obsah ročníku 2011

1. 1. 2011
logo.jpg

První je uvedeno číslo strany, následuje číslo čísla lomené rokem

 

Stati, publicistika, polemiky

Adorno, Theodor Wiesengrund: Je umění veselé? 6–7 05/11

Anténe, Petr: Příhody skotského lékaře. Mystifikace a metafikce v Grayově románu Ubožáčci 8–9 04/11

Antošová, Svatava: Hitlerem snadno a rychle 10 18/11

Antošová, Svatava: Jejda, pardon! (Šoková doktrína Naomi Kleinová) 10 11/11

Antošová, Svatava: Sebevražda Evropy? 6–7 20/11

Antošová, Svatava: Seznamy ne-braku? 2 16/11

Antošová, Svatava: Ve světě bez důvěry 10 03/11

Antošová, Svatava: Zkrocení zlé politiky 10–11 13/11

Bor, D. Ž.: Paralogismy a patologismy 8–9 01/11

Borzič, Adam: Čím se kdo sytí 10 06/11

Bouška, Kamil: Co se skupinami? 7 03/11

Buddeus, Ondřej: Re: (anti)koncepce Psího vína 7 13/11

Ctibor, Pavel: Nakladatelé v parlamentu. Stručná reportáž 3 07/11

Ctibor, Pavel: Rozlučka s Binem 8–9 12/11

Ctiborovi, Kateřina a Pavel: O jídle a nejídle 11 06/11

Děžinský, Milan: Poznámky nad Nejlepšími českými básněmi 2010 10–11 09/11

Dobiáš, Dalibor: Gruša překládá Grušu 8–9 20/11

Dvořáková, Vladimíra: Rozkládání státu 6–7 09/11

Erbenowiny (Jan Neruda: Karel Jaromír Erben 1 18/11; K. J. Erben: Krokův zlatý stolec 1 18/11; Kateřina Bláhová-Piorecká: Zprávy domácí i cizí v datech 2–3 18/11; Rozhovor s K. J. Erbenem 3 18/11; Posudky a referáty na dílo K. J. Erbena 4–5 18/11; Anketa „Erben a Mácha“ – přispěli Arne Novák, Antonín Grund, F. X. Šalda, Jan Mukařovský, Roman Jakobson, Vojtěch Jirát, 5 18/11)

Fibich, Ondřej: Zemitost a úlety. O průvodcích po krajině 8–9 05/11

Frankl, Michal: Co (ne)chceme vědět o Nerudovi 8–9 10/11

Gabriel, Jan: Modigliani v Praze – trapné rozpaky 3 02/11

Hájek, Jonáš – Langer, Martin – Typlt, Jaromír: Adresováno nositeli Ceny Jiřího Ortena 11 01/11

Haman, Aleš: Se zbytečnými šťouchanci. Sborník Šoa v české literatuře 10–11 20/11

Haman, Aleš: Tomanovo zkreslování; ještě jednou k otázce Nerudova antisemitismu 11 03/11

Hauser, Michael: Jídlo jako ztracený výbuch života 6–7 06/11

Chrobák, Jakub: Čtyři středoškolské čítanky 6–7 14/11

Janata, Michal: Trojí degradace jídla: Jíme, co nevíme 1, 4–5 06/11

Janeček, Petr: Novinové pověsti 6 13/11

Janeček, Petr: Pomluvy v zemi hojnosti. Jídlo v moderním městském folkloru 12 06/11

Janoušek, Pavel: Není jediné předem pravé cesty. Reakce na Jana Jeřábka 7 07/11

Janoušek, Pavel: Sněhurka a sedm trpaslíků 6–7 17/11

Jeřábek, Jan: Recenze jako vnitřní cesta. K psychologii umělecké kritiky 6 07/11

Kasal, Lubor: Reakce: Adresováno nositeli Ceny Jiřího Ortena 11 01/11

Kasal, Lubor: Dobře, nebo špatně? O Praze – městě literatury 3 16/11

Kasal, Lubor: O tom dávání prostoru 3 ZČ/11

Kasal, Lubor: Nic než dobrá vůle 3 ZČ/11

Kasal, Lubor: Zlatá devadesátá 3 03/11

Kasal, Lubor – Jareš, Michal: Trojí lid. O cenách Ministerstva kultury 11 19/11

Keller, Jan: Léčba tržních rizik trhem 6–7 15/11

Kimatraiová, Marika: Renesanční Fin z jalovce. Výročí Juhaniho Aha 11 15/11

Knapp, Aleš: Kunderův smích a Gottovo mizení 11 18/11

Knapp, Aleš: O Libuši Moníkové 10 15/11; 10–11 16/11

Král, Petr: Básník a kýč (o Karlu Šiktancovi) 10–11 01/11

Král, Petr: Bieblova stuha 8–9 18/11; 8–9 19/11

Král, Petr: Velkomyslná zdrženlivost. O Tomasu Tranströmerovi 10 19/11

Král, Petr: Věta a věty 12 18/11

Kremlička, Vít: Kniha jako esence ideálů 11 04/11

Kubíček, Jan: Co můžeme chtít od angažované poezie 8 09/11

Kubíček, Jan: Kritika literární kritiky 6–7 19/11

Kuneš, Aleš: Nejsou jen ráje, je i peklo. O Miroslavu Hákovi 10–11 10/11

Levertovová, Denise: Prameny básně 6–7 02/11

Machala, Lubomír: Na křídlech experimentování 6–7 12/11

Malý, Radek: Kraj, v němž žili lidé a knihy. K historii a kulturnímu významu Bukoviny 6–7 08/11

Mikolášková, Monika: Loajální nauka. Rakouská literární výchova 19. století 8–9 14/11

Miłosz, Czesław: Neúplná pravda 6 16/11

Mlejnek, Josef: Mezi datem narození a datem na kameni 7 16/11

Molnár, Tomáš: Vzpomínka na Vláďu a apokryf o šestiprstém Ježíši 9 01/11

Novotný, Pavel: Děti bahna na Youtube 8–9 11/11

Pazourek, Karel: Pohledy na básně a matematické slovní úlohy 6–7 11/11

Polan, Bohumil: Skočím z věže. Životní závěr Konstantina Biebla 6–7 10/11

Redakce Tvaru: Tvar v letech 1990–2010 4 ZČ/11

Redakce Tvaru: Vážení čtenáři... 1–2 ZČ/11

Selepko, Ladislav: Poznámka k básnickosti díla a „zastírání reality“ 11 13/11

Sovová, Jana: Mluvit v italském Udine česky... 4 10/11

Sovová, Jana: V zajetí prázdnoty vlastních útrob 15 15/11

Spěváček, Jan: Boží milost v Blábolově aneb řízenost antroponym? 13 17/11

Správcová, Božena: Cesta do pravěku během několika let 15 06/11

Správcová, Božena: Co řekli Jednou větou 8–9 16/11

Správcová, Božena: Dilia to s vámi myslí dobře 11 11/11

Správcová, Božena: Kulišárny kulisáků 12 03/11

Správcová, Božena: Nezahrada Reného Vaňka 8–9 17/11

Správcová, Božena: Projekt 8–9 15/11

Správcová, Božena: Recenze jako bojové umění 7 08/11

Správcová, Božena: Věta a věty 11 18/11

Škrabal, Michal: Pozapomenutý Alois Koudelka 11 19/11

Šmídová, Zdena: My se máme 10 04/11

Šmídová, Zdena: Ostrov svobody aneb „knížepán“ v akci 8–9 13/11

Štengl, Petr: Angažovaná poezie s kádrovým dotazníkem 3 04/11

Štengl, Petr: Sousedovic Toníček nemá žádný koníček 14 14/11

Toman, Jindřich: Snaha odstranit stín antisemitismu. Polemika s A. Hamanem 10 02/11

Valach, Milan: Osamělost. Kosíkovské inspirace v pozdním kapitalismu 8–9 03/11

Zizler, Jiří: Fenomén Diviš 1, 4–5 20/11

 

Rozhovory

Bulvová, Renata 11 05/11

Cílek, Václav 1, 4–5 03/11

Čornej, Petr 1, 4–5 08/11

Dehnel, Jacek 16–17 03/11

Demetz, Petr 1, 4–5 05/11

Drechsler, Dan 10 05/11

Dumková, Věra 11 12/11

Dvorský, Stanislav 1, 4–5 01/11

Dvořáková, Vladimíra 1, 4–5 09/11

Fischerová, Sylva 1, 4–5 19/11

Fischerová, Táňa 1, 4–5 17/11

Haken, Petr 10 08/11

Higginsová, Bernie – Straka, Josef 10–11 17/11

Hrubý, Josef 1, 4–5 12/11

Illg, Jerzy 1, 4–5 16/11

Janeček, Petr 1, 4–5 13/11

Janota, Vít 1, 4–5 11/11

Justic, Jiří 10 07/11

Kovářík, Mirek 10–11 14/11

Lech, Joanna 17 03/11

Macura, Ondřej 1, 4–5 07/11

Martínková-Racková, Simona 1, 4–5 14/11

Prajzentová, Alice 10 12/11

Rajchman, Pavel 1, 4–5 02/11

Rauvolf, Josef 1, 4–5 04/11

Šťastná, Irena 1, 4–5 10/11

Zdražil, Pavel 1, 4–5 15/11

Zítková, Irena 11 07/11

Žitný, Radek 9 09/11

 

Ankety

Anketa mezi vydavateli audioknih (Supraphon, Popron Music, XYZ, Radioservis,

Audiostory, Tympanum) 8–9 08/11

K čemu je dobré číst literární časopisy (přispěli Victoria Reilly-Špičková; Hana Rásochová,

Irena Kuchtová, Milan Žerníček, Tomáš Holzapfel, Alena Rapprichová, Eva Sharpová, Lenka Šulcová) 3 ZČ/11

O čítankách (přispěli Petr Žák, Ivana Illichmannová, Radek Fridrich) 7 14/11

O Ivanu Divišovi (přispěli Jakub Řehák, Petr Řehák, Adam Borzič) 6–7 20/11

O kritice (přispěli Igor Fic, Vladislav Reisinger, Ivo Harák, Vladimír Novotný, Zdena Šmídová, Jiří Zizler) 8–9 07/11

Vladislav Zadrobílek (přispěli Jaromír Typlt, Igor Fic, Josef Hrubý, Vladimír Kokolia, Václav

Cílek, Božena Správcová) 6–7 01/11

Zásadní zážitek s jídlem (přispěli Stanislav Dvorský, Jaroslav Erik Frič, Petr Hrbáč, Jana Čer-­­

venková, Vladislav Reisinger, Kateřina Kováčová, Ivan Matoušek, Petr Král) 8–11 06/11

 

Poezie

Adamus, Vít 19 18/11

Bolechová, Kateřina 19 10/11

Bouška, Kamil 7 03/11

David, Martin 1, 16–17 17/11

Dehnel, Jacek 18 03/11

Diviš, Ivan 1 20/11

Dvorský, Stanislav 1 01/11

Ferdan, Antonín 19 05/11

Fischerová, Sylva 18 19/11

Ginsberg, Allen 1 04/11

Haken, Petr 10 08/11

Hegerová, Kamila 19 12/11

Holub, Norbert 19 20/11

Hrubý, Josef 1 12/11

Hruška, Emmerich Alois 16–17 07/11

Janota, Vít 17 02/11; 18 11/11

Kinkor, Roman 17 11/11

Kozumplík, Miloš 17 05/11

Král, Petr 19 15/11

Krčma, Jan 18 09/11

Krchovský, J. H. 1 11/11

Kučera, Vojtěch 1 15/11

Langer, Martin 19 09/11

Lech, Joanna 19 03/11

Lorenc, Michael 17 17/11

Macura, Ondřej 18–19 01/11; 1 07/11

Machulková, Inka 18 11/11

Martínková-Racková, Simona 1, 18 14/11

Motýl, Ivan 1 19/11

Mouchard, Claude 18 13/11

Myší kůrky. Miniantologie básní, kde se jí (Martin Kožíšek, Tomáš Přidal, Františka

Semeráková, Karel Tomášek, Miloslav Topinka, Petr Sacher, Věra Dumková, Miroslav Huptych, Hana Prošková, Jan Brabec, Josef Hiršal, Ivan Wernisch) 16–17 06/11

Nezval, Vítězslav 1 05/11

Paterová, Natálie 19 10/11

Patočková, Monika 1 10/11

Přidal, Tomáš 1 16/11

Rajchman, Pavel 18–19 02/11

Reisinger, Vladislav 18 15/11

Rilke, Rainer Maria 15 03/11

Sedlák sedláka na masopust juž zuve 1 06/11

Selepko, Ladislav 16 11/11

Slíva, Vít 1 09/11; 19 20/11

Sobek, Pavel 16–17 02/11

Sweeney, Matthew 15 04/11

Šenkypl, Martin 19 19/11

Štengl, Petr 18 20/11

Šťastná, Irena 5 10/11

Toman, Karel 1 ZČ/11

Ťü-i, Po 1 02/11

Ty tiché, německé rýmy. Antologie poezie Bukoviny (Rose Ausländerová, Moses Rosenkranz, Klara Blumová, Alfred Kittner, Alfred Gong, Immanuel Weißglas, Paul Celan, Selma Meerbaum-Eisingerová) 18 08/11

Uden, H. 1 03/11

Vilímek, Jan 1 08/11

Vítková, Pavlína 18 10/11

Voskovec, Prokop 16–17 05/11

Witthedová, Jana 18 10/11

Wojaczek, Rafał 19 13/11

Z dnešní francouzské poezie (Georges-Henri Morin, Sebastian Reichmann, Alain Roussel,

Cédric Demangeot, François Boddaert, Jacques Darras, Bruno Fern, Christian Prigent) 16–17 04/11

Zdražil, Pavel 16 15/11

 

Próza

Bor, D. Ž. 18–19 06/11

Cortázar, Julio 17 14/11

Ctibor, Pavel 19 08/11

El Chaar, Adam 18–19 17/11

Hrbáč, Petr 16–18 09/11

Ignats, Gundars 16–17 13/11

Katalpa, Jakuba 16–17 18/11

Kerouac, Jack 6–7 04/11

Koppová, Eliška 17 15/11

Kozelka, Milan 16–17 12/11

Kyčera, Veronika 18–19 07/11

Kylián, Petr 16–17 19/11

Melnikas, Jaroslavas 18 13/11

Michaux, Henri 18–19 14/11

Mlynář, Jakub 17 16/11

Müller, Martin 18 12/11

Novák, Jan. Jan – Motýl, Petr 11 08/11

Pecha, Roman – Motýl, Petr 16 16/11

Rušar, Daniel 16–17 08/11

Saro-Wiwa, Ken 18–19 04/11

Shanfeldová, Yveta 16–17 10/11

Sommer, Ernst 18 05/11

Vaněk, René 16–17 20/11

Vybíralová, Sára 19 11/11

Zdražil, Pavel 16 15/11

 

Drama

Šourek, Petr 16–17 01/11

 

Na pokračování (s. 14–15)

Navrátil, Jiří: Temně rudé otěže 01/11–13/11

Bor, D. Ž.: Nové století a tisíciletí 14/11–20/11

 

Jedna otázka pro... (s. 3)

Ana Adamovičová 18/11

Stanislav Beran 13/11

Marcel Černý 01/11

Radka Denemarková 10/11

Markéta Dočekalová 09/11

Libor Dvořák 02/11

Zlata Housková 05/11

Lenka Hanzlíková 20/11

Ladislava Chateau 06/11

Hynek Jordán 14/11

Michal Juhás 12/11

Matěj Kočí 08/11

Barbora Latečková 15/11

Lubomír Machala 04/11

Roman Martinec 11/11

Jitka Plotová 07/11

Lucie Seifertová 17/11

Josef Straka 03/11

Jaroslav Tvrdoň 19/11

Lucie Zakopalová 16/11

 

Ejhle slovo (Svatava Antošová; Míša Bečková; Petr Janeček; Inka Machulková; Michal Škrabal; Zdena Šmídová)

Apobab 12 01/11

Asietky 12 11/11

Beri-beri 8 02/11

Čertova otočka 2 15/11

Informátor 7 13/11

Kratiknot 12 20/11

Opalovadlo a spol. 6 14/11

Položit a zasunout 13 18/11

Pukač 13 07/11

Závojové pátrání 13 04/11

 

Továrna na absolutno

Antoš, Matěj 18 16/11

Brkičová, Nea Marie 18 16/11

Grabec, Jan 19 16/11

Horák, Lukáš 18 16/11

Juráčková, Lenka 18 16/11

Krystýnová, Marie 19 16/11

Musilová, Gabriela 18 16/11

Pluhařová, Tereza 19 16/11

Rybníček 19 16/11

Weinzettl, Štěpán 18 16/11

 

969 slov o próze (Pavel Janoušek, s. 3)

Buš, Karel: Jsme tady s tebou 06/11

Ditrych, Břetislav: Stínové postavy 20/11

Gruša, Jiří: Dámský gambit 05/11

Hejzlarovi, Taj-ťün a Josef: Na Řece 16/11

Jirousová, Františka: Vyhnanci 14/11

Koenigsmark, Alex: Černá krev 15/11

Kříž, Jaroslav: Život na úvěr 02/11

Linhart, Oto: Potížista 03/11

Linhart, Patrik: Spící Hrůza 17/11

Měrka, Petr: Fantasmagorie televize 07/11

Perry, Mike: Klec pro majáky 09/11

Pilátová, Markéta: Má nejmilejší knížka 04/11

Ráž, Roman: V jídelně se nevraždí 12/11

Soukupová, Petra: Marta v roce vetřelce 19/11

Šabach, Petr: S jedním uchem naveselo 10/11

Šťastný, Milan: Klid a rozvaha 01/11

Urban, Miloš: Boletus arcanus 11/11

Viewegh, Michal: Další báječný rok 13/11

Viewegh, Michal: Mafie v Praze 18/11

Weinberger, Jiří: Nerovnováha 08/11

 

Slova o poezii (Michal Jareš)

Boček, Miroslav: Některé mraky letí pomaleji 9 19/11

Čermák, Jakub: Stroboskopy 11 16/11

Gruša, Václav: Kukaččí sirotčinec 15 17/11

Janota, Vít: Jen třídit odpad nestačí 10 12/11

Kubicová, Monika: Ze života zvracím vzduch 18 20/11

Šťastná, Irena: Všechny tvoje smrti 18 18/11

 

Recenze (v závorce je uveden autor recenze)

Adamovič, Ivan (ed.): Vládcové vesmíru (rec. Martin Stručovský) 21 02/11

Aichingerová, Ilse: Vrabec v hrsti (rec. Jan Gabriel) 20 08/11

Ajvaz, Michal – Havel, Ivan M.: Sindibádův dům (rec. Aleš Haman) 22 03/11

Bachelard, Gaston: Poetika snění (rec. Veronika Košnarová) 21 07/11

Balabán, Jan: Povídky + Romány a novely (rec. Blanka Kostřicová) 22 14/11

Bartis, Attila: Klid (rec. Ján Chovanec) 21 10/11

Bellová, Bianca: Mrtvý muž (rec. Ondřej Hanus) 20 17/11

Ben Jelloun, Tahar: Poslední přítel (rec. Michaela Otterová) 21 15/11

Bendis, Brian Michael: Daredevil – Muž beze strachu (rec. Boris Hokr) 20 11/11

Bílek, Petr A.: Mikešova aféra a jiné případy (rec. Blanka Kostřicová) 21 17/11

Biller, Maxim: Obyčejné lásky (rec. Milan Šťastný) 22 09/11

Bochořák, Klement: Co zbývá (rec. Ivo Harák) 2 12/11

Bochořák, Klement: Co zbývá (rec. Jana Kolářová) 2 12/11

Böhmsche, Václav: Pětidenní komedie městská (rec. Pavel Kotrla) 20 01/11

Bor, D. Ž.: Časobraní (rec. Gabriel Pleska) 2 05/11

Bor, D. Ž.: Časobraní (rec. Igor Fic) 2 05/11

Bouška, Kamil: Oheň po slavnosti (rec. Milan Děžinský) 22 12/11

Brunhoff, Jean de: Příběh malého slona Babara (rec. Michaela Otterová) 21 08/11

Carlsonová, Kristina: Zahradník pana Darwina (rec. Jitka Hanušová) 21 13/11

Corbin, Henry: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‘Arabího (rec. Adama Borzič) 20 10/11

Ctibor, Pavel: Cizivilizace / Zvířátka z pozůstalosti (rec. Michéle Baladránová) 21 14/11

Černý, František: Normalizace na pražské filozofické fakultě (rec. Ivo Harák) 22 11/11

Daniel, Petr – Šešulka, Pavel: Během chůze Brnem (rec. Jakub Grombíř) 21 19/11

Denemarková, Radka: Kobold (rec. Eva Škamlová) 2 17/11

Denemarková, Radka: Kobold (rec. Lukáš Prokop) 2 17/11

Derdowská, Joanna: Kmitavá mozaika (rec. Lukáš Borovička) 2 18/11

Derdowská, Joanna: Kmitavá mozaika (rec. Richard Změlík) 2 18/11

Dickey, James: Vysvobození (rec. Boris Hokr) 21 15/11

Duteurtre, Benoît: Dráhy (rec. Patrik Eichler) 20 05/11

Dyer, Geoff: Jeff v Benátkách, smrt v Benáresu (rec. Jakub Grombíř) 21 07/11

Dynka, Jiří: Naučná stezka Olšanské hřbitovy (rec. Simona Martínková-Racková) 20 06/11

Enquist, Per Olov: Jiný život (rec. Jan Dlask) 20 17/11

Erben, Roman: Úlety (rec. Jan Gabriel) 22 10/11

Fasora, Lukáš: Dělník a měšťan (rec. Tomáš Kavka) 23 08/11

Filip, Ota: Valdštejn a Lukrecie (rec. Alena Fialová) 23 20/11

Fischerová, Sylva: Tady za rohem to všechno je (rec. Simona Martínková-Racková) 23 16/11

Fulka, Josef: Roland Barthes – od ideologie k fantasmatu (rec. Eva Klíčová) 22 04/11

Gajdoš, Julius: Od instalace k instalaci, od herectví k performanci (rec. Olga Vlčková) 22 10/11

Gilk, Erik: Prozaická zastavení (rec. Aleš Haman) 21 02/11

Glabazňa, Radek: Teď ještě hlavou o střepy (rec. Milan Šťastný) 20 04/11

Glattauer, Daniel: Dobrý proti severáku (rec. Eva Škamlová) 20 13/11

Gracq, Julien: Zasmušilý krasavec (rec. Gustav Erhart) 23 09/11

Grass, Günter: Příběhy z temné komory (rec. Ondřej Sekal) 22 20/11

Grebeníčková, Růžena: Máchovské studie (rec. Aleš Haman) 23 04/11

Grygar, Mojmír: Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy (rec. Aleš Haman) 20 12/11

Guibert, Emmanuel: Alanova válka (rec. Boris Hokr) 21 05/11

Haman, Aleš – Radim Kopáč (eds.): Mácha redivivus (rec. Petr Král) 22 04/11

Haman, Aleš: Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století. (rec. Eva Klíčová) 20 09/11

Haslett, Adam: Tady nejste cizej (rec. Eva Škamlová) 22 01/11

Haslett, Adam: Union Atlantic (rec. Martin Skýpala) 23 19/11

Hermans, Willem Frederik: Už nikdy spánek (rec. Pavel Horký) 23 16/11

Hilský, Martin: Shakespeare a jeviště svět (rec. Dalibor Tureček) 21 03/11

Hložek, Ondřej: Tížiny (rec. Milan Šťastný) 21 11/11

Hochman, David G.: Omluva Julii (rec. Eva Škamlová) 21 06/11

Holubec, Ondřej: Vady na kráse (rec. Aleš Misař) 23 19/11

Hořejší, Johana: Okraje višní (rec. Martin Skýpala) 20 16/11

Hotakainen, Kari: Role člověka (rec. Jan Dlask) 20 16/11

Hrubý, Josef: Otylé ach (rec. Roman Erben) 02 09/11

Hrubý, Josef: Otylé ach (rec. Vladislav Reisinger) 02 09/11

Huelle, Pawel: Mercedes-Benz (Z dopisů Hrabalovi) (rec. Ján Chovanec) 23 01/11

Humpál, Martin (ed.): Buřič a buditel Bjørnstjerne Bjørnson (rec. Dalibor Tureček) 23 17/11

Charypar, Milan: Máchovské interpretace (rec. Aleš Haman) 20 12/11

Ibrahim, Robert a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (rec. Olga Lomová) 2 10/11

Ibrahim, Robert a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (rec. Lukáš Borovička) 2 10/11

Ivanov, Vjačeslav: Subjekt a kosmos (rec. Gustav Erhart) 21 20/11

Jacobsen, Roy: Dřevaři (rec. Jakub Grombíř) 21 13/11

Jak je ve větě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany (rec. Vladimír Novotný) 23 12/11

Jak muži přišli ke svému údu. Bulharský erotikon (rec. Petr Janeček) 20 19/11

Janata, Michal: Sypká nehmatnost smrti (rec. Aleš Haman) 23 17/11

Janda, Josef: Dohořívající filozof (rec. Simona Martínková-Racková) 22 13/11

Jedlička, Josef: Kde život náš je v půli se svou poutí / Krev není voda (rec. Klára Soukupová) 22 07/11

Jehlička, Ladislav: Křik Koruny svatováclavské (rec. Ivo Harák) 22 08/11

Ježková, Alena: Baba Jaga, kostlivá noha (rec. Radek Malý) 23 15/11

Jiráček, Pavel: Kognitivní interpretace českého verše (rec. Eva Klíčová) 22 02/11

Kasal, Lubor: Dvanáct (rec. Milan Exner) 22 12/11

Klíma, Ivan: Moje šílené století I, II (rec. Gabriel Pleska) 21 12/11

Kocábová, Natálie: The Dark Side of Prague (rec. Simona Martínková-Racková) 20 19/11

Kohout, Pavel: Prahry (rec. Aleš Haman) 09/11

Kolář, Jiří: Svědek (rec. Klára Soukupová) 23 05/11

Koubek, Jiří: Sintrová lampa (rec. Eva Klíčová) 21 16/11

Kovačič, Lojze: Křišťálová doba (rec. Hana Mžourková) 22 05/11

Kovanda, Jaroslav: Gumový betlém (rec. Eva Klíčová) 2 08/11

Kovanda, Jaroslav: Gumový betlém (rec. Ivo Harák) 2 08/11

Král, Petr: Den (čili Bílou navrch) (rec. Karel Thein) 22 03/11

Kratochvil, Jiří: Kruhová leč (rec. Blanka Kostřicová) 21 18/11

Kratochvil, Jiří: Uprostřed nocí zpěv (rec. Blanka Kostřicová) 20 20/11

Kudláč, Antonín K. K.: Literatura přes palubu (rec. Aleš Haman) 21 02/11

Kudláček, Slavomír: Schůzka v lomu (rec. Lukáš Prokop) 20 03/11

Kutheilová, Jaroslava: Přicházím sama k sobě (rec. Zdeněk Volf) 20 05/11

Lamko, Koulsy: Žena z Haiti (rec. Jakub Grombíř) 20 18/11

Linhartová, Věra: Soustředné kruhy (rec. Petr Král) 2 06/11

Linhartová, Věra: Soustředné kruhy (rec. Veronika Košnarová) 2 06/11

Liniers, Ricardo: Macanudo (rec. Gabriel Pleska) 21 04/11

Logos 1/2 2010 (rec. Vladislav Reisinger) 21 06/11

Lovecraft, Howard Phillips: Vyděděnec a jiné povídky (rec. Martin Stručovský) 23 04/11

Lukavec, Jan: Zneklidňující svět zrcadel (rec. Lukáš Borovička) 20 11/11

Lukšů, David – Palán, Aleš (eds.): Rozsvítil pro mne. Přátelství Otokara Březiny a Matěje Lukšů (rec. Lukáš Prokop) 23 15/11

Máchalová, Jana: Stín radosti (rec. Simona Martínková-Racková) 20 03/11

Machulková, Inka: Probuzení hráči (rec. Ivo Harák) 21 01/11

Máchův kraj v jazyce a literatuře (rec. Richard Změlík) 21 19/11

Málková, Iva: Adresát František Hrubín (rec. Jiří Poláček) 22 18/11

Maslowská, Dorota: Dva ubohý Rumuni, co uměj polsky (rec. Vladimír Novotný) 20 02/11

Mašek, Petr: Prastaré pověsti české (rec. Petr Motýl) 20 09/11

Mawer, Simon: Mendelův trpaslík (rec. Boris Hokr) 21 01/11

McEwan, Ian: Nevinný (rec. Boris Hokr) 23 02/11

McEwan, Ian: Solar (rec. Zdeněk Beran) 20 15/11

Med, Jaroslav: Literární život ve stínu Mnichova (rec. Jakub Vaníček) 2 02/11

Med, Jaroslav: Literární život ve stínu Mnichova (rec. Lukáš Borovička) 2 02/11

Mencl, Václav Eduard: Řeky a moře (rec. Petr Král) 22 05/11

Merz, Klaus: Jakub spí / Benátské imprese (rec. Štěpán Zbytovský) 23 03/11

Micka, Daniel: Hledání člověka a sny o milování se s ním (rec. Radek Fridrich) 23 20/11

Mikovec, Ferdinand Břetislav: Pražská Thálie kolem 1850 (rec. Aleš Haman) 21 09/11

Miller, Henry: Eseje (rec. Adam Borzič) 2 07/11

Miller, Henry: Eseje (rec. Jan Gabriel) 2 07/11

Mosora, Anca Maria: Reality Game Show (rec. Martin Skýpala) 20 12/11

Murphy, Richard: Teoretizace avantgardy (rec. Martin Charvát) 21 16/11

Nádvorníková, Alena: Monografie (rec. Jan Gabriel) 23 18/11

NDiaye, Marie: Tři mocné ženy (rec. Kamila Přikrylová) 23 03/11

Nikl, Petr: Přeshádky (rec. Radek Malý) 21 03/11

Novák, Jan. Jan: Z deníku po Celanovi (rec. Jan Štolba) 2 03/11

Novák, Jan. Jan: Z deníku po Celanovi (rec. Vladislav Reisinger) 2 03/11

Novák, Jan: Aljaška (rec. Alena Fialová) 23 11/11

Nováková, Luisa: Proměny české pohádky (rec. Jaroslav Toman) 21 09/11

Nývltová, Dana: Femme fatale české avantgardy. Marie Majerová – česká komunistka ve víru feminismu (rec. Eva Klíčová) 2 14/11

Nývltová, Dana: Femme fatale české avantgardy. Marie Majerová – česká komunistka ve víru feminismu (rec. Lukáš Borovička) 2 14/11

O králi Popelovi, na němž si myši pochutnaly (rec. Petr Motýl) 20 07/11

Orwell, George: Cesta k Wigan Pier (rec. Jakub Mlynář) 20 20/11

Paasilinna, Arto: Prostopášný modlitební mlýnek (rec. Jakub Grombíř) 23 02/11

Pazdera Payne, Petr: Pouti a pouta (rec. Vít Ondráček) 21 10/11

Pelevin, Viktor: Svatá kniha vlkodlaka (rec. Petr Motýl) 21 11/11

Pennac, Daniel: Pes paličák (rec. Vladislav Reisinger) 23 14/11

Pettersson, Torsten: Dej mi své oči (rec. Jitka Hanušová) 21 20/11

Pilátová, Markéta: Kiko a tajemství papírového motýla (rec. Michaela Otterová) 23 05/11

Polák, Jaroslav A.: Bizarní atraktor (rec. Miroslav Fišmeister) 22 16/11

Prokop, Dušan: Kniha o Máchově Máji (rec. Dalibor Tureček) 22 02/11

Přadénko z drátů (vězeňská poezie) (rec. Vít Kremlička) 22 09/11

Puršl, Ladislav: Záznam (rec. Ivo Harák) 2 04/11

Puršl, Ladislav: Záznam (rec. Vít Kremlička) 2 04/11

Radůza: Čáp nejni kondor (rec. Radek Malý) 22 16/11

Reich-Ranicki, Marcel: Mannovi / Thomas Mann a jeho rodina (rec. Ondřej Sekal) 20 13/11

Reiner, Martin: Hubená stehna Twiggy (rec. Simona Martínková-Racková) 23 11/11

Rejchrt, Pavel: Světlo tmou zjizvené (rec. Petr Pazdera Payne) 20 18/11

Rimminen, Mikko: Igelitkové pivo (rec. Jitka Hanušová) 21 05/11

Robeš, Bohumil: Věčný prolog (rec. Jakub Grombíř) 23 14/11

Rozhovory s teroristy – Antologie současného anglofonního politického dramatu (rec. Olga Vlčková) 21 18/11

Rukopis Královédvorský a Zelenohorský (rec. Petr Motýl) 23 13/11

Řezníček, Pavel: Mizející ve voliéře (rec. Michéle Baladránová) 2 15/11

Řezníček, Pavel: Mizející ve voliéře (rec. Petr Král) 2 15/11

Říčanová, Tereza: Noemova archa (rec. Radek Malý) 03/11

S.d.Ch.: Nouzové Imitatio Christi (rec. Petr Motýl) 20 08/11

Schulz, Charles: Láska podle Snoopyho (rec. Vojtěch Čepelák) 22 19/11

Skýpala, Martin: Příběhy písmen (rec. Jakub Řehák) 22 17/11

Slíva, Vít: Račí mor (rec. Jakub Chrobák) 2 16/11

Slíva, Vít: Račí mor (rec. Ondřej Hanus) 2 16/11

Sokol, Jan: Etika a život (rec. Tomáš Bojar) 20 07/11

Sorokin, Vladimír: Vánice (rec. Petr Motýl) 21 12/11

Spitzer, Leo: Stylistické studie z románských literatur (rec. Jiří Pechar) 20 01/11

Správcová, Božena: Východ (rec. Karel Piorecký) 22 15/11

Stavarič, Michael: Mrtvorozená (rec. Eva Škamlová) 20 10/11

Steiner, Georg: Errata (rec. Aleš Haman) 20 14/11

Steiner, Petr: Ruský formalismus. Metapoetika (rec. Lukáš Borovička) 2 13/11

Steiner, Petr: Ruský formalismus. Metapoetika (rec. Richard Změlík) 2 13/11

Stejskal, Martin: Labyrintem míst klatých. Přízračnou krajinou českých zemí (rec. Jan Gabriel) 20 14/11

Strauß, Botho: Lži Šero Bydlení (rec. Štěpán Zbytovský) 2 11/10

Strauß, Botho: Lži Šero Bydlení (rec. Wanda Heinrichová) 2 11/11

Špaček, Viktor: Co drží Nizozemí (rec. Simona Martínková-Racková) 22 20/11

Štengl, Petr: 3 + 1 (rec. Petr Motýl) 20 02/11

Štroblová, Jana: Úzkost na kost (rec. Simona Martínková-Racková) 22 08/11

Švandová, Veronika: Světelný střep (rec. Miroslav Fišmeister) 21 06/11

Švankmajerová, Eva – Effenberger, Vratislav: Biče svědomí (rec. Petr Král) 22 05/11

Terlecký, Nikolaj: Don Kichot ze Sodomy (rec. Vladimír Novotný) 20 06/11

Těsnohlídek ml., Jan: Rakovina (rec. Vladislav Reisinger) 21 17/11

Todorov, Tzvetan: Strach z barbarů (rec. Martin Charvát) 2 20/11

Todorov, Tzvetan: Strach z barbarů (rec. Veronika Košnarová) 2 20/11

Tvrtkovič, Vesna: Ani ve snu (rec. Vladimír Novotný) 21 04/11

Valach, Milan: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu (rec. Jakub Grombíř) 20 04/11

Vaněk, Václav a kol.: Mrtví tanečníci (rec. Karel Komárek) 23 01/11

Vašíčková, Pavla: Ne zcela obsazené (rec. Simona Martínková-Racková) 23 07/11

Vašinka, Radim: Vašinkovy básničky (rec. Lukáš Prokop) 21 08/11

Vokolek, Václav – Čermák, Richard: Mytologie zahrádkářské kolonie (rec. Lukáš Prokop) 23 07/11

Volf, Zdeněk (ed.): Chlévská lyrika (rec. Vladimír Novotný) 23 10/11

Všetička, František: Garance grotesknosti. O umělecké tvorbě Romana Ráže (rec. Karel Komárek) 22 06/11

Walser, Robert: Procházka (rec. Roman Erben) 2 01/11

Walser, Robert: Procházka (rec. Veronika Jičínská) 2 01/11

Wen-fu, Lu – Ťi-cchaj, Feng: Dvě čínské novely (rec. Anna Zádrapová) 22 07/11

Wernisch, Ivan: Nikam (rec. Božena Správcová) 23 06/11

Wolker, Jiří: Pohádka o bledé princezně a jiné prózy (rec. Erik Gilk) 20 15/11

Wright, James: Tahle větev se nezlomí (rec. Milan Děžinský) 2 19/11

Wright, James: Tahle větev se nezlomí (rec. Ladislav Selepko) 2 19/11

Zábranský, David: Edita Farkaš (rec. Blanka Kostřicová) 21 19/11

Zajac, Ondřej: Pojmenovaná (rec. Jakub Grombíř) 22 01/11

Zbořil, Jan: Skříň (rec. Milan Šťastný) 21 14/11

Zemina, Jaromír: Via Artis, Via Vitae (rec. Jan Gabriel) 22 06/11

z Liků, Janele: Ze starých mýdel (rec. Vladislav Reisinger) 22 13/11

Žila, Jaroslav: V hrudi pták (rec. Simona Martínková-Racková) 21 17/11

 

Výlov – recenzní glosy (Svatava Antošová; Wanda Heinrichová; Michal Jareš; Lubor Kasal; Vít Kremlička; Petr Motýl; Michal Škrabal, s. 19)

Arp, Hans: Zádumčivé plameny 06/11

Bellová, Veronika: Kubusota 02/11

Bulgakov, Michail Afanasjevič: O prospěšnosti alkoholismu 04/11

Cvrček, Václav: blog 15/11

Čejka, Jan: Zvířata jsou naši bližní 04/11

Česká koláž 10/11

Davis, Jon: Sousedi 10/11

Dědeček, Jiří: Slizské písně 10/11

Frantová, Zuzana: Vikinská princezna 13/11

Hájek, Pavel: Dnes nebude hudba? 18/11

Hašek, Jaroslav: Postrach domu 09/11

Hawes, James: Proč byste měli číst Kafku, než promarníte svůj život 16/11

Hill, Joe: Černá krabice; Rohy 08/11

Hlavsa, Patrik: Nenatřená plátna 12/11

Janda, Petr: Dávno 20/11

Jean, Paul: Doktor Škrtikočka jede do lázní; Život blaženého učitýlka Marii Wuze v Auenthalu 01/11

Joyce, Katty: Zabijte je všechny! 13/11

Kallentoft, Mons: Zimní oběť 08/11

Kepler, Lars: Hypnotizér 08/11

Kobulejová, Hana Karolina: Noc u tamaryšku 12/11

Kracauer, Siegfried: Ornament masy 11/11

Mandela, Nelson: Dlouhá cesta za svobodou 05/11

McChesney, Robert W.: Problém médií 09/11

Nebeský, Ladislav: Obrazce slov 17/11

Nesbø, Jo: Nemesis 08/11

Niederhafner, Tomáš: Doufám, že si rozumíme 02/11

Norris, Chuck: Jaký je doopravdy 14/11

Obermannová, Irena: Tajná kniha 20/11

Pavlousková, Nela: Budu tu s vámi 13/11

Podobová, Klára: MHD (Marnosti Hladových Duší) 13/11

Polevoj, Mark: Nové oděské povídky; Povídky z Oděsy a jiných světů; Z Oděsy do světa a zase zpět 03/11

Reese, Laurence: Peklo na Východě 15/11

Riedlbauch, Jan: Obsidiánoví šílenci 18/11

Rilke, Rainer Maria: A já v plamenech 06/11

Robeš, Bohumil: Prosévání času (Sedmihran) 02/11

Rosenberg, Robert: Životopich 05/11

Rozhovory s českými lingvisty II, III 10/11

Sierra i Fabra, Jordi: Franz Kafka a panenka cestovatelka 16/11

Sontagová, Susan: Ve znamení Saturna 19/11

Suchý, Jiří – Suchý, Ondřej: Pan Werich z Kampy 20/11

Štěpánek, Radek: Soudný potok 12/11

Tofi, Sagvan: Sagiho skandálovník 05/11

Trinkewitz, Karel: Jak jsem potkal básníky + Tristum Rabí 17/11

Vandenberg, Philipp: Skrytí vládci 15/11

Výroky v médiích na téma zvýšení DPH 07/11

Zemina, Jaromír: Velásquez 11/11

 

Bez servítků (sloupky Svatavy Antošové) 02/11; 04/11; 05/11; 07/11; 09/11; 11/11; 13/11; 15/11; 17/11; 19/11

 

To na jazyku (sloupky Gabriela Plesky) 01/11; 03/11; 06/11; 08/11; 10/11; 12/11; 14/11; 16/11; 18/11; 20/11

 

Vyvření struktur (Jakub Vaníček, s. 12 nebo 13)

Básník a budoucnost 01/11

Partyzánský román a angažované umění 02/11

Sprostá diskuze jako východisko 03/11

Současné vs. definitivní 04/11

Provokace 05/11

Řád jídla 06/11

Literární kritika, nebo rozvoj osobnosti? 07/11

Paradox poetismu 08/11

O tolerovaném skomírání 09/11

Nezvalův zapomenutý projev 10/11

Jaro kriplů – literatura profesní specializace 11/11

Příběh muže, který povstal z hrobu, aby kázal pravdu 12/11

Umění před Stalinem, za Stalina, po Stalinovi (a dnes) 13/11

Subverze, nebo loajalita? 14/11

Umění jako překážka nového národovectví 15/11

Kde se vzala revoluční metoda 16/11

Znovu o angažované literatuře 17/11

Ke knihám vzpomínek Naděždy Mandelštamové 18/11

Odkládaná vzpoura 19/11

Analýzou k totalitě originality 20/11

 

Haló, tady čistička! (glosy Patrika Linharta, v každém čísle, s. 12 nebo 13)

 

Opravna (Jiří Rambousek)

Petr Bezruč: Slezské písně 10–11 17/11

Ivan Blatný: Stará bydliště 13 03/11

Lewis Carroll: Alenka v kraji divů 8–9 16/11 (autor Jiří Rambousek ml.)

Václav Černý: Paměti 11 04/11; 13 05/11; 13 06/11; 15 07/11; 15 08/11; 10–11 09/11

Dopisy Františka Halase 10–11 14/11

Miloš Hlávka 6–7 10/11

Josef Hora: Zapomenuté básně 10–11 18/11

Arnošt Kolman: Zaslepená generace 8–9 11/11; 8–9 12/11

Vladimír Novotný: Literární reflexe (pro Reflex) 8–9 13/11

Jiří Rambousek: O Jarmile Haškové 8–9 15/11

Vladislav Vančura a Milan Uhde 10–11 20/11

Oleg Sus; Zdeněk Pešat 10–11 19/11

 

Zahraniční aktuality

Francouzské okno (Ladislava Chateau) 01/11; 02/11; 03/11; 04/11; 05/11; 07/11; 08/11; 09/11; 11/11; 13/11; 16/11; 17/11

Francouzské okno (Zdena Šmídová) 10/11

Severní vítr (Ondřej Vimr) 04/11

Finská sauna (Marika Kimatraiová) 05/11; 13/11; 17/11

Šopský salát (Ivana Srbková) 05/11

 

Anketní otázka: A co si tak jako píšete? (připravil a fotografoval Dalibor Demel)

Andrle, Ladislav 12 17/11

Klicperová, Lenka 13 04/11

Kohlíčková, Marcela a Riglová, Tamara 12 19/11

Köllnerová, Petra 13 07/11

Kulhánková, Jitka 9 13/11

Mikulenka, Michal 9 05/11

Schücková, Denisa 12 01/11

Šupitarová, Romana 12 15/11

Zelený Atapana, Mnislav 7 11/11

 

Jak ses měla, Heleno? (připravil Pavel Novotný)

 

Nasápáno děti (Lucie B.)

Radek Malý: Listonoš vítr 9 14/11

Radůza: Čáp nejni kondor 7 19/11

 

Mezi žánry (připravily Vlaďka Kuchtová a Kateřina Štroblová, s. 24)

David Böhm: Ticho hrocha 02/11

Josef von Eichendorf 17/11

Adolf Hoffmeister: Poprava – Pissoir 18/11

Jaroslav Hůlka 01/11

Egon Erwin Kisch 13/11

Jiří Kolář: Prométheova játra 14/11

Eliška Krásnohorská 11/11

Martin Kuriš: Navarana 20/11

Adolf Loos: Řeči do prázdna 04/11

Petr Nikl: Lingvistické pohádky 12/11

Ivan Olbracht 15/11

Vladimír Preclík: Smírčí kameny 10/11

Jiří Skála 08/11

Milena Slavická: Povídky jamrtálské 16/11

Adriena Šimotová: Hlava k listování 07/11

Fráňa Šrámek 05/11

Rabíndranáth Thákur 03/11

Zdeněk Troška 06/11

Vladislav Vančura 19/11

Jiří Wolker 09/11

 

Na všech sloupích 01/11; 02/11; 03/11; 11/11; 12/11; 15/11; 18/11

 

Hrajeme za dobrou práci

Porotě Seifertovy ceny 5 16/11

 

Literární život a nekrology (v číslech různě, např. formou glos pod fotografiemi, zde uvádíme jen obšírnější nebo závažnější zprávy)

Antošová, Svatava: Čtení Básníka Ticho 9 12/11

Antošová, Svatava: Čtení Janele z Liků a Terezy Riedlbauchové 7 10/11

Antošová, Svatava: Čtení Petra Pazdery Payna 13 08/11

Antošová, Svatava: Den poezie 12 20/11

Antošová, Svatava: Valentinský poetický večer 12 05/11

Antošová, Svatava: Večer H_aluze 10 04/11

Antošová, Svatava: Večer Portálu české literatury 13 03/11

Antošová, Svatava: Zarafest 2011 9 14/11

Dvorský, Stanislav: Zemřel básník (Prokop Voskovec) 15 05/11

Fic, Igor: Za Ivanem Martinem Jirousem 9 20/11

Janáčková, Jaroslava: Není kalendář jako kalendář 9 04/11

Jareš, Michal: Zemřela Věra Jirousová 3 06/11

Odhalení pamětní desky Maxe Broda 5 05/11

Večírek nakladatelství Petra Štengla 7 12/11

Soukupová, Klára: Hakl a Dutka ve Vídni 12 09/11

Správcová, Božena – Kasal, Lubor: Praha – těsto literatury 7 18/11

Správcová, Božena: Tramvestie Pavla Novotného 10 11/11

Správcová, Božena: U hrobu K. J. Erbena 12 19/11

Surrealistická východiska 12 13/11

Škrabal, Michal: Čtení Bartosze Konstrata a Adama Borziče 11 20/11

Štěpánek, Radek: Básnické setkání na zámku Kratochvíle 13 15/11

Štoll, Pavel: Nekrolog Aleny Vlčkové 3 13/11

 

Výtvarný doprovod čísel

Hák, Miroslav 10/11

Hruška, Emmerich Alois 07/11

Jílková, Veronika 17/11

Koupová, Eva del Risco 02/11

Maťátko, Matúš 08/11

Ondráček, Vít 12/11; 15/11

Rudinská, Libuše 03/11

Schiker, Hana 11/11

Šperl, Daniel 06/11

 

Robert Louis Stevenson (Ivo Fencl, s. 24)

 

V kravíně myšlenek (připravil Tomáš Tupý) 10/11; 11/11; 14/11

 

Obrázky z přítmí zámeckých knihoven (Luboš Antonín; s. 14 nebo 15)

 

Zasláno a poznámky (s případnými okamžitými odpověďmi)

Antošová, Svatava: A co knihovny? 15 07/11

Čada, Tomáš: Nejde o rasismus, ale o impulz 2 05/11

Fibich, Ondřej: Literární časopis ve funkci sociální 3 19/11

Grabec, Jan: Antikoncepce Psího vína 3 09/11

Hanus, Ondřej: Proč jsem přestal fandit Slávii 15 11/11

Heinrichová, Wanda: Poznámka k recenzi K. Bukovjanové 3 06/11

Hejnic, Otto: Obec spisovatelů žije dál 3 20/11

Hlávka, Petr: K článku Jiřího Rambouska 3 14/11

Jeřábek, Jan: Sebepoznání recenzenta utváří jeho osud 3 08/11

Kasal, Lubor: Záhadný Peňás 3 13/11

Knapp, Aleš: Kunderovo setkání v Německu 13 10/11

Král, Petr: James Wright versus beatnici? 3 17/11

Král, Petr: Jméno Valentine Pentose... 3 05/11

Král, Petr: Recenze na recenzenta 3 17/11

Kvapil, Jiří: Ad Tvar 06/2011 3 08/11

Machala, Lubomír: Vážená redakce... 3 05/11

Přibáň, Michal: K letošním ministerským dotacím neperiodických publikací 15 13/11

Správcová, Božena: K článku Libuše Bělunkové v A2 3 14/11

Správcová, Božena: Literární jeleni v kreativním městě 3 12/11

Správcová, Božena: Dilia? Dilia. Dilia! 18 18/11

Srstka, Jiří: Dilia? Dilia. Dilia! 18 18/11

Škamlová, Eva: Křesťanská láska v kriminále 15 09/11

Škamlová, Eva: Ad Nezvalův zapomenutý projev 3 15/11

Šmarda, Jan: Petorose, či Penrose? 9 17/11

Ústav pro českou literaturu: Zvýšení DPH na knihy poškodí českou literaturu 15 06/11

 

S úctou (glosy různých autorů, s. 3)

Oznámení (s. 23)

Výročí (s. 24)

První a poslední věta (připravil Michal Škrabal)

Zlá ovce (Michal Jareš, s. 24)

Výpisky (obšírnější citace),

Errata a ostatní redakční glosy

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz