Okultura

16. 5. 2015

Motto: „Považme: člověk nadaný schopností čepovat v kosmu »kulturu«!“

(Gustav Meyrink)

 

Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, tak že z ničeho jest to, což vidíme, učiněno.

Blažení nebešťané, kteří vše poznávají ve světle!“ píše v jednom ze svých dopisů Marsilio Ficino. „V bezpečí jsou zvířata, která žijí v temnotě a nemají žádné chápání věcí budoucích! Nešťastní a bázní naplnění lidé, kteří mezi nimi takříkajíc tápají vmlze!“ Naši esej uvozuje jako motto citát z díla Gustava Meyrinka, jenž mluví o „člověku nadaném schopností čepovat v kosmu »kulturu«“, a jinde popisuje Boha jako Hodináře a činí z něj postavičku pro řadu svých povídek nebo románů. Jan Assmann nás zpravuje o tom, že „z nadbytku vědění a nedostatku života vzniká nerovnováha, která jako »nepokoj« v hodinách udržuje člověka ve vnitřním pohybu. Sv. Augustin míní, že tento neklid vychází z Boha, jenž stvořil člověka k obrazu svému. Poznání dobrého a zlého, či poznání vůbec, staví člověka naroveň Bohu, sicut Deus. Jde o vědění kosmicko- magické, o tajemství nebes a země. Člověk, který pro přemíru vědění vypadl z řádu přírody, si musí vytvořit umělý svět, v němž by mohl žít. To je kultura.

Okultura se rodí z poznávání souvislostí. Představuje pokus člověka překročit světy a navrátit se do jednoty světa hořejšího, odkud – padnuv – byl vyhnán. Pomineme- -li skvosty historického písemnictví s okulturními aspekty, jako je třináct knih čínského Mistra Sun-c’ o strategii pod názvem O válečném umění a stejnojmenný renesanční traktát Niccolň Machiavelliho či jeho Vladař a Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia, pak prvním moderním předchůdcem na tomto poli jsou Dějiny magie (1859) slavného francouzského mága Eliphase Léviho (1810–1875), jehož Dogma a rituál vysoké magie se dostal na kulinářský čtenářský lístek surrealistických ideologů.

 

Zbytek Sanovy eseje si můžete přečíst v Tvaru č. 10/2015

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz