obsah ročníku 1998

1. 1. 1998

Stati, publicistika, polemiky 

Andrejev, Leonid: úryvky z Deníku 1914 - 1919 20/98 14

Anketa „Praha z odstupu“ 9/98 4

Baran, Václav: O demokracii, část 1. 11/98 12

Baran, Václav: O demokracii, část 2. 12/98 12

Baránková, Drahomíra: Zamyšlení nad intertextuálními souvislostmi v románu H. Bauchaua 6/98 12

Bauer, Michal: Eisnerova jazyková tvrz 4/98 15

Bauer, Michal: Překladatelská činnost Milana Kundery na přelomu40. a50. let 5/98 6

Bauer, Michal: Big money, fat money 14/98 7

Bauer, Michal: Druhý pól zobrazení Jana Husa v německy psané literatuře 14/98 6

Bauer, Michal: Hledání hrobu Jana Čepa 14/98 11

Bauer, Michal: Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství Jana Čepa...

14/98 10

Bauer, Michal: Konference mladých českých spisovatelů (...) ve 2. polovině 40. let 14/98 1

Bauer, Michal: Mrtvá Šumava 14/98 18

Bauer, Michal: Mystifikátor Milan Kundera 14/98 12

Bauer, Michal: O literárněvědných konferencích 14/98 3

Bauer, Michal: Pařížské hřbitovy 14/98 19

Bauer, Michal: Polemiky o existenci a udělování titulu Národní umělec 1945-48 14/98 17

Bauer, Michal: Rok 1948: Od socialismu k socialismu 14/98 16

Bauer, Michal: O české poezii posledních 60 let přístupem literárněhistorickým (o knize

J. Trávníčka a Z. Kožmína) 18/98 6

Bauer, Michal: Vyloučení Josefa Hiršala z SČSS v roce 1949 19/98 16

Benhart, František: Pokoušení slova, pokoušení tvaru 17/98 17

Benhart, František: Znovu: samohanu ve štítě? 7/98 17

Binar, Ivan: Pojďme spolu, dětičky, trhat mouchám nožičky! 20/98 16

Binder, Hartmut: Nové vydání faksimile románu Proces od Franze Kafky 3/98 11

Boček, Josef: Radostné koulení osudového kamene (o románu Die Fassade L. Moníkové)

6/98 10

Boxbergerová, Jana: Nositelky básnického poselství na pařížském trhu poezie 15/98 10

Bubeníček, Petr: Historikové bestiality 8/98 5

Carské poselstvo v městě pražském 12/98 10

Cekota, Petr: Rozhraní dramatického meziprostoru Čepových próz 7/98 11

Cekota, Petr: Vztahy literatury, divadla a filmu na konci století 1/98 6

Cvetajevová, Marina: Umění ve světle svědomí (úryvky z eseje) 20/98 18

Čálek, Oldřich: Etnicita a ztráta soudnosti 21/98 12

Čechová, Kateřina: Královský gambit Ladislava Klímy 3/98 12

Čejka, Mirek: Poustevník medituje o komunikaci 16/98 8

Černý, František: Masaryk očím Prahy vzdalovaný 12/98 13

Čížek, Vítězslav: Diagnostika karmy - diagnóza světa bez Boha i náhražky za něj 1/98 7

Čížek, Vítězslav: Keplerův dopis důvěrníku císaře Rudolfa II. 9/98 10

Čížek, Vítězslav: Začne věk Vodnáře. Už zas? 3/98 17

Dewetter, Jaroslav: Blahopřání M. K. 10/98 1

Dewetter, Jaroslav: Pointy 16/98 16

Dewetter, Jaroslav: Pointy 17/98 16

Dewetter, Jaroslav: Pointy 19/98 16

Dewetter, Jaroslav: Pointy 21/98 16

Dokulil, Miloš: Že bychom (opět jednou) byli na křižovatce? 15/98 12

Dokument k úmrtí V. Bretta 2/98 15

Erhart, Gustav: Tajemství Pauline Réageové 17/98 9

Exner, Milan: František Jaromír Rubeš intimní 4/98 6

Exner, Milan: Kudy vchází poezie 6/98 16

Exner, Milan: Dvojí svět Jakuba Demla 17/98 11

Friš, Martin: Genius loci Prahy 9/98 1

Gaži, Martin: Publicista Richard Weiner o válce za války 6/98 1

Hanuška, Petr: Mrchopěvci - prozaický debut Jana Křesadla 4/98 1

Hanuška, Petr: Jak to bylo s Foltýnem? část 1. 15/98 6

Hanuška, Petr: Jak to bylo s Foltýnem? část 2. 16/98 6

Havelka, Tomáš: Komika a tragika typů českého dramatu doby baroka 8/98 6

Hek, Petr: Region a centrum, centrum a region 9/98 12

Hodrová, Daniela: Laudatio u příležitosti udělení státní ceny Vl. Macurovi 18/98 9

Hochel, Braňo: Exilová literatúra: sentiment, politika, umenie 10/98 6

Holub, Norbert: Vážený Vítězlave Čížku, milý Alberte Kaufmanne 11/98 6

Holub, Norbert: Česká chýše ve světové vesnici 19/98 10

Horyna, Tomáš: Mikuláškův Agogh 10/98 16

Hořec, Jaromír: K prvotinám Jiřího Ortena 4/98 9

Hořec, Jaromír: Mezi svobodou a totalitou 18/98 8

Hořínková, Marie: Chotkovy sady, Přibíkova zahrada 9/98 6

Hořínková, Marie: Kanálka 12/98 7

Hořínková, Marie: Wimmerovy sady 19/98 7

Housková, Hana: Několik poznámek k otázce regionalismu 2/98 6

Hrabal, Jiří: Člověk v zajetí obrazu 3/98 13

Hrbáč, Petr: Trapnost jako indikátor 2/98 15

Hrbáč, Petr: Nejlepší poezie 4/98 10

Hrbáč, Petr: Živoucí Ticho 16/98 13

Hrbáč, Petr: Básníci jako zajatci normálnosti 17/98 6

Hrbáč, Petr: Merlíky 18/98 11

Hruškování (o poezii Petra Hrušky) 17/98 8

Charvát, Petr: František Ženíšek, Oldřich a Božena 1/98 4

Chesterton, Gilbert Keith: Uctívání boháčů 6/98 15

Chvatík, Květoslav: „Žijte nebezpečně“ aneb Dvakrát kriticky o postmoderně 6/98 6

Chvatík, Květoslav: Umění „zdravé“ nebo „chorobné“? 18/98 10

Janáček, Pavel: Kolářova Lidová kultura očima ÚV KSČ 10/98 10

Janát, Bohumír: Otázka Jobova v horizontu současnosti 8/98 11

Jankovič, Milan: Rytmičnost Vančurových Obrazů 13/98 1

Janoušek, Pavel: Kostěj Nesmrtelný aneb Českou literaturou obchází strašidlo obsahu a formy

4/98 10


Janoušek, Pavel: Autenticita jako protipól literární tradice 18/98 1

Janoušek, Pavel: Recenze jako dodatek 18/98 5

Jelínek, Antonín: Zkusme mluvit 12/98 3

Jirásková, Blanka: Japonští „nezávislí“ v Praze 13/98 13

Jirásková, Blanka: Buďte sbohem! Masaryk 16/98 10

Jirásková, Blanka: Co z „Indies“ uvidíme a co bychom vidět měli 21/98 6

Jiroušková, Martina: Zobrazení zla v historických románech Jaroslava Durycha 5/98 12

Karfík, Vladimír - Kasal, Lubor: Financování literárních časopisů 11/98 11

Kasal, Lubor: Obrana Ivana Diviše 13/98 5

Kasal, Lubor: Od proroků k šaškům 17/98 4

Keller, Jan: Původ automobilové kultury 7/98 1

Klíma, Ivan: Nové pojetí času 20/98 16

Knotek, Petr: Předsudek 3/98 1

Kočenda, Evžen: Ztracené iluze ceny peněz 7/98 16

Koks, Artur: Jak dál 21/98 10

Koldinská, Marie: K interpretaci Keplerova dopisu důvěrníku Rudolfa II. 9/98 10

Kosatík, Pavel: Neokázalý román Ivana Matouška 13/98 6

Kosková, Helena: Fenomén cizosti v díle Jaroslava Vejvody 17/98 12

Kosková, Helena: Hledání v románu Daniely Hodrové 2/98 7

Kosková, Helena: Nový román Milana Kundery 5/98 7

Kotrla, Pavel: Erotika v poezii na stránkách Sešitů 2/98 9

Kotrla, Pavel: Poezie Petra Kabeše 3/98 7

Kotrlá, Iva: Akord nepřestal vycházet 5/98 11

Kožmín, Zdeněk: Náčrty k portrétu Jiřího Rambouska 5/98 15

Kožmín, Zdeněk: Chora jako začátek před začátkem 21/98 1

Kožmín, Zdeněk: Právo a spravedlnost 21/98 4

Krčmář, Igor: Nápravník všeobecně uznávaných omylů o památkách a památkářích 6/98 13

Krejčí, F. V.: Kniha a její tvůrce 19/98 1

Křivánek, Vladimír: Býti básníkem na konci milénia 20/98 3

Křivánek, Vladimír: Samoty Josefa Hory 15/98 1

Kubínová, Eržika: Někdo se pokouší překročit hranici 2/98 10

Kundera, Ludvík: Genius loci? 17/98 1

Langerová, Marie: Básně - obrazy 4/98 12

ld: Krátký kurz dějin ODS (p), tj. poetický 2/98 1

Lukeš, Emil: Kamenný most. Humbuk, „ředina z řediny“, nebo přece jen pokus o literaturu?

10/98 7

Lukeš, Emil: Poezie Zbyňka Havlíčka německy 15/98 16

Macura, Vladimír: Příběh encyklopedie dam 5/98 1

Malura, Jan: Přízraky a záhrobní vidění v triviální literatuře baroka 7/98 6

Mathauser, Zdeněk: Nové položky pražské ruské poezie 2/98 17

Mathauser, Zdeněk: Pražská ruská poezie 9/98 16

Mathauser, Zdeněk: Symbol - supertrópus, superznak? 18/98 16

Michalovič, Peter: Ludia sa boja času, čas sa bojí štrukturalismu 8/98 16

Morávková, Alena: Ohlédnutí za Avignonem 4/98 7

Muzea protestují 11/98 10

Nagy, Ladislav: Ecovy lesní toulky 11/98 17

Nagy, Ladislav: Obětní beránek 10/98 8

Nagy, Ladislav: Shakespearovy sonety v novém překladu 21/98 5

Nakonečný, Milan: Pod ochranou říše 8/98 17

Nakonečný, Milan: Zrazený velezrádce 13/98 12

Nerudovy Balady a romance v palbě kritiky 1/98 16

Novotný, Vladimír: Kalistovo rozpomínání na stínohry života 4/98 16

Novotný, Vladimír: Originál a otisk kampanovského tématu 7/98 4

Novotný, Vladimír: Pražský literární novinář Egon Ervín Kisch 19/98 6

Novotný, Vladimír: Příliš tajný kritik 5/98 10

Novotný, Vladimír: Sjeli se básníci (i kritici) pod Hostýn 15/98 5

Nový, Petr: Druhá strana mince. Ladislav Klíma jako typ literáta konce století 10/98 11

Obsah Tvaru 1997 2/98 11

Opat, Jaroslav: Říjen 1918, T. G. Masaryk a československá státnost 10/98 12

Opolský, Jan: Střepy z korespondence 6/98 17

Ossers, Ewald: Miroslav Holub 20/98 21

Otevřený dopis rady uměleckých obcí politickým stranám 11/98 10

Papoušek, Vladimír: Mýtus věčné přítomnosti 1/98 1

Papoušek, Vladimír: Neznámý Zdeněk Němeček 11/98 16

Paulík, Karel: Devadesátiletý Spolek českých bibliofilů 12/98 16

Pavera, Libor: Ze středověké legendistiky o českých světcích 19/98 17

Poslední, Petr: Obrácená znaménka 7/98 12

Poslední, Petr: Oživená paměť 17/98 10

Poslední, Petr: Totožnost známého (v česko-polských literárních vztazích) 5/98 16

Pražská funeralia 19/98 11

Přibáň, Michal: Malý průvodce protektorátní poezií Josefa Škvoreckého 7/98 17

Přibáň, Michal: Problémy s bibliografií českého samizdatu 8/98 7

Příspěvek Tvaru ke vstupu ČR do NATO 9/98 18

Rambousek, Jiří: Bezděz literární 16/98 17

Reiner, Martin: Kdo je autor básně - a co může dát světu? 18/98 7

Romové - národ bez budoucnosti? 21/98 10

Sgall, Petr: Konvence a volnost v jazyce 8/98 1

Schindler, Michal: Ego - románový monument Ivana Matouška 13/98 6

Schneider, Jan: Kritická kapitola Oldřicha Králíka 3/98 6

Simandlová, Klára: Dovětek k článku o Pierru Bourdieu 18/98 13

Simandlová, Klára: Společenská dominance a symbolický kapitál přednášky P. Bourdieua

15/98 10

Slavík, Ivan: Zápis o přezimování aneb Chvála knihoven 20/98 11

Slezák, Pavel: Ďáblík na střeše aneb Lavina z Bítova 4/98 10

Slezák, Pavel: Hudba sklepních a jiných tajných prostor 16/98 13

Soldán, Ladislav: Vančura mezi katolíky, časopis Tvar a Strakošova idea „čisté poezie“

16/98 12

Společné feministické vystoupení v tisku (Gjuričová, Čermáková, Věšínová, Vodrážka) 1/98 10

Správcová, Božena: Co všechno jsem přečetla a jak moc mi po tom bylo špatně 13/98 16

Správcová, Božena: Kalhotový pahýl - návod k použití 6/98 7

 

Správcová, Božena: Zpráva z Bítova ‘98 17/98 1

Stránský, Jiří: Turbulence 20/98 1

Svoboda, Jiří: Literární tradice a region - fikce, nebo skutečnost? 2/98 6

Šalda, F. X.: úryvek z eseje O tzv. nesmrtelnosti díla básnického 7/98 1

Šerá, Marcela: Divadelní, literární a hudební inspirace v díle Bohumila Žemličky 11/98 13

Šerá, Marcela: Pocta F. Villonovi Bohumila Žemličky 21/98 7

Šimon, Patrik: Praha mezi epochami a národy 19/98 13

Šimon, Patrik: Soukromé pražské galerie 9/98 13

Škamperle, Igor: Audience 9/98 18

Šmídová, Jarmila: Šílenství v díle Karoliny Světlé 3/98 12

Šofar, Jakub: ...a politikům Lenina! 3/98 17

Šofar, Jakub: Jakub Šofar plný „Ollé, ollé“ 12/98 17

Šofar, Jakub: Pilot Čkalov píše Zbyňkovi! 4/98 17

Šofar-Rafoš, Jakub: Několik poznámek ke konci pilota Čkalova 10/98 17

Štolba, Jan: O věcech evidentních 2/98 16

Štroblová, Jana: Holub a hůl 20/98 21

Tomek, Václav: Karel Hlaváček: Jsem socialistou, anarchistou či subtilním aristokratem?

12/98 1

Trávníček, Jiří: Nedodělek - nebo spíše už podvrh? 10/98 5

Trávníček, Mojmír: Vzájemná korespondence Jana Čepa a Bedřicha Fučíka 8/98 10

Trojánek, Vladimír: Vývod z literatury 13/98 17

Třebický, Viktor: Optimismus mocných a bezmoc zelených 16/98 4

Tři dopisy o kauze Jakub Deml 14/98 11

Tvar představuje: časopis Distance 15/98 17

Tvar představuje: časopis Pandora 2/98 17

Ulč, Ota: Dopady politicky korektní angličtiny 13/98 11

Ulč, Ota: Instruktáž o zakládání nových vlastí 20/98 6

Ulč, Ota: Náš běh přes jazykové překážky 13/98 10

Ulč, Ota: Obohacování knihoven a knihovnami 16/98 17

Urban, Karel: Básník ohrožené naděje (o pozdních sbírkách B. Reynka) 8/98 12

Urbanec, Jiří: Polská poezie v češtině 11/98 15

Valach, Milan: Běda poraženým!? část 1. 18/98 12

Valach, Milan: Běda poraženým!? část 2. 19/98 12

Valach, Milan: Kam to jdeme? 2/98 1

Valach, Milan: Kultura v ohrožení (o Šmajsově knize) 3/98 16

Valach, Milan: Nacismus nebo komunismus? 21/98 7

Vaněk, Kamil V.: Některé symptomy vývoje demokracie 11/98 1

Vaňátko, Robo: Polemika s feminismem 5/98 13

Vašatová, Jana: Slovník české hudební kultury 8/98 9

Verner, Pavel: Poznámky o absenci mediální výchovy 7/98 13

Vladimírský, Blanimír: Parodická identita humoristické energie 10/98 15

Vladislav, Jan: Dvakrát z Malých moralit 5/98 10

Vlach, Luboš: Konec pilota Čkalova v Čechách 10/98 17

Vršovický, Pavel: Dialog o lásce na čtyři sloky 9/98 19

Zach, Aleš: O jedné recenzi a jedné vzpomínce 7/98 10

Zelinský, Miroslav: Evropa: ani stará, ani dobrá, leč naše 17/98 9

Zelinský, Miroslav: Poznámky k orfickým motivům v poezii Jana Vladislava 11/98 7

Zelinský, Miroslav: Poznámky českého čtenáře slovenských knih I. 15/98 11

Zelinský, Miroslav: Poznámky českého čtenáře slovenských knih II. 16/98 11

 

 

 

 

Rozhovory

 

Abzal, Sharíf 21/98 13

Balabánová, Helena 21/98 9

Bandyová, Edita 21/98 9

Berková, Alexandra 21/98 8

Bertrandová, Claudine 18/98 9

Bondy, Egon 7/98 8

Cekota, Petr 8/98 8

Čížek, Vítězslav 5/98 8

Dostál, Pavel 16/98 1

Fajkus, Robert 1/98 8

Fišer, Bohumil 12/98 6

Hruška, Petr 4/98 8

Huptych, Miroslav 3/98 8

Ježková, Zuzana 2/98 3

Kabeš, Petr 11/98 8

Kantůrková, Eva 21/98 3

Kovářík, Mirek 12/98 8

Krištof, Václav 19/98 9

Krynicki, Ryszard 15/98 9

Lustig, Arnošt 14/98 8

Macurová, Naděžda 9/98 8

Matějovicová, Milada 19/98 3

Matoušek, Petr 1/98 3

Med, Jaroslav 14/98 3

Mikeš, Petr 13/98 8

Pecka, Karel 20/98 10

Pešat, Zdeněk 2/98 8

Pokorný, Jindřich 20/98 7

Polák, Milan 12/98 5

Poledňák, Petr 10/98 3

Reichel, Tomáš 8/98 8

Sarvaš, Rostislav 10/98 8

Seidl, Jiří 12/98 6

Staněk, Jiří 6/98 9

Svoboda, Jiří 6/98 8

Svobodová, Lucie 12/98 15

Šnajdr, František 9/98 17

Štolba, Jan 1/98 9

Trojak, Bogdan 19/98 8

Vacík, Miloš 16/98 8

Vaculík, Ludvík 21/98 8

Valouch, František 7/98 11

Velikič, Dragan 3/98 10


Vodseďálek, Ivo 7/98 8

Zogata, Jindřich 15/98 8

 

 

 

 

Z literárního archivu

Památníku národního písemnictví, str. 14

 

Aleš-Lyžec, Josef 6

Auředníčková, Anna 7

Dorazil, Otokar 15

Figulus, Jiří Viktor 21

Grosman, Ladislav 3

Hajniš, František: Obrozenský humor 11

Havlasa, Jan 18

Havlíček, Zbyněk: Záznamy snů 5

Holzbachová, Mira 19

Jesenská, Milena: Dopis Otokaru Březinovi 12

Kisch, Egon Ervín: Dva dopisy 10

Klíma, Ivan 14

Kuchař, Jaromír: Z pamětí 1

Mágr, Antonín Stanislav: Pěstitel slovanské vzájemnosti 17

Nováček, Vojtěch Jaromír 9

Schik, Ignát 8

Staněk, Václav: Listy voličům 13

Šlejhar, Josef Karel: Z deníku naturalisty 16

Volfová, Vilíma: Dopis J. J. Kalinovi 4

 

 

 

 

Biologicko-společenské poklesky autor Stanislav Komárek, str. 16

 

Alma mater 13

Jistoty 6

Kdo na naše místo 3

Meze poezie 2

Na pahýl 10

Ohněm a mečem 21

Opacita a transparence v přírodě a společnosti 16

Pocit úměrnosti 7

Proces anticipace 2

Proces pozření 13

Proces větření 1

Pufr 12

Půvab projekcí 15

Pád do polarit 4

Skanzeny 1

Vrchol ledovce 17

Věštit minulé 8

Zpětná vazba 15

 

 

 

 

Poezie

 

Bakalová, Dagmar 21/98 18

Bauer, Michal 14/98 1

Bljumental, Mark 2/98 17

Campanus Vodňanský, Jan 12/98 11

Cibriková, Veronika 21/98 19

Creeley, Robert 20/98 8

Cvetajevová, Marina 9/98 1

Čacká, Marie 12/98 11

Čermáková, Hannah 9/98 19

Daněk, Václav 20/98 4

Dědicové básnického odkazu Adama Mickiewicze na Litvě 10/98 18

Dudík, Dmitrij 2/98 18

Dědeček, Jiří 20/98 9

Děžinský, Milan 11/98 1

Fischer, Otokar 6/98 18

Florian, Miroslav 12/98 11

Frolík, Jan 6/98 19

Haderlapová, Maja 5/98 18

Hauková, Jiřina 20/98 17

Herbert, Zbigniew 18/98 1

Herbert, Zbigniew 18/98 19

Holub, Miroslav 20/98 21

Hora, Josef 15/98 1

Hrbáč, Petr 2/98 18

Hrubín, František 10/98 1

Hrubý, Josef 20/98 13

Hruška, Petr 4/98 1

Hule, Miroslav 20/98 1

Huptych, Miroslav 1/98 18

Janusz, Gustav 17/98 17

Jedinák, Tomáš 18/98 17

Jeníčková, Šárka 18/98 17

Kabeš, Petr 8/98 19

Kaprál, Zeno 3/98 1

Kaufmann, Albert 5/98 19

Komelj, Miklavž 17/98 17

Kotrla, Pavel 7/98 19

 

Krynicki, Ryszard 15/98 9

Křesadlo, Jan 1/98 18

Křivák, Vratislav 5/98 1

Ljuca, Adin 4/98 19

Maděra, Petr 17/98 19

Makovičková, Alexandra 5/98 17

Mathesius, Bohumil 12/98 11

Messner, Janko 5/98 18

Orten, Jiří 12/98 9

Osojnik, Iztok 17/98 17

Pessoa, Fernando 7/98 18

Pilař, Jan 12/98 11

Reichel, Tomáš 8/98 1

Rejžek, Jan 12/98 11

Remic, Štefan 17/98 17

Renč, Václav 12/98 9

Rotrekl, Zdeněk 20/98 20

Slezák, Pavel 10/98 19

Slezák, Pavel 16/98 19

Staněk, Jiří 6/98 1

Šimon, Patrik 3/98 19

Šístek, František 5/98 17

Špaček, Viktor 21/98 17

Trojak, Bogdan 19/98 1

Uher, František 3/98 19

Vacík, Miloš 20/98 13

Václavíková, Irena 1/98 17

Wiplinger, Peter Paul 5/98 18

Z poezie poznaňských autorů 15/98 18

Žáček, Jiří 15/98 19

Žáček, Jiří 20/98 13

 

 

 

 

Próza

 

Berger, Wieslaw Adam 4/98 18

Boška, Vít 21/98 17

Červenková, Jana: Revoluce maminek z Vyšehradu 13/98 18

Demel, Dalibor: Žádná sláva 11/98 18

Fischerová, Daniela 20/98 18

Hrbáč, Petr: Vlez v akátině do kopřiv - ! 10/98 19

Hule, Miroslav 20/98 4

Kahuda, Václav: Technologie dubnového večera 19/98 18

Kahuda, Václav: úryvek z Exhumace 12/98 1

Kašpar, Petr 1/98 17

Klukanová, Ludmila 20/98 19

Koláček, Zdena: Noční děti, 74/75 8/98 18

Lenartová, Eva: Malířova žena 2/98 19

Macura, Vladimír: V blázinci je domov můj! 18/98 18

Matoušek, Ivan: Silnice k prázdným křížům 17/98 18

Rotrekl, Zdeněk: Světlo přichází potmě 20/98 20

Ryba, Oskar: Úvod do středoevropského myšlení 12/98 18

Šilhan, Filip: Tiché světlo 13/98 19

Tánská, Nataša 20/98 12

Tichá, Jindra: Jak krmit bohy 16/98 18

Válková, Eva: Pohádky 1/98 19

Vaňáč, Marian: Němá loď 3/98 18

Vejvoda, Jaroslav 20/98 12

Verner, Pavel 20/98 4

 

 

 

 

Souvislost, str. 24

 

Bauer, Michal: Okamžiky 14

Bílek, Petr A. Současná teorie literatury v USA: No guru, no 11 - 13

Drápala, Milan: Na ztracené vartě Západu (poznámky k české politické publicistice pová- lečného tříletí)  9 - 10

Janáček, Pavel: Úromor 1 - 8

Janáčková, Z rodiny (montáž korespondence B. Němcové s dětmi) 17 - 19

Jungmann, Milan: Očistná jarní bouře 20 - 21

Lauferová, Anděla: Vzpomínky 15 - 16

 

 

 

 

Edice Tvary

 

Bauer, Michal: Spory o časopis Květen v letech1957 a1959 14

Černíková, Jitka: Jedna fotografie... 11

Fencl, Ivo - Navrátil, Ranní sny 16

Horák, Ondřej: Adam Zaječí srdce (román) 13

Janáček, Pavel: Svět Rodokapsu 19

Janáček, Pavel: Svět Rodokapsu 20

Janík, Zdeněk: Hladce a obrace 8

Krvik Totr: Sáha rodu Rokoců 7

Matoušek, Ivan: Marie 15

Moucha, Josef: Kremace 18

Navrátil, Jiří: Temný žár 1

Novák, Robert: Očima nostalgie 10

Poezie Québecu 12

Rajská, Bohuslava a kol.: Encyklopedie budečských panen 5

Ryčl, Václav: Ohlušený svým vlastním tepem 4

Ryčl, Václav: Pavilon č. 13 2

Scheuer, Petr: Růžová povídka 9


Szpuk, Roman: Usque ad finem (syn) 3

Vlach, Luboš: Úplně stejně, ale jindy, jinde, jinak a tak 6

Zogata, Jindřich: Když kvetou fazole 17

Zvolský, Filip Jan: Lístek 21

 

 

 

 

Recenze

(v závorce uveden autor recenze)

 

Ajvaz, Michal: Tajemství knihy (Jiří Hrabal) 6/98 23

Almanach Labyrint 1998 (Jakub Šofar) 15/98 23

Altenberg, Peter: Střípky života (Václav Maidl) 1/98 22

Balabán, Jan: Boží lano, Prázdniny (Miroslav Zelinský) 21/98 21

Balajka, Bohuš: Mezi trůnem a oltářem (Vladimír Novotný) 17/98 20

Barnard, Robert: Stručné dějiny anglické literatury (Petr A. Bílek) 7/98 20

Bartůšek, St. - Svozil, O.: Přátelství básníků (Milan Exner) 5/98 20

Bartuška, Václav: Pochybnost (Michal Přibáň) 3/98 20

Bělohradská, Hana: Přešťastné manželství (Vladimír Novotný) 16/98 20

Beneš, Jan: Americká causerie, Americký pitaval (Vladimír Píša) 9/98 21

Benhart, František: Zářivý den (Jiří Staněk) 18/98 21

Bílé propasti - antologie polské poezie (Petr Cekota) 4/98 22

Bítov ‘97 (Vladimír Novotný) 18/98 23

Blažke, Jaroslav: Kouzelné zrcadlo literatury (Jana Červenková) 13/98 22

Boček, Jaroslav: Ruské tango (Ivo Fencl) 12/98 21

Bochořák, Klement: Chóry (Jaromír Hořec) 10/98 22

Boučková, Tereza: Krákorám (Irena Zítková) 19/98 22

Boulle, Pierre: Neštěstí těch druhých (Michal Schindler) 12/98 22

Brodskij, Josif: Konec krásné epochy (Jiří Staněk) 11/98 22

Brukner, Josef - Filip, Jiří: Poetický slovník (Petr Hruška) 3/98 22

Camus, Albert: Zápisníky (Ladislav Nagy) 4/98 22

Cekota, Petr: Noci bezmoci (Mojmír Trávníček) 9/98 20

Cohen, Leonard: Výbor z poezie (Pavel Kotrla) 12/98 22

Céline, Louis Ferdinand: Skočná (Michal Schindler) 19/98 22

Cvetajevová, Marina: Básník a čas (Zdeněk Mathauser) 6/98 20

Čálek, Oldřich: Zrcadlo na stromě (Petr Trnka) 15/98 22

Čermáček, Petr: Drkotání větví (Petr Trnka) 19/98 21

Červenková, Jana: Kurs potápění (Aleš Haman) 20/98 22

Český jazykový atlas, II. díl (Olga Trávníčková) 1/98 22

Dadák, Jan: Vyprázdněný kruh (Petr Cekota) 15/98 22

Daniel, Jiří: Mé myšlenky se velice nepodobají dýmu (Michal Bauer) 15/98 21

Deml, Jakub: Haluciňák (Jiří Staněk) 9/98 21

Deml, Jakub: Šlépěje I - III (Michal Bauer) 14/98 21

Descartes, René: Dopisy Alžbětě Falcké (Ladislav Nagy) 13/98 23

Děžinský, Milan: Kašel mé milenky (Jiří Staněk) 3/98 22

Diviš, Ivan: Verše starého muže (Mirek Kovářík) 8/98 22

Dorůžka, Lubomír: Panoráma paměti (Jana Vašatová) 7/98 23

Dryje, František: Mrdat (Mirek Kovářík) 19/98 20

Dynka, Jiří: Minimální okolí mrazicího boxu (Petr Hrbáč) 7/98 22

Dynka, Jiří: Wrong! (Petr Cekota) 16/98 22

Engelking, Leszek: Podivuhodný podvodník (Zdeněk Pechal) 18/98 22

Fairbank, John King: Dějiny Číny (Zdenka Heřmanová) 15/98 22

Ferlinghetti, Lawrence: Obrazy zmizelého světa, Lunapark v hlavě, Startuji ze San Francisca

(Michal Bauer) 14/98 20

Frimmová, Eva: Daniel Basilius (Život a dielo) (Zuzana Hurtajová) 5/98 22

Fučík, Bedřich: Kritické příležitosti I. (Michal Bauer) 14/98 22

Fux, Vladimír: Z českých luhů do háje (Olga Trávníčková) 21/98 21

Gilson, Étienne: Bytí a někteří filosofové (Ladislav Nagy) 9/98 23

Gombrowicz, Witold: Ferdydurke, Pornografie (Vladimír Novotný) 10/98 20

Grongin, Jean: Úvod do hermeneutiky (Ladislav Nagy) 8/98 23

Gruša, Jiří: Les Babylon, Bludné kameny (Jiří Staněk) 19/98 21

Habjanovič Djurovič, Liljana: Ženský rodopis (Pavel Kotrla) 10/98 21

Hájek, Pavel: Kráska a Netvor (Michal Schindler) 15/98 21

Hauková, Jiřina: Mozaika z vedřin (Jiří Trávníček) 18/98 20

Havránek, Jan - Pousta, Zd.: Dějiny Univerzity Karlovy (Luboš Velek) 13/98 23

Hejnic, Otto: Ztracená závrať (Vladimír Píša) 12/98 21

Herben, Jan: Kniha vzpomínek, Proti proudu (Vladimír Píša) 7/98 21

Heym, Georg: Zloděj a jiné podivné figury (Ivana Vízdalová) 13/98 22

Hilsenrath, Edgar: Nácek a holič (Hana Housková) 9/98 22

Hlaváček, Karel: Budu snít marně (Petr Trnka) 18/98 20

Horák, Jiří: Kniha o staré Praze (Petr Hanuška) 19/98 20

Hořec, Jaromír: Přísežné svědectví (Vladimír Píša) 13/98 22

Host 1/98 (Mojmír Trávníček) 5/98 23

Host 2/98 (Petr Trnka) 10/98 23

Host 3/98, 4/98 (Jakub Šofar) 11/98 23

Host 6/98 (Michal Bauer) 16/98 23

Hostovský, Egon: Listy z vyhnanství, Úkryt (Michal Bauer) 14/98 20

Hostovský, Egon: Tři noci, Epidemie (Vladimír Papoušek) 2/98 20

Hrabal, Milan: Noci jen pro nás (Vladimír Píša) 5/98 22

Hrbáč, Petr: Kalhotový pahýl (Vladimír Novotný) 5/98 20

Hroch, Jaroslav: Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti (Jiří Trávníček) 15/98 20

Huptych, Miroslav: Tarot a trakaře (Jiří Staněk) 12/98 22

Hvížďala, K. - Vondra V.: rozhovor s Karolem Sidonem (Milena Masáková) 4/98 23

Charoust, Milan: Ztřeštěnosti smutku (Michal Schindler) 3/98 21

Chvála ženy (B. Holý) 5/98 23

Ionesco, Eugéne: Střípky deníku (Michal Bauer) 10/98 21

Jaccottet, Philippe: Myšlenky pod mraky a jiné básně (Petr Trnka) 4/98 21

Jára (da) Cimrman (sborník o životě a díle českého polyhistora) (Vladimíra Blanimírská)

13/98 21

Jařab, Josef: Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991 - 1996 (Michal Bauer)

14/98 23

Jelínek, Ivan: Na způsob nicoty (Jiří Trávníček) 6/98 20

Jirous, I. M.: Magorův zápisník (Vladimír Novotný) 6/98 22

Kahuda, Václav: Exhumace (Vladimír Novotný) 13/98 20

Kalivoda, Robert: Husitské myšlení (Magda Králová) 11/98 22

Kaplan, Karel: Všecko jste prohráli! (Michal Bauer) 14/98 22

Kaprál, Zeno: Plané palposty (Jiří Staněk) 8/98 23

 

Kární, Miroslav a Margita: Terezínské studie a dokumenty 1997 (Hana Housková) 1/98 22

Kautman, František: Román pro tebe (Vladimír Novotný) 7/98 20

Kavka, František: Poslední Lucemburk na českém trůně (Alice Klášterská) 15/98 23

Kijonka, Ed. - Rebrová, Al.: Zámek Fryštát (Radovan Lipus) 19/98 22

Kisch, Egon Ervín: Srostlé sestry (Ladislav Pytloun) 16/98 20

Kliment, Alexandr: Hodinky s vodotryskem (Michal Bauer) 14/98 20

Klostermann, Karel: Der Sohn des Freirichters (Václav Maidl) 9/98 22

Klugerová, Ruth: Poslední stanice život (Michal Schindler) 8/98 22

Kneidl, Pravoslav: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů (Miluše Juříčková)

8/98 23

Kniha o Cyranovi (Zdeněk Hrbata) 1/98 21

Kníže, Roman: Fantazijní apokalypsa (Bohumil Jirásek) 10/98 22

Kočí, Milan: Trokadero (Michal Bauer) 4/98 21

Kofroň, Petr: Tón ne! (Petr Hrbáč) 15/98 21

Kohout, Pavel: Z deníku kontrarevolucionáře (Ladislav Pytloun) 8/98 20

Kolář, Petr - Svoboda, Vl.: Logika a etika. Úvod do metaetiky (Karel Berka) 16/98 22

Komárek, Stanislav: Dějiny biologického myšlení (Petr Hrbáč) 1/98 23

Kopic, Bořivoj: Samota (Petr Hrbáč) 16/98 22

Kosatík, Pavel: „Člověk má dělat to, nač má sílu“ (Vladimír Novotný) 1/98 23

Kosková, Helena: Milan Kundera (Petr A. Bílek) 8/98 20

Kožmín, Zdeněk: Obtisky (Jiří Rambousek) 18/98 21

Kraus, Jiří: Rétorika v evropské kultuře (Světla Čmejrková) 18/98 22

Kremlička, Vít: Staré zpěvy (Milan Exner) 2/98 22

Kryl, Karel: Básně (Mirek Kovářík) 10/98 22

Křesadlo, Jan: Dům (Vladimír Novotný) 21/98 20

Kuklík, Pavel: Vpředu se ohlédni (Michal Schindler) 2/98 21

Kundera, Milan: L’Identité (Květoslav Chvatík) 17/98 20

Kuschel, Karl-Josef: Spor o Abrahama (Hana Housková) 11/98 22

Kyas, Vladimír: Česká bible v dějinách národního písemnictví (Olga Trávníčková) 8/98 22

Laštovka, M. a kol.: Pražský uličník (Bohuslav Holý) 10/98 23

Lavický, Vladimír: Na paletě krajin (Jiří Staněk) 21/98 21

Levi, Primo: V nejisté hodině (Jiří Staněk) 10/98 21

Listopad, František: Krleš (Milan Exner) 11/98 21

Literární archiv ročník č. 28 (Daniel Jakubíček) 21/98 22

Lobkowicz, Erwein: Vzpomínky na monarchii (Marie Koldinská) 6/98 23

Louys, Pierre: Žena a loutka (Petr Cekota) 3/98 20

Ludva, Roman: Žena sedmi klíčů (Alena Přibáňová) 7/98 21

Lustig, Arnošt: Dita Saxová (Michal Bauer) 5/98 21

Lustig, Arnošt: Oheň na vodě (Michal Bauer) 21/98 20

Macura, Vladimír: Guvernantka (Blahoslav Dokoupil) 4/98 20

Macura, Vladimír: Český sen (Michal Bauer) 18/98 20

Magnum ve světě, 1968 (B. Holý) 11/98 23

Malamud, Bernard: Nájemníci (Stanislav Kolář) 7/98 22

Malevič, Kazimír: Suprematické zrcadlo (Zdeněk Mathauser) 11/98 21

Mann, Klaus: Bod obratu (Ivana Vízdalová) 9/98 22

Marek, Jaroslav: Česká moderní kultura (Jiří Pokorný) 19/98 22

Matouš, Miroslav: Světla a stíny strun (Mojmír Trávníček) 3/98 21

Mazanec, Petr: Verše (Jiří Staněk) 7/98 22

McCarthy, Cormac: Hranice (Ladislav Nagy) 11/98 22

Mertl, Věroslav: Tiché zahrady (Mojmír Trávníček) 21/98 22

Mikulášek, Oldřich: Verše II (Michal Bauer) 19/98 20

Mlejnek, Josef: Naprosté motivy (Vladimír Píša) 17/98 22

Na prahu štěstí (bengálská poezie) (Vladimír Křivánek) 17/98 22

Nesvadbová, Barbara: Řízkaři (Vladimír Novotný) 2/98 21

Neuwirth, Vladimír: Apokalyptický deník (Michal Schindler) 13/98 20

Neveršilová, Olga: Časomíra (Pavel Kotrla) 6/98 20

Nezkusil, Vladimír: Takoví byli I., A-L (Dalibor Dobiáš) 4/98 23

Novotný, Vladimír: Literární kritiky (Petr Hanuška) 12/98 23

Novotný, Vladimír: Literární kritiky (Miroslav Zelinský) 12/98 23

Nuska, Bohumil: Padraikův zánik (Michal Schindler) 5/98 22

Nuska, Bohumil: Slavnosti básníků (Milan Exner) 12/98 20

Opasek, Anastáz: Dvanáct zastavení (Michal Bauer) 2/98 20

Opus magnum (Aleš Česal) 3/98 23

Orwell, George: Eseje (Ladislav Nagy) 6/98 23

Pacner, Karel: Osudové okamžiky Československa (Luboš Velek) 2/98 23

Páralová, Erika: Z deníku profesionální ženy (Irena Zítková) 13/98 21

Pavel Roučka (B. Holý) 16/98 23

Pekárková, Iva: Gang zjizvených (Michal Schindler) 11/98 20

Pekárková, Iva: Kulatý svět (Michal Schindler) 7/98 21

Perec, Georges: Život návod k použití (Ladislav Nagy) 17/98 23

Pešat, Zdeněk: Tři podoby literární vědy (Jiří Trávníček) 17/98 20

Placák, Petr: Medorek (Michal Bauer) 3/98 20

Pokorný, Jiří: Český svět I. 1889 - 1918 (Luboš Velek) 10/98 23

Poledne, Aleš V.: Jekty aneb Postfilosofické povídky (Michal Schindler) 9/98 21

Preisner, Rio: Básně (Mojmír Trávníček) 16/98 21

Procacci, Giuliano: Dějiny Itálie (Marie Koldinská) 7/98 23

Pršínová, Tamara: Nakladatelství Růže 1958 - 1991 (Michal Bauer) 14/98 23

Przybyszewski, Stanislaw: Výbor z pamětí a korespondence (Petr Poslední) 9/98 20

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1848 - 1918 (Aleš Haman) 20/98 22

Raffel, Vladimír: Elektrický les (Vladimír Papoušek) 12/98 20

Rataj, Jan: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české (Jiří Pokorný) 16/98 22

Reiner, Martin: Tání chůze (Ondřej Macura) 21/98 23


Správcová, Božena: Večeře (Milan Exner) 18/98 20

Stankovič, Andrej: Okradli chudého (Mojmír Trávníček) 18/98 21

Stašek, Marek: Fasety nebo spirála? (Petr Trnka) 3/98 22

Stöhr, Martin Josef: Hodina Hora (Pavel Kotrla) 16/98 22

Stoniš, Miroslav: Ďábel Lucian Nero (Irena Zítková) 6/98 21

Stopy blesku. Česká povídka 90. let (Petr Hanuška) 6/98 21

Stradický-Stanczyk, Petr O.: Zlomená nadkova, První kost božího těla (Michal Schindler)

6/98 22

Stránský, Jiří: Aukce (Vladimír Novotný) 11/98 20

Strugačtí, Arkadij a Boris: Město zaslíbených (Irena Zítková) 16/98 20

Suchý, Jiří: Tak nějak to bylo (Michal Přibáň) 12/98 21

Suchý, Jiří: Ty, co už neznáte (Michal Přibáň) 4/98 22

Suchý, Josef: Žernov (Mirek Kovářík) 11/98 21

Syrovátka, Jiří: Výkřiky v Moři ticha (Ladislav Pytloun) 2/98 20

Šebánek, Jiří - Velebný, K.: Byli jsme a buben (Vladimír Novotný) 19/98 21

Šel psotník do světa (Irena Zítková) 11/98 21

Šestov, Lev: Kierkegaard a existenciální filosofie (Vladimír Papoušek) 17/98 23

Šetřilová, Jana: Alois Rašín. Dramatický život českého politika (Jiří Pokorný) 2/98 23

Škrabal, Karel: Zapalte Prahu (Michal Přibáň) 21/98 22

Šolle, Zdeněk: Století české politiky (Luboš Velek) 18/98 23

Šrut, Pavel: Zlá milá (Iva Málková) 1/98 21

Štolba, Jan: Bez hnutí křídel (Jiří Trávníček) 1/98 20

Švanda, Pavel: Hodinka profesora Bojera (Michal Schindler) 17/98 22

Tapié, Victor-L.: Marie Terezie a Evropa (Alice Klášterská) 10/98 22

Topol, Josef: Básně (Milan Exner) 1/98 20

Trojak, Bogdan: Pan Twardowski (Milan Exner) 15/98 22

Urzidil, Johannes: Pražský triptych (Ivana Vízdalová) 2/98 22

Vaculík, Ludvík: Nepaměti (Michal Bauer) 14/98 21

Váchal, Josef: Dokonalá magie budoucnosti (Milan Nakonečný) 7/98 23

Valdštejna, Adam mladší z: Deník rudolfínského dvořana (Václav Bůžek) 13/98 23

Vanča, Jaroslav: Plná sláma (Jiří Staněk) 1/98 21

Vanča, Jaroslav: Plná sláma (Vladimír Píša) 2/98 23

Vanoušek, A. - Neckářová, L.: Olšany pozapomenuté i současné (bh) 19/98 23

Velek, Josef: Spor o liberalismus a komunitarismus (Oldřich Čálek) 3/98 23

Velikič, Dragan: Astrachán (Vladimír Novotný) 8/98 20

Viewegh, Michal: Zapisovatelé otcovský lásky (Emil Lukeš) 13/98 21

Vinárna u Pavouka (Vladimír Novotný) 20/98 23

Vveděnskij, Alexandr: Vánoce u Ivanovových (Zdeněk Mathauser) 9/98 20

Weiner, Richard: Hra doopravdy (Michal Bauer) 17/98 21

Weles 3/97 (Mirek Kovářík) 4/98 23

Wernisch, Ivan: Cesta do Ašchabadu (Božena Správcová) 3/98 21

Wilhelm, R. - Jung, C. G.: Tajemství zlatého květu (Zdenka Heřmanová) 10/98 20

Witthedová, Jana: Trosečníci křišťálové země (Pavel Kotrla) 6/98 20

Wittlich, Petr: Zrcadlení - Nástin monografie Jiřího Kaloče (B. Holý) 12/98 23

Wollner, Marek: Ukradené knihy (Milan Jungmann) 20/98 22

Zadina, Jiří: Vezmi lože své... (Michal Schindler) 4/98 21

Zapletal, Zdeněk: Sen na konci rána (Vladimír Píša) 15/98 20

Zelenka, Jaromír: Objetiny (Pavel Kotrla) 4/98 22

Zogata, Jindřich: Dřevěné pyramidy (Ivo Pospíšil) 8/98 21

Zogata, Jindřich: Hlídače květin nikdo neuhlídá (Blahoslav Dokoupil) 5/98 21

Živel, Mašurkovské podzemné, Tamto, Ticho (Jakub Šofar) 8/98 23

 

 

 

 

Pravidelné rubriky

 

Blahopřání Tvaru

Ejhle člověk! (autor Jakub Šofar), str. 19

Korespondenční akademie (autoři Pavel Janáček a Vladimír Macura) Napsali do Tvaru

Oznámeno Tvaru

Podél...

Řekli o Tvaru

Slovenské drobnice (autor Vojtech Čelko), str. 3

SoftTvar, HardTvar (autor Vladimír Novotný) Tipy Tvaru

Z vernisážníku Patrika Šimona, str. 15

 

Glosy a další drobné články na straně 2 nebo 3

 

Reiner, Martin: Tání chůze (Milan Exner) 21/98 23

Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století (Luboš Velek) 9/98 23

Řezníček, Pavel: Blázny šatí stvol (Hvězdy kvelbu III) (Vladimír Novotný) 12/98 20

Sábato, Ernest: Tunel (Petr Cekota) 6/98 20

Saroyan, William: Kluci a holky, když jsou spolu (Michal Bauer) 14/98 21

Sarvaš, Rostislav: Syn pana Kuny (Petr Cekota) 13/98 21

Seifert, Jaroslav: Ruce Venušiny (Jiří Staněk) 16/98 21

Scheinpflugová, Olga: Živý jako nikdo z nás (Blanka Svadbová) 10/98 21

Schulz, Karel: Pochvala svatých patronů českých (Jan Malura) 15/98 20

Skupina 42 (B. Holý) 21/98 22

Slavík, Ivan: Snímání s kříže (Mirek Kovářík) 16/98 21

Slíva, Vít: Tanec v pochované base (Jiří Trávníček) 19/98 23

Slíva, Vít: Tanec v pochované base (Vladimír Píša) 19/98 23

Součková, Milada: Odkaz, Zakladatelé (Vladimír Papoušek) 4/98 20

Sova, Oldřich: Okov a křídla (Pavel Kotrla) 6/98 20

Spiegelman, Art: Maus, příběh očitého svědka (Stanislav Kolář) 5/98 20

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 30. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz