obsah ročníku 1999

1. 1. 1999

Stati, eseje, polemiky, publicistika, ankety

Adamovičová, Ana: Přesto přese všechno 18/99 16

Alohim, Robert: Veletrh „U černých růží“ 19/99 12

Augustin, L. H.: Básníkův svět oka 15/99 10

Augustin, L. H.: Obraznost slova a myšlenost obrazu 18/99 10

Balk, Eero: Obraz Čech a Československa v románech Edith Templetonové 6/99 6

Baran, Václav: Kam směřuje lidská společnost? 5/99 12

Baran, Václav: Je demokracie artefakt géniů? 15/99 15

Bartošek, Jaroslav: Perspektivy češtiny 5/99 1

Bartošek, Jaroslav: Diskutovat ad rem, nebo ad hominem? 10/99 14

Bauer, Michal: Vážený pane Ludvíku Vaculíku 2/99 15

Bauer, Michal: K životnímu jubileu Zdeňka Lorence 3/99 17

Bauer, Michal: Od Února k Novému životu 6/99 12

Bauer, Michal: Přeměna Syndikátu českých spisovatelů ve Svaz československých spisova- telů 9/99 12

Bauer, Michal: Úvahy nad sborníkem Bítov ‘98 12/99 7

Bělič, Oldřich: Setkání s Václavem Černým nad španělskou literaturou I 15/99 6

Bělič, Oldřich: Setkání s Václavem Černým nad španělskou literaturou II 16/99 6

Benhart, František: Básnické ano i ne Aleše Debeljaka 16/99 10

Blatná, Renata: Vzpomínky na Oldřicha Lešku 4/99 12

Blümlová, Dagmar: Václav Tille, muž ve stínu F. X. Šaldy? 4/99 6

Bor, D. Ž: Slovo a mlčení 4/99 1

Božovič, Gojko: Řeka přes mosty 15/99 12

Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému 17/99 12

Bun, Hašizume: Přežila jsem Hirošimu 15/99 12

Cekota, Petr: Svět hry aneb Carmen a ty druhé 3/99 10

Cekota, Petr: Nové umění psáti dnes - pro koho? 7/99 7

Cekota, Petr: Konec lyrického věku 15/99 5

Cicvárek, Ivo: Postpoetisté Karel Plíhal a Marek Eben 1/99 7

Czaplinska, Joanna: Zpráva sousedům 1/99 15

Čejka, Jaroslav: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 10

Černý, František: Svědek Václav Tille 14/99 9

Červenková, Jana: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 11

Čítanka Václava Kahudy 9/99 - 21/99 17

Diviš, Ivan: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 11

Dokoupil, Blahoslav: Česká cestopisná reportáž ve službách propagandy (1948 - 1958) 8/99 12

Dokoupil, Blahoslav: Nad několika svazky České knižnice 17/99 13

Doubravová, Jarmila: Sémiotika v Drážďanech 20/99 10

Drábek, Antonín: Vladimír Macura s estonskou vlajkou 10/99 7

Erhart, Gustav: K výstavě nových grafik Aleny Bílkové 14/99 15

Exner, Milan: Samozřejmost génia Verlainova 3/99 6

Exner, Milan: Mramory a spray-art sonetu 7/99 14

Exner, Milan: Symbol „Karel Hynek“ 13/99 6

Exner, Milan: Symbol a interpretační metoda I 17/99 1

Exner, Milan: Symbol a interpretační metoda II 18/99 4

Fic, Igor: Vynucené lakomství zápisků 20/99 13

Filip, Ota: Z dopisu 16/99 10

Filip, Ota: Brusel proti kamzíkům 20/99 10

Finnbogadóttirová, Vigdís: Světový den divadla - 27. březen 1999 9/99 9

Fischerová, Daniela: New new 19/99 6

Franczyk, Karel: Otevři si nový svět! 2/99 16

Franczyk, Karel: William Saroyan a česká literární kritika 7/99 16

Franczyk, Karel: Jak najít ideu díla? 11/99 9

Franczyk, Karel: Pokus nezkazit hru 14/99 16

Franczyk, Karel: Dvě konference a dvě knihy 18/99 7

Franczyk, Otakar: Překládat Strindberga 11/99 9

Franěk, Jiří: Co patří do bibliografie? 9/99 13

Frei, Jan: K poslední knize Karla Čapka 15/99 1

Galbičková, Lýdia: Žena hodná obdivu a následovania 9/99 9

Goldstücker, Eduard: Na okraj jednoho přátelství 2/99 5

Hájek, Miloš: Jiří Heller, Chodci zeleně a Mezitím 6/99 18

Hajičová, Eva: K článku o perspektivách češtiny 8/99 4

Hodrová, Daniela: Zkouška labyrintem 1/99 1

Hodrová, Daniela: Příběh, který byl, je a bude 14/99 1

Hoffmann, Bohuslav: František Ladislav Čelakovský jako literární postava 14/99 4

Holub, Norbert: Anketa - hranice umělecké svobody 8/99 11

Holub, Norbert: Jak se dělá antologie II 12/99 15

Honzák, Radkin: Využití pohádky v transakční analýze 12/99 10

Horák, Ondřej: Jak jsou nazývána díla s dlouhým názvem 4/99 7

Horák, Ondřej: Několik poznámek ke Kalhotovému pahýlu 9/99 10

Horák, Ondřej: Dvě polemiky 10/99 9

Horák, Ondřej: V pokojích jsou příběhy 16/99 16

Hořínková, Marie: Vernierovská zahrada 11/99 6

Hrbáč, Petr: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 10

Hrbáč, Petr: Tajemství hraček 10/99 13

Hrbáč, Petr: Drobení plesnivého chleba 13/99 19

Hrbáč, Petr: Arktis a Stmívání 18/99 6

Huptych, Miroslav: Anketa - hranice umělecké svobody 7/99 11

Charoust, Milan: Žebrák 11/99 13

Chase, Věra: Vážený pane Horáku... 9/99 10

Chaun, Igor: Anketa - hranice umělecké svobody 7/99 10

Chaun, Igor: Vážený pane Chuchmo... 8/99 13

Chlíbec, Bohdan: Anketa - hranice umělecké svobody 8/99 11

Chvatík, Květoslav: Znovu o svobodě 1/99 6

Janáček, Pavel: Dobrodružné romány jako místo setkání Schulzových literárních jazyků

13/99 12

Janáčková, Jaroslava: Felix Vodička 8/99 5

Jankovič, Milan: Oživená tradice pražského strukturalismu 14/99 6


Janoušek, Pavel: Za Vladimírem Macurou 10/99 6

Janoušek, Pavel: Vzhledem k pokračující kampani proti Tvaru... 11/99 1

Janoušek, Pavel: Nečekání aneb Kritické bujení 13/99 1

Janoušek, Pavel: Softpolemika 13/99 9

Janoušek, Pavel: Návrat k sobě, návrat k malým 16/99 16

Janoušek, Pavel: Památník Škvoreckého písemnictví 18/99 9

Jelínek, Antonín: Slova a doba 19/99 6

Jenča, Daniel: Litvou s palcem vzhůru aneb Nejdelší vandr 3/99 13

Jirásková, Blanka: Návrat francouzské kinematografie na česká filmová plátna 11/99 12

Jiroušek, Bohumil: Jak ho viděla? Otokar Březina pohledem Anny Pammrové 4/99 1

Jurečka, Ondřej: Ur-havran 21/99 16

Kafka, Tomáš: Vzpomínky na Oldřicha Lešku 4/99 12

Kafkovy dopisy Felici 21/99 10

Kahuda, Václav: Anketa - hranice umělecké svobody 6/99 10

Kantůrková, Eva: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 10

Komárek, Stanislav: Malý Bobeš redivivus 7/99 5

Kopal, Petr: Sv. Václav a ti druzí (námět o zrádci a hrdinovi) 2/99 12

Korál, Milan: Bítovské zrcadlení 16/99 1

Korecká, Helena: Felix Vodička 8/99 5

Kosatík, Pavel: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 10

Kosatík, Pavel: Peroutka a iracionalisté 12/99 1

Kosková, Helena: Nový román Josefa Škvoreckého 7/99 13

Kosková, Helena: Trilogie Daniely Hodrové 12/99 12

Kovač, Mirko: Rent-a-car(ové) 21/99 12

Kovářík, Mirek: Z korespondence Karla Kryla 5/99 4

Král, Petr: Anketa - hranice umělecké svobody 6/99 10

Kratochvil, Jiří: Návod k použití 14/99 10

Krist, Jan: Z glosáře 20/99 12

Křivánek, Vladimír: O rozměrech slova svoboda 2/99 9

Křivánek, Vladimír: Svět smyslu a smysl světa (Nad poezií Fráni Šrámka) 4/99 10

Křivánek, Vladimír: „Pozemské“ a „nebeské“ v české poezii 16/99 4

Křivánek, Vladimír: Tajemství básně v zrcadlech interpretací 17/99 10

Kuběna, Jiří: Anketa - hranice umělecké svobody 6/99 10

Kuběna, Jiří: Ivan Diviš bítovský 10/99 10

Kuběna, Jiří: Z dopisu Ivanu Divišovi 10/99 11

Kubíček, Tomáš: Myšlení o literatuře v prostředí českých literárních časopisů 60. let 19/99 1

Langerová, Marie: Generace sirotků (básnické debuty 60. let) 2/99 1

Lněničková A. - Chrobák J.: Malý dekret 20/99 5

Lorenc, Zdeněk: Výstava René Magritta 7/99 11

Lorenc, Zdeněk: Anketa - hranice umělecké svobody 8/99 10

Lorenc, Zdeněk: Zamyšlení nad poezií, prokletými básníky a jinými věcmi 9/99 1

Lorenc, Zdeněk: O kádrování nevlídném i vlídném 9/99 1

Lorenc, Zdeněk: O prasurrealismech, surrealismech po proudu a postsurrealistech 18/99 13

Macura, Ondřej: Filipika proti misomusům aneb Krize výuky humanitních oborů na gymná- ziích 3/99 9

Macura, Vladimír: Dopijem a půjdem 10/99 1

Málková, Iva: Nad poezií severovýchodní Moravy a českého Slezska 60. let 20/99 1

Mathauserová, Světla: Test Puškinem 12/99 6

Matoušek, Ivan: Anketa - hranice umělecké svobody 5/99 11

Mikula, Valér: Za Vladimírem Macurou 10/99 6

Mikulová, Helena: Ke kritice Literatury s hvězdou Davidovou 18/99 16

Mocná, Dagmar: Sto let s Václavem Kondelíkem 1/99 10

Nagy, Ladislav: Hluk a zuřivost amerického jihu 2/99 11

Nakonečný, Milan: Doctor diabolicus 3/99 12

Novotný, Vladimír: Šťastný Ahasver - Nikolaj Terlecký 2/99 10

Nuska, Bohumil: Anketa - hranice umělecké svobody 6/99 11

Obsah Tvaru 1998 1/99 11

Ohlasy na Janouškův článek Nečekání 14/99 12

Palarčík, Petr: Nevermore (doplněno odpovědí Vladimíra Novotného) 5/99 16

Paulík, Karel: Ve stínu vakátů 12/99 16

Pechar, Jiří: Julišova hra o smysl 13/99 5

Pechar, Jiří: Překládání poezie 21/99 1

Piťha, Petr: Úloha pohádek dříve a nyní 11/99 10

Podlešák, Jan: In memoriam Hany Houskové 10/99 13

Poláková, Jenny: Česká fuga (Útěk, vyhnání, odsun v některých dílech německy psané lite- ratury) 3/99 12

Poslední, Petr: Svět poválečných překladů 3/99 1

Poslední, Petr: Mýtus proměny 8/99 6

Poslední, Petr: Zkouška kontinuity 14/99 12

Poslední, Petr: Conradovská věrnost 19/99 10

Praha a Pražané (z papírů živého mrtvého) 11/99 1

Procházka, Miroslav: Nedoceněný Josef K. Šlejhar 11/99 7

Prokop, Josef: Ucitánie - domov civilizace a jazyka trubadúrů 15/99 18

Prudký, Libor: Dobrodružství a dobrodružná literatura 10/99 12

Přibáň, Michal: Pocta Sklizni (a nejen jí) 3/99 7

Rákosník, Luboš: Památce Miloše Vacíka 11/99 17

Reichel, Tomáš: Anketa - hranice umělecké svobody 8/99 11

Reiner, Martin: Princip rýmového karambolu v pozdní lyrice Ivana Blatného 17/99 6

Řeháková, Jitka: Jak se půjčují pohádky v knihovnách 11/99 11

Schneider, Jan: Vážený pane Papoušku... 5/99 15

Sirůček, Jiří: Demian (vliv filozofie F. Nietzscheho na H. Hesseho) 7/99 12

Sirůček, Jiří: Stepní vlk 9/99 6

Slabihoudová, Naděžda: Vladimír Macura s estonskou vlajkou 10/99 7

Slavík, Ivan: Anketa - hranice umělecké svobody 6/99 10

Slavík, Ivan: Třikrát sbohem 13/99 11

Slíva, Vít: Anketa - hranice umělecké svobody 7/99 10

Sobková, Helena: Útěk princezny Johany 18/99 12

Sobková, Helena: Vídeň - pohřeb vévodkyně Kateřiny Zaháňské 19/99 9

Sowinská, Věra: Zamyslit se v čase 15/99 9

Správcová, Božena: Milý Vladimíre 10/99 1

 

Správcová, Božena: Exegeze Bítova 99 17/99 10

Správcování 20/99 6

Stančík, Petr: Demo-crazy aneb loterie jako nejvyšší stadium demokracie 2/99 13

Staněk, Jiří: Anketa - hranice umělecké svobody 7/99 10

Staněk, Jiří: Zemřel básník 9/99 5

Suchý, Vojtěch: Nesmyslná argumentace 20/99 16

Suková, Ingrid: Vzpomínky na Oldřicha Lešku 4/99 13

Szczepanik, Petr: Digitální narativita aneb Píšící čtenář 16/99 1

Šajtar, Drahomír: Elementy romantismu v poezii Petra Bezruče 20/99 4

Šiler, Vladimír: Profesní étos učitele 5/99 6

Šiler, Vladimír: Profesionál jako loutka 7/99 1

Šimon, Patrik: Čečova cesta ke svobodě 10/99 15

Šofar, Jakub: Tisíc devět set šedesát osm - polib prdel kosům 1/99 8

Šofar, Jakub: Lalo béde čili Ze šofaru: pokračování nóměr sórok adín 7/99 16

Šofar, Jakub: Ježek v klinči 8/99 7

Šofar, Jakub: Zakázané uvolňování 13/99 10

Šofar, Jakub: Přes řeky, přes mosty, přes mrtvoly... 16/99 5

Šofar, Jakub: Přes řeky, přes mosty, přes mrtvoly... II 18/99 16

Šofar, Jakub: Deset let poté 19/99 13

Šofar, Jakub: Čtverylka česká 21/99 13

Štochl, Josef: Prohlášení 21/99 5

Štoll, Pavel: Vladimír Macura s estonskou vlajkou 10/99 7

Tatičová, Jadrana: Dojmy z Bělehradu 13/99 15

Tayari, Jakub: Otevři si starý svět 3/99 16

Tendová, Remi: Ze vzpomínek 13/99 19

Tichá, Jindra: Vzhůru nohama 1/99 17

Tichá, Jindra: Anketa - hranice umělecké svobody 8/99 10

Trávníček, Jiří: Bude estetika (už pouze) vědou sociální? (Petr V. Zima: Literární estetika)

3/99 4

Trojánek, Vladimír: Kterak Honzu českého do Brabantu dokopali... 7/99 17

Trojánek, Vladimír: Kterak Honza český Brabantskou vartu na salámu... 8/99 15

Trosko, Herbert: Labyrint vulgarismů (to je papání) 1/99 16

Tvar představuje... Moravský festival poezie 2/99 17

Tvrdík, Jan: Etický rozměr Kafkova Zámku 21/99 6

Urbanec, Jiří: Svět Michala Ajvaze 3/99 11

Urbanec, Jiří: Co s autorovým životopisem? 7/99 6

Valach, Milan: Hippies - pokus o morální revoluci 6/99 1

Velikič, Dragan: Inventář odchodu 9/99 11

Veselý, Jindřich: Takoví jsme (byli)? 1/99 9

Viewegh, Michal: Anketa - hranice umělecké svobody 7/99 10

Vlach, Luboš: Už je to tady... 4/99 13

Z klenotnice české žurnalistiky minulého století (připravil M. Huptych) 6/99 17

Zábrana, Jan: Jak se dělá antologie (připravil Norbert Holub) 5/99 17

Zajac, Peter: Za Vladimírem Macurou 10/99 6

Zbíralová, Dana: Vzpomínky na Oldřicha Lešku 4/99 12

Zelinský, Miroslav: Rozhovory s Aspektem 5/99 12

Zelinský, Miroslav: Cyklizace a dějiny 12/99 5

Zogata, Jindřich: Anketa - hranice umělecké svobody 8/99 10

 

 

Rozhovory

 

Adamovičová, Ana 12/99 8

Aulická, Jana 10/99 9

Bauer, Michal 14/99 8

Buriánek, Miroslav 7/99 8

Čichoň, Petr 11/99 8

Děžinský, Milan 5/99 9

Hartling, Peter 9/99 8

Janečková, Bronislava 13/99 8

Kolář, Jiří 18/99 1

Kosatík, Pavel 2/99 8

Kožmín, Zdeněk 5/99 8

Nováková, Zdeňka 3/99 8

O překládání (L. Dvořák, V. Janiš, R. Podaný) 21/99 8

O Rychlých šípech (M. Balaštík, P. Hruška, L. Kasal, S. Komárek) 8/99 1

Ovčáček, Eduard 20/99 8

Rambousek, Jiří 19/99 8

Sgall, Petr 15/99 8

Stančík, Petr 16/99 8

Trávníček, Jiří 6/99 8

Trávníček, Mojmír 10/99 8

Zadrobílek, Vladislav 17/99 8

Zagajewski, Adam 4/99 8

 

 

Z literárního archivu

Památníku národního písemnictví, str. 14

 

Cestující Skot R. W. Seton-Watson 8/99

Časopis Řád a jeho obhajoba v roce 1945 17/99

Interhelpo - Julius Fučík, Petr Jilemnický, Jiří Weil 5/99

J. Weil a K. J. Beneš, dva problémoví spisovatelé 16/99

Jaromír Jedlička, objevitel úzkoprofilové literatury 4/99

Jednání SČS o činnosti Fedora Soldána za okupace 19/99

John Bowring, William Morfill a počátky anglické slavistiky 2/99

Josef Aul a Tádžikistán 13/99

Karel Čapek píše Zdeňku V. Tobolkovi 10/99

Karthago, které hovořilo česky 14/99

Literární aktivismus v letech 1945 18/99

Literatura na úpatí Araratu 6/99

Literatura ve znamení Slunce a Lva 11/99

Na okraj osobního fondu Karla Doskočila 21/99

Na okraj písemné pozůstalosti Emanuela Engla 3/99

Oldra Sedlmayerová ve vzpomínkách Pavly Mocové 12/99

Osudy spisovatelovy matky 7/99

Paul Percy Selver 9/99


Pozůstalost Františka Rebce a Krym 15/99

Soudní řízení s V. E. Coufalem a skupinou EMNA 20/99

 

 

 

Biologicko-společenské poklesky autor Stanislav Komárek

 

...a pravdy každému přáli 8/99 16

Bod obratu 8/99 16

Hermes a jeho převleky 3/99 16

Jako písku v moři... 16/99 16

Meditace pod fíkovníkem 7/99 16

Mimo sebe 2/99 16

Než se zanoří 18/99 16

Němé tváře 6/99 16

Nálezy lidské 18/99 17

Palma vítězství 3/99 16

Parabola o třešni 14/99 16

Planina mysli 10/99 16

Podpírání 10/99 16

Povaha klamu 2/99 16

Pramen noci 15/99 16

Přízraky pokrevenství 11/99 16

Religionistické praktikum 9/99 16

Semper idem 13/99 16

Síla vtisku 3/99 16

Trosky 14/99 16

Velké vyprávění 5/99 16

Vlhnutí duší 12/99 16

Vyhasínání 10/99 16

Vyhnívání 13/99 16

Záblesk vědomí 11/99 16

 

 

Ze čtenářského deníku Aloise Burdy, str. 7

 

Dousková, Irena: Hrdý Budžes 8

Hrabalík, Petr „Hraboš“: Viděno Sudem 17

Hrdlička, František - Bratršovská, Zdena a kol.: Zpráva o Bílém divadle 5

Chase, Věra: Vášeň pro broskve 11

Klíma, Ivan: Ani andělé, ani svatí 21

Kratochvil, Jiří: Noční tango aneb Román jednoho léta z konce století 13

Kuběna Jiří: Paní Na Duze (Bez Koně A Křídel) 6

Ludva, Roman: Jezdci pod slunečníkem 20

Mahler, Zdeněk: Kdo svůj národ miluje, nešetří ho 10

Murín, Gustav: Sex kontra kultura (R. Burdová) 7

Neon, časopis o kultuře 18

Non-stop Solženicyn (R. Burdová) 9

Sofokles: Oidípus král 19

Souchop, Josef: Hodiny výchovy aneb Pošli ještě slova 10

Švanda, Pavel: Věčný nedostatek věčnosti 15

Třeštík, Dušan: Češi. Jejich národ, stát, dějiny a pravdy v transformaci 14

Viewegh, Michal: Povídky o manželství a o sexu 12

Vopěnka, Martin: Hotel uprostřed života 16

 

 

Pointy, autor Jaroslav Dewetter, str. 16

 

Pointa pro p. i. 4/99

Pointa pro zahřátí 8/99

Pointa pro malé policajty 9/99

Pointa pro pravdu 10/99

Pointa pro dragouny 11/99

Pointa pro duchovní otce 13/99

Pointa pro nenarozené dítě 15/99

Pointa pro nereformovatelné sněžné muže 17/99

Pointa pro prezidenta, šavle a podle Garpa 19/99

Pointa pro ambrové jablko 20/99

 

 

Poezie

 

Apollinaire, Guillaume 3/99 1

Blatný, Ivan 6/99 1

Bok, Emil 9/99 19

Březina, Otokar 4/99 1

Cocteau, Jean 3/99 1

Červenka, Jaroslav 4/99 17

Čichoň, Petr 11/99 8

Diviš, Ivan 9/99 19

Gallus 6/99 18

Grombíř, Jakub 16/99 18

Halas, František 17/99 1

Hanzlík, Josef 2/99 1

Havlas, Jeff 14/99 1

Hladký, Ivan 21/99 18

Hlavas, Eug. Aug. 19/99 1

Holub, Norbert 1/99 18

Hrbáč, Petr 12/99 19

Hruška, Petr 20/99 1

Chinzelle, F. J. 12/99 18

Chlíbec, Bohdan 5/99 1

Chrobák, Jakub 20/99 9

Jelínek, Ivan 12/99 1

Krvik Totr 4/99 17

Křepelka, Karel 10/99 17

 

Křivánek, Vladimír 21/99 19

Kuběna, Jiří 7/99 1

Lan 12/99 18

Leonczuk, Jan 11/99 19

Lorenc, Zdeněk 3/99 17

Lorenc, Zdeněk 18/99 1

Malicki, Wieslaw 14/99 19

Michal S. 20/99 9

Motýl, Petr 9/99 18

Nastulczyk, Franciszek 3/99 18

Ovčáček, Eduard 20/99 8

Pavlok, Bohumil 20/99 9

Podaný, Dalibor 4/99 17

Poezie z ruského internetového časopisu Slovesnost (připravil P. Kotrla) 11/99 18

Przeczek, Lech 18/99 19

Rajchman, Pavel 9/99 19

Rudčenková, Kateřina 16/99 18

Řezníček, Pavel 9/99 18

Sosnowski, Andrzej 3/99 18

Soupault, Phillipe 3/99 1

Špaček, Viktor 17/99 18

Švec, Štefan 12/99 18

Veselský, Jiří 2/99 19

Veselský, Jiří 18/99 18

Ucitánská poezie (připravil J. Prokop) 15/99 19

Zagajewski, Adam 4/99 19

Ze slezské nepaměti (připravil Z. Smolka) 5/99

 

 

Próza

 

Basara, Svetislav 6/99 19

Bubnová, Zuzana 17/99 19

Čech, Martin 2/99 18

Horák, Ondřej 3/99 16

Hrbáč, Petr 16/99 19

Charms, Daniil 2/99 13

Jareš, Michal 12/99 19

Jareš, Michal 18/99 18

Kahuda, Václav 4/99 18

Kocourek, Josef 8/99 17

Kosková, Eva 16/99 18

Matoušek, Ivan 14/99 18

Nagy, Lajos Parti 13/99 18

Nuska, Bohumil 17/99 18

Roman, Vasil 8/99 18

Stoniš, Miroslav 10/99 18

Stoniš, Miroslav 20/99 18

Šilhan, Filip 1/99 19

Špirhanzl, Radek 19/99 18

Tichá, Jindra 16/99 18

Tressler, Rene Edgar 7/99 18

Trosko, Herbert 5/99 19

 

 

Souvislost, str. 24

 

Bauer, Michal: Almanachy roku 1940 19 - 21

Chvatík, Květoslav: Zamyšlení nad teorií románu 16 - 18

Loužil, Jaromír: Michal Silorad Patrčka, lidový buditel, voják 6 - 9

Martinek, Libor: Wieslaw Malicki v kontextu české literatury 14 - 15

Mocná, Dagmar: Neznámé mládí (Z rané korespondence M. Majerové) 1 - 5

Vízdalová, Ivana: Dějiny překladu z německy psaných literatur od 10 - 13

 

 

Edice Tvary

 

Boška, Vít: Mladý spisovatel 21/99

Češka, Jakub: Čapkovo hledání Boha, nebo literatura? 18/99 - 19/99

Dvořák, Jan: Zpovědník 2/99

Hladký, Ivan: V Muniční továrně a jiné texty 15/99

Homér: Prázdný město 14/99

Horák Ondřej: Bylo na třetí hodinu zrána 13/99

Janoušková, Jana: „Daleko od stromu“ 13/99

Jareš, Michal: Prospal jsi hedvábí 08/99

Jícha, Jan: Poddekr 9/99

Korál, Milan: Ta noc 20/99

Krejčí, Jiří: Krajina s hlavou obrácenou zpátky I 11/99

Krejčí, Jiří: Krajina s hlavou obrácenou zpátky II 12/99

Mihola, Rudolf: Salto 17/99

Neznámý autor: Střep vrazil lesk teď jedné... 4/99

Pavliš, Petr: Vlastní krev 7/99

Reidlbauchová, Tereza: Poutník Julia Zeyera 3/99

Smolka, Zdeněk: Tvořící ničící pohlaví 5/99

Studený, Jiří: Etický kontext soudobého umění 1/99

THC revue (1997 - 1999) 16/99

Verner, Pavel: Typografická úprava počítačového textu je 10/99

Veselý, Petr: Ponížení textu 6/99

 

 

Recenze

(v závorce uveden autor recenze)

 

Aluze 1, 2/3 - 1998 (pak) 1/99 23

Aluze 2/99 (Jana Janoušková) 16/99 23

Anderson, Sherwood: Smutní trubači (Michal Bauer) 13/99 21

Andrenik, Ivan: Motto z Hérakleita (Mirek Kovářík) 2/99 22


Archiv osobností ateliéru Langhans (B. Holý) 15/99 23

Averčenko, Arkadij: Procházka v kopřivách (Zdeněk Mathauser) 1/99 22

Bachmannová, J.: Podkrkonošský slovník (Milan Harvalík) 7/99 22

Balabán, Jan: Prázdniny (Ondřej Macura) 9/99 20

Barthelme, Donald: Padesát povídek (Michal Jareš) 21/99 22

Benhart, František: Jedna a jedna (Milada K. Nedvědová) 15/99 22

Benjamin, Walter: Agesilaus Santander (Jiří Trávníček) 13/99 21

Benýšek, Zbyněk: Diagnóza a jiné básně (Jiří Staněk) 20/99 21

Blatný, Ivan: Texty a dokumenty 1930 - 1948 (Michal Bauer) 18/99 20

Blaukopf, Kurt: Gustav Mahler - současník budoucnosti (Jana Vašatová) 9/99 23

Borel, Pétrus: Champavert. Nemorální povídky (Michal Jareš) 9/99 22

Borkovec, Petr: Polní práce (Jiří Trávníček) 5/99 22

Box č. 7 (Zdeněk Opava) 17/99 23

Braudel, Fernand: Dynamika kapitalismu (Zdeněk Opava) 20/99 22

Bulletin Moravské galerie v Brně (č. 54) (Jiří Trávníček) 7/99 23

Časopis Potulný dělník (Petr Cekota) 8/99 23

Čech, Miloš Majka: Důvěrná sdělení (Jiří Staněk) 8/99 23

Čep, Jan: Poutník na zemi (Michal Bauer) 8/99 21

Česká literatura od počátku k dnešku (Blahoslav Dokoupil) 8/99 20

Daly, Steven - Wice, Nathaniel: Encyklopedie kulturních trendů devadesátých let (Michal

Schindler) 21/99 22

Deml, Jakub: Jugo (Michal Bauer) 21/99 20

Deml, Jakub: Poslední verše (Michal Bauer) 9/99 21

Deml, Jakub: Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV) (Michal Bauer) 2/99 20

Deml, Jakub: Píšu to při světle nočním (Michal Bauer) 5/99 20

Deml, Jakub: Česno (Michal Bauer) 14/99 20

Deml, Jakub: Šlépěje XIV (Michal Bauer) 12/99 20

Dery, Dominika: Přebolení (Věra Rosí) 21/99 21

Dietzfelbinger, Konrad: Kafkovo tajemství (Ivana Vízdalová) 14/99 22

Dufková, Vlasta: Čistec (Milan Exner) 7/99 21

Dulmen, Richard von: Kultura a každodenní život v raném novověku, 16. - 18. století (Alice

Klášterská) 7/99 22

Dvořák, Ladislav: Jak hromady pobitých ptáků (Vladimír Píša) 20/99 20

Encyklopedie Českých Budějovic (Alice Klášterská) 9/99 23

Engelking, Leszek: A jiné básně a jiné básně (Pavel Kotrla) 6/99 22

Exner, Milan: Poezie Z (Jiří Staněk) 5/99 22

Fajkus Robert, Slíva Vít: Du podél blesku (Mojmír Trávníček) 8/99 23

Fára, Libor: Souvislost 1944 až 1988 (B. Holý) 12/99 23

Fejto, Françoise: Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakousko-Uherska (Jiří Pokorný) 4/99 22

Fibich - Staněk - Gregora: Tři básníci (Mirek Kovářík) 4/99 21

Fibich, Ondřej: Pasovské elegie (Václav Maidl) 9/99 22

Filosofický časopis (Ladislav Nagy) 6/99 23

Fischerová, Viola: Divoká dráha domovů (Jiří Trávníček) 10/99 21

Fousková, Hana: Jizvy (Jiří Staněk) 11/99 21

Freiová, Ludmila: Doporučeno Velkým bratrem (Irena Zítková) 15/99 23

Freiová, Ludmila: Čas mimo čas (Irena Zítková) 5/99 22

Frič, Jaroslav Erik: Houpací kůň šera a jiné básně (Milan Exner) 1/99 20

Fridrich, Radek: V zahradě Bredovských (Jiří Staněk) 15/99 22

Galandauer, Jan: Karel I. - Poslední český král (Pavel Kosatík) 5/99 23

Goethe, Johann Wolfgang: Z mého života - Báseň i pravda (Michal Schindler) 1/99 21

Goff, Jacques Le: Středověká imaginace (Jiří Pokorný) 10/99 23

Gombrich, E. H.: Dějiny umění (B. Holý) 6/99 23

Grass, Günter: Mé století (Alice Stašková) 21/99 22

Gray, Alasdair: Něco z kůže (Jakub Grombíř) 16/99 22

Grögerová Bohumila: Branka z pantů (Vladimír Novotný) 8/99 20

Grossman, Jan: Svědectví současníků. Inscenace. (František Černý) 2/99 21

Hájíček, Jiří: Snídaně na refýži (Ondřej Horák) 8/99 22

Hamannová, Brigitte: Hitlerova Vídeň (Luboš Velek) 14/99 23

Hauková, Jiřina: Díra skrz (Vladimír Píša) 16/99 20

Havlíček, Jaroslav: Muž sedmi sester (Michal Jareš) 14/99 20

Heaneová, Marie: Za devíti vlnami (Daniel Samek) 16/99 22

Heym, Georg: Umbra Vitae (Michal Jareš) 17/99 22

Hlaváček, Karel: Krví svého těla, dechem své duše (Petr Cekota) 13/99 22

Holub, Miroslav: Narození Sisyfovo (Michal Bauer) 3/99 20

Holubová, Miloslava: Necestou cestou (Vladimír Píša) 14/99 20

Homoláč, Jiří: A ta černá kronika! (Olga Trávníčková) 6/99 22

Horváth, Odon von: Bábinčina smrt (Gabriela Veselá) 2/99 23

Hořec, Jaromír: Chléb na stole (Mirek Kovářík) 14/99 22

Host1 a2/99 (Ondřej Horák) 07/99 23

Host 7, 8 (Aleš Mečíř) 20/99 23

Hostovský, Egon: Sedmkrát v hlavní úloze (Michal Bauer) 11/99 20

Hrabal, Milan: Cokoli proměnlivého (Vladimír Píša) 1/99 21

Hrbáč, Petr: Podzemní hvězda (Miroslav Zelinský) 2/99 6

Hrbáč, Petr: Podzemní hvězda (Ondřej Macura) 2/99 6

Hrbáč, Petr: Podzemní hvězda (Pavel Hruška) 2/99 6

Hrdličkovi, Zdeněk a Věna: Umění čínských zahrad (Marie Hořínková) 12/99 22

Hrdličkovi, Zdeněk a Věna: Umění japonských zahrad (Marie Hořínková) 3/99 22

Hrubý, Josef: Znamení býka (Petr Hrbáč) 16/99 20

Hruška, Petr: Měsíce (Ondřej Macura) 3/99 23

Hruška, Petr: Měsíce (Jiří Trávníček) 3/99 23

Chase, Věra: Hypnoskop (Jana Janoušková) 19/99 20

Chaun, Igor: Večeře u maharádži (Jana Svobodová) 20/99 20

Chlíbec, Bohdan: Temná komora (Jiří Staněk) 9/99 21

Janatka, Jiří: Aby něco (Petr Hrbáč) 18/99 21

Jančar, Drago: Chtíč, chtíc nechtíc (Jan Beneš) 11/99 22

Jandourek, Jan: Škvár (Vladimír Novotný) 18/99 22

Jandourek, Jan: Škvár (Adam Gebert) 18/99 22

Jelínek, Ivan: Daleko od brány (Michal Bauer) 20/99 20

Jirásek, Pavel: Nesmích (Petr Cekota) 9/99 22

Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách (Jiří Rambousek) 12/99 21

Kabeš, Petr: Pěší věc a jiné předpokoje (Milan Exner) 11/99 21

Kafka, Franz: Deníky 1913 - 1923 (Ivana Vízdalová) 2/99 23

Kantůrková, Eva: Po potopě (Irena Zítková) 4/99 21

Kaprál, Zeno: Moje pojišťovna aneb V krajině arkádské (Milan Exner) 10/99 20

Khel, Richard: Poselství papíru (Jaroslava Janáčková) 17/99 23

Klíma, Ivan: Kruh nepřátel českého jazyka (Irena Zítková) 2/99 22

Klíma, Ivan: Loď jménem naděje (Michal Bauer) 1/99 22

Klobouk, Jiří: Rozhlasové hry II (Irena Zítková) 6/99 21

 

Klukanová, Ludmila: Například jeden život (dok) 5/99 22

Klukanová, Ludmila: Například jeden život (Jiří Rambousek) 17/99 23

Kohout, Pavel: Šest a Sex (Ladislav Pytloun) 2/99 21

Kolář, Jiří: Psáno na pohlednice I (Jiří Staněk) 10/99 22

Kolevski, Pando: Dobrý den, Makedonie (Sáva Heřman) 7/99 21

Komárek, Martin: Králíček vám dodá lesku (Michal Schindler) 3/99 22

Komárek, Stanislav: Lidské přirozenosti (Petr Hrbáč) 9/99 20

Komárková, Martina: O čem je řeč (Jiří Staněk) 3/99 20

Korál, Milan: Pod puškařskou oblohou (Petr Hrbáč) 10/99 22

Kořalka, Jiří: František Palacký - životopis (Kamil Činátl) 11/99 23

Kosatík, P. - Kolář, M.: Jan Masaryk. Pravdivý příběh (Vladimír Novotný) 4/99 22

Kosmák, Václav: Kukátko z kukátek (Jiří Rambousek) 2/99 22

Kotrlá, Iva: Návštěva v ETC (Michal Schindler) 13/99 20

Koťátko, Petr: Úvod do zoologie (Michal Schindler) 10/99 20

Král, Petr: Chiméry a exil (Jiří Staněk) 19/99 21

Kratochvil, Jiří: Noční tango (Vladimír Novotný) 15/99 20

Kraus, Ivan: Má rodina a jiná zemětřesení (Vladimír Píša) 9/99 20

Krejčík, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku (Richard Psík) 6/99 23

Kremlička, Vít: Zemský povídky (Adam Gebert) 17/99 21

Krchovský, J. H.: Básně (Jiří Staněk) 7/99 21

Kritická příloha13 a14 (Jana Valová) 18/99 23

Krupička, Jiří: Flagelantská civilizace (Jakub Grombíř) 21/99 23

Kryl, Karel: Spisy I (Mirek Kovářík) 9/99 21

Křepelka, Karel: Ztracené kuře (Vladimír Píša) 11/99 20

Kubešová, Blanka: Černá v bílém (Irena Zítková) 21/99 21

Kuchař, Lumír: Dialogy o kráse a smrti (Zdeněk Smolka) 19/99 21

Kundera, Ludvík: Králové zločinci mágové (Michal Bauer) 17/99 20

Kuric, Aurelián: Pistole kapitána Foukala (Jakub Grombíř) 18/99 20

Landsmann, Ivan: Pestré vrstvy (Karel Franczyk) 18/99 20

Langerová, Marie: Fragmenty pohybu (Michal Bauer) 16/99 21

Lawrence, David Herbert: Duha (Kamil Činátl) 18/99 21

Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě (Irena Zítková) 11/99 20

Lévi-Strauss: Rasa a dějiny (Jana Janoušková) 15/99 21

Li Po: Nebe mi pokrývkou a země polštářem (Jiří Staněk) 16/99 21

Literatura s hvězdou Davidovou (Vojtěch Suchý) 15/99 20

Logos (Petr Hrbáč) 4/99 23

Logos 1/2 (Roman Telerovský) 19/99 23

Lord, Christopher: Amuwapiho knihy (Michal Jareš) 18/99 22

Lustig, Arnošt: Démanty noci (Michal Bauer) 6/99 20

Lustig, Arnošt: Noc a naděje (Michal Bauer) 19/99 20

Lyotard, Jean François: Rozepře (Ladislav Nagy) 12/99 22

Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích - Města (Luboš Velek) 4/99 22

Mácha, Karel Hynek: Máj (Mirek Kovářík) 10/99 21

Malevič, Oleg: Bratři Čapkové (František Černý) 14/99 21

Marek, P. - Soldán, L.: Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí (Mojmír Trávníček)

5/99 22

Mareš, Antonín: Nix verstehen (Petr Cekota) 12/99 22

Marías, Javier: Vzpomínej na mě zítra při bitvě (Pavel Kotrla) 15/99 23

Martínek, Lubomír: Sine loco/ sine anno (Michal Schindler) 12/99 20

Matoušek, Ivan: Mezi starými obrazy (Michal Schindler) 17/99 20

McCabe, Patrick: Řeznickej kluk (Ladislav Nagy) 9/99 22

Messmer, Janko: Básně Pesmi Poems (Kateřina Literová) 3/99 21

Mills, Magnus: Ohrady pro zvířata (Jakub Češka) 16/99 23

Mokrejš, Antonín: Duchovní svět F. X. Šaldy (Vladimír Papoušek) 3/99 21

Moucha, Miloslav: Životaběh (Zdeněk Hrbata) 12/99 23

Nabokov, Vladimir: Promluv, paměti (Vladimír Novotný) 6/99 21

Nápravník, Milan: Dech noci, noc duchů, duch noci, noc dechů (B. Holý) 8/99 23

Nesvadbová, Barbara: Bestiář (Vladimír Novotný) 13/99 20

Neumannová, Božena: Byla jsem ženou slavného muže (Michal Bauer) 10/99 20

Nooteboom, Cees: Následující příběh (Pavel Kotrla) 17/99 23

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. (Jindra Světlá) 1/99 23

Nuska, Bohumil: Okamžiky (Ondřej Macura) 14/99 22

Obuchová, Lubica: Číňané 21. století (Zdenka Heřmanová) 13/99 22

Orten, Jiří: Prózy II (Zdeněk Smolka) 17/99 20

Osten, Car: Dekadentův lós (Petr Cekota) 17/99 22

Oz, Amos: Panter ve sklepě (Ivana Vízdalová) 13/99 23

Palla, Marian: S chloupkem na jazyku (Ondřej Horák) 12/99 23

Pavel, Jan: Na pouti (Adam Gebert) 16/99 20

Petr, Pavel: Andělům víno (Petr Cekota) 20/99 21

Petr, Pavel: Za svítání Morava (Petr Cekota) 4/99 22

Petřín (Vladimír Novotný) 10/99 22

Písková, Milada: Zbojnické variace (Zuzana Hurtajová) 6/99 20

Plíšková, Naděžda: Hospodská romantika (Ondřej Macura) 11/99 22

Poe, Edgar Alan: Předčasný pohřeb, Démon zvrácenosti, Na slovíčko s mumií (Michal Jareš)

19/99 22

Poselství papíru (Jaroslava Janáčková) 17/99 23

Print a Publishing, Mašurkovské podzemné, Ticho, Cour d’honnour (Jakub Šofar) 20/99 23

Propp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie (Ondřej Horák) 14/99 21

Prošek, Josef: Snad Praha (B. Holý) 8/99 23

Putík, Jaroslav: Odchod ze Zámku (Michal Bauer) 4/99 20

Pýthagorás ze Samu (Daniel Samek) 19/99 23

Quingnard, Pascal: Všechna jitra světa (Michal Schindler) 7/99 22


Skála, Miroslav: Strašidlopis (Jiří Rambousek) 14/99 21

Skalická, Vlasta: Strnulá láva (Vladimír Novotný) 1/99 20

Sládek, Josef Václav: Má Amerika (Blanka Svadbová) 2/99 21

Slavík, Ivan: Básnické dílo I, II (Mirek Kovářík) 12/99 21

Slovník světového divadla 1945 - 1990 (Petr Cekota) 10/99 23

Součková, Milada: Kaladý, Mluvící pásmo, Škola povídek (Vladimír Papoušek) 8/99 21

Souvislosti 3 - 4/98 (Ondřej Horák) 10/99 23

Speculum medii aevii (Zrcadlo středověku) (Jan Malura) 2/99 20

Stáncová, Pavla: Smolná (Vladimír Novotný) 21/99 20

Stich, Alexandr: Seifertova Světlem oděná (Jiří Trávníček) 15/99 21

Stradický, Petr Odillo: Zpěv motýlů (Jiří Staněk) 14/99 22

Středa, Ludvík: Hodiny v úplňku (Vladimír Píša) 3/99 20

Svoboda, Jiří: Kapitoly z české literatury (Lukáš Malý) 11/99 21

Svobodová, Jana: Rozlet císařské orlice (Miroslav Vaněk) 16/99 20

Szczypiorski, Andrzej: Mše za město Arras (Vladimír Novotný) 2/99 23

Šabach, Petr: Babičky (Petr Hanuška) 05/99 21

Šalamoun, Jiří: Nahá obryně (bh) 14/99 23

Šanda, Michal: Dvacet deka ovaru (Milan Exner) 4/99 21

Šiktanc, Karel: Šarlat (Jiří Staněk) 12/99 21

Škabrada, Jiří: Lidové stavby (Alice Velková) 13/99 23

Škvorecký, Josef: Na tuhle bolest nejsou prášky (Jiří Rambousek) 16/99 21

Špulák, Jaroslav: Vypíchej jí obě oči (Zdeněk Štipl) 19/99 21

Štěrbová, Alena: Topolovo básnické drama (František Černý) 13/99 22

Tanaka, Kótaró: Krabí zjevení (Michal Jareš) 15/99 23

Teslík, Václav: Trosečníci na ostrově Amen (Věra Rosí) 19/99 22

Tichá, Jindra: Jak krmit bohy? (Božena Správcová) 4/99 20

Třešňák, Vlastimil: Plonková sedmička (Michal Jareš) 6/99 21

Události 1989 - 1999 (kniha fotografií) (Ondřej Slabý) 20/99 22

Uhlíř, Dušan: Černý den na Bílé hoře (8. listopad 1620) (Blahoslav Dokoupil) 1/99 23

Uhrová, Marie: Netvor. Krysař (Vladimír Novotný) 7/99 20

Ulrych, Petr: Přeludy (Vladimír Píša) 5/99 22

Valtrová, Marie: Vratislav Blažek - hráč před bohem a lidmi (Milena Štráfeldová) 10/99 21

Vasari, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů (Jan Rous) 3/99 23

Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo (Petr Cekota) 15/99 22

Veranová, Trauda: Krumlovská setkání (Ilse Seehaseová) 3/99 21

Viewegh, Michal: Povídky o manželství a o sexu (Emil Lukeš) 13/99 20

Vodička, Miloš: Svatba, na kterou tě nepozvali (Milan Exner) 13/99 22

Vogel, Jaroslav: Leoš Janáček (Jana Vašatová) 3/99 22

Vokolek, Vladimír: Mezi rybou a ptákem (Ondřej Macura) 8/99 22

Volf, Zdeněk: Řetězy a ptáci (Petr Hrbáč) 19/99 21

Vonnegut, Mark: Expres do ráje (Michal Schindler) 19/99 22

Vopěnka, Petr: Podivuhodný květ českého baroka (Jan Malura) 8/99 20

Voragine, Jakub de: Legenda aurea (Jan Malura) 15/99 21

Vyskočil, Albert: Kritikova cesta (Michal Bauer) 7/99 20

Weber, Max: Sociologie náboženství (Lucie Cviklová) 7/99 22

Weles 1/98 (Ondřej Horák) 5/99 23

Wiesel, Elie: Noc (Ivana Vízdalová) 11/99 23

Zábrana, Jan: Jak se dělá báseň (Milan Děžinský) 17/99 22

Země dobrá, to jest země česká (Jan Malura) 5/99 20

Živel č. 11 (Pavel Kotrla) 9/99 23

Živel č. 12 (hrk) 10/99 23

 

 

 

Pravidelné rubriky

 

Čelko, Vojtech: Slovenské drobnice (str. 3) Novotný, Vladimír: HardTvar, SoftTvar Šimon, Patrik: Z vernisážníku (str. 15) Tichá, Jindra: Pacific - letter (str. 11)

Ulč, Ota: Atlantic - letter (str. 11)

 

Ejhle člověk! (autor Jakub Šofar; str. 19)

Homeopatická hlídka (připravil Jakub Šofar; str. 18 nebo 19) Oznámili Tvaru

Pět odpovědí (str. 3)

 

Glosy a další drobné články na str. 2 nebo 3

 

 

 

 

.

 

Ralegh, Walter: Oceánova láska k Cynthii (Milan Děžinský) 20/99 22

Ráž, Roman: Zachránci samoty (Irena Zítková) 19/99 20

Reiner, Martin: Lázně (Michal Schindler) 6/99 21

Rejchmann, Pavel: Padlome lome! (Patrik Šimon) 6/99 22

Revolver Revue 40 (Jakub Šofar) 18/99 23

Rosenbaum, Oliver: Anglicko-český slovník internetu (Daniel Toseví) 19/99 23

Rosí, Věra: Holý bílý kmen (Ondřej Macura) 17/99 21

Rotrekl, Zdeněk: Basic Czech (Mirek Kovářík) 20/99 21

Rozanov, Vasilij: Spadané listy (Světla Mathauserová) 20/99 21

Rudčenková, Kateřina: Ludwig (Jiří Staněk) 17/99 21

Rulf, Jiří: Maloměstské elegie (Jiří Staněk) 21/99 21

Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století (Luboš Velek) 11/99 23

Řezáč, Jan: Josef Sudek - Slovník místo pamětí (B. Holý) 8/99 23

Salivarová Z. - Škvorecký J.: Krátké setkání, s vraždou (Adam Gebert) 21/99 20

Salony v české kultuře 19. století (Luboš Velek) 13/99 23

Shock, Viki: Dvakrát opakované ňadro (Daniel Toseví) 21/99 21

 

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz