editorial Adama Borziče

17. 11. 2014

Milí čtenáři Tvaru,

tento editorial vzniká den před 17. listopadem, kdy si připomínáme 25 let od sametové revoluce. Čtvrt století demokracie v naší zemi si věru zaslouží připomenutí. K tomuto výročí lze v zásadě přistoupit dvěma způsoby: první, nazvěme jej oslavným, ve veřejném mediálním prostoru převládá. Je tu ale ještě přístup druhý: kontemplativní. Jistě, oslavy k životu patří, dokonce mám dojem, že naše sekulární společnost jich má málo. Nabízí se však otázka, zda právě výročí sametové revoluce je onou událostí, které si zaslouží billboardy, festivaly svobody a všelijaké další mediální kejkle. Zdá se mi, že i čtvrt století od nastolení demokracie nám stále uniká, že rozdíl mezi demokracií a totalitně orientovanými systémy spočívá v tom, že demokracie je systém, který musí sám sebe vždy znovu kriticky zkoumat a reflektovat. Sebe-zpochybňování, zkoumání svých pozic a postojů ve světle druhého je pro demokrata nutné (a je lhostejno, zda je demokratem sociálním, liberálním nebo křesťanským – ať uvedeme tradiční demokratické směry). Jeho světonázor je z podstaty vždy otevřený – nemá záda krytá tak pevnou ideologickou tvrzí, neboť připouští postoj druhého. Zdá se mi, že to se u nás, v zemi hysterických volebních kampaní na život a na smrt, příliš nevnímá.

Prvním plodem naší sametové kontemplace by měly být otázky: Jsem skutečně demokrat? Přijímám svobodu druhých? Nebo je to jen heslo, kterým maskuji vlastní ekonomické zájmy? Od těch se pak můžeme dobrat k otázkám dalším: V jakém stavu se naše demokracie ocitla – a to i v celosvětovém kontextu? Co ji dnes ohrožuje? Fašismus? Vláda kapitálu? Oligarchie? Vyprázdnění? Mediální kontrola? Nerovnost? A konečně, třetím výtěžkem naší kontemplace nechť je věnec otázek, jenž nás vrací přímo k listopadovému příběhu: Byla tato revoluce naplněna? Nebo byla naplněna jen částečně? Anebo byla dokonce ukradena? Étos sametu byl humanistický: praporem revoluce bylo nenásilí, dominantními hodnotami lidskost a svoboda – po mafiánských korupčních kartelech a prohlubující se sociální nerovnosti se v Listopadu jistěže nevolalo… Ano, stala se z nás běžná demokratická země, integrovaná do evropských i transatlantických struktur, jejíž ekonomický systém je sociálnější verzí globálního kapitalismu… Ale Listopad 89 měl v sobě ještě jiný rozměr – za vzepětím společenské aktivity, za probuzením občanského vědomí prosvítal sen o skutečně humánní společnosti, který býval v našich dějinách opakovaně zadušován. V tomto smyslu by bylo dobré se dnes k Sametu vrátit – neurotické projevy díků Revoluci a okázalý antikomunismus smysl listopadové revoluce jen zatemňují.

Přeji vám rozjímavé čtení.
 

Adam Borzič 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz