obsah ročníku 2006

1. 1. 2006
logo.jpg

První je uvedeno číslo stránky, následuje číslo čísla lomené rokem

 

Stati, publicistika, polemiky

Adamová, Bohumila: Neznámý dopis Boženy Němcové 10 02/06

Adamová, Bohumila: Vysněná Praha Františka Heritese 14 05/06

Alois Burda slaví životní jubileum 8 06/06

Anonymita – podstatná je dobrá vůle 8 21/06

Anonymita má mnoho tváří 8 21/06

Anonymně o anonymní anonymitě 6–7 21/06

Balaštík, Miroslav: Typologie mladé básnické generace 90. let 8–9 02/06

Balaštík, Miroslav: Typologie mladé básnické generace 90. let (dokončení) 8–9 03/06

Balaštík, Miroslav: Nástup mladé básnické generace v době prvního Bítova 12–13 15/06

Barborík, Vladimír: Predzjednaná problémovosť (Jiří Hájíček: Selský baroko) 9 17/06

Bauer, Michal: Večer české avantgardy v Amsterdamu 10 21/06

Berková, Alexandra: Jen poznámka 13 12/06

Čeňková, Jana: Vzhůru do Zlatých stuh 2005 10 11/06

Černá, Milada: O Bosně tentokrát jinak 6 02/06

Čornej, Petr: Věčný problém: Jak psát dějiny? 12–13 10/06

Debeljak, Aleš: Román Alamut a etika vraždy 12–13 05/06

Denemarková, Radka: Víno je stočeno do lahví, tak se musí vypít (J. Charvát, G. Tabori) 6–7 01/06

Drkula, Petr: Wernisch vyzpívaný 13 04/06

Erben, Roman: Sladká tráva 10 15/06

Fencl, Ivo: Tajemství Maxmiliána Drápa 14 16/06

Fencl, Ivo: Kingova Beznaděj 12–13 18/06

Fialová–Šporková, Alena: Inteligence v normalizačních obrazech poválečných dějin 8–9 20/06

Franěk, Jiří: Aby se nezapomnělo na Pustou Bělou (o poezii Jiřího Honzíka) 8–9 08/06

Franczyk, Otakar: Pár slov k anticeně Skřipec 13 14/06

Fridrich, Radek: Obrana slaměného střelce 10 04/06

Gilk, Erik: Herrmannův pokus o víceautorský román na pokračování 10 08/06

gp, uoaa: Srdeční sborník 13 01/06

g: Spíš jedničky (o Totemu) 7 02/06

g: Pražáci sou mejdla (křest Antologie české erotické literatury) 13 03/06

Grešlová, Kateřina: Co se vyhodí do koše a co zůstane (o časopisu Tvar) 12 01/06

Haman, Aleš: Pár poznámek k expozé kolegy Tomáše Kubíčka 14 09/06

Haman, Aleš: K pirátskému překladu Kunderova románu 6 14/06

Haman, Aleš: Autor a čtenář v pohledu spisovatele a filozofa 6–7 18/06

Haman, Aleš: Po letech doma. (Nesnesitelná lehkost bytí) 12 20/06

Hodrová, Daniela: Chůze mezi hlavami 1, 4–5 03/06

Holub, Norbert: Nad jednou básní Josifa Brodského 9 02/06

Holub, Norbert: Odhalení pamětní desky Janu Zábranovi 17 14/06

Honzík, Jiří: Světla Mathauserová (nekrolog) 2 05/06

Hora, Petr: Na téma Emanuel Vajtauer 8–9 17/06

Hoskovec, Tomáš: Pražský lingvistický kroužek osmdesátiletý 12–13 19/06

Hrabal, Milan: Otevřený dopis Steffenu Flathovi 12 04/06

Hrbata, Zdeněk: Jít a vidět – rytmus pohybu a metamorfózy psaní 6 03/06

Hrtánek, Petr: ...buď svatý rád, když není bit! 8–9 09/06

Chrobák, Jakub: Pane Fridrichu... 10 07/06

Chvatík, Květoslav: Nad druhou četbou Kratochvilova Medvědího románu 10 03/06

Chvatík, Květoslav: Nesoustavné připomínky k nesoustavným poznámkám Jiřího Trávníčka (o románu) 10 04/06

Chvatík, Květoslav: V co mohou věřit ti, kdo nevěří v Boha? 14 12/06

Chvatík, Květoslav: K pirátskému překladu Kunderova románu 6 14/06

Chvatík, Květoslav: Scéna ze šedesátých let 9 19/06

Chůze – diskuze 8–9 04/06

Izák: Nejdražší Jiří (zasláno Jiřímu Kuběnovi) 12 12/06

Janoušek, Pavel: Ztráty a nálezy (glosy ke krizi současného čes. myšlení o literární historii) 6–7 07/06

Janoušek, Pavel: Vůbec Obec. Paradoxy vzniku a tušeného konce 8–9 15/06

jar: Zemřel Stanislav Lem 13 07/06

jar: Zemřel Avigdor Dagan 13 13/06

Jareš, Michal: Jiřina Hauková (nekrolog) 19 01/06

Jareš, Michal: Porotcem 14 10/06

Jareš, Michal: Založíme vlastní tlupu 14 13/06

Jareš, Michal: Ivan Martin Jirous – tvůrce neklidu 10 17/06

Jareš, Michal: Státní cena za literaturu 2006 10 18/06

Jareš, Michal: Hromada valná, nebo nevalná? 13 20/06

Jelínková, Ema: Literatura jako oxymóron (nekrolog Muriel Sparkové) 10 10/06

Jungmann, Milan: Jak jsme dělali Obsah 12 04/06

Karásek ze Lvovic, Jiří: Milý mladý příteli... 9 06/06

Kasal, Lubor: Po třech letech jinak 3 01/06

Kasal, Lubor: Dvakrát o kšeftech s Čínou 7 03/06

Kasal, Lubor: Utajená Čína 7 10/06

Kasal, Lubor: Glosy k udílení cen Magnesia Litera 14 10/06

Kasal, Lubor: Pro jistotu 2 12/06

Kasal, Lubor: Sen o fondu na podporu a rozvoj české literatury 9 13/06

Kasal, Lubor: K pirátskému překladu Kunderova románu 7 14/06

Kasal, Lubor: O Čínu nejde 10 16/06

Kasal, Lubor: Voni se nám budou vytahovat na básníky? 10 19/06

Kolařík, Karel: Básník vždy putující sám (o poezii G. Erharta) 6–7 08/06

Kolařík, Karel: Věrní přátelé okraje. Čapek – Jammes – Reynek 6–7 12/06

Kolařík, Karel: Nad Pamětí básníka Jiřího Kuběny 8 14/06

Kolářová, Jana: Za profesorem Petrů (nekrolog) 17 06/06

Košnarová, Veronika: Psaní jako existenciální gesto (o prózách Věry Linhartové) 12–13 07/06

Košnarová, Veronika: Smích za nehty zalezlý (k próze Ladislava Fukse) 6–7 16/06

Kotyza, Břetislav: Ad Tvar 10/2006 13 12/06

Kotyza, Břetislav: Ad Továrna na absolutno 13 14/06

Král, Petr: Leroux kýčař? 2 20/06

Krausová, Lenka: Ozvuky normalizace v řimsologii 6 13/06

Křivánek, Vladimír: Vladimír Holan – zrození básníka 12 14/06

Křivánek, Vladimír: Kníže rodné řeči žárlivé 1, 4 19/06

Kříž, Michal: Strukturalismus mnoha tváří 14 17/06

Kubata, Patrik: K Třikrát na okraj Gabriela Plesky 3 08/06

Kubíček, Tomáš: O zvídavých otázkách Pavla Janouška 8–9 07/06

Kubíček, Tomáš: Pár poznámek k odpovědi kolegy Aleše Hamana 14 11/06

Kůs, Tomáš T.: Váša osvobozující 13 11/06

Lášek, Miloš: SKN – dvě dosud nepublikované básně 9 03/06

lbx: Číňané v českých zemích 7 10/06

lmr: Uši a vítr 13 05/06

Malý, Ivan: ...abych jenom něco z lotyštiny do češtiny přeložil 6–7 09/06

Marčák, Bohumil: Jen na okraj 10 07/06

Marčák, Bohumil: K problémům našich deníků 10 11/06

Mathauser, Zdeněk: V dar ctitelům ruských avantgard 12–13 13/06

Mathauser, Zdeněk: Pražská škola, její „věc“ a její umělecké „dílo–věc“ 12–13 17/06

Mecner, Petr: Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc 6–7 11/06

Mikešová, Jekatěrina: Situace současné běloruské literatury 9 14/06

Morávková, Alena: Ukrajina bubabistů 10 01/06

Neubauer, Zdeněk: Číslo a chůze 5 03/06

Novotný, Vladimír: Profesor i pan profesor 10 02/06

Novotný, Vladimír: Rub a líc exilu v Obětině Jana Křesadla 10 12/06

Novotný, Vladimír: Protoexistencialistické „slovo o mladých“ (Nad ranou tvorbou V. Körnera) 6–7 17/06

Ouředník, Patrik: O článku Hany Voisine–Jechové 9 21/06

Pamflet anonymního umění 7 21/06

Pellar, Šimon: Otevřený dopis do rukou místopředsedy vlády a ministra financí 13 14/06

Pleska, Gabriel: Třikrát na okraj (antologie) 6–7 06/06

Pleska, Gabriel: Odpověď Patriku Kubatovi 3 08/06

Pleska, G. – Kasal, L. – Fischer, J.: Rychlé šípy proti Dlouhému Bidlu (komiks) 12–13 21/06

Poláček, Jiří: Host: Historie podle pravítka 10 04/06

Poláček, Jiří: Konec starých časů v zrcadle kritiky 6–7 20/06

Poslední, Petr: Tvůrce pařížské Kultury (Jerzy Giedroyć) 8–9 18/06

Prahl, Roman: Procházka krajinnou zahradou 6–7 04/06

Purš, Ivo: Oživlé maso, které nemůže zemřít 12–13 06/06

Rambousek, Jiří: Dílo Jaroslava Seiferta v poločase 8–9 11/06

Riedlbauchová, Tereza: Desáté udílení Ceny F. X. Šaldy 13 08/06

Společné prohlášení MK ČR a Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí a dalších... 2 01/06

Správcová, Božena: Poloviční zpráva o festivalu Potulný dělník 10 09/06

Správcová, Božena: Dovnitř a ven 9 15/06

Šimek, Petr: Studentská literárněvědná konference 17 08/06

Škabraha, Martin: Napsala Naomi Kleinová Kapitál pro 21. století? 6–7 05/06

Škrabal, Michal: Lucía Etxebarría 17 05/06

Škrabal, Michal – Uličná, Lenka: Skutečný, leč milý šok. Jubileum Jiřiny Šedinové 10 13/06

Škrabal, Michal: Nejlepší dovolená mého života 14 18/06

Škrabal, M. – Housková, L.: Bod obratu v Obratníku 6–7 20/06

Štampach, Ivan O.: Vše bude zbožím? 13 01/06

Štampach, Ivan O.: Ulomený kříž 5 02/06

Štampach, Ivan O.: Teď už nevím, kdo je normální 5 03/06

Štampach, Ivan O.: Rozkoš, bohatství a moc 13 04/06

Štampach, Ivan O.: Absence ducha 5 05/06

Štampach, Ivan O.: Pomůže nám už jen nějaká spiritualita 5 06/06

Štampach, Ivan O.: Spirituální boom 13 07/06

Štampach, Ivan O.: Zakázaná témata? 9 08/06

Štampach, Ivan O.: Kdo za to může? 13 09/06

Štampach, Ivan O.: Na čem opravdu záleží? 13 10/06

Štampach, Ivan O.: Dogmaticky proti dogmatům? 13 11/06

Štampach, Ivan O.: Nejoptimálněji přetransformujeme češtinu 13 12/06

Štampach, Ivan O.: Zvolili jsme 13 13/06

Štěrbová, Alena: Komu to prospívá? 2 02/06

Švec, Štefan: Historie možné literatury. Část 1 8–9 12/06

Švec, Štefan: Historie možné literatury. Část 2 8–9 13/06

Tichý, Martin: Jaroslav Durych a pragmatická generace 14 21/06

Topinka, Miloslav: Mácha vidoucí 10 19/06

Topolánek, Mirek: Kultura je jazykem civilizace 10 18/06

Vaculík, Ludvík: Jak jsme dělali Obsah: Předmluva 12 04/06

Vítová, Monika: Mladí surrealisté a Polaban Nymburk 14 12/06

Voisine–Jechová, Hana: Stíny StB? 13 11/06

Vorlíčková, Blanka: Jakub Arbes a Edgar Alan Poe 10 14/06

Zádrapa, Lukáš: „Nový Peking, nové olympijské hry“ 10 20/06

Zemanová, Zuzana: Tajga blues pro lidi této krajiny 8–9 16/06

 

Rozhovory

Anonymové 4–5 21/06

Berková, Alexandra 1, 4–5 10/06

Brousek, Antonín 1, 4–5 01/06

Dědeček, Jiří 10 15/06

Dvořák, Libor 1, 4–5 12/06

Erben, Roman 1, 4–5 18/06

Fröhlich, František 1, 4–5 20/06

Hanzlík, Josef 1, 4–5 09/06

Holub, Norbert 1, 4–5 08/06

Horner, Zdeněk a Horný, Lukáš 1, 4–5 11/06

Jachnin, Boris 12–13 16/06

Jelínek, Antonín 1, 4–5 15/06

Jian Ma 9 10/06

Körner, Vladimír 1, 4–5 17/06

Koten, Jiří 1, 4–5 07/06

Kováčová, Kateřina 1, 4–5 05/06

Kremlička, Vít 1, 4–5 16/06

Křivánek, Vladimír 1, 4–5 14/06

Kučerovi, Michaela a Martin 6–7 19/06

Labadzenka, Gleb 9 14/06

Langer, Martin 1, 4–5 03/06

Mašek, Petr a Antonín, Luboš 14 19/06

Milkov, Stefan 14 01/06

Olič, Jiří 12 03/06

Olšovský, Jiří 14 07/06

Rejzek, Jiří 14 20/06

Peřinová, Iva 12 08/06

Pluháček, Martin 10 09/06

Putík, Jaroslav 1, 4–5 13/06

Suchý, Ondřej 12–13 09/06

Svěrák, Zdeněk 8 01/06

Šrut, Pavel 10 05/06

Toman, Marek 1, 4–5 06/06

Traxler, Jiří 5 19/06

Typlt, Lubomír 14 04/06

Verdinš, Karlis 12 11/06

Wu, Harry 8 10/06

Zhu Xiaoping 9 10/06

Žáček, Jiří 1, 4–5 02/06

 

Ankety

Anketa pro čtenáře Tvaru (vyhlášení) 13 01/06

Karel Hynek Mácha 4, 8–9 19/06

O antologiích současné české literatury 8–9 05/06

Spisovatelské organizace 6–7 15/06

 

Próza

Ábele, Inga: Na dvoře, kde se vykládá chléb 18–19 08/06

Ajvaz, Michal: Města a mrtví 17 03/06

Anonym: Anonym 16–17 21/06

Anonym: Bezejmenná 16–17 21/06

Anonym: Pass 18–19 21/06

Anonym: Kyvadlo 18 21/06

Bankovskis, Pauls: Čeka, bomba a rokenrol 16–17 17/06

Bar–Josef, Jicchak: Dárek z lásky 17 13/06

Bor, D. Ž.: Vlna, která vymývá můj mozek 16 18/06

Denemarková, Radka: Straka v oleji 16–18 12/06

Etxebarría, Lucía: A jako atypická 18–19 05/06

Exner, Milan: Hypernova 18 14/06

Florin, Magnus: Cirkulace 16–17 20/06

Getting, Peter: Strom alebo o tajomstvách mladých mužov. Moja úplne prvá poviedka 16 13/06

Hrbáč, Petr: Nový klavír 17 18/06

Jančar, Drago: Dva snílkové, První stránka 18–19 04/06

Jícha, Jan: Andělé nekecají 17–19 09/06

Kondrotas, Saulius Tomas: Láska podle Josefa 16–17 02/06

Kremlička, Vít: Sedmero proudů času, Konec Kateřiny, Dovolenka u moře 18–19 16/06

Kratochvil, Jiří: Mávnutí motýlích křídel 18 11/06

Lundiaková, Hana: Vrhnout, Černý býk 18–19 17/06

Matoušek, Ivan: z románu Adepti 19 03/06

Olič, Jiří: Roztočený medomet 13 03/06

Pohanka, Michal: Zítra to bouchne 17–18 15/06

Šťastný, Milan: Artur, Drápky ostré, hebký kožíšek 16–17 07/06

Tichá, Jindra: Přirozená linie ženského těla 16–17 10/06

Torch, Pavel: Koníček pana Bauera 16 19/06

Václavíková, Irena: Jeroným S. 18–19 19/06

Vašíčková, Pavla: Půlhodina, Předjaří 16–17 01/06

Zlámalová, Jindra: Milý, drahý Jene Amosi 19 11/06

 

Poezie

Andersen, Benny 1 20/06

Bártů, Radim 18 01/06

Bělyj, Andrej 1 12/06

Brodskij, Josif 5 08/06

Brousek, Antonín 1 01/06

Čech, Petr 18–19 13/06

Čermák, Jakub 7 02/06

Čermák, Jakub 18–19 07/06

Dvořáková, Iva 17 17/06

Erben, Roman 1, 18–19 18/06

Exner, Milan 8 19/06

Fridrich, Radek 9 19/06

Grombíř, Jakub 17 04/06

Hanzlík, Josef 1 08/06

Hejda, Zbyněk 1 05/06

Holub, Norbert 1, 16–17 08/06

Hradecký, Daniel 16 14/06

Jaffé, Ariel 19 17/06

Jammes, Francis 7 12/06

Kivi, Max 19 14/06

Koten, Jiří 1 07/06

Kotyza, Břetislav 16 11/06

Kováčová, Kateřina 9 19/06

Kremlička, Vít 1, 18 16/06

Křivánek, Vladimír 1 14/06

Kuběna, Jiří 18–19 10/06

Langer, Martin 1, 16 04/06

Macura, Ondřej 16–17 05/06

Mácha, Karel Hynek 1 19/06

Maixner, Mirek 1 17/06

Malý, Radek 9 19/06

Mareček, Jiří 17 19/06

Milota, Karel 1 03/06

Neumann, Stanislav Kostka 9 03/06

Nezval, Vítězslav 1 15/06

Po Ťü–i 1 10/06

Podsiadło, Jacek 16–17 16/06

Rajchman, Pavel 16 06/06

Rajchman, Pavel 9 19/06

Reisinger, Vladislav 18–19/06

Reisinger, Vladislav 9 19/06

Řehák, Jakub 16 09/06

Skýpala, Martin 16 03/06

Stano, Dalimír 17 11/06

Špaček, Viktor 18 01/06

Šiška, Zbyněk 16 11/06

Těsnohlídek, Rudolf 7 09/06

Toman, Marek 1 06/06

Urza, Milan 9 19/06

Zeman, Martin 17 06/06

Žáček, Jiří 17 02/06

 

Ze čtenářského deníku Aloise Burdy (s. 3)

Denemarková, Radka: Peníze od Hitlera 15/06

Dousková, Irena: Oněgin byl Rusák 09/06

Epstein, Marek: Ohýbač křížů 06/06

Hůlová, Petra: Umělohmotný třípokoj 21/06

Jezdec na delfíně. Antologie české erotické literatury 04/06

Jícha, Jan: Dva roky bez prázdnin 17/06

Kohout, Pavel: To byl můj život?? 01/06

Kolmačka, Pavel: Stopy za obzor 05/06

Kudrnáč, J.: Beetles. Oldies but goldies 20/06

Kundera, Milan: Totožnost 14/06

Mornstein, Vojtěch: Gorazdův limit 19/06

Nosková, Věra: Bereme, co je 03/06

Platzová, Magdaléna: Aaronův skok 16/06

Rada, Karel: Oblomovka 13/06

Rudiš, J. a Pýcha, P.: Léto v Laponsku 11/06

Rudiš, Jaroslav: Grandhotel 18/06

Sehnerová, Irena: Mami, já nechci umřít 07/06

Světlík, Eduard: Vilané a tajemný Dr. Aude 10/06

Šmaus, Martin: Děvčátko, rozdělej ohníček 02/06

Urban, Miloš: Pole a palisáda 12/06

Vavrečka, Lukáš: Revolucionáři 08/06

 

Jedna otázka pro...

Balaštík, Miroslav 21/06

Bažant, Jan 03/06

Borkovec, Petr 13/06

Bulvová, Renata 08/06

Frič, Jaroslav Erik 16/06

Hrbáč, Petr 20/06

Jaklová–Oravová, Dagmar 07/06

Kahuda, Václav 04/06

Kalinová, Dana 11/06

Körner, Vladimír 18/06

Kosatík, Pavel 12/06

Kovářík, Mirek 05/06

Lipár, Ondřej 15/06

Machala, Lubomír 06/06

Mandys, Pavel 10/06

Matějková, Lucie 09/06

Slámová, Eva 02/06

Stoilov, Viktor 17/06

Šimůnková, Zora 19/06

Štampach, Ivan O. 14/06

 

Ejhle slovo (Míša Bečková, Michal Jareš, Lubor Kasal, Gabriel Pleska, Vladislav Reisinger, Jiří Roupec, Božena Správcová, Michal Škrabal)

Bez 5 12/06

Bleklist a stejdž 3 19/06

Budete zavezeni 5 05/06

Dlachnit, dobrman, veti 5 20/06

Chynďajz 5 08/06

Kopromlask 5 01/06

Mikrofilmovat 5 15/06

Nejmacešštější, nejvykořisťovatelštější 5 04/06

Německý Berlín a španělský Madrid 5 17/06

Nepodkročitelné 7 16/06

Pardoneček, meníčko 5 03/06

Pičičundička 5 06/06

Obědváři 5 14/06

Rolník 5 21/06

Sebáky 5 09/06

Stříkáro – masturbáro 5 02/06

Šibal 5 18/06

Trestoměr 5 13/06

Třepiskla 5 11/06

Vratipeň 3 10/06

Vytuněnej krtek 5 07/06

 

Čtenář poezie (s. 11)

Bílek, Petr A. 15/06

Binar, Ivan 11/06

Dobiáš, Dalibor 04/06

Halas, Jan 14/06

Haman, Aleš 05/06

Hruška, Pavel 18/06

Hruška, Petr 07/06

Chrobák, Jakub 16/06

Koulová, Jarmila 21/06

Macura, Ondřej 17/06

Med, Jaroslav 03/06

Merta, Vladimír 06/06

Peňás, Jiří 10/06

Reisinger, Vladislav 20/06

Riedlbauchová, Tereza 19/06

Staněk, Jiří 01/06

Štengl, Petr 12/06

Trojak, Bogdan 08/06

Typlt, Jaromír 13/06

 

Z přítmí zámeckých knihoven (Luboš Antonín, s. 15)

Asijské cestopisy v zámeckých knihovnách 10/06

Co měl ministr zahraničí ve své knihovně 19/06

Dietrichsteinská knihovna na zámku Mikulov 15/06

Dítěti je planetou jeho matka a jiné planety dítě v okamžiku zrození nepotřebuje... 02/06

J. B. z Valdštejna 17/06

Journal des Luxus und der Moden 03/06

Jakob Böhme: Aurora, aneb jitřenka vycházející 08/06

Knihovna hrabat Salmů na zámku v Rájci nad Svitavou 18/06

Knihovny na zámku Buchlovice a na hradě Buchlov 20/06

Nový svět ve starých tiscích a mapách zámeckých knihoven 11/06

Od hledání pramenů Nilu k safari 12/06

Peklo je nuda 07/06

Posvátná geografie ve starých tiscích a rukopisech 06/06

Staří robinsoni našich hradů a zámků 21/06

Střepiny zemské kůry roztroušené po hladině oceánu 14/06

V zajetí bílého ticha 13/06

V zámeckých zahradách a parcích... 09/06

Ve stínu Vesuvu... 05/06

Zahrada zdraví 04/06

Zámecké knihovny Černá Hora a Rokytnice u Přerova 16/06

Zámecké knihovny v Libochovicích a v Kuníně 01/06

 

Továrna na absolutno (Vitold Ljaguška, Božena Správcová)

 

Beran, Pavel 19 20/06

Boček, Miroslav 19 12/06

Boček, Miroslav 19 20/06

Černý, Stanislav 18 06/06

Čevela, Josef 19 02/06

Dědoch, Antonín 19 12/06

Dospíšilová, Marie 18 12/06

Haraštová, Zuzana 19 20/06

Kavková, Martina 18 02/06

Kůs, Ludvík 18 06/06

Kyas, Ondřej 19 12/06

Kyas, Ondřej 18 20/06

Lírová, Jindra 18 06/06

Marchal, Andrea 18 06/06

Matras, Tomáš 18 20/06

Musil, Jan 18 02/06

Pařízková, Tereza 18 06/06

Pazourek, Karel 18 20/06

Plotzer, Josef 19 02/06

Reiter, Jiří 18 06/06

Stoklasa, Jan 19 02/06

Svoboda, Václav 18 12/06

Šichman, Miroslav 18 06/06

Škapa, Pavel 18 02/06

Škardová, Jana 18 06/06

Šustková, Hana 19 20/06

Tesař, Pavel 19 06/06

Thál, Jonáš 18 02/06

Vávra, Oleg 18 20/06

Verner, Michal 19 20/06

Vídenský, Martin 19 20/06

Vlk, Robert 18 12/06

Vyskočilová, Zuzana 19 12/06

Zengrová, Marcela 18 02/06

Žantovský, Martin 19 02/06

 

Recenze (v závorce je uveden autor recenze)

Alleau, René: Hermés a dějiny věd (Luboš Antonín) 20 19/06

Ambjørnsen, Ingvar: Elling. Pokrevní bratři (Ondřej Vimr) 23 19/06

Antologie běloruských povídek (Jakub Grombíř) 22 19/06

Antošová, Svatava: Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala (Štefan Švec) 21 04/06

Bártů, Radim: Dveře k míjení (Petr Štengl) 20 16/06

Bauer, Michal: Tíseň tmy (Mojmír Trávníček) 23 05/06

Bels, Alberts: Nespavost (Gabriel Pleska, MBA) 22 21/06

Bergman, Ingmar: Co chvilku křičí na jevišti světa (Anežka Kuzmičová) 23 04/06

Bok, Emil: Jedy blaženosti, Šimonka (Mojmír Trávníček) 21 06/06

Brabenec, Vratislav: Všude je střed světa (Gabriel Pleska) 21 01/06

Brdečková, Tereza: Toyen (Lukáš Houdek) 23 01/06

Burda, Vladimír: Lyrické minimum (Karel Kolařík) 20 03/06

Capote, Truman: Povídky (Michal Jareš) 21 15/06

Čapek, Josef: Lelio. Pro delfína. Stín kapradiny. Kulhavý poutník (Jiří Janáček) 20 10/06

Čeňková, Jana a kol.: Vývoj pro děti a mládež a její žánrové struktury (Jaroslav Toman) 23 21/06

Dědeček, Jiří: Uleželé želé (Gabriel Pleska) 21 06/06

Denemarková, Radka: Peníze od Hitlera (Aleš Haman) 2 18/06

Denemarková, Radka: Peníze od Hitlera (Alena Fialová–Šporková) 2 18/06

Děněžkinová, Irina: Dej mi! (Jakub Grombíř) 231 08/06

Doležal, Miloš: Proti zlému krompáč a lopata (Karel Kolařík) 21 17/06

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Věčný manžel (Zdeněk Mathauser) 22 05/06

Dousková, Irena: Oněgin byl Rusák (Erik Gilk) 23 13/06

Eco, Umberto: Dějiny krásy (Pavel Houser) 21 01/06

Eco, Umberto: Tajemný plamen královny Loany (Vladimír Novotný) 23 08/06

Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé (Anežka Kuzmičová) 21 14/06

Encyklopedie postmodernismu (Aleš Haman) 20 03/06

Epstein, Marek: Ohýbač křížů (Anna Cermanová) 21 09/06

Esterházy, Péter: Pomocná slovesa srdce (Michal Jareš) 21 10/06

Exner, Milan: Oblast stínu (Vladimír Novotný) 23 03/06

Exner, Milan: Zoufalství (Jiří Janáček) 21 20/06

Fabian, Petr: Bludná domů (Petr Šimek) 22 10/06

Fann, Josef: Meziverší (Mojmír Trávníček) 23 15/06

Fischer, Josef Ludvík: Listy o druhých a o sobě (Jiří Rambousek) 22 14/06

Fischerová, Sylva: Krvavý koleno (Milan Exner) 22 06/06

Fořt, Bohumil: Úvod do sémantik fikčních světů (Jiří Koten) 21 04/06

Foulcault, Michel: Je třeba bránit společnost (Veronika Košnarová) 21 18/06

Gallaš, Josef Heřman Agapit: Mé žalosti a mé bolesti (Jakub Chrobák) 22 11/06

Gilbert–Lecomte, Roger: Život láska smrt prázdno a vítr (Veronika Košnarová) 20 21/06

Giono, Jean: Muž, který sázel stromy (Karel Kolařík) 23 10/06

Godard, Jean–Luc: Texty a rozhovory (Lukáš Houdek) 22 09/06

Goldflam, Arnošt: Několik historek ze života A. D. (Aleš Haman) 20 16/06

Goepfertová, Gertruda: Půlnoční deník (Karel Kolařík) 21 05/06

Grass, Günter: Jako rak (Tomáš Kubíček) 23 02/06

Grombíř, Jakub: Kráska a network (Ivo Harák) 21 11/06

Grunberg, Arnon: Fantomová bolest (Erik Gilk) 22 18/06

Grygar, Mojmír: Trvání a proměny (Květoslav Chvatík) 23 09/06

Hájíček, Jiří: Selský baroko (Emil Lukeš) 2 05/06

Hájíček, Jiří: Selský baroko (Milan Jungmann) 2 05/06

Halmay, Petr: Koncová světla (Milan Exner) 22 03/06

Haubert, Jan: Básně aneb Visací zámek podle Jana (Gabriel Pleska) 22 16/06

Hejkalová, Markéta: Slepičí lásky (Gabriel Pleska) 22 11/06

Hollinghurst, Alan: Linie krásy (Miroslav Kotásek) 21 21/06

Hotakainen, Kari: Na domácí frontě (Gabriel Pleska) 23 10/06

Hrabal, Bohumil: Večerníčky pro Cassia (Jakub Chrobák) 23 18/06

Hrbata, Z. – Procházka, M.: Romantismus a romantismy (Aleš Haman) 2 11/06

Hrbata, Z. – Procházka, M.: Romantismus a romantismy (Martin Tomášek) 2 12/06

Hůlová, Petra: Cirkus Les Mémoires (Aleš Haman) 2 01/06

Hůlová, Petra: Cirkus Les Mémoires (Helena Vyplelová) 2 01/06

Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente–Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870–2000 (Ondřej Vimr) 20 20/06

Huntigton, Samuel P.: Kam kráčíš, Ameriko? (Petr Janoušek) 20 06/06

Huptych, Miroslav: Kdo pije vlčí mlíko (Jiří Rychlý) 21 10/06

Chamoiseau, Patrick: Otrok, stařec a obří pes (Veronika Košnarová) 23 15/06

Cheng, Anne: Dějiny čínského myšlení (Lukáš Zádrapa) 22 12/06

Iggersovi, Vilma a Georg: Dva pohledy na dějiny (Andrea Chrobáková–Lněničková) 2 16/06

Iggersovi, Vilma a Georg: Dva pohledy na dějiny (Jan Randák) 2 16/06

Janák, Jiří: Brána nebes (Martin Pehal) 22 05/06

Jandl, E. – Mayröckerová, F.: Experimentální hry (Radek Malý) 2 14/06

Jandl, E. – Mayröckerová, F.: Experimentální hry (Radka Denemarková) 2 14/06

Jedlička, Josef: Ornament (Aleš Haman) 22 15/06

Jost, François: Realita/fikce – říše klamu (Lukáš Houdek) 22 17/06

Jurkovič, Ladislav: Písmeny proti zdi (Ivo Harák) 22 02/06

Kalif, J. H.: Norkovna (Michal Jareš) 21 07/06

Kalniete, Sandra: V plesových střevíčkách sibiřským sněhem (Tomáš Kavka) 22 12/06

Kaneharová, Hitomi: Hadi a náušnice (Jana Matějková) 20 17/06

Kantůrková, E. – Cimický, J. – Dušek, V.: Most přes dlouhou řeku (Božena Správcová) 6 10/06

Kennedyová, Alison Louise: Noční geometrie a vlaky do Garscaddenu (Hana Hejduková) 20 17/06

Kessey, Ken – Babbs, Ken: Poslední kolo. Opravdový western (Šárka Bubíková) 20 05/06

Kieckhefer, Richard: Magie ve středověku (Petr Odehnal) 20 13/06

Klimáček, Viliam: GUnaGU, príbeh jedného divadla (Peter Páluš) 21 07/06

Kolář, Jiří – Bauer, Michal: Z každého z nás postupem let něco zmizí (Mojmír Trávníček) 20 01/06

Kohout, Pavel: To byl můj život?? (Alena Šporková) 2 10/06

Kohout, Pavel: To byl můj život?? (Emil Lukeš) 2–3 10/06

Kolmačka, Pavel: Stopy za obzor (Mojmír Trávníček) 2 13/06

Kolmačka, Pavel: Stopy za obzor (Alena Šporková) 2 13/06

Komárek, Stanislav: Spasení těla (Norbert Holub) 20 06/06

Komárek, Stanislav: Mé polopouště (Petr Štengl) 22 19/06

Körner, Vladimír: Krev zmizelého (Vladimír Novotný) 23 12/06

Koten, Jiří: Aby dům (Jonáš Hájek) 21 19/06

Kovanda, Jaroslav: Žádný žebř (Milan Exner) 20 11/06

Krajina s pobřežím aneb Sto let norské povídky (Vladimír Polách) 23 09/06

Král, Petr: Přesuny (Milan Exner) 21 17/06

Kratochvil, Jiří: Herec (Aleš Haman) 20 14/06

Kraussová, Nicole: Dějiny lásky (Šárka Bubíková) 23 18/06

Krchovský, Jiří H.: Nad jedním světem. Mladost – radost... (Karel Kolařík) 22 06/06

Kroča, David: Poetika básní a dramat Josefa Topola (Jiří Rambousek) 21 04/06

Kroutvor, Josef: Rozsypaný čaj (Milan Exner) 20 16/06

Křemenová, Alma: Anna Pammrová (životopis) (Ivo Harák) 22 04/06

Křesadlo, Jan: Slepá bohyně a jiné příběhy (Martin Pilař) 21 13/06

Kučera, Vojtěch: A hudba? (Ivo Harák) 21 06/06

Kudláč, Antonín K. K.: Příběh(y) Volné myšlenky (Tomáš Kavka) 21 18/06

Kundera, Milan: Nechovejte se tu jako doma, příteli (Martin Vraný) 21 19/06

Kunen, James Simon: Jahodová proklamace (Hana Hejduková) 20 21/06

Kutra, Radoslav: Já a Prominent. Z pozůstalosti Pétépáka Raimunda Kolmaše (Karel Kolařík) 20 14/06

Kůs, Tomáš T.: Příbytky (Milan Šedivý) 2 07/06

Kushner, Lawrence: Na tomto místě byl Bůh a já, já jsem to nevěděl (Vladimír Novotný) 2 19/06

Kushner, Lawrence: Na tomto místě byl Bůh a já, já jsem to nevěděl (Ivan O. Štampach) 2 19/06

Lagerlöfová, Selma: Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem (Ondřej Vimr) 23 06/06

Langer, František: Pro loutkové divadlo (Jiří Janáček) 22 07/06

Lavrík, Silvester: Zlodeji (Helena Vyplelová) 20 18/06

Le Goff, Jacques – Truong, Nicolas: Tělo ve středověké kultuře (Jan Randák) 20 18/06

Lehár, Jan: Studie o sémantizaci formy (Jan Malura) 21 07/06

Levi, Primo: Když ne nyní, kdy? (Jakub Grombíř) 23 21/06

Loe, Erlend: Naivní. Super. (Ondřej Vimr) 23 14/06

Lomová, Lucie: Anča a Pepík zasahují (Ivo Fencl) 21 12/06

Lopatka, Jan: Posudky (Aleš Haman) 20 02/06

Ludvíku Kunderovi k pětaosmdesátinám (Jiří Rambousek) 22 01/06

Malík, Karel: Vnitřnosti (Gabriel Pleska) 22 16/06

Malý, Radek: Větrní (Jakub Chrobák) 20 04/06

Mazzini, Miha: Já, Tito a gramofon (Hana Mžourková) 22 09/06

Med, Jaroslav: Od skepse k naději (Mojmír Trávníček) 2 09/06

Med, Jaroslav: Od skepse k naději (Karel Kolařík) 2 09/06

Medveděv, Žores: Stalin a židovský problém (Andrea Chrobáková–Lněničková) 22 01/06

Miązek, Bonifacy: Návrat (Ivo Harák) 21 09/06

Michaels, Leonard: Levá noha, co běží. Pravá noha, co stojí (Martin Skýpala) 21 12/06

Mikulášková, Marcela: Korále okolo hrdla (Nikola Richtrová) 20 01/06

Milý a dobrý hochu, milovaný, důstojný pane! (Karel Kolařík) 20 08/06

Mistr Zhuang: Sebrané spisy (Lukáš Zádrapa) 23 19/06

Nádvorníková, Alena: Sopky a tratě (Veronika Košnarová) 21 20/06

Naimark, Norman N.: Plameny nenávisti. Etnické čistky v Evropě 20. století (Jan Randák) 23 14/06

Nash, Ogden: Kdyby Ogden uměl česky (Gabriel Pleska) 9 18/06

Nevrlý, Miloslav: Kryštofovo údolí (Jiří Janáček) 21 01/06

Novotný, Vladimír: Paradoxy a paralely (Aleš Haman) 20 19/06

Nünnig, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (Karel Piorecký) 2 17/06

Nünnig, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (Aleš Haman) 2–3 17/06

Od iniciatívy k tradícii (Aleš Haman) 23 06/06

Od struktury k fikčnímu světu (Michal Topor) 20 05/06

Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (Karel Piorecký) 2 03/06

Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (Vladimír Křivánek) 2 04/06

Pachmanová, Martina: Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu (Michal Topor) 22 02/06

Paasilinna, Arto: Chlupatý sluha pana faráře (Gabriel Pleska) 21 05/06

Pátková, Marcela: Bylas u toho... (Mirek Kovářík) 21 16/06

Payne Pazdera, Petr: Figury, figurace, figuranti a figuríny (Michal Kříž) 22 08/06

Peake, Mervyn: Gormenghast 2 (Erik Gilk) 21 03/06

Pekař, Josef: Příběh Knihy o Kosti (Jan Randák) 22 04/06

Pelevin, Viktor: Helma hrůzy (Anežka Kuzmičová) 20 17/06

Pierre, DBC: Vernon Bůh Little (Miroslav Kotásek) 21 03/06

Pilař, Martin: Vrabec v hrsti (Jiří Koten) 23 11/06

Plus Mínus (Gabriel Pleska) 20 15/06

Poviedka 2005 (Helena Vyplelová) 2 02/06

Poviedka 2005 (Alena Šporková) 2 02/06

Poslední, Petr: Obtížná kontinuita (Vladimír Novotný) 23 04/06

Praha a Lužičtí Srbové (Barbora Smrčková) 21 03/06

Rejchrt, Pavel: O smlouvách dvojí krve (Josef Straka) 23 13/06

Rejžek, Jan: Z mého deníčku (Aleš Haman) 20 12/06

Riedlbauchová, Tereza: Velká biskupovská noc (Kateřina Pípová) 23 07/06

Robbins, Tom: Vila Inkognito (Jakub Grombíř) 20 12/06

Roger, Bernard: Objevování alchymie (Luboš Antonín) 20 19/06

Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury (Jiří Koten) 23 16/06

Roszak, Theodore: Kde končí pustina (Martin Škabraha) 21 05/06

Roth, Philip: Lidská skvrna (Šárka Bubíková) 2 06/06

Roth, Philip: Lidská skvrna (Jiří Rychlý) 2 06/06

Roth, Philip: Spiknutí proti Americe (Šárka Bubíková) 22 21/06

Rudiš, Jaroslav a Pýcha, Petr: Léto v Laponsku (Anna Cermanová) 21 16/06

Rudiš, Jaroslav: Grandhotel (Vladimír Novotný) 2 21/06

Rudiš, Jaroslav: Grandhotel (Petr Hrtánek) 2 21/06

Rulf, Jiří: Srdce metronomu (Milan Exner) 20 02/06

Rut, Přemysl: Paní Když a slečna Kdyby (Aleš Haman) 20 04/06

Ryba, Oscar: Život mezi prsty (Ivo Harák) 22 10/06

Řezníček, Pavel: Kakodémonický kartáč (Karel Kolařík) 20 15/06

Saicová–Římalová, Lucie: Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové (Jaroslava Janáčková) 22 17/06

Sichinger, Martin: Přes čáry a vlny (Erik Gilk) 20 08/06

Schanfeldová, Yvetta: Noční krční hřídel (Mirek Kovářík) 21 16/06

Sládek, Josef Václav: Básně I, II, III (Martin Tomášek) 22 18/06

Slíva, Vít: Boudní muzika (Kateřina Pípová) 20 09/06

Slovo a smysl (Robert Ibrahim) 20 10/06

Slovo je zázrak asi (Nikola Richtrová) 23 05/06

Smazalová, Šárka: Čaj a jiné texty (Ivo Harák) 23 17/06

Stich, Alexandr: Jazykověda – věc veřejná (Marek Nagy) 22 08/06

Stránský, Jiří: Perlorodky (Helena Vyplelová) 21 08/06

Středa, Ludvík: Dobývání Annapúrny, Živé ploty (Jiří Janáček) 21 14/06

Svět je podvodný verbíř (Hana Kusáková) 22 07/06

Sýkora, Jaroslav Eliah: Kapka na větvičce světla (Ivo Harák) 23 16/06

Šebek, J.: Mezi křížem a národem (Jan Randák) 23 20/06

Šedivý, Milan: Sonáta pro vnitřní hlas (Tomáš T. Kůs) 2 07/06

Šimůnková, Zora: Ten sprosťák a jiné povídky (Ivo Harák) 23 08/06

Šlosar, Dušan: Otisky (Jiří Poláček) 23 07/06

Štroblová, Jana: Bylo nebylo – jsme nejsme (Kateřina Pípová) 21 14/06

Tashlin, Frank: Medvěd, který nebyl (Gabriel Pleska) 9 18/06

Thomas, Alfred: Čechy královny Anny (Jana Kolářová) 21 11/06

Trojak, Bogdan: Kumštkabinet (Jakub Chrobák) 21 02/06

Třeštík, Dušan: Češi a dějiny v postmoderním očistci 20 09/06

Tvůrci slovanské kultury ve vězení a o věznění (Aleš Fetters) 21 15/06

Urban, Miloš: Pole a palisáda (Petr Hrtánek) 22 13/06

Václavíková, Irena: Zámlky (Jana Vrajová) 2 15/06

Václavíková, Irena: Zámlky (Milan Exner) 2 15/06

Václavíková, Irena: Zámlky (Gabriel Pleska) 2 15/06

Viewegh, Michal: Báječný rok (Aleš Haman) 20 12/06

Víra a výraz (Karel Kolařík) 21 02/06

Vlasatý, Vladimír: Molomor (Michal Jareš) 2 20/06

Vlasatý, Vladimír: Molomor (Božena Správcová) 2 20/06

Vlček, Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (Karel Kolařík) 22 20/06

Vogl, Václav: Smetiště vzpomínek (Alena Fialová–Šporková) 22 20/06

Vokolek, Václav: Exily a úkryty v české krajině (Karel Kolařík) 21 13/06

Vondruška, Josef: Chlastej a modli se (Jana Matějková) 21 21/06

Walser, Robert: Jakub von Gunten (Michal Topor) 21 07/06

Weinberger, Jiří: Na konci chřipky je krásně! (Jaroslav Toman) 21 09/06

Wellek, René: Koncepty literární vědy (Aleš Haman) 22 13/06

Werner, Andy: Funk you (Štefan Švec) 23 01/06

Wernisch, Ivan: Hlava na stole (Jakub Chrobák) 2 08/06

Wernisch, Ivan: Hlava na stole (Božena Správcová) 2 08/06

Wintersonová, Jeanette: Tíha (Anna Cermanová) 21 07/06

Zábavné povídky raného obrození (Martin Tomášek) 22 03/06

Zeh, Juli: Hráčský instinkt (Jakub Kára) 23 20/06

Zoja, Luigi: Soumrak otců (Michal Topor) 20 11/06

Žák, David Jan: Axe Africa (Anna Cermanová) 20 20/06

 

Výlov (Anna Cermanová, Jakub Grombíř, Michal Jareš, Lubor Kasal, Jana Matějková, Peter Páluš, Gabriel Pleska, Michal Škrabal, s. 19)

Almanach Vítrholc 13/06

Althammer–Švorčíková, Eva: Češi jsou vlastně docela milí 12/06

Aluze 1/06 19/06

Anthony, Andrew: Penaltová loterie 05/06

Brenkus, Radovan: Rekviem v prachu 20/06

Burroughs, W. S.: Západní země 08/06

Corbin, Alain: Narcis a miazma 17/06

Daneš, Martin: České výpečky 18/06

Derer, Ivan: Kratka zprava 05/06

Dočekal, Boris: Láska na lokální železnici 04/06

Dumková, Věra: Bojíš se zrcadel ve tmě? 15/06

Dvořák, Jan: Malý slovník managementu divadla 06/06

Fencl, Ivo: Norman Bates kontra Fantomas 21/06

Figury na válečné šachovnici 14/06

Francouzské drama dnes 11/06

Frýbert, Tomáš: Železné plíce 08/06

Gold, Jiří: ...in vento scribere 09/06

Grant, Rob: Červený trpaslík: pozpátku 07/06

Harák, Ivo: Měkké gumy 15/06

Hejátko, Pavel Josefovič: Hlenobytí 09/06

Henryková, Jitka: Salon odmítnutých 01/06

Holý, Jiří–Zandt, Gertraude: Transfer/Vyhnání/Odsun v kontextu české literatury 12/06

Horanský, Miloš: Amortale 15/06

Hořec, Jaromír: Brzy jazyk nazývati Ruzyně 03/06

Kantůrková, Eva: Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná 06/06

Kaprálová, Dora: Návraty do Želar 02/06

Kimley, Peter A.: Skrytý život žraloků 10/06

Klukanová, Ludmila: Věno 09/06

Klusáková, Jana: Rok s Kokoliou 07/06

Klusáková, Jana: Nediplomatický rozhovor s Cyrilem Svobodou 14/06

Koča, Martin: Věci z půlnoci 08/06

Kolmaš, Josef: Dějiny a duchovní kultura Tibetu. Suma tibetského písemnictví 17/06

Kosatík, Pavel: Sulek maluje 02/06

Krátká, Karla: Nemocná láskou pro tebe píšu 20/06

Kučera, Štěpán: Tajná kronika Rychlých šípů 18/06

Kukal, Petr: Polabské evangelium 15/06

Legátová, Květa: Posedlá a jiné hry 08/06

Literární noviny 43/06 19/06

Literární Vysočina 13/06

Malíř, Dušan: Slunce v Arles 16/06

Misantrop: Plivanec na rozloučenou 16/06

Navara, Luděk: Příběhy železné opony 17/06

Novarin, Valér: Imaginární opereta 07/06

Oelemann, Christian: Jednou a dost 01/06

Parkanová, Beata: Moje vtipný peklo 18/06

Pavlík, Jiří: Sedmidenní naděje 20/06

Paulová, Jana: Jak běžet do kopce 10/06

Pollert, Lukáš: Lukáš se ptá... 14/06

Prokůpek, Petr: Dobře to děláte, chlapi 06/06

Psí víno 37/8 19/06

Réageová, Pauline: Příběh O/Návrat do Roissy 02/06

Richter, Karel: Bez démonů minulosti 12/06

Roberts, Adam: Silmámilion 10/06

Rybáková, Viktorie: Ochočené smrti 03/06

Sborník prací o cenu prof. Antonína Voráčka 13/06

Sidonová, Kateřina: Jeden den ve IV. B 04/06

Smoláková, Vlasta: Fenomén Lébl 2 11/06

Stehlíková, Eva: Divadlo za časů Nerona a Seneky 11/06

Stibor, Vladimír: Návrat měsíčních vzducholodí 03/06

Šimůnková, Zora: Pohádky a příběhy 16/06

Šula, Jan: Co na Řípu ještě nevěděli 21/06

Švec, Michal: Príliš málo paranoje 07/06

Vacátko, Vladimír: Letos maturujem 20/06

V kouli 03/06

Vandenberg, Philipp: Gladiátor 01/06

Weles 26 19/06

Welzl, Jan: Hrdinové Ledového moře 04/06

Zahradník, Jakub: Ztepilé viržínko 21/06

Záviš: Ať žije republika 05/06

Žáček, Jiří: Můj přítel Yetti 09/06

 

PaTvar (Ivo Fencl, Michal Jareš, Gabriel Pleska, Michal Škrabal, s. 24)

Cink, Jindra: Jdeme s Říší 07/06

Clausenová, Bettina: Trosky Wellingtonu 12/06

Foglar, Jaroslav: Když duben přichází 06/06

Gubarev, Alexej – Remek, Vladimír: Splněné naděje 05/06

Haering, Otakar: Marbulínek 01/06

Halířová, Heda: Udet, syn divočiny 04/06

Honner, Jakub: Na cestě stál osud 09/06

Jelínek, Sl. V.: Prodavači lidské kůže 15/06

Jiříček, Josef: Parta 312 10/06

Kvidon z Felsů: Lips Tullian 02/06

Konstantinovskij, Majlen: O tom, jak pracuje atom 03/06

Leblanc, Maurice: Stéblo slámy 19/06

Leroux, Gaston: Dvojí život Theofrasta Longueta 18/06

Pašek, Mirko: Veselé příběhy vojína Kulihrácha 11/06

Przymanowski, Janusz: Čtyři tankisté a pes 21/06

Sovětské častušky 13/06

Spillane, Mickey: Já, porota 14/06

Steklač, Vojtěch: Šeredka 17/06

Stine, R. L.: Kdo spí v mém hrobě 16/06

Svačinová, Blanka – Voříšková, Marie: Punťovy příhody 08/06

Zbych, Andrzej: S nasazením života 20/06

 

Zahraniční aktuality

Francouzské okno (Ladislava Chateau) – v každém čísle

Severní vítr (Ondřej Vimr, Anežka Kuzmičová) 01/06, 11/06

Zimbabwské safari (Jaroslav Olša jr.) 02/06

Polské zloto (Štěpán Balík) 05/06, 13/06

Brazilská káva (Markéta Pilátová) 08/06

Balkánský sýr (Ivana Srbková) 09/06, 13/06, 20/06

 

ProTvar, sloupky Vladimíra Novotného (v každém čísle na jedné z lichých stran)

 

Fejetony Václava Bidla (s. 24)

 

S úctou, glosy různých autorů (s. 3)

 

Zlá ovce (Michal Jareš, s. 24)

 

Literární život


Zasláno


Oznámili


Errata a ostatní redakční glosy

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz