Jan Mareš: Evropa v půl šesté navečer

3. 12. 2012

Každý den ji potkávám tu šedou zeď
TY NEROZUMÍŠ MÉ TOUZE MARIE?
Denně pokládáš na rozleptané ruce neopatrně svou hlavu
se žhavou chvojí vlasů
Ptá se tě právě kupodivu klidně a zeširoka platnéř Jošt
JE MARIE OPRAVDU HLADŠÍ NEŽ CÍNOVÉ JABLKO?
Na zdech rozleptaných tisíci rukama
Snad krajky přece kvetou na zápěstích neviděných
Miluji tě   Stačím z toho postavit pevný dům na větrné zemi?
V tvých otevřených ústech vidím plout krajku
Ale nepokvete    Jen do krve
Každý den ji však potkáváš znova tu šedou zeď
PROČ SE MI PROČ SE MI CHVĚJOU RUCE?
Jak dlouho už čekáme na zimu     Tuhou planoucí kmeny
V rukou držíme svícny a v ústech cínové jablko
JSI Z EVROPY NEBO ODPLUJEŠ V TOM NEČASU? 

(Hořká chuť ořechů, 1963)

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz