editorial Adama Borziče

15. 4. 2015

 

 

Milí čtenáři Tvaru,

jaro konečně dorazilo a působí slast snad skoro všem – malým i velkým, chudým i bohatým, moudrým i pošetilým. Těžko se bránit základní cykličnosti života. Tradičně jaro asociujeme s láskou a mládím, ale také s poezií a lyrikou. Ano, jistě to může být i kýč, ale sotva se tomu lze zcela ubránit. Na jarní dimenzi básnění je dobře vidět, jak nesamozřejmá dnes poezie je. Dnešní lyrik jen stěží může bezprostředně básnit o jarních záplavách vůní, o něžném násilí pupenů nebo živosti jarních vod po způsobu dávných čínských či japonských lyriků nebo středověkých trubadúrů. Takové bezprostřednosti odvykl svět, který je dnes prozaický až k dramatickému zešílení. A pak sami básníci přece nechtějí jen naplňovat jakási klišé… A přesto se nám po této bezprostřednosti tu i tam zasteskne, po sdíleném univerzu, k němuž měli básnici odevždy svůj jemný a křehký klíč. V minulém čísle zmínila Sylvie Richterová zakladatele antroposofie Rudolf Steinera, rakouského filosofa a mystika, jehož značnou část díla tvoří právě pozorování přírodních dějů (včetně koloběhu ročních dob) a jejich uchopování básnickým a obrazným způsobem. Básnické vidění je dle tohoto velikána ve vztahu k životu adekvátnější a přesnější než mrtvý jazyk novověké vědy, a tak nás na jednom místě svého díla zasvěcuje do mystéria přírody těmito slovy: „Hleď rostlina! Zemí spoutaný motýl. Hleď motýl! Rostlina odpoutaná kosmem." Vztah mezi květinou a motýlem je živý, dynamický a hravý. Básnická senzibilita neslouží jen sobě samé, ale odhaluje svět v jeho zázračné nesamozřejmosti. A jiný filosof – přítel André Bretona, kterého zasvěcoval do tajů alchymie – René Alleau napsal: „Klíčem k iniciaci je poetická funkce. Dnes je to právě poetická funkce člověka, která je ohrožena přílišným rozvojem jeho racionální funkce. […] Tato poetická funkce je tvůrcem představ, je zdrojem každé autentické subjektivity. […] Je to sám život prožívaný v jeho bohaté síti představ podle bytostné rozdílnosti poetického ducha vlastního každé lidské bytosti." O této funkci také hovoří významný rakouský básník Ferdinand Schmatz, kterého pro Tvar zpovídala slovenská básnířka Zuzana Husárová. Jeho slovy: „Existuje něco jasného, jako pohled na vodopád, který vidíme a slyšíme současně, a když stojíme pod ním nebo se dotkneme vody, najednou zakusíme obraz vyšší síly, smyslového prožitku, jasnosti, krásy myšlení, propad do hmoty, do těla věci a současně vzestup." Úchvatné, k jaké křišťálovosti vidění dospěl velký rakouský experimentátor!

Přeji Vám jarní čtení

Adam Borzič

 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz