) 12/97 23

Maděra, Petr: Krevel (Pavel Kotrla) 7/97 23

Maděra, Petr: Krevel (Petr Hrbáč) 7/97 23

Majer, Jiří: Kašpar Šternberk (Luboš Velek) 15/97 22

Malá encyklopedie hinduismu, Malá encyklopedie buddhismu (Milena Štráfeldová) 8/97 23

Mališ, Otakar: Čítanka světové literatury - I. díl (Emil Lukeš) 10/97 23

Matthewsová, Caitlin: Keltské duchovní tradice (Milena Štráfeldová) 1/97 21

Mazáč, Jaroslav: Konec návštěv (Jiří Staněk) 7/97 20

Mikeš, Petr: Stříbrný pták ve žluté skříni (Iva Málková) 16/97 22

Mikulášek, Oldřich: Verše I (Pavel Kotrla) 19/97 20

Morava, Jiří: Havlíček v Brixenu (Vladimír Macura) 18/97 20

Moštěk, Jan: Tenkrát v Paříži aneb Byl slídivej jako kočka, ale rád si (Patrik Šimon)

7/97 22

Motýl, Petr: Spratek a krásná Danuše (Vladimír Novotný) 8/97 20

Murrer, Ewald: Sny na konci noci (Alena Blažejovská) 1/97 21

Musil, Robert: Wilfried Berghahn (Ivana Vízdalová) 8/97 22

Němec, Ludvík: Já jsem ta tma (Pavel Kotrla) 5/97 20

Opera - velká encyklopedie (Jana Vašatová) 2/97 23

Orten, Jiří: Prózy I (Mirek Kovářík) 16/97 21

Ouředník, Patrik: Neřkuli (Pavel Kotrla) 6/97 20

Palivec, Josef: Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel (Jan Wiendl) 4/97 21

Papoušek, Vladimír: Egon Hostovský (Vladimír Novotný) 9/97 20

Patočka, Jan: Sebrané spisy - první dva svazky (Ladislav Nagy) 9/97 22

Pernes, Jiří: Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství (Jiří Pokorný) 1/97 23

Petrů, Eduard: Vzdálené hlasy (Jan Malura) 10/97 20

Procacci, Giulian: Dějiny Itálie (Jana Červenková) 20/97 22

Procházková, Lenka: Šťastné úmrtí Petra Zacha (Michal Schindler) 21/97 21

Prométheus (časopis) (Petr Cekota) 16/97 23

Přetržená nit (almanach) (Milan Exner) 5/97 21

Putík, Jaroslav: Plyšový pes (Vladimír Novotný) 3/97 20

Putzlacher-Buchtová, Renata: Markétka hledá Mistra (Pavel Weigel) 5/97 22

 

Rajchman, Pavel: Androgyn (Naděžda Macurová) 3/97 21

Renaudová, Suzanne: Dopisy Bohuslavu Reynkovi (Michal Bauer) 12/97 20

Revolver Revue č. 32 (Pavel Kosatík) 1/97 23

Revolver Revue č. 33 (Pavel Kosatík) 6/97 23

Richterová, Sylvie: Ticho a smích (Petr A. Bílek) 18/97 20

Rilke, Rainer Maria: Zabíječ draků (Jiří Veselý) 5/97 22

Rilke, Rainer Maria: Příběhy o milém Pánubohu (Ivana Vízdalová) 19/97 21

Rozanov, Vasilij Vasiljevič: Apokalypsa naší doby (Vladimír Novotný) 11/97 22

Rulf, Jiří: Nebezpečné dny (Milan Exner) 11/97 20

Salaqurdová, Jiřina: Pohádky ze stříbrných hor (Olga Ještě Blažková) 9/97 20

Saudek, Erik A.: Labuť a růže (Petr Cekota) 17/97 20

Shakespeare, William: Sen noci svatojánské (Ladislav Nagy) 10/97 23

Silková, Leslie M.: Obřad (Kolář, Stanislav) 17/97 21

Singer, Isaac B.: Láska a vyhnanství (Hana Housková) 21/97 22

Slíva, Vít: Volské oko (Jiří Trávníček) 11/97 20

Smetanová, Jindřiška: TGM: „Proč se neřekne pravda?“ (Pavel Kosatík) 2/97 21

Sokol, Jan: Rytmus a čas (Ladislav Nagy) 3/97 22

Sontagová, Susan: Nemoc jako metafora (Ladislav Nagy) 11/97 22

Sousedík, Stanislav: René Descartes a české baroko (Vladimír Urbánek) 3/97 22

Souvislosti (časopis, téma Slovinsko) (Pavel Šaradín) 19/97 23

Staněk, Jiří: Na hrobech samojedů (Petr Hruška) 15/97 23

Staněk, Jiří: Na hrobech samojedů (Miroslav Zelinský) 15/97 23

Stich, Alexandr: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (lingvoliterární Jiří Trávníček)

1/97 20

Stolzl, Christoph: Kafkovy zlé Čechy (Ivana Vízdalová) 12/97 22

Strach o moudivláčka, Sčítání tónů (Vladimír Píša) 9/97 22

Suchan, Petr: Velká cesta k patě světa (Petr V. Bílek) 6/97 22

Suchánek, Vladimír - grafika (Bohuslav Holý) 19/97 22

Suchomel, Milan: Měsíc - jiné oči Jiřího Mahena (Jiří Rambousek) 21/97 20

Sus, Oleg: Bez bohů geneze? (Jiří Trávníček) 17/97 20

Sutor, Bernhard H.: Politická etika (Petr V. Bílek) 9/97 22

Svozil, Bohumil: Próza obrazná i věcná (Blanka Svadbová) 3/97 20

Svozilová, Prouzová, Jirsová: Slovesa pro praxi (Olga Již Trávníčková) 18/97 22

Szpuk, Roman: Vězňova oblaka (Petr Trnka) 18/97 22

Šalda, F. X.: Básně (Michal Bauer) 10/97 21

Šimečka, Martin M.: Záujem (Miroslav Zelinský) 14/97 20

Šimečka, Martin M.: Záujem (Ladislav Pytloun) 17/97 21

Škvorecký, Josef: Dvě vraždy v mém dvojím životě (Květoslav Chvatík) 4/97 20

Šolle, Miloš: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu (Milena Štráfeldová) 6/97 20

Štolba, Jan: Bez hnutí křídel (Pavel Kotrla) 9/97 21

Štroblová, Jana: Světlohry (Vladimír Píša) 6/97 21

Štrpka, Ivan: Medzihry (Miroslav Zelinský) 14/97 20

Švanda, Pavel: Na obou březích (Petr Cekota) 1/97 20

Švanda, Pavel: Na obou březích (Jiří Trávníček) 4/97 20

Švanda, Pavel: Libertas a jiné sny (Milan Exner) 8/97 20

Švestka, Karel: Couvání do času (Vladimír Novotný) 16/97 22

Tajemství květu - antologie makedonské poezie (Sáva Heřman) 7/97 18

Terlecký, Nikolaj: Curriculum vitae (Vladimír Novotný) 18/97 21

Tichá, Jindra: Smrt a odpuštění (Michal Bauer) 13/97 21

Tichák, Milan: Vzpomínky na starou Olomouc (Petr Cekota) 11/97 23

Tichý, Pavel: O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice (Karel Berka) 1/97 22

Toman, Karel: Básně (Vladimír Papoušek) 16/97 20

Tomeš, Jan M.: Staré zahrady (Jiří Trávníček) 7/97 20

Trojak, Bogdan: Kuním štětcem (Ladislav Pytloun) 2/97 22

Třešňák, Vlastimil: U jídla se nemluví (Vladimír Novotný) 1/97 9

TypoDesignClub 96 (bho) 6/97 22

U řek babylonských - antologie ruské emigrační poezie (Světla Mathauserová) 9/97 23

Urbánek, Zdeněk: Stvořitelé světa pokračují (Blanka Svadbová) 6/97 20

Urzidil, Johannes: Kde údolí končí (Hana Housková) 5/97 22

Váchal, Josef: Malíř na frontě (Vladimír Novotný) 2/97 20

Valenta, Edvard: Sborník z konference (Jiří Rambousek) 15/97 20

Vašica, Josef: Literární památky epochy velkomoravské (Hana Bočková) 13/97 21

Vodička, Miloš: Básně (Petr Cekota) 7/97 17

Volání jeřábů - antologie čínské poezie (Zlata Kufnerová) 9/97 21

Volková, Bronislava: Roztříštěné světy (Petr Hanuška) 10/97 21

Vošahlíková, Pavla: Jak se žilo za časů Františka Josefa I. (Luboš Velek) 18/97 23

Všetička, František: Vnitřní vitráže (Petr Hanuška) 7/97 23

Všetička, František: Stavba dramatu (Dušan Žváček) 7/97 23

Wágner, Jaromír: Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů (Jiří Veselý) 2/97 21

Weber, Max: Autorita, Etika a Společnost (Ladislav Nagy) 21/97 23

Weilová, Simone: Dobro, mez a rovnováha (Jiří Trávníček) 9/97 20

Weles (časopis) (Miroslav Zelinský) 14/97 22

Wellek, René - Warren, Austin: Teorie literatury (Vladimír Papoušek) 12/97 20

Zapletal, Zdeněk: Andělé a Démoni (Hedvika Okrouhlíková) 3/97 21

Zeyer, Julius: Dům U tonoucí hvězdy (Milan Exner) 4/97 20

Zívr, Ladislav: Konfese (Michal Bauer) 16/97 23

Zlín, Karel: Poesie (Jiří Trávníček) 16/97 20

Zogata, Jindřich: Mýtiny (Miroslav Zelinský) 14/97 21

 

 

 

 

Pravidelné rubriky

 

Ejhle člověk! (Jakub Šofar) Dotazy Tvaru

Kde dostanete Tvar Napsali o Tvaru Napsali do Tvaru Oznámeno Tvaru Podél...

Slovenské drobnice (Vojtech Čelko) SoftTvar, HardTvar (Vladimír Novotný) Tipy Tvaru

Z vernisážníku Patrika Šimona

Zápisky z četby

 

Glosy, zprávy, oznámení a další drobné články (str.2 a3)

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 30. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz