2006

Tvar 21/2006

Tvar 21/2006

Poslední letošní číslo Tvaru je opět částečně tematické: tématem se stala anonymita, jádrem a zároveň výtvarným doprovodem, kolem kterého ostatní příspěvky krouží, je anonymní Pamflet anonymního umění.
 
Tvar 20/2006

Tvar 20/2006

Dvacáté číslo literárního časopisu Tvar zahajuje rozhovor s překladatelem (letošním laureátem Státní ceny za překlad) Františkem Fröhlichem.
 
Tvar 19/2006

Tvar 19/2006

Devatenácté číslo se alespoň svou částí pokouší připomenout 170. výročí úmrtí českého patrona všech básníků Karla Hynka Máchy. Mezi máchovskými příspěvky najdeme esej literárního historika Vladimíra Křivánka, anketu mezi současnými básníky, rozhovor s Jiřím Traxlerem, vyprávění současných „stopařů“ Karla Hynka Máchy, esej básníka Miloslava Topinky, sloupek Vladimíra Novotného, hojnost Máchových portrétů a několik dobových dokumentů, včetně těch falešných.
 
Tvar 18/2006

Tvar 18/2006

Tvar č. 18/2006 zahajuje rozhovor s básníkem, malířem a grafikem Romanem Erbenem. O pár stránek dál najdete i jeho básně a uvnitř čísla řadu jeho grafik.
 
Tvar 17/2006

Tvar 17/2006

Ve čtvrtek vyšel Tvar č. 17 a vévodí mu rozhovor s Vladimírem Körnerem. Toho se týká i studie Vladimíra Novotného Protoexistencialistické "slovo o mladých" s podtitulem Nad ranou tvorbou Vladimíra Körnera.
 
Tvar 16/2006

Tvar 16/2006

Co se vymyká tomu soukání hovínka – rozhovor s Vítem Kremličkou
Veronika Košnarová o prózách Ladislava Fukse
Zuzana Zemanová: Reflexe srpna 1968 v české populární hudbě
Lubor Kasal: O Čínu nejde
Čtenář poezie Jakub Chrobák
Ivo Fencl: Tajemství Maxmiliána Drápa
Jacek Podsiadło: Domácí ohniště
 
Tvar 15/2006

Tvar 15/2006

Patnácté číslo literárního obtýdeníku Tvar zahajuje rozhovor s Antonínem Jelínkem, jenž mj. vzpomíná na své působení na filozofické fakultě, na Vítězslava Nezvala, Vladimíra Holana, Františka Branislava a další básníky, s kterými se v životě setkával.
 
Tvar 14/2006

Tvar 14/2006

Úvodní rozhovor s básníkem a literárním vědcem Vladimírem Křivánkem nese název Devadesátá léta jsem vynechal, vedl ho Michal Jareš.
 
Tvar 13/2006

Tvar 13/2006

Pravda je trochu šedivá – rozhovor s Jaroslavem Putíkem
Lenka Krausová: Ozvuky normalizace v římsologii
Štefan Švec: Vpád anarchie do literárních dějin (2. část)
Zdeněk Mathauser: V dar ctitelům ruských avantgard
Michal Jareš o Rychlých šípech
 
Tvar 12/2006

Tvar 12/2006

Ženština byla plochého položení – rozhovor s Liborem Dvořákem
Karel Kolařík: Čapek – Jammes – Reynek
Štefan Švec: Vpád anarchie do literárních dějin (1. část)
Vladimír Novotný: Rub a líc v Obětině Jana Křesadla
povídka Radky Denemarkové
Továrna na absolutno
 
Tvar 11/2006

Tvar 11/2006

Publikovat od středy do pátku – beseda Gabriela Plesky s Lukášem Horným a Zdeňkem Hornerem
Petr Mecner: Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc
Jiří Rambousek: Dílo Jaroslava Seiferta v poločase
Bohumil Marčák: K problémům našich deníků
čtenář poezie Ivan Binar
povídka Jiřího Kratochvila
 
Tvar 10/2006

Tvar 10/2006

Chlapče, tebe bych chtěla vidět ve sprše – rozhovor s Alexandrou Berkovou
Božena Správcová: Tři zamilovaní účastníci zájezdu
Číňané v českých zemích
rozhovor s Zhu Xiaopingem
Petr Čornej: Jak psát dějiny?
ohlédnutí za cenami Magnesia Litera
básně Jiřího Kuběny
 
Tvar 9/2006

Tvar 9/2006

Nikdy nic není černobílé – rozhovor s Josefem Hanzlíkem
po stopách prvních překladů lotyšské literatury v Čechách
Petr Hrtánek: Legendární motivy v současné české próze
rozhovor s Ondřejem Suchým
Aleš Haman polemizuje s Tomášem Kubíčkem
povídka Jana Jíchy
 
Tvar 8/2006

Tvar 8/2006

Skrytě osvětová činnost – rozhovor s Norbertem Holubem
Karel Kolařík: Nad poezií Gustava Erharta
Jiří Franěk o Jiřím Honzíkovi
Erik Gilk o Ignátu Hermannovi
čtenář poezie Bogdan Trojak
rozhovor s Ivou Peřinovou
Inga Ābele: Na dvoře, kde se vykládá chléb
 
Tvar 7/2006

Tvar 7/2006

Ve vysoké trávě číst – rozhovor s Jiřím Kotenem
Pavel Janoušek: Ztráty a nálezy
Tomáš Kubíček: O zvídavých otázkách Pavla Janouška
Veronika Košnarová o Věře Linhartové
rozhovor Luboše Vlacha s Jiřím Olšovským
Luboš Antonín: Peklo je nuda
prózy Milana Šťastného
 
Tvar 6/2006

Tvar 6/2006

Rozprostřít vějíř aktivit – rozhovor s Markem Tomanem
Gabriel Pleska: Třikrát na okraj
Alois Burda slaví životní jubileum
dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic
čtenář poezie Vladimír Merta
Ivo Purš: Oživlé maso, které nemůže zemřít
verše P. Rajchmana a M. Zemana
Továrna na absolutno
 
Tvar 5/2006

Tvar 5/2006

Najít i jiné domovy – rozhovor s Kateřinou Kováčovou
Martin Škabraha: Napsala Naomi Kleinová Kapitál pro 21. století?
anketa o antologiích současné české literatury (poezie)
čtenář poezie Aleš Haman
esej Aleše Debeljaka
verše Ondřeje Macury
 
Tvar 4/2006

Tvar 4/2006

…aby slova byla živly – rozhovor s Martinem Langerem
Roman Prahl: Procházka krajinnou zahradou
Květoslav Chvatík polemizuje s Jiřím Trávníčkem
čtenář poezie Dalibor Dobiáš
Petr Drkula o zhudebněném Wernischovi
rozhovor s Lubomírem Typltem
verše Jakuba Grombíře
 
Tvar 3/2006

Tvar 3/2006

Daniela Hodrová: Chůze mezi hlavami
Zdeněk Neubauer: Číslo a chůze
Zdeněk Hrbata: Žít a vidět – rytmus pohybu a metamorfózy psaní
Miroslav Balaštík: Typologie mladé básnické generace 90. let (2. část)
rozhovor s Jiřím Oličem
ukázky z nových děl Michala Ajvaze a Ivana Matouška
 
Tvar 2/2006

Tvar 2/2006

Raději hledám naději – rozhovor s Jiřím Žáčkem
obsah ročníku 2005
Milada Černá: O Bosně tentokrát jinak
Miroslav Balaštík: Typologie mladé básnické generace 90. let
povídka Sauliuse Tomase Kondrotase
Továrna na absolutno
 
Tvar 1/2006

Tvar 1/2006

Věci, které se nedají ošvindlovat – rozhovor s Antonínem Brouskem
Adéla, dcera Aloise Burdy, o Pavlu Kohoutovi
Radka Denemarková o J. Charvátovi a G. Taborim
rozhovor se Zdeňkem Svěrákem
čtenář poezie Jiří Staněk
povídky Pavly Vašíčkové
 

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz