obsah ročníku 2000

1. 1. 2000
2000

Stati, publicistika, polemika

 

Adamovičová, Ana: 25 let od úmrtí Ivo Andriće 16 11/00

Badalíková, Olga: Výstavy na Moravě 15 5/00

Bauer, Michal: Milan Kundera pod dvěma tyraniemi 1 13/00

Bauer, Michal: Spisy českých autorů vydávané v 90. letech 20. století 12 17/00

Bauer, Michal: Žádost o vyšetřování Jana Zahradníčka na svobodě v roce 1953 6 8/00

Benhart, František: Nahlédnutí do tajů geomantie 16 14/00

Berkes, Tamás: České obrození jako literární kánon 6 14/00

Burian, Václav: O spílání a nepravých odhaleních nespílavě 16 19/00

Cekota, Petr: Drama a divadlo světa bří Čapků 4 15/00

Čálek, Oldřich: Globalizace nemusí být unifikace 15 1/00

Červenková, Jana: K desátému výročí Obce spisovatelů 6 1/00

Červenková, Jana: Svět, kde se straší 3 19/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro MCMLXXXIX 16 1/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro Velkého amatéra 16 9/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro katakomby a Jana Grossmana 16 10/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro královské akvárium 16 13/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro mellocannu bacciferu 16 6/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro nepříslušnost 16 3/00

Dewetter, Jaroslav: Pointa pro poslední moudrost 16 4/00

Dokoupil, Blahoslav: Funkce návratných motivů v knižní prvotině Vladimíra Körnera 1 10/00

Doležal, Jan: Srbský román 90. let 6 19/00

Eco, Umberto: Knihy, texty a hypertexty 1 18/00

Erbová, Karla: Padesát let Státní vědecké knihovny v Plzni 15 10/00

Erhart, Gustav: Smrt básníka 9 3/00

Exner, Milan: Archeolog bytí Ivan Jelínek 6 18/00

Exner, Milan: Nad Duinskými elegiemi 6 2/00

Fetters, Aleš: K okolnostem Čapkovy smrti 4 7/00

Fibiger, Martin: Páralovo post skriptum 4 20/00

Fic, Igor: Literární kánon podle Harolda Blooma 13 19/00

Fic, Igor: Maršíček a ti druzí 5 5/00

Filip, Ota: O ostravském kostele 9 21/00

Franczyk, Karel: Úvaha o dvou Rusech a jejich spisovatelských duších 15 18/00

Fridrich, Radek: Severočeská poezie v 90. letech 20. století 12 19/00

Grombíř, Jakub: Klimáčkův Váňa Krutov – osvobozující síla nepříjemné pravdy 12 9/00

Hakl, Emil: RAVT an sich! 12 18/00

Haman, Aleš: Básnivé pojetí estetiky (Z. Mathauser) 9 12/00

Haman, Aleš: Moderní civilizace, umělý člověk a Adam stvořitel bří Čapků 1 6/00

Hauer, Tomáš: Postmoderní veřejný prostor aneb o figurách a pozadí 1 16/00

Holub, Norbert: Lyricko-diagnostická rozborka a sborka 15 7/00

Holý, Jiří: Spory kolem Karla Čapka 10 3/00

Hora, Petr: T z Nezvalovy abecedy 13 11/00

Horák, Ondřej: „Rozumím.“ Poznámky k dílu Petra Hrbáče 9 16/00

Horák, Ondřej: Bát se nahlas 7 17/00

Horák, Ondřej: Prozaické žánry a česká literatura 90. let 12 4/00

Hrbáč, Petr: Když na jaře slunce dusá 14 10/00

Hrbáč, Petr: O české poezii 90. let 12 16/00

Hrbáč, Petr: Vylitá konev 6 17/00

Hruška, Pavel i Petr: Hledání ztraceného času 11 21/00

Hruška, Pavel: O básníku Motýlovi a jeho básničkách 9 8/00

Chvatík, Květoslav: Rozloučení s avantgardou 1 1/00

Chvatík, Květoslav: Zdařilý úvod do studia literatury (A. Haman) 9 13/00

Janaszek-Ivaničková, Halina: Manifest špatných intencí 12 15/00

Jankovič, Milan: A objevit novou zemi 1 17/00

Jareš, Michal: All you is retro (+ internet) 12 5/00

Jedličková, Alice: Snění o citátech (Sylvie Richterové) 5 4/00

Jungmann, Milan: K desátému výročí Obce spisovatelů 6 1/00

Jungmannová, Lenka: Havel znovu přečtený 16 20/00

Knejzlíková, Barbora: Zapomenutý román Ve výhni a jeho vztah k dalším dílům E. Ho- stovského 10 15/00

Kopal, Petr: Kursk 2000 jako symbol 16 16/00

Kopáč, Radim: Česká dokumentární poezie v 90. letech 12 8/00

Kovářík, Mirek: Václav Hrabě po pětatřiceti letech 13 5/00

Krist, Janos: O klopotné nepochopitelnosti času 12 2/00

Krist, Janos: O pistolnické tradici Spojených států amerických 13 4/00

Krist, Janos: O zhovadilosti cestovního ruchu 12 2/00

Krist, Janos: Podruhé o klopotnosti času, tentokrát i dějin 13 4/00

Králová, Zuzana: Psaní a doba Franze Kafky 9 19/00

Křivánek, Vladimír: Básník František Heřmánek 6 3/00

Křivánek, Vladimír: O mladé české poezii 90. let 4 18/00

Křivánek, Vladimír: Píseň o vině a lítosti 1 8/00

Langerová, Marie: Barevné knihy Jiřího Ortena 10 6/00

Linková, Marcela: Nenápadné popírání diskurzu 6 11/00

Lukeš, Emil: Zamyšlení nad paměťmi Vlasty Chramostové 13 9/00

Látal, Bohumír: K Burdovu čtenářskému deníku 7 15/00

Macháček, Lubomír: Člověk v utajení 7 6/00

Macura, Ondřej: Esej o růži v blátě (k Durychovu Rekviem) 1 15/00

Macura, Ondřej: Kacířský esejík o kritice a básnictví 8 1/00

Magdoň, Libor: Literatura odbojného konformismu 6 21/00

Martinek, Libor: O Švecovi, Bukowském a truhlících 16 21/00

Martinek, Libor: Odpověď na blbou recenzi 15 17/00

Mathauser, Zdeněk: Haškův Švejk v ohnisku vědních systémů 1 21/00

Mlsová, Nella: Člověk na rozhraní 5 6/00

Moldanová, Dobrava: Začátky a konce české meziválečné avantgardy 1 20/00

Motýl, Ivan: Nic opravdu uměleckého, na čem by se oko pokochalo 10 21/00

Murín, Gustav: Budete jako bohové 1 11/00

Musil, Přemek: Ještě o jedné literatuře pro děti 9 8/00


Nejedlý, Jan: Získali jsme žebřík aneb Sanatorium české poezie 4 17/00

Novotný, Vladimír: In margine Schindlerova seznamu 16 3/00

Novotný, Vladimír: K začátkům a koncům ve fantaskní historické próze 6 20/00

Novotný, Vladimír: Na poli našich polemik 12 10/00

Novotný, Vladimír: Postesky nad polským poloslovníkem české literatury 12 13/00

Novotný, Vladimír: Velectěná paní profesorko! (H. Janaszek-Ivaničková) 12 15/00

Novotný, Vladimír: Čeští literáti v cizině – nyní a teď 1 4/00

Ospálková, Taťána: Poznámka k článku Tomáše Hauera 7 19/00

Papoušek, Vladimír: Dětství a dějiny 1 5/00

Peprník, Michal: Americká mytologická kritika 1 19/00

Peřina, Josef: Reflexe konce multietnicity severních Čech v regionální tvorbě 1945 5 20/00

Petr, Jan: Zápisky z doktorského studia 5 8/00

Pohorský, Miloš: Egon Hostovský pořád hledá byt 6 4/00

Pokorná, Magdaléna: Na prahu národní existence (M. Hroch) 13 8/00

Poslední, Petr: Být očitým svědkem 6 15/00

Poslední, Petr: Dvojdomá autenticita 6 10/00

Poslední, Petr: Nesamozřejmé rodokmeny 6 6/00

Procházka, Martin: Existuje český romantismus? 10 17/00

Provazník, Jaroslav: Vrcholy  a  propady  české  literatury  pro  děti  posledního  desetiletí

12 7/00

Přibáň, Michal: Taková ztráta soudnosti (M. Huvar) 6 7/00

Přibáň, Michal: Tvůrčí schizma Roberta Vlacha 6 8/00

Rautenkranz, Josef: Spílání „literárnímu“ týdeníku 13 17/00

Rautenkranz, Josef: Znovu ke spílání 16 21/00

Reiner, Martin: Jak je to s Blatným a Šmardou 10 4/00

Reiner, Martin: Stvořeni sluncem 10 18/00

Sarközi, Radek: Kouzelné zrcadlo literatury 4 7/00

Servác, Pankrác: Zápis z doktorského studia 4 11/00

Schindler, Michal: Na okraj české prózy let devadesátých 12 3/00

Smitka, Václav: Donkichotství 4 10/00

Smitka, Václav: Nejstarší literární dokument o sebevraždě 13 20/00

Správcová, Božena: Literatura podle Kritické přílohy č. 1–14 1 2/00

Správcová, Božena: Milý pane Burdo 7 15/00

Staněk, Jiří: 90. léta v české poezii 12 11/00

Suchý, Vojtěch: Polemika? A o čempak? 16 5/00

Svěrák, Michal: K motivu spirituální transcendence a lidské destruktivity v románu 6 12/00

Šámal, Petr: S realismem na křižovatce (V. Dostál) 6 9/00 šár: Padá, padá kostel svatého Václava 9 21/00

Šiler, Vladimír: Povýšení člověka nad zvířata 4 11/00

Šiler, Vladimír: Připravuje škola na život? 1 7/00

Šmarda, Jan: K Reinerovu rozboru lyriky Ivana Blatného 7 2/00

Šofar, Jakub: „Cestovní průvodce“ českou kulturou 16 12/00

Šofar, Jakub: Textík bez titulku na rozloučenou 12 21/00

Šofar, Jakub: V labyrintu knih 7 11/00

Šofar, Jakub: Čelem v bok, vpravo vzad 6 13/00

Šofar, Jakub: Kam se cpeš, literaturo? 12 6/00

Štipl, Zdeněk: Věci z krajiny Zbyňka Hejdy 1 9/00

Švec, Štefan: Neverending blbý recenzent 16 21/00

Švec, Štefan: Odpověď blbého recenzenta 16 19/00

Švec, Štefan: Otokar Březina inertní, promiňte, insitní, tedy intimní 12 20/00

Švec, Štefan: Pekelné plamínky pro kacířka 7 3/00

Švec, Štefan: Polemika s V. Šilerem 5 9/00

Tayari, Jakub: Polemika s V. Šilerem 5 9/00

Tichý, Martin: Ferdinand Peroutka soudí literaturu 7 7/00

Tomáš, Filip: Proskribované Prostibolo duše 16 18/00

Tomáš, Filip: Psi štěkají – M/Nuly táhnou dál 9 20/00

Tomáš, Filip: Stezky a stesky poezie 9 3/00

Tomeček, Slavoj: Nad Aronovou Historií XX. století 5 12/00

Trávníček, Jiří: K české poezii počátku 50. let 1 14/00

Trávníček, Jiří: Klaunovy názory (Antonín Brousek: Podřezávání větve) 5 21/00

Trosko, Herbert: Televizní sloupek 15 1/00

Tureček, Dalibor: Česká literatura 19. století a evropský kontext 4 9/00 uoaa: Jaké to bylo s Mladou frontou 16 7/00

uoaa, hrk: Janíkova neznalost 2 21/00

Valach, Milan: Intolerance! 1 12/00

Valach, Milan: Lidská agrese 16 1/00

Vejlupek, Miroslav: Český elektronický almanachismus 5 15/00

Velek, Luboš: Rozpaky a zklamání nad českými ženami (M. Neudorflová) 9 5/00

Verner, P., Janík, Z.: K Burdovu čtenářskému deníku 7 4/00

Zachová, Alena: Cesta za matkou – cesta k sobě 6 16/00

Zachová, Alena: Proměny tématu paměti v prózách Milady Součkové 6 5/00

Zelinský, Miroslav: Mladá slovenská próza 90. let 12 12/00

Zrzavý, Jan: Dopis mladým divadelníkům o Juliu Zeyerovi 10 2/00

Železná, Anna: Ženské postavy v prózách Ladislava Fukse 16 17/00

 

 

Rozhovory

 

Balaštík, Miroslav 8 19/00

Bělič, Oldřich 8 15/00

Brikcius, Eugen 3 20/00

Březinová, Drahomíra 3 4/00

Burda, Alois 8 7/00

Exner, Milan 8 13/00

Fialová, Zuzana 8 18/00

Gold, Jiří 8 16/00

Hájek, Pavel 8 6/00

Haman, Aleš 8 9/00


Nagy, Ladislav: Překlady z anglické a americké literatury po roce 1989 12 14/00


Haškovcová, Helena 3 11/00


foto Andrea Studihradová


Hule, Miroslav 3 2/00

Janáčková, Jaroslava 8 20/00

Jungmann, Milan 8 6/00

Kasal, Lubor 3 21/00

Kotrla, Pavel 8 16/00

Kučera, Vojtěch 8 17/00

Kudláčková, Helena 3 15/00

Lukeš, Jan 3 6/00

Medek Kopaninský, Ivo 8 12/00

Musatovová, Eleonora 8 2/00

Novotný, Vladimír 8 11/00

Parkman, Jan 3 1/00

Pechar, Jiří 3 9/00

Petrová, Eva 3 16/00

Pluháček, Martin 8 1/00

Putík, Jaroslav 3 3/00

Rosí, Věra 8 4/00

Rudčenková, Kateřina 8 4/00

Shock, Viki 8 8/00

Schiffauer, Edvard 8 21/00

Smitka, Václav 8 5/00

Šanda, Michal 8 18/00

Šerých, Jaroslav 3 8/00

Šetlík, Jiří 3 17/00

Šrut, Pavel 3 14/00

Šulcová, Olga 3 10/00

Tichanovič, Boris 8 10/00

Trojak, Bogdan 8 9/00

Ulč, Ota 8 14/00

Zákupa, Richard 8 3/00

Žáček, Jiří 3 7/00

Železná, Marta 3 18/00


Jandourek, Jan: Když do pekla, tak na pořádné kobyle 7 12/00

Kahuda, Václav: Technologie dubnového večera; Příběh o baziliškovi 7 19/00

Palla, Marian: Zápisky uklízečky Mauď 7 14/00

Poláček, Jan: Spánek rozumu plodí nestvůry 7 21/00

Procházková, Lenka: Dopisy z Bamberku 7 17/00

Rybka, Jiří: Ještě trochu výš, pane! 7 4/00

Správcová, Božena: Spravedlnost 7 13/00

Stiborová, Věra: Zapomeň, řeko, téci 7 9/00

Stieber, Mirko: Neukojený milenec ve skleněné rakvi 7 8/00

Suchánek, Jiří: Kdyby se Václav Havel zbláznil 7 3/00

Ulrych, Petr: Srdce marionet 7 20/00

Verner, Pavel: David a Goliáška 7 2/00

Viewegh, Michal: Švédské stoly aneb Jací jsme (Růžena Burdová) 7 18/00

Wernisch, Michal: Modrá knížka aneb Jeblo mu 7 6/00

 

 

Poezie

 

Alberti, Rafael 1 3/00

Benda, Zdeněk Janošec 7 21/00

Dapit, Petr 18 3/00

Dapit, Petr 18 18/00

Fajkus, Robert 18 7/00

Halama, Teofil 18 21/00

Hejda, Zbyněk 1 9/00

Holan, Vladimír 1 1/00

Holub, Norbert 1 10/00

Horný, Martin 18 20/00

Hrabě, Václav 1 5/00

Hrbáč, Petr 1 15/00

Hrbáč, Petr 19 15/00

Hruška, Petr 1 14/00


 

 

Z literárního archivu


foto Andrea Studihradová


Hruška, Petr 19 14/00

Chlebnikov, Velimir 1 6/00

Chlíbec, Bohdan 1 12/00

Chrobák, Jakub 19 7/00


foto Andrea Studihradová


Památníku národního písemnictví, str. 14

 

Alberto Vojtěch Frič o Československu 8/00

Bohumír Lindauer, malíř Oceánie 4/00

Dialog české a řecké literatury 13/00

Diskuse o díle Karla Čapka na školení začínajících autorů v roce 1951 3/00

František Kořínek, Josef Pekař a První stolní společnost Turnováků v Praze 2/00

Frédéric Mistral a Felibrige 5/00

Charlotta G. Masaryková 16/00

Jaromír Borecký, překladatel Firdausího 6/00

Josef Holeček, slovanský novinář 17/00

K historii ženského hnutí 7/00

Moře Slovanům! – časopis revolučních námořníků 15/00

Pozůstalost básníka Josefa Hory 10/00

Publikační možnosti Nikolaje Terleckého v rakouském exilu 20/00 a 21/00

Tragerův lektorský posudek Zbabělců 19/00

Vasilij Vasiljevič Vereščagin – východní malíř 18/00

Zpráva o zájezdu SČSS do Sovětského svazu v roce 1955 14/00

Zásahy HSTD do periodik SČSS 9/00

Žádosti Marie Zahradníčkové o propuštění Jana Zahradníčka 11/00

 

 

Biologicko-společenské poklesky autor Stanislav Komárek, str. 16

 

Akt pokání 13/00

Až na dno archetypu 8/00

Centrum securitatis 18/00

Displej a sen 15/00

Fólie a deux 4/00

Hranice žánru 20/00

...pešek okolo 8/00

Pomsta intelektuálu 8/00

Pouta v nás 12/00

Povaha charizmatu 14/00

Proces degenerace 6/00

Proces nadýmání 8/00

Proces odhraničení 21/00

Přežívání schopnějších – paradox klasického 5/00

Půvab redukce 19/00

Rebiedermeierizace 3/00

Stroboskopický svět 2/00

Studna poznání 18/00

Účinná lítost 11/00

Země za obzorem 7/00

Zoologické indicie pro úmyslné falšování 9/00

...žizň a mír v zemi 16/00

 

 

Ze čtenářského deníku Aloise Burdy

 

Boučková, Tereza: Indiánský běh; Křepelice; Když milujete muže; Krákorám (Růžena Bur- dová) 7 7/00

Brabcová, Zuzana: Rok perel 7 17/00

Brdečková, Tereza: Šahrazád a král 7 15/00

Dvorský, Jan Dietrich: Zákony křiklounství a řvounství 7 3/00

Estés, Clarisa Pinkola: Ženy, které běhaly s vlky 6 5/00

Franczyk, Karel: Podobnost čistě náhodná 7 1/00

Frankenstein, Norbert W.: Rasputin. Ďábel v mnišské kutně? 7 11/00

Frantinová, Eva: Kosti jsou vrženy 7 16/00

Chramostová, Vlasta: Vlasta Chramostová 7 10/00


Juliš, Emil 1 17/00

Kabeš, Petr 1 19/00

Kokot, Andrej 19 04/00

Korál, Milan 19 20/00

Koštejn, Zdislav 19 3/00

Král, Petr 1 20/00

Křivánek, Vladimír 19 5/00

Křivánek, Vladimír 19 19/00

Kudláček, Slavomír 19 18/00

Levý, Petr 19 11/00

Macura, Ondřej 18 8/00

Makaj, Tomáš 18 11/00

Markvart, Pavel 18 11/00

Miłosz Czesław 18 5/00

Nezval, Vítězslav 1 11/00

Osti, Josip 18 4/00

Pammrová, Anna 1 21/00

Pavliš, Petr 19 3/00

Pleska, Gabriel 18 8/00

Robinson, Edwin Arlington 18 3/00

Rosí, Věra 1 4/00

Rosí, Věra 18 4/00

Řezníček, Tomáš 18 8/00

Shelley, Percy Byshe 18 3/00

Staněk, Jiří 18 10/00

Szpuk, Roman 1 18/00

Szpuk, Roman 18 18/00

Šlédr, Jiří 18 3/00

Štochl, Josef 19 18/00

Švanda, Pavel 1 16/00

Šťastný, Milan 19 20/00

Uher, František 19 20/00

Veselá, Bohumila 18 11/00

Vrtěl, Radovan 19 11/00

Wolker, Jiří 1 7/00

Z lidové poezie 1 8/00

Zahradníček, Jan 1 2/00

Zatloukal, Petr W. 18 20/00

 

 

Próza

 

Balabán, Jan 18 21/00

Cagáň, Roland 18 12/00

Franczyk, Karel 18 21/00

Hakl, Emil 18 2/00

Hakl, Emil 18 16/00

Hrbáč, Petr 18 9/00

Jareš, Michal 18 13/00

Kahuda, Václav 18 19/00

Koláček, Zdena 18 13/00

Kopal, Petr 18 14/00

Kopal, Petr 18 20/00

Korecký, David 19 3/00

Kožmín, Zdeněk 18 11/00

Macháček, Lubomír 18 10/00

Nejedlý, Radim 18 1/00

Pavlovič, Vladimír 18 6/00

Pivovar, Marek 18 21/00

Podraga, Skiol 18 17/00

Řeka, Ivan 18 1/00

Šťastný, Radovan 19 21/00                                                                               foto Andrea Studihradová


Valenta, Edvard 18 7/00

Vlach, Luboš 18 15/00

Žila, Jaroslav 19 21/00

 

 

Souvislost, str. 24

 

Benhart, František: Nad dílem Jana Weisse 16–17/00

Bor, D. Ž.: Potíže s časem 8–13/00

Hanuška, Petr: Několik slov nad Křesadlovými Polokatolickými povídkami 18–20/00

Chvatík, Květoslav: Setkání a přátelství III. 1–3/00

Janaszek-Ivaničková, Halina: Japonsko a Slované 14–15/00

Romanská, Lydie: Subjektivní, parciálně uchopený úvod do praxe mýtů a mysteria Ostravy

21/00

Žilka, Tibor: Existenciálna a palimpsestová próza 4–7/00

 

 

Edice Tvary

 

Bauer, Michal: Zbabělci v lednu 1959 13–14/00

Berdych, Kamil: Dcera Jairova 4/00

Bláhová, Kateřina: Kraje (literární odkaz Josefa Šusty) 11/00

Boček, Petr: Tvoje Mouchy Moje Mouchy 12/00

Fridrich, Radek: Řeč mrtvejch 10/00

Jareš, Michal: Poloden čili Antal Petiška 6/00

Kopáč, Radim: Heteronyma 2/00

Kopáč, Radim: Sto jedenáct textů ticha 1/00

Kubičková, Miriam: Průvan v růži 9/00

Masakr, T. G.: Schizofrenikovy zápisky 5/00

Mařina, Bořek: Básně 18/00

Mokrý, František: Hejdum pejdum jejdamane 21/00

Nowaková, Monika: Ferdydurke 7/00

Papoušek, Vladimír: Beletristická tvorba Čechoameričanů 16–17/00

Pospíšil, Vladimír: Tříště slov aneb Dementní poznámky 8/00

Příhoda, Filip: Soudci Advent noci 15/00

Skýpala, Martin: Resuscitace 3/00

Tomeš, Milan: V jediné záři 20/00

Turek, Pavel: Montmartre 19/00

 

 

Recenze

(v závorce uveden autor recenze)

 

Ajvaz, Michal: Návrat starého varana (Zdeněk Smolka) 20 16/00

Aluze 1/2000 (Karel Paulík) 17 13/00

Aluze 3–4/1999 (Ondřej Horák) 17 5/00

Amis, Martin: Noční vlak (Alena Dvořáková) 21 19/00

Austin, John Langshaw: Jak udělat něco se slovy (Jana Valová) 23 16/00

Barnes, Julian: Jak to vlastně bylo? (Sylva Ficová) 22 12/00

Bass, Eduard: Malá skleněná gilotinka (Emil Lukeš) 21 6/00

Bašó, Macuo: Úzká stezka do vnitrozemí (Daniel Samek) 23 21/00

Beckett, Samuel: Poemes/Básně (Jakub Šofar) 22 5/00

Bellow, Saul: Realista (Alena Dvořáková) 22 17/00

Benn, Gottfried: Ptolemaiovec (Michal Jareš) 22 19/00

Bernhard, Thomas: Mýcení (Ondřej Macura) 22 10/00

Bezr, Ondřej: Letní rozhovor s Vladimírem Mišíkem (Mirek Kovářík) 21 10/00

Bittner, Jan: Deník kastelána (Jakub Grombíř) 20 18/00

Blanchot, Maurice: Literární prostor (Alice Stašková) 22 8/00

Bleefeld, R. T. B. – Shook, R. L.: Příběhy z talmudu (Daniel Samek) 23 4/00

Böll, Heinrich: Skupinový snímek s dámou (Veronika Jičínská) 22 18/00

Bor, D. Ž.: Dítě andělů (Igor Fic) 20 18/00

Boučková, Tereza: Sebrané spisy (Emil Rhounek) 20 16/00

Božan, Jan Josef: Slaviček rájský (Pavel Studnička) 20 7/00

Brdečková, Tereza: Šahrazád a král (Karel Franczyk) 20 20/00

Breska, Alfons: Mléčná dráha (Petr Hrbáč) 22 14/00

Brycz, Pavel: Jsem město (Vladimír Novotný) 10 7/00

Brycz, Pavel: Jsem město (Vladimír Píša) 10 7/00

Bukowski, Michal: Laskavost oblaků (Štefan Švec) 22 15/00

Calcutt, A. – Shepard R.: Cultfiction – průvodce po kultovním románu (Antonín K. K. Kud- láč) 23 6/00

Cimický, Jan: Zlaté návrší (Irena Zítková) 20 9/00

Coelho, Paulo: U řeky Piedra jsem usedla a plakala (Pavel Kotrla) 23 7/00

Coelho, Paulo: Veronika se rozhodla zemřít (Pavel Kotrla) 23 21/00

Cordatová, Zuna: Pták Brunát (Milan Exner) 21 11/00

Cortéz, Hernán: Dopisy. Druhý a třetí dopis o dobývání Tenochtitlánu (Daniel Samek)

23 19/00

Creeley, Paul: Zahrady paměti (Milan Děžinský) 21 17/00

Čapek, Michal: Na zásvětí (Jiří Chocholoušek) 21 4/00

Čejka, Jaroslav: Nejlepší léta našeho života (Jiří Trávníček) 21 3/00

Čep, Jan: Polní tráva (Michal Bauer) 20 2/00

Čmejrková, Daneš, Světlá: Jak napsat odborný text (Jaroslav Bartošek) 23 12/00

Daněk, Václav: Sestup z hory (Aleš Haman) 21 10/00

Debeljak, Aleš: Temné nebe Ameriky (Jakub Grombíř) 23 13/00

Dekadent geniální 7 (Ondřej Horák) 17 17/00

Délumeau, Jean: Strach na Západě ve 14.–18. století (Igor Fic) 23 13/00

Deml, Jakub: Šlépěje XV–XVI (Michal Bauer) 20 9/00

Dilema (Vojtech Čelko) 17 18/00

Diviš, Ivan: Buď šťasten! (Jiří Staněk) 21 2/00

Doležal, Miloš: České feferony (Petr Hrbáč) 21 15/00

Dousková, Irena: Někdo s nožem (Vladimír Novotný) 20 14/00

Dufková, Vlasta: Bílé na bílém (Šárka Nevidalová) 21 21/00

Durych, Jaroslav: Kněz a baba (Pavel Studnička) 20 8/00

Durych, Jaroslav: Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm (Michal Bauer) 20 17/00

Dvorský, Jan Dietrich: Zákony křiklounství a řvounství (Michal Schindler) 20 11/00

Erban, Vít: Velký vítr (Štefan Švec) 21 8/00

Fiala, Petr: Citová angažmá (Šárka Nevidalová) 20 8/00

Field, T. R.: Kosočtverce na ohradách (Vladimír Papoušek) 21 5/00


Filip, Ota: Sedmý životopis (Emil Lukeš) 20 21/00

Fischerová, Sylva: Šance (Radek Fridrich) 13 14/00

Fischerová, Sylva: Šance (Věra Rosí) 13 14/00

Fischl, Viktor: Hovory s jabloní (Jakub Grombíř) 20 1/00

Fischl, Viktor: Rodný dům (Irena Zítková) 20 20/00

Formanová, Gruntorád, Přibáň: Exilová periodika (Aleš Zach) 21 14/00

Fowles, John: Mág (Kamil Činátl) 22 3/00

Franczyk, Karel: Podobnost čistě náhodná (Zdeněk Štipl) 20 6/00

Frantinová, Eva: Prstem po mapě těla (Petr Cekota) 20 2/00

Frantinová, Eva: Vzkaz bosé stopy (Jiří Staněk) 21 8/00

Franz, Marie-Louis von: Mýtus a psychologie (Adam Gebert) 23 9/00

Frisch, Max: Montaug (Veronika Jičínská) 22 17/00

Frye, Northrop: Velký kód (Josef Kružík) 23 11/00

García Lorca, Federico: Cikánské romance (Mirek Kovářík) 21 8/00

Geiss, Imanuel: Dějiny světa v souvislostech (Albert Kubišta) 23 6/00

Gold, Jiří: sutě:písky:drtě (Mirek Kovářík) 21 19/00

Góngra y Argote, Luise de: Z pěny zrozená (Jakub Chrobák) 22 21/00

Grygar, Mojmír: Terminologický slovník českého strukturalismu (Filip Tomáš) 23 3/00

Gudmundsson, Einar M.: Andělé všehomíra (Martin Humpál) 21 18/00

Handke, Peter: Za  temné  noci  jsem  vyšel  ze  svého  tichého  domu  (Veronika  Jičínská)

22 4/00

Harníček, Martin: Maso (Vladimír Novotný) 20 11/00

Havlíček, Zbyněk: Lístky do památníku (Jiří Staněk) 20 19/00

Hawkes, Terence: Strukturalismus a sémiotika (Jana Valová) 23 2/00

Hejná, Markéta: Obejmout dub (Karel Franczyk) 20 14/00

Hejzlarovi, T. a J.: Lexikon čínského mudrosloví (Zdenka Heřmanová) 23 3/00

Hermannová, Judith: Letní dům, později (Pavel Malec) 22 19/00

Hesse, Hermann: Panský dům, Kniha vyprávění, Knulp (Jakub Grombíř) 22 3/00

Hilsneriáda (Jakub Grombíř) 23 10/00

Hlasko, Marek: Konvertita z Jaffy (Vladimír Novotný) 22 21/00

Hodek, Antonín: Gangsteři se nekoulují (Irena Zítková) 20 6/00

Hodrová, Daniela: Trýznivé město (Kamil Činátl) 20 8/00

Høeg, Peter: Příběhy jedné noci (Jakub Češka) 22 2/00

Holman, Miroslav: Kolem osy (Mirek Kovářík) 21 15/00

Holub, Norbert: Úplně úzké úly (Jiří Staněk) 22 6/00

Honzík, Jiří: Dvě století ruské literatury (Kamil Činátl) 10 20/00

Honzík, Jiří: Dvě století ruské literatury (Zdeněk Mathauser) 10 20/00

Hořec, Jaromír: Testamenty, Úpadek hvězd (Mirek Kovářík) 22 16/00

Host5 a6/2000 (Ondřej Horák) 17 14/00

Host 8/2000 (Michal Jareš) 17 19/00

Hrabal, Milan: Na svadbu k Chagallům (Petr Hrbáč) 21 18/00

Hrbková, Markéta: Stíny světla (Ondřej Macura) 22 5/00

Hron, Zdeněk: Posunutý poledník (Mirek Kovářík) 20 20/00

Huizinga, Johann: Podzim středověku (Albert Kubišta) 23 12/00

Hynek z Poděbrad: Boccacciovské rozprávky (Jan Malura) 20 16/00

Chalupecký, Jindřich: Cestou necestou (Vladimír Papoušek) 23 10/00

Char, René: Zápisky Hypnovy: Výslovný úděl (Jiří Staněk) 22 13/00

Ching, J. – Kung. H.: Křesťanství a náboženství Číny (Sáva a Zdenka Heřmanovi) 23 8/00

Irving, John: Rok vdovou (Karel Franczyk) 22 19/00

Ishiguri, Kazuo: Malíř pomíjivého světa (Zdeněk Štipl) 23 2/00

Jandourek, Jan: Když do pekla, tak na pořádné kobyle (Zdeněk Štipl) 20 18/00

Janík, Zdeněk: Hledání klíčů (Štefan Švec) 21 12/00

Jerofejev, Venedikt: Moskva–Petušky (Vladimír Novotný) 22 12/00

Jeřábek, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků 1948 – 1958 (Michal Bauer) 21 16/00

Jílek, Jiří: Stýskání mé je vývěr vod (Štefan Švec) 20 1/00

Jirásek, Pavel: Podobenství (Vladimír Novotný) 20 17/00

Jirous, Ivan Martin: Magorova summa (Jiří Staněk) 21 1/00

Joyce, James: Giacomo Joyce (Alena Dvořáková) 21 20/00

Júdice, Nuno: Šarlatová žena (Jakub Grombíř) 22 12/00

Jungmann, Milan: Literárky – můj osud (Michal Bauer) 20 3/00

Kabeš, Petr: Krátké letní procesy (Jiří Staněk) 21 11/00

Kahuda, Václav: Houština (Emil Rhounek) 4 3/00

Kahuda, Václav: Houština (Jakub Šofar) 1 3/00

Kahuda, Václav: Houština (Jana Janoušková) 4 3/00

Kahuda, Václav: Houština (Petr Hrbáč) 1 3/00

Kahuda, Václav: Houština (Vladimír Novotný) 5 3/00

Kahuda, Václav: Houština (Zuzana P. Krupičková) 5 3/00

Kantůrková, Eva: Nejsi (Věra Rosí) 20 6/00

Kantůrková, Eva: Černá hvězda (Irena Zítková) 20 7/00

Kerr, John: Nebezpečná metoda (Roman Telerovský) 23 4/00

Kiš, Danilo: Ze sametového alba. Zahrada, popel (Eva Němcová) 22 18/00

Klíma, Ivan: Ani svatí, ani andělé (Filip Tomáš) 10 8/00

Klíma, Ivan: Ani svatí, ani andělé (Michal Bauer) 10 8/00

Kohout, Pavel: Ten žena a ta muž (Jakub Češka) 20 5/00

Kolár, Jaroslav: Návraty bez konce (Jan Malura) 20 10/00

Kolář, Jiří: Haškova Praha (Jakub Šofar) 23 7/00

Komárek, Stanislav: Hlavou dolů (Petr Hrbáč) 23 11/00

Kosatík, Pavel: Ferdinand Peroutka – pozdější život (Michal Přibáň) 23 19/00

Kostúr, Jiří: Lesní rozhovory (Jiří Staněk) 22 21/00

Kouřil, Vladimír: Jazzová sekce v čase a nečase (Jakub Šofar) 23 14/00

Kovanda, Jaroslav: Za oknem Erben (Jakub Chrobák) 21 4/00

Kovtun, Jiří: Zpráva z Lisabonu (Filip Tomáš) 13 10/00

Kovtun, Jiří: Zpráva z Lisabonu (Zdeněk Štipl) 13 10/00

Kratochvil, Jiří: Urmedvěd (Kamil Činátl) 20 12/00

Kraus, Ivan: Muž za vlastním rohem (Irena Zítková) 20 8/00

Kriseová, Eda: Misericordia (Zdeněk Štipl) 20 5/00

Kritická příloha RR 15 (Jakub Šofar) 17 4/00

Kritická příloha RR 16 (Michal Jareš) 17 9/00

Kritická příloha RR 17 (Michal Jareš) 17 15/00

Kroutvor, Josef: Dandy a manekýna (Mojmír Trávníček) 20 3/00

Křivánek, Vladimír: Testamenty (Jakub Chrobák) 22 1/00

Kubešová, Blanka: Žabky na vodě (Zdeněk Štipl) 20 12/00

Kučera, Vojtěch: Samomluvy (Petr Hrbáč) 9 17/00

Kučera, Vojtěch: Samomluvy (Radek Václavík) 9 17/00

Kukal, P. – Lírová, J.: Než se rozední aneb Knížka pro zamilované (Milan Exner) 21 14/00

Kundera, Ludvík: František Halas (Jiří Trávníček) 10 11/00

Kundera, Ludvík: František Halas (Michal Bauer) 10 11/00

Kundera, Ludvík: Napospas (Michal Bauer) 20 4/00


Langer, František: Tvorba z exilu (Michal Jareš) 20 14/00

Lennon, John: Španěl na vesnici (Jakub Šofar) 22 6/00

Levi, Primo: Příměří (Daniel Toseví) 22 20/00

Literární noviny 1–13/2000 (Ondřej Horák) 17 8/00

Ludva, Roman: Jezdci pod slunečníkem (Emil Hakl) 10 5/00

Ludva, Roman: Jezdci pod slunečníkem (Filip Tomáš) 10 5/00

Lugones, Leopoldo: Fantastické povídky (Pavel Kotrla) 23 2/00

Lurker, Manfred: Slovník biblických obrazů a symbolů (Igor Fic) 23 9/00

Lustig, Arnošt: Krásné zelené oči (Michal Bauer) 20 21/00

Lustig, Arnošt: Tma nemá stín (Zdeněk Štipl) 20 20/00

Maršíček, Vlastimil: Nezval, Seifert a ti druzí (Michal Bauer) 20 1/00

Martínek, Lubomír: Mimochodem (Michal Schindler) 20 17/00

Marvan, Lukáš: Je to napsáno v čarách světa (Petr Hrbáč) 21 12/00

Matoušek, Ivan: Poezie (Jiří Staněk) 21 16/00

Menasse, Robert: Čelem vzad (Emil Hakl) 22 4/00

Mertl, Věroslav: Hřbitov snů (Pavel Studnička) 10 16/00

Mertl, Věroslav: Hřbitov snů (Vladimír Novotný) 10 16/00

Mička, Jan: Pod nebem (Petr Hrbáč) 21 7/00

Mikulášek, Oldřich: Verše III (Michal Bauer) 21 6/00

Miler, Karel: Konec léta (Jakub Chrobák) 22 9/00

Milota, Karel: Gregor (Milan Děžinský) 13 6/00

Milota, Karel: Gregor (Petr Hrbáč) 13 6/00

Mitchell – Blacková: Freud a po Freudovi (Roman Telerovský) 22 17/00

Mlejnek, Josef: Pastvina (Jiří Staněk) 16 15/00

Mlejnek, Josef: Pastvina (Ondřej Macura) 16 15/00

Morgenstern, Christian: Šibeniční písně (Veronika Jičínská) 22 10/00

Motýl, Petr: Lahve z ubytovny (Šárka Nevidalová) 22 15/00

Mucha, Jiří: Problémy nadporučíka Knapa (Irena Zítková) 21 12/00

Mukařovský, Jan: Studie I. (Aleš Haman) 23 15/00

Nádas, Péter: Kniha pamětí (Pavel Kotrla) 22 8/00

Nahai, Gina B.: Andělé nad Teheránem (Eva Němcová) 23 14/00

Nálepková, Táňa: Scénář provinčního příběhu (Karel Franczyk) 10 1/00

Nálepková, Táňa: Scénář provinčního příběhu (Zdeněk Štipl) 10 1/00

Nebeský, Jiří J. K.: Džus/fáze hypostáze (Štefan Švec) 21 13/00

Neon 1/2000 (Michal Jareš) 17 6/00

Neon 4/2000 (Michal Jareš) 17 12/00

Neon 7/2000 (Jakub Šofar) 17 20/00

Nesvadbová, Barbara: Život nanečisto (Jakub Šofar) 20 15/00

Nooteboom, Cees: Rituály (Jakub Grombíř) 22 7/00

Novák, Jan: Týden ženy, měsíce roky muže (Ondřej Macura) 21 9/00

Novák, Ladislav: Neztracené básně (Věra Rosí) 21 16/00

Novak, Slobodan: Myrha, zlato a kadidlo (Emil Lukeš) 22 7/00

Nyczaj, Stanislaw: Poezie (Jiří Staněk) 21 20/00

O želvách, lidech a kamenech (Daniel Samek) 23 7/00

O’Brian, Flann: Třetí strážník (Michal Jareš) 21 8/00

Obdržálková, Božena: Bylo... (Mojmír Trávníček) 20 6/00

Oe, Kenzaburo: Chov (Michal Jareš) 22 6/00

Pánek, František: Vita nova (Milan Exner) 10 9/00

Pánek, František: Vita nova (Štefan Švec) 10 9/00

Payne, Petr Pazdera: Nečekaný čekaný (Petr Cekota) 20 10/00

Pečínka, Pavel: Pod rudou vlajkou proti KSČ – osudy radikální levice v Československu (Ji- ří Mikulka) 23 1/00

Pechar, Jiří: Dvacáté století v zrcadle literatury (Jiří Rambousek) 23 5/00

Pessoa, Fernando: Kniha neklidu (Pavel Kotrla) 22 13/00

Pěší zóna 6/2000 (Jakub Šofar) 17 16/00

Pešta, Pavel: Satirik převratu Jiří Haussmann (Daniel Toseví) 21 21/00

Petrík, Vladimír: Desaťročie nádejí a pochybností (Vojtech Čelko) 23 20/00

Pinget, Robert: Pan Blouznil (Michal Jareš) 22 10/00

Pokorný, Martin: Tak i onak (Jakub Grombíř) 21 14/00

Poláček, Karel: Paralipomena (Michal Jareš) 21 2/00

Poláček, Karel: Soudničky (Michal Bauer) 20 12/00

Polišenský, Josef: Tisíciletá Praha očima cizinců (Albert Kubišta) 23 4/00

Prévert, Jacques: Slova (Jakub Chrobák) 22 13/00

Przeczek, Lech: Záblesky (Jiří Staněk) 22 14/00

Przeczek, Wilhelm: Intimní bedekr (Jiří Staněk) 21 12/00

Przeczek, Wilhelm: Příliš pozdní milenec (Jiří Staněk) 22 9/00

Přidal, Tomáš: Člověk v mé vaně (Jiří Staněk) 21 18/00

Putík, Jaroslav: Muž s břitvou (Michal Bauer) 21 5/00

Pynchon, Thomas: Pomalý učeň (Michal Jareš) 23 1/00

Rais, Karel Václav: Skleník (Zdeněk Smolka) 21 2/00

Reichel, Tomáš: Ztracený ráj (Igor Fic) 15 4/00

Reichel, Tomáš: Ztracený ráj (Věra Rosí) 15 4/00

Renč, Václav: Popelka nazaretská (Mojmír Trávníček) 21 15/00

Revolver Revue 41 (Jakub Šofar) 17 1/00

Revolver Revue 42 (Jakub Šofar) 17 7/00

Revue Labyrint 5–6 (Michal Jareš) 17 3/00

Riemann, Fritz: Základní formy strachu (Roman Telerovský) 23 9/00

Robins, Tom: Zátiší s Datlem (Alena Dvořáková) 22 14/00

Roth, Phillip: Operace Shylock (Karel Franczyk) 22 5/00

Rozehnal, Václav: Z letošního konce světa (M. X. Rozebral) 10 19/00

Rozehnal, Václav: Z letošního konce světa (Vladimír Píša) 10 19/00

Rushkoff, Douglas: Kyberie – život v kyberprostoru (Pavel Kotrla) 23 15/00

Řezníček, Tomáš: Ranžír přede mnou (Jiří Staněk) 21 3/00

Řičař, Kristoslav: Občanská genealogie (Alice Velková) 23 20/00


Solženicyn, Alexandr: Rusko v troskách (Jiří Honzík) 22 11/00

Sounes, Howard: Charles Bukowski (Emil Hakl) 22 9/00

Součková, Milada: Bel canto (Alena Zachová) 20 18/00

Součková, Milada: Případ poezie (Vladimír Papoušek) 21 7/00

Souvislosti 2/44/2000 (Ondřej Horák) 17 21/00

Souvislosti 41–42 (Jakub Šofar) 17 10/00

Sparkeová, Penny: Průkopníci designu 20. století (B. Holý) 23 1/00

Stádník, Jiří: Jabloňové listí (Štefan Švec) 22 2/00

Staněk, Jiří: Jedenáct poct Tychonovi (Mirek Kovářík) 10 12/00

Staněk, Jiří: Jedenáct poct Tychonovi (Věra Rosí) 10 12/00

Stašek, Marek: Pokus o sedmdesát textů (Radek Fridrich) 22 2/00

Stevenson, Robert Louis: Essaye (Michal Bauer) 21 7/00

Stiborová, Věra: Deset povídek aneb Na vině jsou prakoně (Karel Franczyk) 20 11/00

Stieber, Mirko: Neukojený milenec ve skleněné rakvi (Zdeněk Štipl) 20 13/00

Strnad, Jaroslav: Panoptikum (Vladimír Píša) 20 1/00

Svozilová, Naďa: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině (Světla Čmejr- ková) 23 16/00

Šanda, Michal: Blues 1890–1940 (Mirek Kovářík) 21 17/00

Škrabal, Karel: Šlehačka (Štefan Švec) 21 18/00

Škvorecký, Josef: Podivný pán z Providence a jiné eseje (Vladimír Papoušek) 20 19/00

Šrut, Pavel: Brožované básně (Jiří Trávníček) 13 21/00

Šrut, Pavel: Brožované básně (Petr Hrbáč) 13 21/00

Štětina, Jaromír: Století zázraků (Vladimír Novotný) 20 10/00

Šťastný, Horný, Zatloukal: Rezavá ryba stvoření (Jiří Staněk) 21 17/00

Tatarka, Dominik: Písačky pre milovanú Lutéciu (Jakub Grombíř) 20 19/00

Tichá, Jindra: Cena porážky (Šárka Nevidalová) 20 9/00

Todorov, Tzvetan: V mezní situaci (Emil Lukeš) 23 18/00

Tokarczuková, Olga: Pravěk a jiné časy (Jakub Grombíř) 22 9/00

Tournier, Michel: Eleasar aneb Pramen a keř (Daniel Samek) 22 1/00

Triadické výnosy irské (Michal Jareš) 23 5/00

Třešňák, Vlastimil: Evangelium a ostružina (Karel Franczyk) 20 4/00

Unamuno, Miguel de: Svatý Manuel Dobrotivý, mučedník (Igor Fic) 22 1/00

Urban, Miloš: Sedmikostelí. Gotický román z Prahy (Jana Janoušková) 12 2/00

Urban, Miloš: Sedmikostelí. Gotický román z Prahy (Sylva Ficová) 13 2/00

Utley, Robert M.: Kopí a štít – život a doba Sedícího býka (Karel Franczyk) 23 16/00

Úvod do literární vědy (Jakub Češka) 23 15/00

V srdci černého pavouka (Věra Rosí) 22 21/00

Vaculíková, Madla: Drahý pane Kolář... II (Vladimír Novotný) 20 2/00

Vacík, Miloš: Rapsodie hraná na střepy starých hliněných džbánů (Mirek Kovářík) 21 1/00

Valenta, Edvard: Žít ještě jednou (Ondřej Macura) 13 18/00

Valenta, Edvard: Žít ještě jednou (Vladimír Papoušek) 13 18/00

Vaněk-Úvalský, Bohuslav: Zabrisky (Michal Schindler) 20 3/00

Viewegh, Michal: Nové nápady laskavého čtenáře (Emil Hakl) 20 15/00

Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze (Jan Malura) 20 15/00

Vlášek, Josef: Psí biograf (Zdeněk Štipl) 20 19/00

Vlčková, Jitka: Encyklopedie mytologie severských a germánských autorů (Otakar Fran- czyk) 23 18/00

Vokolek, Václav: Cesta do pekel (Zdeněk Smolka) 20 9/00

Vopěnka, Martin: Hotel uprostřed života (Vladimír Píša) 20 4/00

Vošahlíková, Pavla: Zlaté časy české reklamy (Luboš Velek) 23 13/00

Vybíral, Jindřich: Století dědiců a zakladatelů (Jan Rous) 23 2/00

Vysloužil, Karel: Jitřenka (Věra Rosí) 21 9/00

Vzdálené tóny naděje (Irská poezie) (Daniel Samek) 22 20/00

Weiss, Tomáš – Topol, Jáchym: Nemůžu se zastavit (Karel Franczyk) 21 21/00

Weles č. 10 (Ondřej Horák) 17 2/00

Wernisch, Michal: Modrá knížka aneb Jeblo mu (Emil Hakl) 20 13/00

Wharton, William: Birdy (Alena Dvořáková) 22 15/00

Wineman, Arje: Mystické příběhy Zoharu (Daniel Samek) 22 13/00

Wolters, Clifton: Oblak nevědění (Daniel Samek) 23 14/00

Yourcenarová, Marguerite: Kámen mudrců (Zdeněk Štipl) 22 11/00

Zajatci hvězd a snů (Jaroslava Janáčková) 23 1/00

Zemanová, Jiřina: Přízeň trýzně (Petr Hrbáč) 21 13/00

Zikmund Winter (mezi historií a uměním) (Zdeněk Smolka) 21 5/00

Zurakowski, Boguslaw: Písně karlovarských pramenů (Jiří Staněk) 21 10/00

Zweig, Stefan: Svět včerejška (Veronika Jičínská) 22 8/00

Žáček, Jiří: Bajky, skorobajky a vzdorobajky (Irena Zítková) 21 21/00

Žáček, Jiří: České moře (Mirek Kovářík) 21 3/00

Žila, Jaroslav: Nejstarší žena vsi (Milan Exner) 10 13/00

Žila, Jaroslav: Nejstarší žena vsi (Věra Rosí) 10 13/00

Život svaté Kateřiny (Jan Malura) 20 5/00

 

 

Pravidelné rubriky

 

Čelko Vojtech: Slovenské drobnice (str. 3) Novotný, Vladimír: HardTvar, SoftTvar Šimon, Patrik: Z vernisážníku (str. 15) Tichá, Jindra: Pacific – Letter (str. 11)

Ulč, Ota: Atlantic – Letter (str. 11)

 

Ejhle člověk (autor Jakub Šofar; str. 19) Full servis (autor Jakub Šofar; str. 19) Oznámili Tvaru

Napsali do Tvaru


Sadílek, Martin: Pavučiny duše (Štefan Švec) 21 20/00

Salava, Miroslav: Zarakvití (Štefan Švec) 21 6/00

Sex a tabu v české kultuře (Luboš Velek) 23 3/00

Schnerch, Jaroslav: Radost nejezdí vždycky na bílém koni (Radek Fridrich) 21 13/00

Schönfeld, Juraj: Jeremiáda (Štefan Švec) 20 7/00

Schulz, Bruno: Skořicové krámy, Sanatorium Na věčnosti (Jitka Sobotová) 22 16/00

Singer, Isaac Bashevis: Staré lásky (Jakub Grombíř) 22 20/00

Skarlant, Petr: Věk rozkoší (Daniel Toseví) 20 13/00

Skřípavá hudba vrat (k sedmdesátinám Z. Hejdy) (Jakub Chrobák) 21 19/00

Slanina, Leoš: Syn žabího krále (Radim Kopáč) 21 11/00

Slavík, Ivan: Příběhy z temnot (Mojmír Trávníček) 20 9/00

Slovník slovenských spisovateľov (Vojtech Čelko) 23 6/00

Slovo a slovesnost 1/2000 (Ondřej Horák) 17 11/00

Soldán, Ladislav: Karel Dostál-Lutinov a Nový život (Vladimír Novotný) 20 13/00

 

Glosy a další krátké články na str.2 a3

 

 

 

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz