Tvar 3/2008

7. 2. 2008
03TVAR_08.jpg

Tvar č. 3 je zahájen anketou – čtyřmi menšími rozhovory s redaktory čtyř „menších“ literárních časopisů: ostravské Odvrácené strany měsícePandory z Ústí na Labem, vsetínských Textů a Těžkoříct z Olomouce.

Dvojrecenze je věnována nepravidelnému románu Mandaríni Stanislava Komárka – recenzovali Erik Gilk a Božena Správcová.

Rubrika reCANC, kterou obhospodařuje Pavel Janoušek, se zaměřila na prózu Jana Sojky Rok bez února.

Jedna otázka byla položena překladateli z finštiny Janu Dlaskovi.

Od 1. února 2008 má Obec spisovatelů nového předsedu – Vladimíra Křivánka. Tvar s ním přináší rozhovor, který doplňuje citáty z Křivánkova „inauguračního projevu“.

Obsáhlé zamyšlení Aleše Hamana nad novými akademickými dějinami z dílny Ústavu pro českou literaturu AV ČR se jmenuje Výzva skeptikům.

Další stránka je věnována drobným polemikám: Ferdinand Stočes opět nesouhlasí s názory Lukáše Zádrapy na překládání staré čínské poezie; Lubomír Martinek zas s názory Anny Cermanové na poezii polské básnířky Ewy Lipské.

Literárněhistorická rubriky se ujal Erik Gilk – píše o Ladislavu Fuksovi v době normalizace.

S tím, jak přečetl některé básně českých autorů, se svěřuje v rubrice Čtenář poezie Petr Král.

Třetím dílem pokračuje manuál O psaní Alexandry Berkové – řeč je o tvorbě literární postavy.

Lukáš Neumann v Poznámkách k Holubovu Holanovi nesouhlasí s medicínskou diagnostikou Holanovy osobnosti. Básník a lékař Norbert Holub totiž diagnózu stanovuje především na základě literárního díla, což podle Neumanna nelze.

Ladislava Chateau pro několik dalších čísel Tvaru připravila rubriku věnovanou životu a dílu doyena českých prozaiků Arnoštu Lustigovi. Zahajuje ji rozhovorem se spisovatelem.

Luboš Antonín mapuje zámecké knihovny a informuje též o tom, jak jistý učitel nedávno vyřezával ze starých tisků rytiny a pak je prodával.

Na beletristické stránkách si lze přečíst prózu lotyšského spisovatele Valentínse Jákobsonse v překladu Michala Škrabala a verše Jindřicha Schulze a Ondřeje Hložka.

Výlov – rubriku pro knihy, které si ve Tvaru recenzenta nenašly – má na starosti Michal Jareš.

Recenzní rubrika:
Roland Barthes: S/Z (rec. Jiří Koten)
Kateřina Kováčová: Soumračno (rec. Alena Fialová)
Pierre Lepape: Země literatury (rec. Jiří Pechar)
Jon Fosse: Ráno a večer (rec. Dagmar Hartlová)
Woody Allen: Čistá anarchie (rec. Anežka Kuzmičová)
Martin Nodl: Dějepisectví mezi vědou a politikou (rec. Rudolf Kučera)
Miloš Dvořák: O Jakubu Demlovi (rec. Kamila Přikrylová)
Malá antologie poezie německého expresionismu (rec. Martin Hrdina)

Pravidelné rubriky:
Zvěd Jiřího Sádla a Stanislava Komárka
sloupek Osobně Petra Motýla
fejeton Václava Bidla
Zlá ovce Michala Jareše
paTvar Michala Škrabala
Mezi továrníky, korespondence Zentiva dei Cabeliho a Lubosana von Koyota Maru.

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz