editorial Adama Borziče

16. 4. 2014

Milí čtenáři Tvaru,

před časem mi na básnickém festivalu Goranovo prolječe v Chorvatsku (reportáž si můžete přečíst na straně 17 tohoto čísla) jeden vynikající srbský básník a prozaik řekl, že českou literaturu a kulturu považuje za nejvýznamnější z menších evropských kultur (včetně té srbské). A nebyl jediný, kdo z autorů bývalé Jugoslávie nadšeně i zasvěceně mluvil o naší literatuře – jakkoli se tato znalost omezovala převážně na velká jména minulosti. Osmým číslem Tvaru se prolínají ozvěny některých významných literárních výročí. Slavíme sto let od narození Bohumila Hrabala (1914–1997), kterému je věnována rubrika „Literární život“; sto let uběhlo pro změnu od smrti Jakuba Arbese (1840–1914), k jehož poslednímu útočišti se váže esej Viktora Pípala (na straně 16); a už je tomu patnáct let od smrti Vladimíra Macury (1945–1999), kterého připomínáme povídkou estonského prozaika Andruse Kivirähka. Konečně i rozhovor čísla částečně krouží kolem dalšího velikána – Ivana Blatného: básník, prozaik a nakladatel Martin Reiner vydává knihu Básník / román o Ivanu Blatném (ukázku z ní naleznete na straně 8).

Vrátím-li se ještě k onomu vysokému hodnocení české kultury ze strany srbského spisovatele, nemůžu se ubránit myšlence, že je to pro nás závazek. Máme-li v zahraničí dosud pověst kultivovaného národa, měli bychom usilovat, aby to nebyla jen ozvěna časů dávno minulých. Podíváme-li se na naši současnou literární scénu, nalezneme na ní jistě mnoho skvělých autorů a autorek poezie i prózy, setkáme se ovšem rovněž s jevy poněkud neblahými. Především postrádáme kritickou kulturu: spory a diskuse, které k literatuře patří, mají namnoze hořce osobní pachuť. Jako by se vytratila myšlenka, že si lze svého protivníka vážit, že mě jeho existence obohacuje. Často nesmyslně přivoláváme stíny minulosti a častujeme oponenty slovy, která snad v hloubi duše ani nemůžeme myslet vážně. Nemluvě o předsudcích a hrubosti. S oblibou vystupujeme proti „politické korektnosti“, ale nevšiml jsem si, že by u nás skutečně převládala. Proč se musím v Echu 24 v souvislosti s nominacemi na Magnesii Literu v kategorii poezie hned v perexu dočíst, že byli nominováni žena a gay? To jsou ženy a gayové lidmi sui generis? (Nehledě k dalším nekorektním formulacím v tomtéž článku.) A na samém předávání těchto cen jsme mohli slyšet, že po „generálních ředitelích“ přichází předat cenu „žena, a to ne ředitelka“; ředitelé totiž asi muži nejsou. Rádi se holedbáme, že patříme do rodiny západních národů, a přitom nám postkomunistická sláma čouhá z bot.

Přeji vám kultivované čtení
 

Adam Borzič 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz