editorial Adama Borziče

26. 9. 2014

Milí čtenáři Tvaru,

čas od času, když se k vám obracím v tomto úvodním slově, mě přepadá obava, zda se vlastně stále – někde mezi řádky – neopakuji. Při přípravě rozhovoru čísla s básníkem Josefem Strakou jsem si nicméně uvědomil, že podstatné existenciální motivy se opakují u každého z nás. Myšlenková reflexe životní zkušenosti zkrátka neprobíhá po lineární ose, spíše se vyznačuje jakousi hudební strukturou – základní motivy se opakují, prolínají a následně prohlubují. Jakési kroužení a hroužení se ve stále se rozvíjející spirále… Straka ve svých básních (a jak je patrno z rozhovoru, i v jejich reflexi) opakovaně ohmatává otázku domova a exilu. Kde jsem doma? Kde domov můj? I pro mě coby příslušníka dvou národů a kulturních kontextů je tato otázka naléhavá. Ano, jsou chvíle, kdy se mi pobyt v Česku jeví nanejvýš cizí – kdy tuto zemi zakouším hořce a trpce, a kdesi v průzoru mezi světy vyhřezne záblesk onoho druhého domova, možná spíše na pomezí snu a utopie. Současně se poslední rok stále častěji přistihávám při myšlence, že se tu přes všechny stíny a kaly cítím doma – že mi vyhovuje zdejší mírná povaha a nenásilná duše. Ostatně vždy může být hůř: stačí sjet po mapě několik set kilometrů jihovýchodně, třeba do Orbánova Maďarska – a je jasné, že u nás tak zle není. V této souvislosti bych rád upozornil na text „Současnost maďarské politické poezie“ básníka a bohemisty Istvána Vöröse, který pojednává situaci poezie – a zvláště té politické – v kontextu své země, jejíž premiér před časem ve významném projevu ohlásil konec liberálního státu a nastolení tzv. státu práce. Fašizoidní tendence Orbánova režimu by nás měly právem zaměstnávat – nejen protože je Maďarsko poměrně blízko, ale protože v těchto nejistých časech může narůstat svůdnost nahnědlých politických konceptů. Ano, může být i hůře. Zatím se u nás nikdo nahradit liberální demokracii nějakým národním státem nechystá. A protože je dobré svoji vlast, respektive stát někdy i pochválit, pochválím nyní naše ministerstvo kultury, které se mi jeví od nástupu nového ministra a jeho týmu mnohem racionálněji a lépe vedené, nežli tomu bylo v minulých letech. Například nově zavedená možnost víceletých grantů, platící i pro literární periodika, je velmi sympatickou změnou, ocenit je třeba také navýšení objemu prostředků pro kulturu v rámci státního rozpočtu, i když onomu téměř mytickému 1 % se zatím stále ani zdaleka neblížíme. Přeji vám něžný podzim.
 

Adam Borzič 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz