obsah ročníku 2009

1. 1. 2009
logo - tvar.jpg

První je uvedeno číslo strany, následuje číslo čísla lomené rokem

 

Stati, publicistika, polemiky

Adamovičová, Ana: Moje pohádka 6 17/09

Ajvaz, Michal: O smyslu literárního díla 6–7 10/09

Antošová, Svatava: Chráněni UNESCEM? Potřeba oprášit underground 11 20/09

Antošová, Svatava: Není fesťák jako fesťák 14 19/09

Antošová, Svatava: Pohádka v krajině – krajina v pohádce 12–13 17/09

Both-Plzenecký, František: Co je vidět za okny vlaku. O Gillesu Lipovetském 10–11 09/09

Broch, Hermann: Mytické dědictví literatury 6–7 19/09

Broukalová, Jindra: Pražan volbou. 120 let od narození Ludwiga Windera 11 04/09

Buddeus, Ondřej: Poezie není báseň 6–7 03/09

Čeňková, Jana: Zlaté stuhy posedmnácté 10 12/09

Černík, Michal: Svaz českých spisovatelů z odstupu dvaceti let. Autorozhovor 8–9 20/09

Červenková, Jana: Spisovatelé se tam zasloužili o stát 11 13/09

Červenková, Jana: Význam ukáže čas. Sto let od narození Felixe Vodičky 14 09/09

Denemarková, Radka: Moje pohádka. Viking Vike 6 17/09

Denemarková, Radka: Udržet se při životě. O knize Divadelní texty z terezínského ghetta  8–9 13/09

Erben, Roman: Moje pohádka. Nebe a dudy 8–9 17/09

Exner, Milan: Doktor Kott přemítá. Šestý pokus o interpretaci prózy Ireny Douskové  12–13 04/09

Exner, Milan: Goldstein píše dceři. Pátý pokus o interpretaci prózy Ireny Douskové 12 03/09

Exner, Milan: Komplex Cimrman 8–9 11/09

Fencl, Ivo: „Hluché“ a snové finále. Úvaha o Valentově románu Jdi za zeleným světlem 10 15/09

Fencl, Ivo: Čtyřlístek Ljuby Štíplové 14 17/09

Fencl, Ivo: Ten někdo nahoře. Podivná místa ve Třech mušketýrech 10–11 16/09

Gilk, Erik: Pocit ghetta. Židé v prozaických dílech Ladislava Fukse 10–11 04/09

Hájek, Jonáš: Pane Piorecký! 3 03/09

Haman, Aleš: Kundera a dějiny románu 12–13 07/09

Havel, Václav: Výpisky z Dopisu Gustávu Husákovi 13 20/09

Horner, Zdeněk: Kolektivní vina? 9 01/09

Hrbáč, Petr: Moje pohádka. Loktibrada 6–7 17/09

Hruška, Petr: Moje pohádka. Broučci a Bubáci 11 21/09

Hudáková, Andrea: Letem tichým světem 6–8 15/09

Chateau, Ladislava: Kdysi stačil divan u Freuda 9 21/09

Chateau, Ladislava: Klín klínem 15 12/09

Chovanec, Ján: Role převrácené, světy prolínající se. 19. Festival spisovatelů Praha 14 13/09

Chrobák, Jakub: V pasti. Ke stavu současné české literární kritiky 9 16/09

Chvatík, Květoslav: Mé setkání s Milanem Kunderou 12 07/09

Janata, Michal: Všichni vysílají signály, nikdo nic nesděluje 6–7 14/09

Janata, Michal: Vyvlastněné bydlení 16 20/09

Janoušek, Pavel: Didaktici všech českých zemí, spojte se! 6–7 06/09

Janoušek, Pavel: Didaktici všech českých zemí, spojte se! II. 10–11 07/09

Janoušek, Pavel: Divadlo a nedivadlo, literatura a neliteratura. O Ivanu Vyskočilovi  8–10 05/09

Janoušek, Pavel: Krize krize 1, 4–5 20/09

Jareš, Michal: Moje pohádka. Pinocchio 11 19/09

Jareš, Michal: Rozpolcenost a bezradnost. Svaz českých spisovatelů v prvních dnech po listopadu 1989 10 20/09

Jareš, Michal: Umění parodie. K stému výročí narození Vladimíra Neffa 12–13 12/09

Jindráček, Václav: Po stopách českého Schillera. K básnickému dílu Františka Bohumíra Štěpničky 8–9 19/09

Kareninová, Anna: Zkreslování není metoda, ale slabost 5 01/09

Kasal, Lubor: K jedné otázce pro Libuši Bělunkovou 3 14/09

Kasal, Lubor: Metání metafor, Mácha a mladá žena z Newcastlu 3 02/09

Kasal, Lubor: Porozumět žábě 1 10/09

Kasal, Lubor: Poznámka zcela neliterární 11 13/09

Kasal, Lubor: Případ slečny Lan 14 20/09

Kasal, Lubor: Tři kritici Litery 3 11/09

Kasal, Lubor: Veřejný statek, veřejný prostor atp. 5 18/09

Klíčová, Eva: Vážený Ondřeji Macuro 7 19/09

Komárek, Stanislav: Moje pohádka. Broučci 7 17/09

Komárek, Stanislav: Normalizace a neonormalizace 12–13 20/09

Komárková, Martina: Moje pohádka. Malá Mette a Fazolička 10 21/09

Kopal, Petr: Na počátku byl obraz 14 18/09

Kováčová, Kateřina: Moje pohádka 7 17/09

Král, Petr: K názorům Jiřího Trávníčka 3 01/09

Král, Petr: Moje pohádka. Korále a trny 8–9 17/09

Král, Petr: Odpověď Jiřímu Trávníčkovi 3 04/09

Král, Petr: Pokus o zaručenou kritiku 14 14/09

Král, Petr: Úvod k rozpravě 5 10/09

Kreuzigerová, Pavla: Proč právě on? O Václavu Černém 12–13 06/09

Kreuzigerová, Pavla: Proč právě on? II. O Václavu Černém 6–7 13/09

Křišťanová, Dita: Spisovatel a náboženství. Hledačské cesty Julia Zeyera 8–9 04/09

Křivánek, Vladimír: Pár poznámek pamětníka 9 20/09

Křivánek, Vladimír: Překročit hranice obvyklého. Pět podob experimentu v české poezii  20. století 8–9 12/09

Křivánek, Vladimír: Ve stavu nepřetržitého ohrožení. O lužickosrbské literatuře 6–7 09/09

Langer, Martin: Poctivý sochař Miloslav Chlupáč 10 01/09

Langer, Martin: Znovuzapomenutý malíř Karel Šlenger 12–13 10/09

Linhart, Patrik: Haló, tady čistička 6–7 21/09

Macura, Ondřej: Ještě pár slov k bulváru 3 17/09

Macura, Ondřej: Moje pohádka. Pomalovaná kůže 10–11 21/09

Machovec, Martin: S chybami, zato s vysvětlivkami pro nosorožce (Korespondence Voskovce  a Wericha) 6–7 05/09

Mareš, Michal: Radikalismus, a sice bez uvozovek 6–7 18/09

Matoušek, Ivan: Moje pohádka. Naše zoo 11 19/09

Neumann, Lukáš: Ideologie, nebo poezie? Příspěvek Vladimíra Macury k Holanovým Rudoarmějcům 6–7 11/09

Novotný, Vladimír: Za Vachkem 8–9 03/09

Novotný, Vladimír: Milá Boženo Správcová, vážení Tvaři! 19 06/09

Obec spisovatelů: Otevřený dopis ministru kultury ČR 3 06/09

Pavelka, Zdenko: Výhry, prohry, katastrofy a zázraky – Paseka 12–13 21/09

Pavlovský, Petr: 9x Ferdinand Vaněk 7 04/09

Pavlovský, Petr: Audiokniha 10 08/09

Pavlovský, Petr: Moderní lidová slovesnost a média 14 07/09

Peschel, Lisa: Předčítání v terezínském ghettu 10 18/09

Piorecký, Karel: Krize literární polemiky? 8 16/09

Piorecký, Karel: Mezi útočištěm a útokem. Neúplný přehled současné české poezie 6–8 01/09

Piorecký, Karel: Udržet vědomí rozdílů 10 02/09

Piorecký, Karel: zRady zvon čili tunelování české vědy a kultury 10 14/09

Podhradský, Daniel: Trávníčkovy mylné spekulace 2 02/09

Poláček, Jiří: Byl moderní na přídi tradice. K 70. výročí smrti Jiřího Mahena 10–11 11/09

Poslední, Petr: Co je důležité a co druhořadé? „Květňáci“ a Herbert 12–13 01/09

Přikrylová, Kamila: Dvojí domov. Princip kruhu v prozaickém díle Jana Čepa 14 01/09

Půlpánová, Lucie: Opravdu je to tam napsané? Vztah neslyšících k literatuře a čtení 12–13 15/09

Reisinger, Vladislav: Moje pohádka 10 21/09

Řehák, Jakub: Existuje básnické myšlení? 6–7 16/09

Slíva, Vít: Moje pohádka. Princezna se zlatou hvězdou na čele 11 19/09

Správcová, Božena: Děti kapitána granta 19 07/09

Správcová, Božena: Král vysílá své vojsko 4 10/09

Správcová, Božena: Literatura není v krizi, teprve bude 3 04/09

Správcová, Božena: Milý Vladimíre Novotný 19 06/09

Správcová, Božena: Moje pohádka. Anastazius Kočkorád 11 18/09

Správcová, Božena: Pozor, blbost už kvete! 14 16/09

Staněk, Jiří: Moje pohádka. Druhý strom pohádek celého světa 11 18/09

Šmídová, Zdena: Modernizátoři a pokusníci. O festivalu Opera 2009 a knize B21 14 11/09

Štengl, Petr: Malé škodlivé bytí 4–5 21/09

Štolba, Jan: Glosa ke glose 8 03/09

Štolba, Jan: Joyceovský Taliban 19 05/09

Štolba, Jan: Moje pohádka 7 17/09

Štolba, Jan: Uf? Ad: Radek Fridrich: Vyjmi penis z pouzdra 14 21/09

Tomáš, Jiří: Ad Tvar č. 5/2009, k recenzi Martina Machovce 13 07/09

Topinka, Miloslav: Útočiště řeči 8–9 10/09

Tošková, Kateřina: Krátké, absurdní, jiné. Mikropovídky a Patrik Linhart 6–7 12/09

Trávníček, Jiří: Freudovské přeřeknutí? 10 03/09

Urza, Milan: Moje pohádka. Pohádka  o Květušce 11 21/09

Valach, Milan: Chvála intolerance 8–9 08/09

Vaníček, Jakub: Kde leží jádro sporu? K polemice Král–Trávníček 13 12/09

Vaníček, Jakub: Krize? Kritika? Dějiny? 6–7 08/09

Vaníček, Jakub: Radikální ismy po dvaceti letech 6–7 20/09

Vaníček, Jakub: Tiráda o barevném smetí 8–9 14/09

Vejlupek, Miroslav: Internetová edice hostů do pátého ročníku 3 02/09

Veverka, Milan: O Bohumilu Marčákovi 14 03/09

Vodička, Libor: Koho omyly a čí chyby? 10 13/09

Wagnerová, Alena: Dopravní přestupky Karla Baumanna 8–9 18/09

Whitton, Hana: Letos klidněji. Jednašedesátý Frankfurtský knižní veletrh 10 19/09

Zemčíková, Kateřina: Burnsománie ve Skotsku 10 12/09

Zizler, Jiří: Moje pohádka 11 18/09

Změlík, Richard: Na okraj Macurova teoretického odkazu 14 08/09

 

Rozhovory

Brázda, Pavel 1, 4–5 13/09

Ctibor, Pavel 1, 4–5 16/09

Hájková, Zuzana 9 15/09

Hesová, Alena 6 07/09

Hocek, Jan 10–11 10/09

Josek, Jiří 1, 4–5 02/09

Kahuda, Václav 1, 4–5 17/09

Kovářík, Mirek 1, 4–5 09/09

Linhart, Patrik 1, 4–5 12/09

Macurová, Alena 1,4–5 15/09

Matoušek, Ivan 1, 4–5 01/09

Popov, Alek 8–9 09/09

Reisinger, Vladislav 1, 4–5 08/09

Szpuk, Roman 1, 4–5 05/09

Šourek, Petr 1, 4–5 19/09

Tiskařský šotek 1, 4–5 21/09

Typlt, Jaromír 1, 4–6 04/09

Urza, Milan 1, 4–5 18/09

Veselý, Aleš 12–13 05/09

Vladislav, Jan 14 06/09

Zákupa, Richard 12–13 14/09

Zizler, Jiří 1, 4–5 11/09

Zmeškal, Tomáš 1, 4–5 06/09

 

Ankety

Příběhy Josefa Kocourka (úvod Michal Jareš, do ankety přispěli Jaromír Typlt, Tašo

Andjelkovski, Jakub Řehák, Viktor Šlajchrt, Vít Ondráček, Jan Dvořák) 6–9 02/09

V literatuře je víc místa, než se zdá. Anketa o časopisech (úvod Michal Jareš, do ankety přispěli

Jana Horáková, Jiří Macháček, Daniel Soukup, Jiří Studený) 1, 4–5 03/09

Mít k učiteli stejný respekt jako k fotbalistovi (přispěli Petr A. Bílek, Jiří Kudrnáč, Lubomír

Machala, Dagmar Mocná, Miloš Zelenka, Svatava Urbanová) 8–10 06/09

Kolik Chlestakov prohrál v kartách. Anketa o školské reformě (připravila Svatava Antošová,

 přispěli Petr Žák, Iva Bejčková, Radek Fridrich) 1, 4–5 07/09

Babička, stahování a drdol. Anketa mezi studenty o výuce české literatury (připravila Svatava

 Antošová, přispěli Tomáš Suk, Stanislav Urbánek, Tereza Verecká, Alice Prajzentová, Karel

 Pazourek, Radana Šatánková) 7–9 07/09

O polemice mezi Petrem Králem a Jiřím Trávníčkem (přispěli Jakub Vaníček, Petr Štengl,

Jakub Řehák, Zdenko Pavelka, Ivan Matoušek, Martin Langer, Tereza Janků, Ondřej

 Hanus) 6–7 10/09

Před bulvárem, za bulvárem (připravila Svatava Antošová, přispěli Eva Hauserová, Miroslav

Boček, Marcela Pecháčková, Ladislav Verecký) 1, 4–5 14/09

 

Próza

Andrey, Martin 19 03/09

Binar, Ivan 18–19 02/09

Brožková, Veronika 16 07/09

El Chaar, Adam 16–17 05/09

Håkanssonová, Gabriella 16–17 01/09

Choroba, E. 16–17 15/09

Kipling, Rudyard 16 02/09

Kocourek, Josef 17 02/09

Koppová, Eliška 16–17 11/09

Král, Petr 16–17 04/09

Kratochvil, Jiří 16–17 17/09

Kremlička, Vít 18–19 04/09

Linhart, Patrik 16–17 12/09

Lundiaková, Hana 18–19 16/09

Princ, Štěpán 16–17 09/09

Shanfeldová, Yveta 16–17 13/09

Šourek, Petr 16–17 19/09

Špecián, Filip 16–17 03/09

Urza, Milan 18–19 18/09

Vaverka, Martin 17 07/09

Vávra, Stanislav 18–19 12/09

Zmeškal, Tomáš 18 06/09

 

Poezie

Bártů, Radim 18–19 17/09

Bor, D. Ž. 18 05/09

Ctibor, Pavel 16–17 16/09

Dapit, Petr 18 01/09

Diviš, Ivan 1 11/09

Dyk, Viktor 1 18/09

Fridrich, Radek 17 18/09

Gospodinov, Georgi 17 06/09

Hanus, Ondřej 16–17 10/09

Hrabě, Václav 1 09/09

Hradecký, Daniel 18–19 10/09

Hrubý, Josef 19 01/09

Hulák, Jaroslav 1 19/09

Chrobák, Jakub 19 11/09

Janota, Vít 18 07/09

Juráčková, Lenka 17 08/09

Kauer, Aleš 18 14/09

Komárková, Martina 18–19 20/09

Král, Petr 18–19 19/09

Kukaň, Jiří 1 10/09

Langer, Martin 19 12/09

Legner, Ondřej 14 10/09, 19 14/09

z Lešehradu, Emanuel 1 12/09

Lorenc, Michael 18–19 09/09

Lorenc, Zdeněk 9 09/09

Machulková, Inka 18 14/09

Malý, Radek 1 17/09

Mareček, Jiří 16–17 14/09

Matzenauer, Michal 19 15/09

Novotný, Pavel 16–17 21/09

Panty, Lam 18 21/09

Petr, Pavel 17 20/09

Pospíšilová, Tereza 18 03/09

Rákos, Petr 1 16/09

Reisinger, Vladislav 1, 16 08/09

Shakespeare, William 1 02/09

Spěváček, Jan 18 11/09

Strážay, Štefan 1 13/09

Šest slovinských básníků 16 06/09

Šilerová, Jana 16 18/09

Špecián, Filip 18 15/09

Tolstoj, Lev Nikolajevič 1 01/09

Typlt, Jaromír 1 04/09

Vinant, František 1 03/09

Vondrovic, Tomáš 1 06/09

Vyorálková, Eliška 1 15/09

Wenzl, Oldřich 1 21/09

Whitman, Walt 1 20/09

 

Čtenář poezie (s. 11)

Čermák, Jakub 11/09

Červenková, Jana 05/09

Děti (Lucka, Natálka, Matěj) 17/09

Košatková, Iva 12/09

Kukal, Pavel 06/09

Matějková, Jana 08/09

Navrátil, Jiří 03/09

Šatánková, Radana 14/09

Urza, Milan 01/09

Vyorálková, Eliška 15/09

 

Jedna otázka pro... (s. 3)

Balaštík, Miroslav 10/09

Bauer, Zdeněk 03/09

Bělunková, Libuše 14/09

Demel, Dalibor 01/09

Dvořák, Libor 06/09

Fialová, Alena 20/09 (s. 5)

Fridrich, Radek 08/09

Hejlík, Lukáš 02/09

Ledvinková, Václava 17/09

Kotrla, Pavel 13/09

Knapp, Aleš 16/09

Křesťanová, Lucie 15/09

Kuchtová, Vlaďka 21/09

Micková, Zuzana 12/09

Novotný, Pavel 01/09

Olša, Jaroslav ml. 05/09

Padevět, Jiří 09/09

Peňás, Jiří 18/09

Přidal, Antonín 04/09

Švec, Michal 20/09

Turňa, Marek 11/09

Vaněk, Petr 07/09

Viewegh, Michal 14/09 (s. 5)

Zucker, Alex 19/09

 

Ejhle slovo (Michael Alexa, Svatava Antošová, Marcel Černý, Michal Jareš, Lubor Kasal, Božena Správcová, Michal Škrabal)

Čučoriedka 13/09

Dobrý den 5 03/09

Kontroverzní slovo 15 07/09

Lipodubová bučina v harmonii chodníkových obrubníků 5 17/09

Matjes 12 18/09

Moudivláček 11 05/09

Mouřenín 5 12/09

Na klubovně / v klubovně 11 09/09

Osyka 5 21/09

Pokladnička 7 19/09

Rekorytarizace 7 16/09

Řepovat 5 02/09

Šrotovné 7 10/09

Tlo 5 08/09

Uální 7 06/09

 

Autor Quijota Ivan Matoušek (v každém čísle na s. 15)

 

Knihovna – série reportáží o knihovnách v ČR (Svatava Antošová)

Benešov 12–13 19/09

Brandýs nad Labem / Stará Boleslav 12–13 08/09

Frýdek-Místek 12–13 11/09

Jičín 12–13 13/09

Kynšperk nad Ohří 12–13 18/09

Litoměřice 12–13 09/09

Plzeň 12–13 16/09

Veselí nad Lužnicí 12 18/09

 

Továrna na absolutno (ed. Bc. Vitold Ljaguška, Mgr. Chrobak)

Alétotaky, Jaroslav 08/09

Dvořáková, Tereza 08/09

Jenski, Anica 08/09

Glabazňa, Radek 13/09

Hložek, Ondřej 13/09

Horsinková, Žaneta 13/09

Král, Robin 08/09

Kutra, Oldřich 13/09

Machač, Filip Mnester 08/09

Masárová, Šárka 08/09

Němeček, Zbyněk 08/09

Piska, Marian 13/09

Pokrývková, Denisa 13/09

Popelka, Standa 08/09

Prošková, Markéta 13/09

Tesař, Jakub 08/09

Vašková, Gabriela 13/09

Vlach, Lukáš 13/09

 

reCANC (969 kritických slov Pavla Janouška; s. 3)

Abrahám, Ondřej: Domy radosti, cesty smutku 15/09

Beran, Stanislav: Hliněné dny 18/09

Brycz, Pavel: Svatý démon 08/09

Čenko, Oto: Ty nie si náš, teba zožerieme 14/09

Denemarková, Radka: Smrt, nebudeš se báti 03/09

Fendrych, Martin: Slib, že mě zabiješ 12/09

Filip, Ota: Děda a dělo 19/09

Formánek, Josef: Mluviti pravdu 01/09

Hynie, Karel: Volha 04/09

Jančaříková, Kateřina: Blues o modrém pokoji 11/09

Lan Pham Thi: Bílej kůň, žlutej drak 16/09

Moníková, Libuše: Zjasněná noc 10/09

Muška, Ladislav: Veronika vražednice 06/09

Pehe, Jiří: Tři tváře anděla 07/09

Reiner, Martin: Lucka, Maceška a já 17/09

Soukupová, Petra: Zmizet 13/09

Stránský, Jiří: Oblouk 20/09

Škvorecký, Josef – Čermáková, Viktorie: Lvíče 05/09

Viewegh, Michal: Povídky o lásce 21/09

Zemančíková, Alena: Bez otce 09/09

Zmeškal, Tomáš: Milostný dopis klínovým písmem 02/09

 

Recenze (v závorce je uveden autor recenze)

Ajvaz, Michal: Cesta na jih (Veronika Košnarová) 21 06/09

Ancion, Nicolas: Jak správně zabíjet (Jakub Grombíř) 23 19/09

Antologie současné ukrajinské povídky (Alexej Sevruk) 20 06/09

Antošová, Svatava: Vlčí slina (Božena Správcová) 2 02/09

Antošová, Svatava: Vlčí slina (Jiří Staněk) 2 02/09

Auster, Paul: Muž ve tmě (Michal Jareš) 22 11/09

Balej, Jan – Bureš, Michal: Větvička a Ploutvička (Gabriel Pleska) 21 05/09

Balla: Cudzí (Ján Chovanec) 23 06/09

Bankovskis, Pauls: Čeka, bomba, rokenrol (Jakub Vaníček) 20 20/09

Barberyová, Muriel: S elegancí ježka (Veronika Košnarová) 21 09/09

Baričák, Pavel „Hirax“: Raz aj v pekle vyjde slnko / Kým nás láska nerozdelí: Hladania. (Ján Chovanec) 22 07/09

Bělan, Jakub: Stín, rozplyneš se (Jakub Řehák) 20 01/09

Benjamin, Walter: Literárněvědné studie (Vladimír Trpka) 23 19/09

Bernhard, Thomas: Moje ceny (Ján Chovanec) 2 11/09

Bernhard, Thomas: Moje ceny (Zdeněk Pecka) 2 11/09

Binar, Ivan: Bibiana píská na prsty (Jana Červenková) 22 20/09

Binar, Vladimír: Hlava žáru (Klára Kapráňová) 21 16/09

Blanchot, Maurice: Lautréamont a Sade (Veronika Košnarová) 20 11/09

Blümlová, Dagmar: Aloys Skoumal – ironik v české pasti (Aleš Haman) 23 20/09

Bodor, Ádám: Návrat k sově (Jarmila Křenková) 2 17/09

Bodor, Ádám: Návrat k sově (Martin Malenovský) 2 17/09

Bok, Emil: Milování na deštném polštáři (Ivo Harák) 23 01/09

Borkovec, Petr: Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire (Petr Odehnal) 23 09/09

z Bratřic, Jan Jeník: Když jsem šel okolo vrat (Martin Veselka) 20 19/09

Brodecká, Lenka: Pišťucha má problémy (Radek Malý) 23 10/09

Brouk, Bohuslav: O pošetilosti života a smrti (Jakub Chrobák) 22 14/09

Browne, Anthony: Úprk rozumu (Martin Malenovský) 21 18/09

Cave, Nick: Smrt Zajdy Munroa (Jarmila Křenková) 23 21/09

Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí (Veronika Košnarová) 20 18/09

Compagnon, Antoine: Démon teorie. Literatura a běžné myšlení (Martin Poch) 22 21/09

Ctibor, Pavel: Silentbloky (Jakub Vaníček) 2 13/09

Ctibor, Pavel: Silentbloky (Miloslav Topinka) 2 13/09

Č‘-mo, Sü: Píseň spadaného listí (Zdenka Heřmanová) 20 21/09

Čan: Básně. Druhý svazek (Jiří Staněk) 21 14/09

Čerepková, Vladimíra: Zimní derviš (Jakub Chrobák) 2 06/09

Čerepková, Vladimíra: Zimní derviš (Michal Jareš) 2 06/09

Debski, Lukasz: Café Szafé (Ján Chovanec) 23 16/09

DeLillo, Don: Padající muž (Jan Jurek) 23 07/09

Demetz, Petr: Dějiště: Čechy. Eseje. (Tomáš Kavka) 21 05/09

Didi, Ľudovít: Cigánkina veštba (Ján Chovanec) 22 12/09

Doležal, Miloš: Bodla stínu do hrudního koše (Anna Cermanová) 2 12/09

Doležal, Miloš: Bodla stínu do hrudního koše (Igor Fic) 2 12/09

Donner, Christopher: Král bez zítřka (Veronika Košnarová) 20 13/09

Durych, Jaroslav: Listy drahým (Kamila Přikrylová) 2 18/09

Durych, Jaroslav: Listy drahým (Petr Hora) 2 18/09

Dvořák, Jiří: Minimax a mravenec (Gabriel Pleska) 23 11/09

Enrightová, Anne: Shledání (Pavel Horký) 20 16/09

Fantasía [Adam Borzič – Kamil Bouška – Petr Řehák] (Karel Piorecký) 21 08/09

Fibich, Ondřej – Řandová, Iva: Nebe studánek I. Pověstné prameny Šumavy, Pošumaví  a jihozápadních Čech (Ivo Harák) 20 18/09

Fibich, Ondřej: Prácheňský poklad III. (Ivo Harák) 22 10/09

Fischerová, Viola: Domek na vinici (Petr Šimek) 20 16/09

Fořt, Bohumil: Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy (Vladimír Trpka) 21 13/09

Fosse, Jon: Mámení (Jakub Grombíř) 23 16/09

Fridrich, Radek: Modroret (Ivo Harák) 22 10/09

Frühlingová, Iva: Příběhy modelek (Hana Lundiaková, Marie Lundiaková) 2 21/09

Frühlingová, Iva: Příběhy modelek (Michal Škrabal) 2 21/09

Göbl, Pavel: Tichý společník (Alena Fialová) 2 01/09

Göbl, Pavel: Tichý společník (Jana Matějková) 2 01/09

Gombrowicz, Witold: Posedlí (Jiří Koten) 20 13/09

Gospodinov, Georgi: Lapidárium (Ondřej Hanus) 21 15/09

Gregorová, Bára: Kámen – hora – papír (Jana Matějková) 22 06/09

Grögerová, Bohumila: Rukopis (Ivo Harák) 2 04/09

Grögerová, Bohumila: Rukopis (Michal Jareš) 2 04/09

Grunberg, Arnon: Tirza (Vladimír Trpka) 21 12/09

Hagemann, Albrecht: Fidel Castro (Jakub Vaníček) 22 18/09

Halmay, Petr: Země nikoho (Jiří Staněk) 20 03/09

Hauserová, Eva: Cvokyně (Eva Klíčová) 20 21/09

Hesse, Hermann: O létání (Martin Veselka) 23 17/09

Holman, Miroslav: Glosy veršem (Ivo Harák) 2 15/09

Holman, Miroslav: Glosy veršem (Ondřej Hanus) 2 15/09

Horváthová, Tereza: Max a Saša aneb Zápisky z našeho domu (Gabriel Pleska) 20 19/09

Hrdlička, Josef: Obrazy světa v české literatuře (Aleš Haman) 22 06/09

Hrubý, Josef: Hovory (Ivo Harák) 23 14/09

Hutka, Jaroslav: Básně (Zuzana Zemanová) 23 03/09

Hvorecký, Michal: Pastierský list (Ján Chovanec) 23 04/09

Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie (Aleš Haman) 22 13/09

Janésová, Clara: Oféliin hlas (Jan Hejk) 2 07/09

Janésová, Clara: Oféliin hlas (Vladimír Křivánek) 2 07/09

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, IV. (Aleš Haman) 14 05/09

Janovic, Vladimír: Jed v růži (Jiří Staněk) 23 01/09

Jedlička, Josef: České typy a jiné eseje (Tomáš Bojar) 21 18/09

Jedličková, Alice – Sládek, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu (Vladimír Trpka) 21 17/09

Jenski, Anica: Dnes půjdu za ženu (Ivo Harák) 23 21/09

Jergovič, Milijenko: Sarajevské Marlboro (Jakub Chrobák) 20 01/09

Jirous, Ivan Martin: Okuje (Igor Fic) 20 07/09

Jirous, Ivan Martin: Rok krysy (Igor Fic) 2 05/09

Jirous, Ivan Martin: Rok krysy (Vladislav Reisinger) 2 05/09

Jung, Reinhardt: Bambertova Kniha ztracených příběhů (Gabriel Pleska) 21 10/09

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (Michal Škrabal) 20 04/09

Kaprál, Zeno: Hrubá mezihra (Jakub Chrobák) 23 04/09

Katalpa, Jakuba: Hořké moře (Jana Matějková) 22 07/09

Klobouk, Jiří: Americká žena a jiné povídky (Ján Chovanec) 20 14/09

Kníže, Roman: Zvolání do mlhy (Ivo Harák) 22 13/09

Koeppen, Wolfgang: Tři romány (Andrea Chrobáková-Lněničková) 23 03/09

Komárek, Stanislav: Zápisky z Orientu. Zápisky z Okcidentu (Jakub Vaníček) 21 02/09

Kostohryz, Josef: Básně. Povídky a jiné prózy (Eva Škamlová) 22 21/09

Kotyk, Petr: Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty. Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990–1995 (Petr Šimák) 23 08/09

Kracauer, Siegfried: Ornament masy (Michal Topor) 22 04/09

Krajina se slovy. Slovinská poezie posledních 40 let (Hana Mžourková) 20 05/09

Král, Oldřich: Velké učení – Doktrína středu (Lukáš Zádrapa) 20 03/09

Králík, Jan (ed.): Každý den s češtinou (Zajímavosti a zvláštnosti) (Gabriel Pleska) 21 21/09

Kratochvil, Jiří: Slib (Aleš Haman) 2 09/09

Kratochvil, Jiří: Slib (Vladimír Trpka) 2 09/09

Krištúfek, Peter: Šepkár (Ján Chovanec) 22 03/09

Kukaň, Jiří: Přechody ztracených řek (Vladislav Reisinger) 23 13/09

Kumerdej, Mojca: Víc než žena (Hana Mžourková) 21 01/09

Lange-Müllerová, Katja: Zlé ovce (Ján Chovanec) 21 10/09

Lehtolainenová, Leena: Zasněžená žena (Gabriel Pleska) 21 02/09

Leikert, Jozef: Taký bol Ladislav Mňačko (Milan Jungmann) 21 19/09

Lenderová, Milena: A ptáš se, knížko má... (Jaroslava Janáčková) 20 11/09

Lesová, Pavlína: Dítě mlhy (Simona Martínková-Racková) 22 17/09

Lexikon české literatury 4 (Jiří Svoboda) 22 05/09

Libeňští psychici. Sborník básnických a prozaických textů z let 1945–1959 (Eva Klíčová) 21 13/09

Lindgren, Torgny: Norrlandský akvavit (Vladimír P. Polách) 20 20/09

Litell, Jonathan: Laskavé bohyně (Martin Hrdina) 20 02/09

Lorenc, Zdeněk: Kontinent nikoho (Petr Král) 9 09/09

Lustig, Arnošt: Eseje (Martin Skýpala) 22 18/09

Macura, Ondřej: Netopýři (Erik Gilk) 22 16/09

Macura, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře) (Petr Šimák) 20 10/09

Maděra, Petr: Houbeles pictus (Radek Malý) 22 03/09

Málek, Petr: Melancholie moderny (Michal Topor) 20 15/09

Malevič, Oleg: Osobitost české literatury (Jaroslava Janáčková) 23 12/09

Malý, Radek: Malá tma (Karel Piorecký) 21 06/09

Mann, Thomas: Konec měšťanské epochy (Michal Topor) 21 14/09

Martínek, Lubomír: Mýtus o Lynkeovi (Božena Správcová) 2 10/09

Martínek, Lubomír: Mýtus o Lynkeovi (Jakub Vaníček) 2 10/09

Matoušek, Ivan: Oslava (Aleš Haman) 2 16/09

Matoušek, Ivan: Oslava (Božena Správcová) 2 16/09

McCabe, Patrick: Zimní les (Martin Malenovský) 20 09/09

McCarthy, Cormac: Krvavý poledník (Ján Chovanec) 23 17/09

Mikš, František: Grombich. Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění (Eliška Těšinová) 22 02/09

Miłosz, Czesław: Svět (Michal Jareš) 22 07/09

Moník, Josef: Psi bez rodokmenu (Erik Gilk) 21 07/09

Mozetić, Brane: Andělé (Hana Mžourková) 23 18/09

Mukařovský, Jan: Umělecké dílo jako znak (Jakub Flanderka) 22 19/09

Murakami, Haruki: Konec světa (Jan Jurek) 20 04/09

Navarová, Zuzana: Andělská počta (Zuzana Zemanová) 20 15/09

Němec, Martin: Vana s výhledem (Milan Jungmann) 22 01/09

Němeček, Zdeněk: Tvrdá země (Vladimír Trpka) 20 08/09

Ohnisko, Milan: Azurové inferno (Eva Klíčová) 22 15/09

Opelík, Jiří: Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi (Aleš Haman)  20 02/09

Oubramová, Eva: Co zbývá (Jan Hejk) 23 18/09

Pavić, Milorad: Papírové divadlo (Petr Šimák) 21 07/09

Petr, Pavel: Aréna Pegas (Radek Fridrich) 2 19/09

Petr, Pavel: Aréna Pegas (Simona Martínková-Racková) 2 19/09

Placák, Jan: Procházka sadem (Petr Šimek) 20 19/09

Poe, Edgar Allan: Krkavec (Marek Filinger, Michaela Graeberová) 22 20/09

Popov, Alek: Zelný cyklus (Ondřej Zajac) 23 02/09

Přibáň, Michal: Prvních dvacet let (Alena Fialová) 23 10/09

Puršl, Ladislav: Mločí mapa (Karel Piorecký) 21 12/09

Rákos, Petr: Korvína čili Kniha o havranech (Klára Soukupová) 21 16/09

Rankov, Pavol: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (Vladimír Barborík) 22 11/09

Renčín, Pavel: Městské války I – Zlatý kříž (Erik Gilk) 22 04/09

Riedlbauchová, Tereza: Don Vítor si hraje a jiné básně (Jan Hejk) 20 12/09

Richterová, Olga: Napříč kůrou (Jan Hejk) 20 09/09

Rosette, Petra: Dovnitř obrácené oko (Jiří Mareček) 23 15/09

Roth, Philip: Duch odchází (Miloš Urban) 2 03/09

Roth, Philip: Duch odchází (Vladimír Trpka) 2 03/09

Rousek, Rudolf: Divousův tarot (Božena Správcová) 21 03/09

Rupp, Jan: Ostřinec (Lukáš Prokop) 22 14/09

Rvačovský, Vavřinec Leander: Massopust (Alice Joudalová) 22 12/09

Ryšavý, Martin: Cesty na Sibiř (Petr Šimák) 22 01/09

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (Ondřej Vimr) 22 17/09

Salava, Miroslav: Zabít se tiše (Jan Hejk) 23 08/09

Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla (Rudolf Kučera) 21 19/09

Service, Robert: Soudruzi. Světové dějiny komunismu (Tomáš Kavka) 22 16/09

Solstad, Dag: Ostych a důstojnost (Jan Jurek) 21 03/09

Sonnenschein, Hugo: Zaběhl jsem se s toulavými psy (Ondřej Hanus) 2 20/09

Sonnenschein, Hugo: Zaběhl jsem se s toulavými psy (Vladislav Reisinger) 2 20/09

Staněk, Jiří: Pornofilie (Vladislav Reisinger) 21 15/09

Straka, Josef: Kostel v mlze (Ivo Harák) 23 11/09

Stryjová, Marie: Pokojík (Lukáš Prokop) 20 12/09

Světlík, Eduard: Půvab poetiky (Ondřej Rychlý) 22 15/09

Šedivý, Milan: Výběh slov (Ivo Harák) 20 05/09

Šmaus, Martin: Židle pro Štefana (Petr Hrtánek) 23 02/09

Špaček, Pavel: Jonáš & spol. (Jan Jurek) 20 17/09

Šrámková, Jana: Hruškadóttir (Anna Cermanová) 21 09/09

Šrut, Pavel: Lichožrouti (Gabriel Pleska) 21 01/09

Štěpánová, Irena: Teréza Nováková (Jaroslava Janáčková) 22 08/09

Štraus, Tomáš: Toto čudesné 21. storočie (Ján Chovanec) 23 15/09

Těsnohlídek, Jan: Násilí bez předsudků (Karel Piorecký) 2 14/09

Těsnohlídek, Jan: Násilí bez předsudků (Ondřej Hanus) 2 14/09

Tokarczuková, Olga: Anna In v hrobech světa (Petr Šimák) 21 04/09

Tokarczuková, Olga: Běguni (Martin Malenovský) 20 06/09

Tokarevová, Viktoria: Pták štěstí (Veronika Košnarová) 23/09

Topol, Jáchym: Chladnou zemí (Aleš Haman) 23 12/09

Tučková, Kateřina: Věra Sládková: Prozaické dílo (Zuzana Zemanová) 20 17/09

Tučková, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch (Erik Gilk) 23 20/09

Tureček, Dalibor (ed.): Národní literatura a komparatistika (Martin Poch) 23 13/09

Tytko, Marek Mariusz: Setkání s Jiným (Petr Šimek) 21 17/09

Uhlířová, Lenka – Stach, Jiří: Velká cesta MALÉHO PÁNA (Igor Fic) 21 04/09

Uri, Helene: Ti nejlepší z nás (Anna Cermanová) 23 06/09

V souřadnicích volnosti. Česká literatura 90. let 20. století v interpretacích (Jakub Chrobák)  21 11/09

Váchal, Josef: Dopisy (Klára Soukupová) 21 20/09

Vaněček, Arnošt: Vor medúzy (Aleš Haman) 21 08/09

Vanovič, Július: Kronika nepriznaného času (Ján Chovanec) 23 05/09

Veranová, Traude: Někteří chtějí vždy znovu přijít (Vladislav Reisinger) 20 14/09

Vimmer, Michal: Bad Design (Eva Klíčová) 21 20/09

Vojtěch, Daniel: Vášeň a ideál (Michal Topor) 20 08/09

Vojtková, Milena (ed.): František Langer slovem a obrazem (Aleš Haman) 23 05/09

Vojvodík, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda (Veronika Košnarová) 22 08/09

Vokolek, Václav: Zástavy srdce (Aleš Haman) 23 09/09

Vokurková-Košková, Vlaďka: Dny blízké odpovědi (Simona Martínková-Racková) 21 21/09

Wernisch, Ivan: Kominické lodě (Božena Správcová) 2 08/09

Wernisch, Ivan: Kominické lodě (Michal Jareš) 2 08/09

Zahradníček, Jan: Mezi nás prostřena noc... Dopisy z vězení (Kamila Přikrylová) 22 09/09

Zbavitel, Dušan: Bengálská literatura. Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi (Olga Lomová) 23 07/09

 

Výlov – recenzní glosy (Svatava Antošová, Anna Cermanová, Ondřej Hanus, Ladislava Chateau, Michal Jareš, Lubor Kasal, Gabriel Pleska, Michal Škrabal; s. 19)

Baban, Džian – Mašek, Vojtěch: Pandemonium aneb Dějiny sousedství 20/09

Balvín, Jaroslav ml.: Skryté vrstvy 16/09

Bílek, Petr A. (ed.): James Bond a major Zeman 12/09

Bourdeille, Pierre de: Životy záletných dam 06/09

Brownriggová, Sylvie: Stránky pro tebe 09/09

Brutto (3x komiks) 20/09

Burian, Jan: Ženy, muži a jiné básně 11/09

Coelho, Paul: Alchymista 17/09

Cornwellová, Patricie: V ohrožení 09/09

Čejka, Josef: Hardcover 05/09

Daněk, Václav: Svěcení podstatných slov 21/09

Daneš, František: Mluvená próza i verš 12/09

Daumal, René: Mugle/Mugl 04/09

Dimitrovová, Sněžana: Devět let v pekle 02/09

Erhart, Gustav: Podél Pyrifleghetónu 15/09

Eschgfällerová, Sabine: In die ecke gesprochen / řečeno do kouta 14/09

Fallout 01/09

Gates Gill, Michael: Jak mi Starbucks zachránil život 13/09

Hlaváček, Karel: Kritiky 19/09

Horanský, Miloš: Ruce Goliášovy / Ruce Davidovy 21/09

Hornerová, Veronika: Žena Indie/Uvnitř 14/09

Hulák, Jaroslav: V hodině dvanácté 10/09

Jakovlev, Alexandr Nikolajevič: Rusko plné křížů 08/09

Jedlička, Dan: Mimoběžky 05/09

Jehlíková, Blanka: Rabín a duch moru 13/09

Ježek, Richard sr. – Ježek, Richard jr.: Sen o Miramare 07/09

Kunze, Jan: Dekadent dezert 10/09

Kutra, Radoslav: Jizvy 15/09

Lehkoživ, Radek: Příšeří se 21/09

Magincová, Dagmar: Příručka nakladatelského redaktora 13/09

Málková, Iva – Řehák, Daniel: Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech 06/09

Maršálek, Michal: Z člověka oči 10/09

Müller-Stahl, Armin: Hannah 04/09

Nikkarin: 130. Odysea 20/09

Paul, Jan: Deník pošetilého milence 07/09

Petr, Pavel: Ve spánku sluncem jsi voněl 21/09

Podněcování a trest. Téměř další hra Václava Havla 17/09

Procházka, Arnošt: Torsa veršů – torsa prosy 19/09

Riedlbauch, Jan: Zelená bříza / Zpěvy pro otce – Obrazy / Krajiny / Hry 21/09

Rivai, Marie: Pozdní vyznání 21/09

Rybárová, Petra: Láska je obřezaná děvka 14/09

Sborník prací o Cenu prof. Antonína Voráčka 06/09

Sedláček, Dušan: Modrý meč 03/09

Silesius Angelus: Cherubský poutník 19/09

Steinová, Dagmar: Vzpomínání 08/09

Stibor, Vladimír: Proniklec 21/09

Švermová, Marie: Vzpomínky 08/09

Toulcův dvůr 18/09

Urbánková, Dagmar: Ta hlava větru vypadá jako pes 05/09

Vaculík, Ludvík: Petr má medvěda nebo co 03/09

Vilém, Hynek: Dobrý pejsek pro kokínko přeskočí i přes hovínko 03/09

Vokolek, Václav: Obrysy a obzory 11/09

Vrba, Mojmír: Zatloukat hřebíky do vody 05/09

Witthedová, Jana: Zastavení v hloubce času 06/09

 

Z Modrého baru – recenzní glosy o časopisech

(Božena Správcová, Michal Škrabal) 15 04/09

 

Bez servítků (sloupky Svatavy Antošové) 01/09, 03/09, 04/09, 07/09, 09/09, 11/09,13/09, 15/09, 16/09, 19/09,21/09

 

To na jazyku (sloupky Gabriela Plesky) 02/09, 05/09, 06/09, 08/09, 10/09, 12/09, 14/09, 17/09, 18/09, 20/09, 21/09

 

Zahraniční aktuality

Francouzské okno (Ladislava Chateau, Zdena Šmídová, Petr Feyfar – v každém čísle)

Jihokorejské rýžoviště (Jaroslav Olša jr.) 9 03/09

Severní vítr (Ondřej Vimr) 13 04/09

Polské zloto (Štěpán Balík) 7 08/09, 9 10/09, 13 21/09

Baltské šproty (Michal Škrabal a Naděžda Slabihoudová) 17 11/09

Anglický čaj (Hana Whitton) 12 17/09

 

Občas neškodí vrátit se úplně na začátek

Anketní otázka: K čemu je vám dobré umět číst?

(připravili a fotografovali Dalibor Demel a Pavel Novotný)

Anette Kriegerová, manažerka nakladatelství Klett Verlag 9 08/09

Donovan Whalen a Mikuláš Whalen 11 17/09

Eliška Stráníková 13 15/09

Eliška, kunsthistorička a Jeník, učitel 7 21/09

Eva Šliková, prodavačka luxusních psacích potřeb 9 07/09

Jakub Novák, učitel matematiky a fyziky 11 16/09

Jan Masařík, projektant osvětlení 9 19/09

Jan Příhoda, důchodce 7 06/09

Jim a Mirek, městští počišťovači 9 11/09

Jiří Novák, majitel studia Tsunami Tattoo 9 13/09

Josef Švarc, reportér ve výslužbě 11 09/09

Maty, trenér thajského boxu 8 01/09

Milan, mechanik, opravář, turbínový technik, t. č. bezdomovec 8 02/09

Milan, nezaměstnaný 10 14/09

Miloslav Lelek, vrátný 9 04/09

Monika Jersáková, prodavačka obuvi 11 10/09

Natálie Syčevská, účetní, uklízečka 7 03/09

Petr Vondráček, automechanik 9 05/09

Radek Svoboda, houslista 7 20/09

Stáňa Svítková, cestovatelka 9 18/09

Zuzana, studentka 7 12/09

 

Obrázky z přítmí zámeckých knihoven (Luboš Antonín; s. 14 nebo 15)

 

PaTvar (Ivo Fencl, Jakub Grombíř, Láďa Janovec, Michal Škrabal,

Honza Vejražka, s. 24)

Bernardinová, Eva: Kluci, holky a Stodůlky 12/09

Čech, František Ringo: Můj boj 02/09

Hamblyová, Barbara: Kráska a zvíře 10/09

Hrníčková poezie 14/09

Golonovi, Anne a Serge: Angelika v Quebeku 01/09

Jakes, John: Sever a jih 17/09

Krásnohorská, Eliška: Svéhlavička ženuškou 06/09

Krátký, Radovan: Pojďte s námi dělat satiru 13/09

Lanczová, Lenka: Superkoťata 03/09

Navrátil, Antonín: Dvojník 05/09

Pludek, Alexej: Tudy chodíval Ječmínek 18/09

Ripleyová, Alexandra: Scarlett 07/09

Seymourová, Joan: Věčná Ambra. Volné pokračování 11/09

Smithová Lummys, Harriet: Polyanna se vdala 09/09

Smudek, Bedřich: Mrazík 21/09

Stalin, J. V.: Marxismus a otázky jazykovědy 15/09

Stanislav, Karel: Cesta do života 08/09

Vavris, Hugo: František Lelíček ve službách Sherlocka Holmese 20/09

Vlasák, Rudolf: Židáček Leo 16/09

Warrison, R.: Zelená paruka 04/09

Western, William E.: Rýžový klas 19/09

 

Poslední rozptýlení (rubrika o hrobech; Vlaďka Kuchtová; s. 24)

Arbes, Jakub 03/09

Cimrman, Jára 21/09

Čech, Svatopluk 02/09

Dvořák, František Xaver 08/09

Hašek, Jaroslav 17/09

Havlíček, Karel 13/09

Heřmánek, František 11/09

Hněvkovský, Šebestián 18/09

Jirásek, Alois 14/09

Jungmann, Josef 20/09

Kafka, Franz 12/09

Klostermann, Karel 19/09

Macek, Antonín 15/09

Mácha, Karel Hynek 07/09

Němcová, Božena 10/09

Rettigová, Magdalena Dobromila 05/09

Rollerová, Marie 16/09

Štyrský, Jindřich 06/09

Tyl, Josef Kajetán 09/09

Wolker, Jiří 04/09

Zeyer, Julius 01/09

 

Hrajeme za dobrou práci

Erbové, Karle 3 21/09

Jehličkovi, Václavu 3 06/09

 

Literární život a nekrology (v číslech různě, např. formou glos pod fotografiemi, zde uvádíme jen obšírnější zprávy)

Haman, Aleš: Jan Řezáč (nekrolog) 3 18/09

Haman, Aleš: K osmdesátinám Milana Jankoviče 17 14/09

Holub, Norbert: Jevtušenko po dvaceti letech opět v Praze 3 10/09

Jareš, Michal: Státní cena pro Zdeňka Rotrekla 19 19/09

Jareš, Michal: Za Janem Vladislavem (nekrolog) 14 06/09

Jareš, Michal: Za Jaromírem Hořcem (nekrolog) 19 21/09

Jareš, Michal: Zemřel Pavel Verner (nekrolog) 3 07/09

Langer, Martin: Miroslav Zikmund 14 04/09

Manifest. Velbloud ke hvězdě listopadu 7 20/09

 

Výtvarný doprovod čísel

Brázda, Pavel 13/09

Chlupáč, Miloslav 01/09

Krhutová, Eva 16/09

Langer, Martin 14/09

Laštuvková, Markéta 17/09

Loch, Aleš 08/09

Ondráček, Vít 02/09, 06/09

Pikous, Jiří 09/09

Pikous, Šimon 04/09

Rousek, Rudolf 03/09

Rudinská, Libuše 12/09

Svět v obrazích Jana Amosa Komenského 07/09

Ščigol, Michail 20/09

Šlenger, Karel 10/09

Tiskařský šotek (Viktorie Rybáková, Vít Ondráček, Martin Tomášek, Pavel Kreml) 21/09

Veselý, Aleš 05/09

Český znakový jazyk 15/09

 

S úctou (glosy různých autorů, s. 3)


Oznámení (s. 23)


Výročí (s. 24)


Zlá ovce (Michal Jareš, s. 24)

Zlá ovce – vánoční bonus 21/09, s. 8


Výpisky (obšírnější citace, porůznu)


Zasláno


Errata a ostatní redakční glosy

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 30. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz