obsah ročníku 2008

1. 1. 2008
logo.jpg

První je uvedeno číslo strany, následuje číslo čísla lomené rokem

 

Stati, publicistika, polemiky

Alexandra Berková za katedrou (Ivana Myšková, Tomáš Vučka, Jaroslava Kavalová) 10–11 14/08

Antošová, Svatava: Dražba. Za Sašou Berkovou, jejím kocourem a larvou 8–9 14/08

Bauer, Michal: Samozřejmá čestnost života 13 04/08

Berková, Alexandra: O psaní (1) 10 01/08

Berková, Alexandra: O psaní (2) 10 02/08

Berková, Alexandra: O psaní (3) 10 03/08

Berková, Alexandra: O psaní (4) 10 04/08

Berková, Alexandra: O psaní (5) 10 05/08

Berková, Alexandra: O psaní (6) 10 06/08

Berková, Alexandra: O psaní (7) 10 08/08

Berková, Alexandra: O psaní (8) 10 09/08

Berková, Alexandra: O psaní (9) 10 10/08

Bor, D. Ž.: Na ostří nože. O vlivu spiritismu a teosofické společnosti na tvorbu Kupkovu a Váchalovu 8–10 13/08

Bor, D. Ž.: Zmeškaný hovor 9 14/08

Bubeníček, Petr: Pod prázdným nebem. Nad filmovou adaptací Durychovy Boží duhy 14 17/08

Burda, Alois: Dopis na rozloučenou 6 02/08

Bydlím v blokhausu. Německé divadelní texty z terezínského ghetta (připravila Lisa Peschel) 12–13 07/08

Černý, Marcel: Zpozdilý solitér pohasínající dekadence. O Emmerichu Aloisi Hruškovi 8–9 17/08

Černý-Sparrow, Mario: Severokorejský design a shakespearovské divadlo v Burundi 12 21/08

Červenková, Jana: Za Aloisem Burdou 6 02/08

Denemarková, Radka: Král svícnů. O Petru Léblovi 12–13 17/08

Děžinský, Milan: Letěli jsme proti západnímu orkánu 8–9 07/08

Druhé ucho (Polemika s Martinem Langrem – Jakub Řehák, Michal Rydval, Lubor Kasal, Martin Langer) 14 20/08

Engelking, Leszek: Zplozenci zlýho ducha. Násilí a agrese v tvorbě Jáchyma Topola 6–7 16/08

Exner, Milan: Hrdý Budžes. Pokus o hlubinnou interpretaci prózy Ireny Douskové 8 18/08

Exner, Milan: Oněgin byl Rusák. Druhý pokus o hlubinnou interpretaci prózy Ireny Douskové 12–13 19/08

Exner, Milan: Někdo s nožem. Třetí pokus o hlubinnou interpretaci prózy Ireny Douskové  10 20/08

Exner, Milan: Čím se liší tato noc. Čtvrtý pokus o hlubinnou interpretaci prózy Ireny Douskové 10–11 21/08

Fialová, Alena: Návraty do šedých časů. Normalizace očima současné prózy 6–7 18/08

Fibich, Ondřej: Pravda není vznešená 3 10/08

Fišer, Bohumil: Pro spisovatele, anebo pro komerční firmy? Česká literatura a mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu 13 01/08

Fröhlich, František: Tak, jak byly původně zamýšleny. O překladatelských chybách 8–9 11/08

Gilk, Erik: Hrůza a poroba. Ladislav Fuks v době normalizace 9 03/08

Hájek, Jonáš: Nakažení? 3 21/08

Haman, Aleš: Kritika humorem a parodií 7 02/08

Haman, Aleš: Senzace K. 9 18/08

Hemelíková, Blanka: Budete jej číst se zatajeným dechem. Objev v literatuře pro ženy ve 30. letech 20. století 6–7 04/08

Hník, Ondřej – Klumparová, Štěpánka: Pane učiteli, vyprávějte nám příběh 14 15/08

Hodrová, Daniela: Moji čtenáři 9 20/08

Holub, Norbert: Zeď ze strachu 14 08/08

Hostovský, Egon: Mé vzpomínky na F. X. Šaldu 6–7 08/08

Hruška, Petr: Vlastní, krvácivé jméno. O Heinovských nocích Karla Šiktance 6–7 17/08

Chalupský, Josef: Zastírací slova, chudnutí jazyka a vůbec 3 13/08

Chateau, Ladislava: Poznámky k aféře 9 18/08

Chateau, Ladislava: Zarážející comeback 13 12/08

Chateau, Ladislava: Zpochybnil svoji velikost. Znovu k Célinově antisemitismu 8 16/08

Chovanec, Ján: Antireklama – taky reklama 9 09/08

Chvatík, Květoslav: Mé setkání s českým výtvarným umění 8 08/08

Chvatík, Květoslav: Odpověď Alexandru Tomskému 3 20/08

Janáčková, Jaroslava: Za Emilem Lukešem (nekrolog) 18 01/08

Janoušek, Pavel: Antistuchlík aneb Shakespeare, ty nejsi spisovatel! aneb Kam až půjde svévole učitelů češtiny? 6 13/08

Janoušek, Pavel: Úskalí předneporozumění. Odpověď Jiřímu Brabcovi na jeho kritiku Dějin české literatury 8 10/08

Jareš, Michal: Novovlnné vymezení. Úvaha o zpodobení padesátých let v české kinematografii 12–13 16/08

Jareš, Michal: Otázky nad cenami 9 18/08

Jareš, Michal: Pod stromeček – knihu s věnováním 8–9 21/08

Jindráček, Václav: Na cestě k národní filozofii. K teritoriálnímu pojetí národa v Exhortách Bernarda Bolzana 8–9 06/08

Jindráček, Václav: Ve víru iluze i skutečnosti. K osudům postav v několika Arbesových romanetech 10 16/08

Kasal, Lubor: K článku Oligarchie funkcionářů, anebo spíš paranoia? 9 04/08

Kasal, Lubor: Okamžik nepozornosti mezi teplými škvarky a hlavami na stole 8 03/08

Kasal, Lubor: Koně proti tankům 3 17/08

Kasal, Lubor: Sloupek 9 08/08

Klostermann, Karel: Slovo ku čtenáři 8–9 15/08

Knapp, Aleš: Mrzačený Houellebecq. Návrh na anticenu Skřipec 12–13 11/08

Kolařík, Karel: Kvítko v roušce bílé. Poznámky k Amerlingově Květomluvě 12–13 06/08

Komárek, Stanislav: Básník bizarnosti. O Janu Křesadlovi 8–9 20/08

Komárek, Stanislav: Hommage à Zdeněk Neubauer 10 11/08

Komárek, Stanislav: Ješitnost jako fenomén 6 19/08

Komárek, Stanislav: Karel Klostermann aneb Vzestup a pád realismu v českém písemnictví 8–10 15/08

Košnarová, Veronika: Nové velké barevné pastelky. O prózách Ivana Vyskočila 6–7 09/08

Kovářík, Mirek: Sdělit, proč báseň vznikla 6–7 15/08

Král, Jiří T.: Kdo, co, jak, proč 9 10/08

Král, Petr: A slovenská poesie? 6 13/08

Král, Petr: Dvě polemiky 14 14/08

Král, Petr: Milý Honzo... 8 12/08

Král, Petr: Milý Norberte... 14 08/08

Král, Petr: Mluvíme o tomtéž? 6–7 10/08

Král, Petr: Pocta, nebo sabotáž? 10 18/08

Král, Petr: Případ Holub 3 01/08

Kratochvilný test ješitnosti 11 19/08

Krumphanzl, Robert: K článku Oligarchie funkcionářů, anebo spíš paranoia? 8 04/08

Křivánek, Vladimír: Básník a jeho čtenář 9 19/08

Křivánek, Vladimír: Národní obrození se může opakovat. Problémy malých literatur ve sjednocené Evropě 11 13/08

Křivánek, Vladimír: Pokus o resuscitaci. Bilance a výhledy Obce spisovatelů 14 21/08

Langer, Martin: Laudatio na portrét Petra Borkovce 2 18/08

Langer, Martin: Nesnadný cíl 5 09/08

Langer, Martin: Poznámky k jednomu restartu v poezii 9 01/08

Langer, Martin: Samé špatné zprávy. Aleš Knapp vs. Česká knižnice 9 07/08

Lomová, Olga: K recenzi Olgy Lomové 12 01/08

Macurová, Naděžda – Petruželková, Alena: Tradice – kontinuita – transformace. Památník národního písemnictví 9 02/08

Machovec, Martin: Jak marťani tančí rock’n’roll 12–13 08/08

Malínek, Vojtěch: Ve víru iluze i skutečnosti. K pozůstalosti Zdeňka Kalisty v LA PNP 14 16/08

Martinek, Libor: Okamžik nepozornosti mezi teplými škvarky a hlavami na stole 8 03/08

Matys, Rudolf: Nejsem sabotér díla Hermora Lilii 3 19/08

Merta, Vladimír: Pochválen buď Ješit Kristus 7 19/08

Neumann, Lukáš: Strach a úzkost, nebo velikost obav? Poznámky k Holubovu Holanovi 12–13 03/08

Piorecký, Karel: Kde začíná současnost? O současné české poezii 6–7 20/08

Piorecký, Karel: Na protilehlé straně. O Petru Královi, angažované poezii a krizi profesionality 7 13/08

Piorecký, Karel: Skutečně poezii nepotřebujeme? 7 01/08

Piorecký, Karel: William Shakespeare byl barovým pianistou. Věcná poezie Michala Šandy 8–9 05/08

Pláteník, Petr: Televize je plná hvězd. O literárním ghettu 9 16/08

Pokorná, Terezie: K článku Oligarchie funkcionářů, anebo spíš paranoia? 8–9 04/08

Poslední, Petr: Čeká nás dlouhá cesta. Jak vnímáme polskou literaturu. 12–13 13/08

Reisinger, Vladislav: Kritizuji (neexistující) kritiky 7 01/08

Reisinger, Vladislav: Lyrická podstata lidství 14 17/08

Reisinger, Vladislav: Maškarádou může být i pohřeb 14 14/08

Reisinger, Vladislav: Moji nepřátelé chytrolíni 10 12/08

Reisinger, Vladislav: Obejdeme se bez hvězd? K Nočním úvahám Jakuba Vaníčka 12–13 14/08

Richterová, Sylvie: Melancholie a pár maličkostí. Hádanka z č. 21/2008 18 02/08

Řehák, Jakub: O jaké krizi tu mluvíme? 6–7 12/08

Slabihoudová, Naděžda: Střípky z rozhlasové češtiny 3 06/08

Správcová, Božena: Čtenář 8 19/08

Správcová, Božena: O mrzut 9 08/08

Správcová, Božena: Král nechť se laskavě chytí sám 9 10/08

Správcová, Božena: Na položené dotazy se sluší odpovědět 6 01/08

Správcová, Božena: Oligarchie funkcionářů, anebo spíš paranoia? 8 02/08

Stočes, Ferdinand: K recenzi Olgy Lomové 12 01/08

Suk, Jan: Poločas rozpadu, nebo života? 6 01/08

Šiklová, Jiřina: Co je to ješitnost? 6 19/08

Šindelář, Miloš: Ve vzácných olejích čumáky ryjí. Střípky z historie Topičova Salonu 12–13 12/08

Škrabal, Michal: 21. ročník Ceny Jiřího Ortena 8 20/08

Škrabal, Michal: Letos bez Skřipce 9 10/08

Škrabal, Michal: Někdy se s ní potěším, někdy se s ní zlobím 8 09/08

Štolba, Jan: Mluvíme o tomtéž? – Moc ne 8 12/08

Štolba, Jan: V kostele se podíváte na holku. Brabcův filmový Máj 10 17/08

Teffemberg, Ludvík: Céline opět vznítil hněv 14 13/08

Trávníček, Jiří: Démon rozkladu 13 21/08

Typlt, Jaromír: Měla psát jinak 9 19/08

Urban, Miloš: Ta čarodějnice letí, ne že ne 10 12/08

Vágner, Ladislav: Svět ďábla již žil. Josef Váchal a Bedřich Beneš Buchlovan 12–13 09/08

Vaníček, Jakub: Blíží se půlnoc a normalizace 6–7 11/08

Vaníček, Jakub: Hlavně ta pravda 9 16/08

Vaníček, Jakub: Pravda kamene a pravda názoru 3 18/08

Vaníček, Jakub: V kraji, který nebyl doložen 12–13 15/08

Vzkazy a pozdravy (pro Alexandru Berkovou) (Jan Macháček, Miroslav Huptych, Mirek Kovářík, Martin Reiner, Josef Kejha, Božena Správcová) 6–7 14/08

Zemanová, Zuzana: Come together! Proměny ega v pop music 60. let 10 19/08

Zemanová, Zuzana: Gentlemani Východu. K počátkům československého divadelního muzikálu 12–13 14/08

 

Rozhovory

Bažant, Jan 4–5 19/08

Bílek, Petr A. 1, 4–5 14/08

Černík, Michal 1, 4–5 18/08

Demel, Dalibor 1, 4–5 11/08

Dryje, František 1, 4–5 06/08

Epstein, Marek 1, 4–5 09/08

Fic, Igor 1, 4–5 13/08

Hanus, Ondřej 1, 4–5 20/08

Holcová, Veronika 12–13 10/08

Kareninová, Anna 1, 4–5 12/08

Klimáček, Viliam 6–7 05/08

Kofránková, Hana 1, 4–5 15/08

Kolmačka, Pavel 1, 4–5 01/08

Křivánek, Vladimír 6 03/08

Lustig, Arnošt 14 03/08, 14 04/08, 14 05/08, 14 07/08, 14–15 09/08

Marks, Luděk 1, 4–5 17/08

Míka, Tomáš 1, 4–5 08/08

Motýl, Petr 1, 4–5 04/08

Neviditelná Ruka trhu 1, 4–5 21/08

Novotný, Pavel 1, 4–5 07/08

Padevět, Jiří 1, 4–5 05/08

Polák, Roman 6–7 21/08

Stárek, František 1, 4–5 16/08

Švec, Štefan 1, 4–5 10/08

Topol, Jáchym 1, 4–5 02/08

Weislitzová, Věra 14 01/08

 

Ankety

Snažíme se o rozmanitost. Anketa o časopisech. (úvod Michal Jareš, do ankety přispěli Pavel Hruška, Kateřina Tošková, Pavel Kotrla, Soňa Pokorná a Jakub Kovařík) 1, 4–5 03/08

Padesátníci (úvod Michal Jareš, do ankety přispěli Svatava Antošová, Zdeněk Volf, Petr Hrbáč, Lubor Kasal) 12–13 18/08

 

Próza

Ajvaz, Michal 16–17 15/08

Bernhard, Horst 12–14 05/08

Boček, Miroslav 16–17 16/08

Demel, Dalibor 18–19 11/08

El Chaar, Adam 16–17 06/08

Herrmannová, Jana 16–17 19/08

Hrbáč, Petr 16–17 02/08

Jākobsons, Valentīns 16–17 03/08

Klein, Mořic 18–19 09/08

Kratochvil, Jiří 16–17 21/08

Macura, Ondřej 16–18 08/08

Machač, Filip Mnester 16–17 17/08

Maňák, Vratislav 16–17 12/08

Růžek, Pavel 16–17 14/08

Sádlo, Jiří 16–17 01/08

Shanfeldová, Yveta 17 07/08

Sorokin, Vladimír 18–19 13/08

Steiert-Raum, David 18–19 04/08

Tóth, Krisztina 18 07/08

Urban, Miloš 16–17 18/08

Vaníček, Jakub 18–19 20/08

Zemanová, Zuzana 16–17 04/08

Žadan, Serhij 16–17 10/08

 

Poezie

Boček, Miroslav 16–17 16/08

Bor, D. Ž. 19 14/08

Červinka, Jonáš 19 12/08

Dryje, František 18 06/08

Erhart, Gustav 18 10/08

Fajkus, Robert 18–19 14/08

Gabriel, Jan 1 09/08

Gabriel, Tomáš 16 05/08

Halas, František 1 15/08

Hanus, Ondřej 1 18/08

Hegerová, Kamila 19 08/08

Heinrichová, Wanda 19 16/08

Hjo-Jung, Kim 1 20/08

Hložek, Ondřej 18 03/08

Hradecký, Daniel 18 16/08

Janele z Liků 16–17 13/08

Jirous, Ivan Martin 1 13/08

Kabeš, Petr 1 12/08

Kolmačka, Pavel 1, 18 01/08

Král, Petr 19 01/08, 19 17/08

Křivánek, Vladimír 17 19/08

Kyas, Ondřej 18–19 06/08

Lorenc, Zdeněk 1 07/08

Machulka, Quido 1 16/08

Mariewicz, Marika 18–19 02/08, 18–19 21/08

Marks, Luděk 1, 18 17/08

Maršálek, Michal 1 06/08

Míka, Tomáš 1 08/08

Motýl, Petr 1, 17 04/08

Novák, Jan J. 16–17 20/08

Novotný, Pavel 19 07/08

Obří broskev 1, 18 10/08

Panexin 18 12/08

Racková, Simona 18 15/08

Robeš, Bohumil 19 10/08

Schulz, Jindřich 18–19 03/08

Slavík, Ivan 1 03/08

...slova zkoušena (miniantologie padesátníků; Svatava Antošová, Petr Hrbáč, Petr Halmay, Pavel Rajchman, Lubor Kasal, Jiří Staněk, Zdeněk Volf) 14 18/08

Sova, Antonín 1 11/08

Staněk, Jiří 19 15/08

Steiert-Raum, David 19 04/08

Studený, Jiří 1 21/08

Šrut, Pavel 1 05/08

Šťastný, Milan 17 05/08

Těsnohlídek, Jan 16–17 09/08

Topol, Jáchym 1 02/08

Urza, Milan 1 14/08, 18–19 18/08

Vašinka, Radim 18–19 19/08

Vlk, Robert 17 09/08

Zajíček, Pavel 1 19/08

 

Čtenář poezie (s. 11)

Cílek, Václav 14/08

Demel, Dalibor 17/08

Dryje, František 12/08

Dumková, Věra 11/08

Hanuška, Petr 15/08

Heinrichová, Wanda 04/08

Hradecký, Daniel 10/08

Juříková, Eliška F. 08/08

Klásková, Dana 20/08

Kováčová, Kateřina 16/08

Král, Petr 03/08

Piorecký, Karel 06/08

Pleska, Gabriel 01/08

Sádlo, Jiří 05/08

Slačálek, Ondřej 18/08

Šťastná, Irena 07/08

Univerzální porotce 09/08

 

Jedna otázka pro... (s. 3)

Camrová, Kateřina 04/08

Černá, Michaela 08/08

Dlask, Jan 03/08

Dvořáková, Iva 15/08

Frankenbergová, Christina 07/08

Hochel, Braňo 12/08

Chvatík, Květoslav 14/08

Janoušek, Pavel 01/08

Kalak, Burhan 06/08

Kavka, Tomáš 16/08

Kilstiová, Kristin 02/08

Kočí, Antonín 13/08

Krásová, Adriana 09/08

Kůs, Tomáš T. 17/08

Mirošovský, Ivo 05/08

Novosad, Lukáš 10/08

Pan Miroslav, provozní kavárny Modrý bar 21/08

Stromšík, Jiří 19/08

Trávníček, Jiří 18/08

Velíšek, Martin 20/08

Vidrihová, Nives 11/08

 

Ejhle slovo (Míša Bečková, Ivo Fencl, Lubor Kasal, Martin Machovec, Božena Správcová, Michal Škrabal, Pavla Vašíčková)

Androš 6 02/08

Buňát 10 20/08

Dechberoucí perfekce 7 12/08

Drahoušek zákazník 7 07/08

Ermani 8 18/08

Hřeben 7 16/08

Knarpat 7 10/08

Level 5 21/08

Lolálita 9 11/08

Obstrouhávat 5 05/08

Odfotit 5 13/08

Paťan – klaťan 8 04/08

Prezentér 06/08

Přemítat 7 17/08

Šťáva 8 08/08

Topaktuální učitelka Jozefína 5 15/08

Uši a zebra 11 19/08

Úvaziště 5 14/08

Vstupník 5 03/08

Zkoketovat starou, co probíjí 7 09/08

 

Z přítmí zámeckých knihoven (Luboš Antonín, s. 15)

Bajky očima geniálního ilustrátora 01/08

Boblig, alchymisté a chiromantici 13/08

Knihovna lidumilů, cestovatelů a revolucionářů 16/08

Knihovna z Namuru v paláci nad říčkou Teplá 17/08

Letní poznámky o filozofii, prokletém básníkovi a rakousko–uherské princezně 14/08

Morytát o ukrutném strašidlu Pepé von Kaunitz 18/08

Něco knih o architektuře 19/08

Od poezie k Vernovi 09/08

Od poutníků k cestovatelům 11/08

Od světového objevu k učiteli, který řezal do knih 03/08

Po proudu modré krve od poštmistra ke knížeti 15/08

Solidností k úspěchu a – zapomenutí 21/08

Strašidelná literatura ze strašidelného zámku 07/08

Zelená knihovna svobodného zednáře 05/08

Z literární honitby našich zámků 20/08

 

Fama versus Kalliopé (Petr Janeček, s. 15)

V područí Kalliopé 02/08

Antická zamyšlení nad Famou 04/08

První flirtování s Famou 06/08

Fama triumphans 08/08

Fama universalis 10/08

Mozaika vypravěčského umění 12/08

 

Továrna na absolutno (ed. Vitold Ljaguška)

Černý, Pavel 16 11/08

Drábek, Pavel 16 11/08

Ferdan, Antonín 12 20/08

Gold, Adam 17 11/08

Hájek, Václav 17 11/08

Hlinková, Darina 17 11/08

Hradská, Daniela 13 20/08

Jánská, Hana 17 11/08

Kotrba, Pavel 12 20/08

Lungová, Jarmila 12 20/08

Mikešová, Nikola 13 20/08

Ott, Michal 16–17 11/08

Pešulová, Jitka 16 11/08

Pospíšilová, Tereza 12–13 20/08

Skolek, Richard 16 11/08

Válková, Irena 17 11/08, 12 20/08

Zajac, Ondřej 12 20/08

Žůr, Jaroslav 17 11/08

 

reCANC (969 kritických slov Pavla Janouška) (s. 3)

Batók, Petra: A pak už jen tma 09/08

Bažant, Jan: Faustovy děti 20/08

Boučková, Tereza: Rok kohouta 10/08

Demel, Dalibor: Nahý valčík 06/08

Formánek, Jaroslav: Cesta 14/08

Hakl, Emil: Let čarodějnice 11/08

Havel, Václav: Odcházení 01/08

Hess, Ludvík: Satyr a nymfičky 07/08

Hokeš, Tomáš: Malý bůh 17/08

Kocábová, Natálie: Růže. Cesta za světlem 05/08

Kozelka, Milan: Život na Kdysissippi 12/08

Platzová, Magdaléna: Recyklovaný muž 19/08

Procházková, Iva: Otcové a bastardi 04/08

Procházková, Lenka: Slunce v úplňku 15/08

Slouka, Mark: Viditelný svět 13/08

Sojka, Jan: Rok bez února 03/08

Šebelka, Jan: Koktejlový úkrok Otýlie B. 02/08

Torch, Pavel: Já, ideální partner 16/08

Urban, Miloš: Lord Mord 21/08

Viewegh, Michal: Román pro muže 18/08

Vlasáková, Eliška: Jedním okem 3 08/08

 

Recenze (v závorce je uveden autor recenze)

3x3 Norén, Fosse, Saalbachová (Anežka Kuzmičová) 20 15/08

Aargh! 7 (Vojtěch Čepelák) 21 10/08

Allen, Woody: Čirá anarchie (Anežka Kuzmičová) 22 03/08

Almond, David: Skellig (Gabriel Pleska) 20 11/08

Antologie české poezie, II. díl (1986–2006) (Ivo Harák) 2 04/08

Antologie české poezie, II. díl (1986–2006) (Igor Fic) 2 04/08

Antologie české poezie, II. díl (1888–2008) (Vitold Ljaguška) 20 21/08

Auster, Paul: Brooklynské panoptikum (Martin Vraný) 21 01/08

Barthes, Roland: S/Z (Jiří Koten) 20 03/08

Bauer, Michal (ed.): Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny (Kamila Přikrylová) 23 12/08

Bauchau, Henry: Diotima a lvi (Jan Jurek) 22 12/08

Bechdelová, Alison: Rodinný ústav. Rodinný tragikomiks (Michal Jareš) 23 11/08

Benamou, Georges–Marc: Mnichovský přízrak (Veronika Košnarová) 22 21/08

Beňová, Jana: Plán odprevádzania / Café Hyena (Božena Správcová) 22 18/08

Bláhová, Kateřina – Sládek, Ondřej (eds.): O psaní dějin (Michal Topor) 22 15/08

Bočorišviliová, Jelena: Faina (Michal Škrabal) 23 12/08

Bodor, Ádám: Okrsek Sinistra (Anna Cermanová) 23 17/08

Bolzano, Bernard: Exhorty (Martin Tomášek) 9 06/08

Bor, D. Ž.: Útěky domů (Igor Fic) 23 02/08

Božena Němcová a její Babička (Jakub Chrobák) 21 05/08

Brabec, Jan: Kircklady (Jakub Chrobák) 21 02/08

Bratršovská, Zdena – Hrdlička, František: Sebranci (Martina Doležalová) 22 11/08

Brouk, Bohuslav: Zde trapno existovat (Jakub Chrobák) 20 11/08

Brycz, Pavel: Kouzelný svět Gabriely (Jana Matějková) 22 01/08

Burian, Václav: Blankyt půlnoci (Jan Hejk) 22 02/08

Burns, Charles: Černá díra (Michal Jareš) 22 18/08

Coetzee, John Maxwell: Deník špatného roku (Jan Tlustý) 2 15/08

Coetzee, John Maxwell: Deník špatného roku (Jan Jurek) 2 15/08

Connelly, John: Zotročená univerzita (Rudolf Kučera) 21 21/08

Coster, Saskia de: Hrdina (Veronika Košnarová) 23 18/08

Čan: Básně (Jiří Staněk) 22 08/08

Čapek, Josef: Publicistika 1 (Aleš Haman) 23 16/08

Černá, Olga: Poklad starého brouka (Radek Malý) 13/08

Černý, Miroslav: Kámen Kondora (Ivo Harák) 23 08/08

Červenka, Jiří: Uvidět Znojmo (Karel Kolařík) 20 16/08

Čulík, Jan: Jací jsme (Petr Bubeníček) 22 11/08

Dahl, Roald: Podivuhodný příběh Henryho Sugara a jiné povídky (Gabriel Pleska) 23 21/08

Dahrendorf, Ralf: Od pádu zdi k válce v Iráku (Rudolf Kučera) 20 17/08

Dahrendorf, Ralf: Pokoušení nesvobody (Jan Randák) 20 19/08

Darvasi, László: Legenda o kejklířích se slzami (Jiří Trávníček) 2 21/08

Darvasi, László: Legenda o kejklířích se slzami (Michal Jareš) 2 21/08

Desai, Kiran: Dědictví ztráty (Jakub Grombíř) 21 17/08

Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny (Vladimír Trpka) 2 09/08

Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny (Jiří Pechar) 2–3 09/08

Dousková, Irena: O bílých slonech (Petr Šimák) 2 19/08

Dousková, Irena: O bílých slonech (Anna Cermanová) 2 19/08

Dršata, Radovan: Kolíne, Kolíne... stálo to za to (Alena Fialová) 21 16/08

Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu (Martin Hrdina) 23 03/08

Durych, Václav: Černé tečky (Milan Jungmann) 21 21/08

Dvořák, Miloš: O Otokaru Březinovi (Kamila Přikrylová) 22 14/08

Dvořák, Miloš: O Jakubu Demlovi (Kamila Přikrylová) 23 03/08

Erhart, Gustav: Barevné dráhy snů (Karel Kolařík) 22 14/08

Fahr-Beckerová, Gabriele: Secese (Gustav Erhart) 23 20/08

Ferguson, Niall: Britské impérium. Cesta k modernímu světu (Rudolf Kučera) 21 12/08

Filip, Ota: Osmý čili nedokončený životopis (Tomáš Kubíček) 21 07/08

Filipovičová, Zlata – Challengerová, Melanie: Umlčené hlasy. Dětské válečné deníky od 1. světové války po Irák (Tomáš Kavka) 20 18/08

Fischerová, Sylva: Anděl na okně (Igor Fic) 21 11/08

Fischerová, Viola: O Dorotce a psovi Ukšukovi (Jana Červenková) 21 02/08

Fischerová, Viola: Písečné dítě (Vladislav Reisinger) 20 10/08

Fombelle, Timothée de: Tobiáš Lolness. Život ve větvích (Radek Malý) 23 05/08

Fombelle, Timothée de: Tobiáš Lolness II. Elíšiny oči (Radek Malý) 20 18/08

Fosse, Jon: Ráno a večer (Dagmar Hartlová) 21 03/08

Foster, Hal – Kraussová, Rosalind – Bois, Yve-Alain – Buchloh, Benjamin: Umění po roce 1900 (Eliška Těšinová) 20 07/08

Fousková, Hana: Psice (Karel Kolařík) 20 20/08

Francková, Julia: Polednice (Martin Hrdina) 23 19/08

Frejková, Hana: Divný kořeny (Jiří Rambousek) 21 09/08

García Márquez, Gabriel: Neuvěřitelný a tklivý příběh o bezelstné Eréndiře a její ukrutné babičce (Petr Šimák) 21 09/08

Genette, Gérard: Fikce a vyprávění (Martin Poch) 20 06/08

Glavanová, Polona: Noc v Evropě (Hana Mžourková) 23 06/08

Goldflam, Arnošt: Standa a dům hrůzy (Gabriel Pleska) 21 20/08

Gombrowicz, Witold: Trans-Atlantik (Michal Topor) 20 10/08

Gunzig, Thomas: Take five (Jan Jurek) 22 12/08

Haddon, Mark: Problémová partie (Jana Matějková) 19 05/08

Hakl, Emil: Let čarodějnice (Aleš Haman) 2 11/08

Hakl, Emil: Let čarodějnice (Eliška F. Juříková) 2 11/08

Harák, Ivo: Hříšník se modlí (Karel Kolařík) 10 15/08

Hejnic, Otto: O času a ohni (Vladimír Píša) 23 13/08

Helle Helle: Ženy bez mužů (Jana Matějková) 20 16/08

Høeg, Peter: Až nadejde čas (Martin Hrdina) 21 08/08

Holý, Jiří: Vladimír Justl – Ozvuky času (Aleš Haman) 21 06/08

Hrbáč, Petr: Čekali (Jan Štolba) 5 05/08

Hrbáč, Petr: Čekali (Michal Jareš) 5 05/08

Hrubý, Josef: Miláček Arcimboldo (D. Ž. Bor) 21 13/08

Hruška, Petr: Auta vjíždějí do lodí (Jakub Řehák) 2 02/08

Hruška, Petr: Auta vjíždějí do lodí (Michal Jareš) 2 02/08

Hůlová, Petra: Stanice Tajga (Veronika Košnarová) 21 11/08

Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. (Veronika Košnarová) 20 09/08

Chenu, Roselyne: Žít svobodně je umění (Michal Škrabal) 22 15/08

Chvatík, Květoslav: Pán příběhů. Prozaik Jiří Kratochvil. (Aleš Haman) 19 05/08

Janota, Vít: Miniová pole (Michal Jareš) 2 16/08

Janota, Vít: Miniová pole (Igor Fic) 2 16/08

Janouchová, Kateřina: Ukradené dětství (Milan Jungmann) 22 13/08

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989 I. 1945–1948 (Aleš Haman) 7 03/08

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989 II. 1948–1958 (Aleš Haman) 7 07/08

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989 III. 1958–1968 (Aleš Haman) 9 12/08

Jazyk, jímž porozumíš větru (antologie lužickosrbské poezie) (Ivo Harák) 20 13/08

Ježková, Alena: Prahou kráčí lev (Jana Matějková) 22 19/08

Kalinová, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu (Jan Randák) 20 08/08

Karpatský, Dušan (ed.): Koráb korálový (Pavel Kotrla) 22 07/08

Kasal, Lubor: Orangutan v továrně (Jakub Chrobák) 23 18/08

Kohout, Pavel: Smyčka (Aleš Haman) 21 20/08

z Kochemu, Martin: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny (Marie Škarpová) 23 07/08

Kolár, Jaroslav: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře (Jan Malura) 23 05/08

Komárek, Stanislav: Mandaríni (Erik Gilk) 2 03/08

Komárek, Stanislav: Mandaríni (Božena Správcová) 2 03/08

Komárková, Martina: Prašní lidé (Vladislav Reisinger) 21 04/08

Korandová, Marie: Volba profesora Klostermanna (Petr Šimák) 23 20/08

Košinská, Eva: Solný sloup (Jan Hejk) 20 20/08

Kovačič, Lojze: Příběhy z malovaných úlů (Hana Mžourková) 21 14/08

Kováčová, Kateřina: Soumračno (Alena Fialová) 20 03/08

Kratochvil, Jiří: Brněnské povídky (Květoslav Chvatík) 21 10/08

Krupička, Jiří: Zmatek (Milan Jungmann) 20 14/08

Křivánek, Vladimír: Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z poválečné poezie 1945–2000 (Kamila Přikrylová) 23 15/08

Kšicová, Danuše: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely (Eliška Těšinová) 21 15/08

Kudláček, Slavomír: Svět, který předtím nebyl (Jiří Staněk) 21 18/08

Langer, František: Spisy 17, 18, 19 (Aleš Haman) 20 12/08

Langer, Martin: Cesta kolem (Michal Škrabal) 23 06/08

Legátová, Květa: Mušle a jiné odposlechy (Milan Jungmann) 21 01/08

Lepape, Pierre: Země literatury (Jiří Pechar) 21 03/08

Lia, Simone: Flafík (Štěpánka Pašková) 20 09/08

Lomová, Lucie: Anna chce skočit (Michal Jareš) 21 06/08

Lukavská, Eva (ed.): Had, který se kouše do ocasu (Pavel Kotrla) 23 17/08

Łoziński, Mikołaj: Reisefieber (Jan Jurek) 21 19/08

Macura, Ondřej: Žaltář (Jan Štolba) 21 17/08

Maděra, Petr: Černobílé rty (Petr Šimák) 21 04/08

Malinda, Jan: Ilegální vztahy (Jana Matějková) 23 21/08

Manguel, Alberto: Dějiny čtení (Bohumil Fořt) 22 05/08

Margolius, Ivan: Praha za zrcadlem (Jan Randák) 22 04/08

Martínek, Lubomír: Olej do ohně (Ivana Taranenková) 13 16/08

McCarthy, Cormac: Cesta (Martin Svoboda) 22 09/08

McEwan, Ian: Na Chesilské pláži (Jan Jurek) 22 08/08

Mendel, Miloš – Ostřanský, Bronislav – Rataj, Tomáš: Islám v srdci Evropy (Rudolf Kučera) 22 06/08

Měrka, Petr: Telekristus a mentál (Gabriel Pleska) 21 02/08

Michon, Pierre: Opati (Veronika Košnarová) 22 01/08

Moldanová, Dobrava: České příběhy (Dalibor Tureček) 22 02/08

Motýl, Petr: Dva ořechy / 10 000 piv (Karel Piorecký) 20 06/08

Mourlevat, Jean-Claude: Zimní bitva (Gabriel Pleska) 21 13/08

Munch, Edvard: Být sám. Obrazy – deníky – ohlasy (Michal Topor) 6–7 06/08

Murakami, Rjú: V polévce miso (Michal Jareš) 23 15/08

Nabokov, Vladimir: Dar (Wanda Heinrichová) 14 11/08

Nikl, Petr: Jělěňovití (Radek Malý) 22 21/08

Nikl, Petr: Záhádky (Jana Matějková) 2 08/08

Nikl, Petr: Záhádky (Radek Malý) 2 08/08

Nodl, Martin: Dějepisectví mezi vědou a politikou (Rudolf Kučera) 22 03/08

Novák, Ladislav: Malý slovník naučný (Karel Kolařík) 21 08/08

Novotný, Michal: To byla doba (Jan Štolba) 23 04/08

Novozákonní apokryfy I.–III. (Jana Červenková) 21 14/08

Nuska, Bohumil: Podzimy a jara (Jan Hejk) 20 12/08

Palán, Aleš: Jan a Gabriel Florianové – Být dlužen za duši (Karel Kolařík) 21 05/08

Palán, Aleš – Paulas, Jan: Jaroslav Med – Texty mého života. Rozhovor (Kamila Přikrylová) 20 05/08

Palán, Aleš: Karel Pilík – Není trní bez růže (Karel Kolařík) 23 09/08

Palán, Aleš: Petr Esterka – Rozhodni se pro risk (Karel Kolařík) 23 09/08

Pamuk, Orhan: Jmenuji se Červená (Kamila Mrázková) 18 05/08

Pamuk, Orhan: Nový život (Jan Jurek) 22 16/08

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard (Vladimír Barborík) 14 19/08

Petr, Pavel: Z Javoriny (Jan Hejk) 20 15/08

Petterson, Per: Jít krást koně (Ondřej Vimr) 23 10/08

Pilátová, Markéta: Žluté oči vedou domů (Aleš Haman) 2 01/08

Pilátová, Markéta: Žluté oči vedou domů (Anna Cermanová) 2 01/08

Placák, Petr: Fízl (Alena Fialová) 21 07/08

Pollack, Martin: Mrtvý v bunkru. Zprávy o mém otci (Jan Randák) 20 14/08

Preiss, Pavel: Pod Minerviným štítem (Karel Kolařík) 23 10/08

Preiss, Pavel: Pod Minerviným štítem (Karel Kolařík) 22 13/08

Prokeš, Josef: Na sviňu svět (Petr Matula) 22 07/08

Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy. Korespondence K. Světlé z roku 1862 (Petr Hora) 20 02/08

Přidal, Antonín: Kouzlo nechtěného (Petr Šimák) 21 12/08

Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ (Aleš Haman) 2–3 14/08

Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ (Dalibor Tureček) 2 14/08

Racková, Simona: Přítelkyně (Jan Hejk) 22 04/08

Randák, Jan: Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848 (Rudolf Kučera) 21 18/08

Rejchrt, Pavel: Mistr ryzího snu (Jiří Staněk) 21 16/08

Renčín, Pavel: Jméno korábu (Erik Gilk) 22 01/08

Rozprava o současné poezii (Jakub Chrobák) 23 13/08

Rudiš, Jaroslav: Potichu (Petr Hrtánek) 22 06/08

Řehák, Jakub: Světla mezi prkny (Petr Král) 22 20/08

Řezníček, Pavel: Hvězdy kvelbu (Karel Kolařík) 23 04/08

Sandemose, Aksel: Uprchlík kříží svou stopu (Ondřej Vimr) 23 14/08

Sánchez Robayna, Andrés: V těle světa (Jiří Staněk) 23 11/08

Schama, Simon: Krajina a paměť (Igor Fic) 23 08/08

Sichinger, Martin: Cukrový klaun (Aleš Haman) 20 19/08

Sjón: Syn stínu (Michal Škrabal) 23 19/08

Slomek, Jaromír: Karel Šiktanc – Řeč ne řeč (Aleš Haman) 21 06/08

Soukupová, Petra: K moři (Jana Matějková) 20 04/08

Stančík, Petr: Pérák (Petr Hrtánek) 22 12/08

Stankovič, Andrej: Josef Florian a Stará Říše (Petr Hora) 2 12/08

Stankovič, Andrej: Josef Florian a Stará Říše (Igor Fic) 2 12/08

Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století (Marie Škarpová) 20 05/08

Stern, Jan: Totem, incest a odkouzlení buržoazie (Martin Vraný) 22 05/08

Suk, Jan: Spojené kameny (Josef Straka) 23 01/08

Szpuk, Roman: Chrámová studně (Ivo Harák) 20 17/08

Šaljapin, Fjodor: Maska a duše. Můj život (Milan Jungmann) 20 04/08

Šiktanc, Karel: Vážná známost (Wanda Heinrichová) 21 19/08

Šindelka, Marek: Chyba (Aleš Haman) 2 17/08

Šindelka, Marek: Chyba (Erik Gilk) 2 17/08

Šlosar, Dušan: Jaké hlavy, takový jazyk (rozhovor J. Trávníčka a J. Voráče) (Veronika Košnarová) 20 13/08

Špaček, Viktor: Zmínky a případky (Vladislav Reisinger) 18 05/08

Šrut, Pavel: Šišatý švec a myšut (Jiří Staněk) 23 09/08

Štolba, Jan: Hřebeny (Jakub Řehák) 21 15/08

Tichý, Jan: Třicet dva hodin mezi psem a vlkem (Petr Hrtánek) 23 01/08

Tokarczuková, Olga: Poslední příběhy (Jakub Grombíř) 20 07/08

Tomine, Adrian: Letní blondýnka (Vojtěch Čepelák) 21 16/08

Topinka, Miloslav: Hadí kámen (Veronika Košnarová) 2 07/08

Topinka, Miloslav: Hadí kámen (Jakub Chrobák) 2 07/08

Trojanow, Ilija: Sběratel světů (Jana Matějková) 22 17/08

Tureček, Dalibor: Fejeton Jana Nerudy (Aleš Haman) 19 05/08

Typlt, Jaromír: Stisk (Jiří Staněk) 2 06/08

Typlt, Jaromír: Stisk (Otto Hejnic) 2 06/08

Úlehla, Vladimír: Samotářská dcera B. Němcové Theodora (Jaroslava Janáčková) 12 04/08

Urbánková, Dagmar: Adam a koleno (Radek Malý) 21 13/08

Urbankowski, Bohdan: Erotikon pro toho, jenž přijde po mně (Jiří Staněk) 22 17/08

Urza, Milan: Pukliny (Jakub Řehák) 2 18/08

Urza, Milan: Pukliny (Vladislav Reisinger) 2 18/08

Váchal, Josef: Tři písně Antonína Koniáše (Karel Kolařík) 22 19/08

Vašák, Pavel: Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy (Petr Hora) 22 10/08

Vokurková, Alexandra: O Čertíčkovi (Jana Červenková) 21 01/08

Wagner, Zdeněk: Virgule (Michal Jareš) 2 10/08

Wagner, Zdeněk: Virgule (Jakub Řehák) 2 10/08

Wernisch, Ivan (ed.): Quodlibet aneb Jak se komu líbí (Michal Topor) 22 16/08

Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači (Michal Topor) 20 01/08

Wieringa, Tommy: Joe Kluzák (Anna Cermanová) 23 16/08

Witkowski, Michal: Chlípnice (Michal Topor) 23 14/08

Zábranský, David: Šternův pokus milovat (Aleš Haman) 2 13/08

Zábranský, David: Šternův pokus milovat (Anna Cermanová) 2 13/08

Zbavitel, Dušan: O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách. Příběhy ze staré Indie (Renata Svobodová) 20 04/08

Zmeškal, Tomáš: Milostný dopis klínovým písmem (Veronika Košnarová) 2 20/08

Zmeškal, Tomáš: Milostný dopis klínovým písmem (Erik Gilk) 2 20/08

 

Výlov – recenzní glosy (Míša Bečková, Anna Cermanová, Mr. Dalby, Michal Ja­­reš, Lubor Kasal, Jana Matějková, Vladislav Reisinger, Michal Škrabal, s. 19)

Aškenazy, Ludvík: Pohádky čtyř větrů 13/08

Bergrová, Zdenka: Ohlas Li Poa 12/08

Berková, Alexandra: Magorie aneb Příběh velké lásky 06/08

Boarová, Simona – Hanelová, Markéta – Jůzlová, Jana: Tři ženy v Indii 04/08

Bubakoff, Max – Renata W.: Lucky boy 20/08

Černý, František: Vzpomínka na Společnost bratří Čapků 06/08

Černý, Standa: Na vlastní kůži verše 12/08

Dušek, Milan: Drsné hry 16/08

Ergo 2/07 (sborník) 18/08

Fišmeister, Miroslav: Pískoviště 09/08

Gavran, Miro: Judita 19/08

Georgiev, Adam: Básník Trýzeň Kat 03/08

Hamaďák, Slávek: Živý nedopalky 03/08

Hejkalová, Markéta: Kouzelník z Pekingu 14/08

Himmlerová, Karin: Bratři Himmlerové 17/08

Horyna, Břetislav: Staromilným mužům; Za velký groš 09/08

Hubený, Jaroslav: Cesta za zrcadlem 08/08

Huxley, Aldous: Vrány z Hruškovic 13/08

Chase, Věra: Maso a pomeranče 16/08

Ionesco, Eugéne: Nosorožec 19/08

Izumi, Kjóka: Mnich z hory Kjóka 05/08

Janeček, Petr: Černá sanitka – Druhá žeň 11/08

Juráčková, Lenka: Sukně s hnědavými suky 15/08

Jurman, Michal: Nocivír 03/08

Klekner, Radim: Jiná země 08/08

Komfort Mag č. 0 (časopis) 18/08

Kukaň, Jiří: Divoký jezdec na černém sarančeti 10/08

Lipska, Ewa: Okamžik nepozornosti 01/08

Little stories about a Great master aneb Mistr & Mamlas 15/08

Ludva (Kozlowski), Oldřich: Příběh na rozpálené žíly 12/08

Madieriová, Marisa: Vodově zelená 14/08

Mendell, David: Obama. Od slibu k činu 17/08

Musil, Jan: Promenáda 15/08

Musílek, Petr: Cesta k šípku 20/08

Němec, Vojtěch: Uroboros 08/08

Neznámá evangelia I. 11/08

Noël, Bernard: Hrad oběti 02/08

Palla, Marian: Teplé škvarky 01/08

Prokůpek, Petr: Make-up pod nehty 15/08

Protat, Louis: Přijímací zkouška mamsel Flory 04/08

Přidal, Tomáš: Hlasy v sušence 01/08

Rozhovory s českými lingvisty I. 18/08

Sbírka klíčů / Schlüsselsammlung 06/08

Sikora, Jacek: Za późno na wiosnę / Příliš pozdě na jaro 07/08

Staročeské knihy lékařské 04/08

Šmalec, Petr – Šimková, Markéta: Zik a Cháta 13/08

Šrámek, Vladimír: Divoký advent 07/08

Tabery, Erik: Vládneme, nerušit 11/08

Telleng, Toon: Dvě staré babky 05/08

Trávníček, Jiří: Čteme? 21/08

Už víckrát nezazní tak těžce requiem 02/08

Valoch, Jiří: Druhá kytička (více nebo méně nepřesných haiku) 10/08

Wagnerová, Magdalena: Karel aneb Pohádka o našem deštníku 13/08

Weiss, Tomáš: Orchestr kostitřase 07/08

 

PaTvar (Míša Bečková, Anna Cermanová, Ivo Fencl, Jakub Grombíř, Gabriel Ples­­ka, Vladislav Reisinger, Michal Škrabal, s. 24)

Adair, Gilbert: Zavřená kniha 15/08

Babula, Vladimír: Planeta tří sluncí 01/08

Barris, Chuck: Jen ty a já 03/08

Collins, Edgar: Sahir 10/08

Fagerströmová, Gerthe – Hanssonová, Gunilla: Petr, Ida a miminko 13/08

Formáčková, Marie: Eva a Vašek 20/08

Hessová, Anna: Šest mužů Jindřišky O. 11/08

Hutson, Shaun: Slimáci 05/08

Kasal, Lubor: Jak se bránit proti drobným škůdcům 21/08

Kde slunce vyjde zítra 14/08

Price, Steve W.: Vaše domácnost je váš zlatý důl 06/08

Procházka, Jiří: Hrdelní pře majora Zemana 07/08

Rohmer, Sax: Zrádný doktor Fu-Manchu 04/08

Shaw, Karel: To je skandál! 08/08

Souvestre, Pierre – Allain, Marcel: Fantomas 16/08

Sue, Eugéne: Ďáblova skála 17/08

Thiele, Jaroslav: Anekdoty o spisovatelích 19/08

Vacík, Miloš: Na sluneční straně 18/08

Zagorka, Maria Jurič: Gričská čarodějka 12/08

Zeman, Jiří: Melantrichova 13. Výlet na Křivoklát 09/08

Zeman, Václav: Sám sobě teroristou 02/08

 

Zahraniční aktuality

Francouzské okno (Ladislava Chateau; Zdeněk Feyfar, Zdena Šmídová  – v každém čísle)

Balkánský sýr (Ivana Srbková) 10 07/08, 14 12/08

Baltské šproty (Ján Chovanec, Michal Škrabal a Naděžda Slabihoudová) 7 04/08

Polské zloto (Štěpán Balík) 14 10/08, 14 12/08

 

Zvěd (Jiří Sádlo, Stanislav Komárek – do č. 13) 10 01/08, 7 02/08, 7 03/08, 9 04/08, 4 05/08, 13 06/08, 6 07/08, 14 08/08, 5 09/08, 7 10/08, 11/08, 12/08, 11 13/08

 

Mezi továrníky (Lubomír Martínek a Ivan Matoušek – v každém čísle)

 

Osobně (sloupky Petra Motýla – do č. 7)

 

Z bloku (sloupky Pavla Kotrly) 09/08, 11/08, 13/08, 15/08, 17/08, 19/08, 21/08

 

Bez servítků (sloupky Svatavy Antošové) 10/08, 12/08, 14/08, 16/08, 18/08, 20/08

 

Hrajeme za dobrou práci (Pavel Janoušek, Božena Správcová)

Bílek, Petr A. 3 20/08

Chuchma, Josef 7 19/08

 

Fejetony Václava Bidla (s. 24)

Ani ň 07/08

Básně pro FBI 04/08

Daně a kupříkladu perlorodky 08/08

Dobrá karta 02/08

Držková 05/08

Dva fejetony od Rudy a Evky 16/08

Dva hokeje jednou ranou 18/08

Ecce homo 15/08

Fejeton o dobrém konci 21/08

Fejeton o vítězství, vítězství – a vítězství 20/08

Jak se pere zvíře 06/08

Jarmilova Arábie 11/08

Kámen a tajtrdlík 01/08

Kdo co komu čemu slouží 13/08

Když dva dělají totéž 14/08

O malých rvačkách 12/08

Poslední louč 19/08

Skrytý půvab prázdné Číny 03/08

Upoutávka dámy s Hruškou 17/08

Zámečník 09/08

Žák z povolání 10/08

 

Literární život a nekrology (v číslech různě, např formou glos pod fotografiemi, zde uvádíme jen obšírnější zprávy)

Alexandra Berková (nekrolog) 17 13/08

Antošová, Svatava: Šestadvacátníci po čtyřiadvacáté 5 01/08

Červenková, Jana: Máme pravdu psát? 3 14/08

Jungmann, Milan: Za Antonínem Jelínkem (nekrolog) 8 12/08

 

Zasláno

Debnár, V. A.: Ad Tvar č. 11/2008 14 13/08

Franczyk, Otakar: Ad Tvar č. 10/2008 2 12/08

Horner, Zdeněk: Ad Tvar č. 5/2008, rubrika Dvakrát 13 08/08

Horner, Zdeněk: Ad Tvar č. 5, 8 a 9/2008 9 12/08

Janáček, Pavel: K sympoziu naposledy 3 04/08

Kotrla, Pavel: Mimoúrovňové křižovatky 7 21/08

Kotyza, Břetislav: Co říci k básni jiné než své 3 08/08

Kouba, Karel:  o časopisu A2 8 01/08

Křivánek, Vladimír: Stanovisko rady Obce spisovatelů k případu Památníku národního písemnictví 12 04/08

Kubíček, Tomáš: Pozdrav a pozvání 3 03/08

Mareš, Antonín: Recenze z vany 7 21/08

Martinek, Libor: Ad Tvar č. 7/2008 9 09/08

Motýl, Petr: Ad Tvar č. 6/2008 3 07/08

Musil, Jan: Jeden o voze, druhá o koze 3 16/08

Musilová, Markéta – Jůzl, Jindřich: Na Kirai Desai s chladnou hlavou – omyly Jakuba Grombíře 5 20/08

Slabý, Ondřej: Obava ze skutečnosti? 3 02/08

Starý, Jan: Ad Tvar č. 5/2007, rubrika Osobně 9 08/08

Stočes, Ferdinand: Ad Tvar č. 21/2008 8 03/08

Štolba, Jan: Ad Tvar č. 8/2008 9 09/08

Topor, Michal: Letmo k jedné letmé slině 3 02/08

Vaníček, Jakub: Ad Tvar č. 20/2008 8 01/08

 

Inventář Tvaru

(Lubor Kasal, Gabriel Pleska, Božena Správcová, Michal Škrabal)

Futro 15 02/08

Horákův Mrzut 05/08

Klíč 15 01/08

Portrét F. X. Šaldy 6 08/08

Psejk 10 10/08

Rižský balzám 8 06/08

 

S úctou (glosy různých autorů, s. 3)

 

Výpisky


Oznámení (s. 23)

 

Výročí (s. 24)

 

Zlá ovce (Michal Jareš, s. 24)

 

Errata a ostatní redakční glosy

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz