editorial Adama Borziče

18. 2. 2015

Milí čtenáři Tvaru,

ve čtvrtém čísle jsme pro vás připravili novou občasnou rubriku Tváří v Tvar, v níž se tu a tam nad vybranými tématy setkají či utkají dvě známé osobnosti. Pro začátek jsme požádali o názorovou konfrontaci Martina C. Putnu a Ondřeje Slačálka; za tematickou arénu bylo zvoleno Rusko – jeho kultura, dějiny a politika a s tím související další otázky. Proč právě toto téma? A proč právě tato dvojice intelektuálů? Rusko je nabíledni: současné geopolitické napětí, válka na Ukrajině a konečně i rostoucí fašistické tendence v Evropě (leckdy upírající zasněný zrak směrem k Putinovi) – to vše nás nutně vede k otázkám vztahu ruské a evropské identity a kultury. Do jaké míry je Rusko také Evropou? Rozumí Evropa Rusku? A Rusko Evropě? A existuje vůbec něco takového jako jednotné Rusko a jednotná Evropa? Může z jejich setkání vzejít i něco jiného než napětí a válečná vřava? Ve veřejném prostoru se často setkáváme s neblahou dualitou – buď jsme pro Rusko, nebo proti němu. Jedna strana (zahrnující krajní pravici i část levice) se vzhlíží v současné ruské politice coby ochranném štítu proti dekadentnímu Západu s jeho rozpínavostí, zatímco druhé straně se při pomyšlení na cokoli ruského ježí chlupy na těle. (Že je to absurdní, ukazuje příběh jedné mé kamarádky, která odešla z Ruska také pro nesouhlas s Putinovým režimem, aby v Česku musela stále vysvětlovat, že ruskou velmocenskou politiku nepodporuje.) I proto jsme oslovili Martina C. Putnu (který se ruské kultuře a literatuře odborně věnuje už dlouhá léta a nedávno mu vyšla kniha Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity) a politologa Ondřeje Slačálka, protože ani jeden z nich se nespokojuje s povrchními soudy a i přes nedůvěru k Putinově nacionalistickému a militaristickému režimu vnímají oba „ruskou otázku“ komplexněji, jakkoli často z odlišných úhlů. Putna a Slačálek navíc představují dva protilehlé, a přece se v lecčems doplňující politické tábory: liberální proud spojený s havlovským dědictvím a radikálně levicový anarchismus. Oba jsou nicméně představiteli té nejkulturnější podoby těchto názorových linií. Možná že přes veškerou protikladnost spočívá jejich základní východisko v humanismu.

Když se čas od času hovoří o politické orientaci Tvaru, někteří jej automaticky umisťují do spektra radikální levice (snad jako kdybychom byli jen literární filiálkou A2) – při poctivé četbě je přitom očividné, že naše periodikum žádnou jednotnou politickou koncepci nemá, na jeho stránkách publikují lidé různých politických názorů. Má-li Tvar nějaké ideologické zázemí, pak je to především humanistický přístup ke kultuře a společnosti. A tento přístup může mít různé barvy a odstíny.

Přeji vám barvité čtení.
 

Adam Borzič
 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz