2014

PF 2015

Do nového roku přejeme svým čtenářům a podpůrcům vše dobré a těšíme se na shledanou 8. ledna, kdy vyjde první číslo 26. ročníku.
 
Tvar 21/2014

Tvar 21/2014

Milí čtenáři, budou Vánoce – a s nimi číslo dvacáté prvé! Že by se ve vás nedořezal krve? Krucifix v přirození a Čtyři kvartety? Šandu a Eliota či pussinku od tety? Pusinky bílkové, pěkně nafoukané? Předběžná ohledání (jak napsal Pe. Pa. Payne) & Batmani zcela normální (jak napsal truvér Herot)? Herr Rot Linhart (& his pen art) se jen nerad s vámi loučí, též svámí Kahuda mává vám svou loučí… A my se přidáváme, co celý rok jsme pro vás vše tiskli (rozuměj v Tvaru, a ne bojácně pysky!). Your pour felicité DREAM TEAM, v. r. Haf.
 

FotoFET – ani váš adiktolog vás nezachrání

Melissa Pink & Tvar vyhlašují soutěž o fotografii dvoutýdne.
 
Tvar 20/2014

Tvar 20/2014

Milí čtenáři,
je tu vnadná dvacítka! Její lýtka – ach, toť Hovězí kostky! Její boky Penis papežův! Trpíte přemírou lýka? Úbytkem konopí? Absolutním, pardon, vyprázdněním? S kosmem scelením? Pak jste HAPPY PEOPLE, neb těžce IN! Já vím: být naráz objeta cizí řečí & eukalypty, to musí být náraz. Kdo jej přežije, kdo úkoluje spisovatele?! – Billa, pardon, Albert Krásno i pro Vás, aby bylo jasno, ve Walesu svatý hledal Grál! Král stál opodál a lál Zlé ovci, že to s ní jde s kopci. Pardon, s kopce. Znáte skopce.
 

editorial Adama Borziče

Milí čtenáři Tvaru,
tak jako posledně, i tentokrát zamířím na území události probíhající za bezprostředními hranicemi Tvaru. (Ovšem jak vidno již delší dobu, v našem obtýdeníku do sebe vnější a vnitřní plynule přechází.) Abychom však mohli k této události dospět, je třeba se vrátit v čase, oprášit několik zažloutlých stránek. Bylo to právě na stránkách našeho periodika, v prvním lednovém čísle roku 2013, kdy Tvar poprvé vyšel z dílny nové redakce: kritik Karel Piorecký si postěžoval na problematičnost stávajících spisovatelských organizací – zvláště na nefunkčnost Obce spisovatelů.
 
Tvar 19/2014

Tvar 19/2014

Milí čtenáři,
devatenácté číslo letošního Tvaru tu je! Túje Větrů, smrky Tem a borky Přítomností! Leč nedosti na tom: Okamžik medvěda brousí si zuby & Mr. Stephen King nás řítí do záhuby… A V zajetí nekonečného růstu již brzy dočkáme se… Čeho? Nu přece, cha cha, PŮSTU! Vše završí pak Novopacké peklo v Dejvicích. A kdo by snad stále neměl vodu na plicích, ten po tobogánu Paní Psyché opustí život a s ním koncepty liché… Vivat slovní godemiché! Nafouklé mrtvoly od Chuchle až k Michli… (To máme za to, že jsme tolik zpychli.)
 

editorial Adama Borziče

tento editorial vzniká den před 17. listopadem, kdy si připomínáme 25 let od sametové revoluce. Čtvrt století demokracie v naší zemi si věru zaslouží připomenutí. K tomuto výročí lze v zásadě přistoupit dvěma způsoby: první, nazvěme jej oslavným, ve veřejném mediálním prostoru převládá. Je tu ale ještě přístup druhý: kontemplativní. Jistě, oslavy k životu patří, dokonce mám dojem, že naše sekulární společnost jich má málo. Nabízí se však otázka, zda právě výročí sametové revoluce je onou událostí, které si zaslouží billboardy, festivaly svobody a všelijaké další mediální kejkle. Zdá se mi, že i čtvrt století od nastolení demokracie nám stále uniká, že rozdíl mezi demokracií a totalitně orientovanými systémy spočívá v tom, že demokracie je systém, který musí sám sebe vždy znovu kriticky zkoumat a reflektovat.
 
Tvar 18/2014

Tvar 18/2014

Milí čtenáři, osmnácté číslo na prahu listopadu září! Že by protimluv? Ne, jen radost v kalendáři, jen láska v moll a v dur nenávisti… Držme se! Pusťme se! Jsme si jisti, co že vlastně chceme? Plujeme dál: Měla jsem pocit, že se tu „dělá poezie“. A jak se vám, madam, s pocitem tím žije? Jistota domova: dítě v chlóru. Tóru v kiosku nekoupíš. Piš: Ať žijí duchové! (Což zme jakó tak ňák my všeci…) Uchop, drž se, pusť a leť! V novém čísle opět celý svět: Papežství & poluce & nad hroby opar & tajná slast & na opary mast!
 
Tvar 17/2014

Tvar 17/2014

Milí čtenáři & četaři, milé četnice & čilimnice, entitatatataratatatatatatavůl! To bylo finsky, česky: číslo sedmnáct! KOSMOS! KOZY! SVĚTLA! LOMY! OVCE… zpátky na stromy a – vzbuď instinkty lovce! Napiš báseň ohořelým klackem, nad hlavou mávej kyjem svým! V Praze-Kyjích pozoruj stín jednorožce a (jsa muž už bezzubý) přidej háček nad cé. A co na to divy naše…? Svatá kaše, v kryptoZOO krmí draky, ty tam s nimi krmíš taky, krmící jsa i krmený… („Básníci: pozor na ženy. Usnete-li nad pivem, stanete se krmivem.“) Kontemplujte extázi v CIA i ve Stasi…!
 
Tvar 16/2014

Tvar 16/2014

Milí čtenáři, již po šestnácté letos pílíme až k vám! AQUAM EX PUMICE POSTULAS? „Neboj se, věrný, přijdeme zas!“ Tentokrát Básníka dosmýkal až do poslední stránky tandem recenzentů: autor mne si unaveně spánky… O druzích, ó, z mechu a kapradí dočteš se cos ve Václavově mottu, o marxismu-komunismu, jenž (dle M. H.) prý nezpůsobí slotu, zase v rozhovoru. A Horrory roků co višně v rumu Krásného Patrika… Rci: „Tak hojnou žní zhrd’ by jenom starý paprika!“
 
Tvar 15/2014

Tvar 15/2014

Milí čtenáři, pes snivec čísla patnáctého štěká: Plesnivec (či niva)! Vejce! Veka…! Und also česnek na upíry vášní! (Ach, nebuďte vašnostu, jest opět tolik vážný…) „Když Wittgenstein bije žáka, když F. X. Šalda z haldy vůkol cáká, když v horrory promění se roky, když…“ Ó, luzný, ztiš se a jen vychutnávej: Po skle stékají kapky… To sladká Melissa pod peřinou masíruje klapky svého saxofonu… Kdo nevěřil by, ústa hromů?! Revolucionář stůl si zrádcem podkládá! Na lodi („ale di!“) je dobrá nálada? Да.
 
Tvar 14/2014

Tvar 14/2014

Milíč, ten září, v dešti kolem Pešti je tu čtrnáctka! CHUDOBA CTI NETRATÍ? Šli takhle dva po trati, když vtom — dron! Ona: „Bum?“ — „Bim und bam!“ vece on. …Libo-li otěže? Súťaže len ten džem, či i sladké výhry jam? …Jóni i lingam čtrnáctého čísla vydaten jest, tím si buď jista! Šlecheten též, tím buď si jist, jak matce šroub, jak válci píst! (A pak řekl: „Pozn. překl.“) Z tuby prosa a též poesie, sem tam essay… Hrom tu bije! V dáli Himaláj, v blízi Řeporyje.
 
Namísto nekrologu. Bohumila Grögerová (7. srpna 1921 – 22. srpna 2014)

Namísto nekrologu. Bohumila Grögerová (7. srpna 1921 – 22. srpna 2014)

kapitola z chystaného románu Daniely Hodrové Točité věty
 
Dne 13. července zemřel překladatel ze severských jazyků a angličtiny, laureát Státní ceny za překlad, František Fröhlich

Dne 13. července zemřel překladatel ze severských jazyků a angličtiny, laureát Státní ceny za překlad, František Fröhlich

V roce 2006 jsme s p. Fröhlichem vedli rozhovor o literárních cenách, politické korektnosti, zradách a řezání do masa. Rozhovor najdete v našem archivu.
 

Alara-han (z pohádek o Alibi Babovi)

letní féerie Pavla Ctibora
 
Tvar 13/2014

Tvar 13/2014

Milí čtenáři,
třináctka svítí na konci tunelu! S Mel melu lysou maje hlavu, s Melissou v kopřivách jak v sedmém nebi plavu. Plavuně plavné, přesličné přesličky: Miloš Urbanů PŘIŠEL Z MOŘE! Ze vzduchu přilét Jakub Řeháků, SVĚTOVÝ MOTOR maje ve ptáku, ach ocelovém jako ocelot & lev: autorské aerolinie (AA), barbarské bažení. Proti kultuře (té Můře?) a Duchu Uchu Chocholatému?! Už mu ni máchovské putovanie nie na nič?! Omyl omyl myč?! Cha! Ruce uchopily rýč, klaní se klauni labilní, Vilém & Jarmila & Hynek s ní. …Sní, že těšmou žijby konbou dřív nebo později za vámi zas dondou čili přijechají poesie Hondou. Ou!
 
Stránka: 1 2 3 4 5

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz