editorial Adama Borziče

16. 5. 2015

Milí čtenáři Tvaru,

samotné slovo magie vzbuzuje snad v každém, vyjma zatvrzelých rozumářů, jisté rozechvění. Cítíme okouzlení, úžas, a možná i kapku děsu. Nemusíme magii věřit či ji znát, a přece snad každý z nás ve svém životě zakusil okamžiky, jimž jaksi přirozeně můžeme říkat magické. Umění a literatura se magickými a v širší optice i dalšími hermetickými naukami vždy inspirovaly. Vypočíst všechny tvůrce, jejichž díla magie poznačila, by bylo nad možnosti tohoto editorialu. Že inspirace magií není v žádném ohledu podružná, ukazují veledíla světového písemnictví, ať již vzpomeneme Shakespearovu Bouři či Goethova Fausta. A od Novalise známe magický idealismus a z pozdějšího vývoje prózy zase realismus magický. Magii s chutí a láskou podléhali i surrealisté. Proto tedy magie.

V tomto čísle Tvaru jsme se však víc než na inspirace magií v literatuře zaměřili na magii jako takovou. Proto se na stránkách našeho obtýdeníku tentokrát setkáte především s texty samotných mágů či s pracemi, které se mágy a magií přímo zabývají. A magii jsme věnovali i hlavní rozhovor čísla: oslovili jsme Martina Mrskoše a Sana, dvě bytosti spojené s nakladatelstvím Horus a Esoterickým knihkupectvím Alembiq v Brně. Právě Horus (pod stejným názvem vycházela dnes již legendární magická revue) k nám uváděl dílo snad nejvýznamnějšího mága dvacátého století Aleistera Crowleyho – muže s nechvalnou pověstí, a přece autora i myslitele veskrze originálního (o tom svědčí též málo známý fakt, že jeho rané básně pochválil klasik katolické literatury Gilbert K. Chesterton). Ačkoli tento muž, sám sebe přezdívající Velká Šelma, proslul na veřejnosti spíše sexuálními a drogovými výstřelky a získal nálepku „černého mága“, je tvůrcem pozoruhodné filosofie, která bývá neprávem chápána jako oslava egoismu. Jeho duchovní axiom „Čiň, co ty chceš“ není totiž pokynem k libovůli, ale naopak k poctivému hledání své pravé vůle, pravého poslání a pravého lidství. Taková vůle mu pak vlastně splývá s vůlí Boží… Není tedy divu, že Martina Mrskoše i Sana hledání dovedlo až ke středověkému křesťanskému mystikovi a teologovi Mistru Eckhartovi, jehož dílu se už mnoho let pečlivě a do hloubky věnují. Magie tak může – pro mnohé asi překvapivě – vyústit v radikální cestu k Bohu. O víře a nejzazším Tajemství ostatně promlouvají i další autoři čísla, např. Aristides či prvorepublikový klasik Lasenic. Českému hermetismu a jeho vazbám na literaturu je pak věnována studie Hany Bednaříkové, která se z větší části zabývá naším ve světě nejproslulejším mágem Františkem Bardonem.

Přeji vám okouzlené čtení.

 

Adam Borzič

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz