Ohnisko Milana Ohniska

26. 9. 2014

Lampiony přání

Sotva jsem nastoupil do expressu směr Bakov nad Jizerou, spatřil jsem klasicky vousatého českého básníka, prozaika a dramatika v cyklooděvu… ano, správně, Michala Šandu! Hned jsme si začali tykat: jednak se spřízněné duše poznají jak známo po čuchu, jednak si tykáme už takřka dvacet let. Dlouho jsme se neviděli. Probrali jsme bystře, co se dalo, empaticky pomluvili kdekoho a heroicky naplánovali kdeco, včetně vlastního skonu. Nakonec jsme si, věčně mladí zarokpadesátníci, čacky stiskli tlapy a já vystoupil, zanechav druha jeho dálavám… Přede mnou byla veselka v jedné z nejmalebnějších vísek české kotliny. Už její deminutivní název – Vesnička – mnohé napovídá. Kapela, kouzelník, koláče, pivo a ohňová šou. Nádhera. A vrchol: půlnoční pouštění vodních lampionů po hladině rybníka, který jako by i s vrbami přišel na svět z Ladova obrázku. Vpisovali jsme na stěny lampionů přání, každý to své největší a nejtajnější. Pak z úst pospolitě klečících mužů a žen zafoukal větříček – a něžně svítící flotila se nejistě vydala do tmy, provázena kejhavým nokturnem zdivených kachen. Radost a veselí, co ve mně od rána byly, se náhle překlopily jak pramice nezkušeného vodáka. Vida všechny ty kodrcavě ligotavé touhy, pocítil jsem s nečekaně bolestným bodnutím celou tu iluzi. („Prach v hrsti smutku,“ jak kdysi v jedné básni napsal Michal Šanda.)
 

Milan Ohnisko

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz