editorial Adama Borziče

3. 4. 2015

 

 

Milí čtenáři Tvaru,

tento editorial píšu víkend před tzv. Svatým týdnem, v jehož průběhu křesťané i Židé slaví Velikonoce. V obou případech se jedná o centrální svátky těchto náboženství, slavící přechod ze smrti do života, z nebytí do bytí, z otroctví do svobody. To, co podle těchto tradic zadržuje naši svobodu především, je zlo – lidské i kosmické. Autentické mystické a teologické pochopení zla leží daleko za hranicemi moralizování (které je vždy spíše karikaturou skutečných etických relací). V tomto čísle našeho obtýdeníku jsem spolu s Karlem Pioreckým zpovídal Sylvii Richterovou, velkou českou spisovatelku, vyjadřující se prózou, poezií i brilantní esejistikou. Začátkem tohoto roku jsem si přečetl její poslední dílo, román Každá věc ať dospěje na své místo, a byl jsem touto knihou naprosto stržen, a to nejen jejím nádherným a přesným jazykem, ale především hloubkou jejího ponoru do otázky dobra a zla. I v našem rozhovoru se autorka k tomuto tématu vrací a propojuje je s posláním umělce a spisovatele: "Všechno, co nás ohrožuje, je z rodu dehumanizace a jejích následků. Umění je základním aspektem lidství a srdcem společnosti. Když není živé, společenský organismus se polarizuje: mrazivý systém na jedné straně, živočišnost na druhé." Ano, to je ono obrovské pole působnosti pro umění a literaturu – nikoli instrumentálně, ale bytostně vyjadřovat lidství svobodným tvůrčím aktem a tak je střežit v jeho posvátné hloubce. Jsem moc rád, že v české literatuře máme autorku, která do takové závratě promýšlí a živým jazykem uchopuje tuto základní existenciální a spirituální dynamiku. Jak daleko takový vhled přesahuje úmorné kroužení kolem vlastních personálií. Jak vysvobozuje…

K tématu dehumanizace doporučuji v tomto čísle ještě esej Karla J. Beneše Fašismus smeček aneb Konečné řešení říše středu. Velikonoční nádech má pozoruhodná próza mladého autora Ondřeje Macla Než kohout zakokrhá a v rubrice "Nad knihou" se básník a teolog Nikolaj Ivaskiv zamýšlí nad dílem amerického nekonformního katolíka, psychoterapeuta Thomase Moora, s příznačný názvem Osobní náboženství.

Závěrem bych rád upozornil na rubriku recenzí, která tentokráte přináší hned několik kritik titulů, jež byly letos nominovány na Magnesii Literu. Této ceně se budeme věnovat i v dalším čísle, kdy už bude jasno, kdo letos nejprestižnější tuzemské ceny obdržel. Přeji vám požehnané svátky Vzkříšení a Osvobození.

Adam Borzič 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz