Otisky spisovatelů

13. 2. 2012
foto archiv V. K.

Dne 17. ledna jsme si mohli připomenout 107. výročí narození jednoho z našich nevýznamnějších básníků, Jana Zahradníčka (1905–1960), literáta, který nebyl ochoten podřizovat se politické moci na úkor svého tvůrčího přesvědčení a jenž za své postoje také tvrdě zaplatil krutou perzekucí, která si vyžádala daň nejvyšší. V Brně si Zahradníčkův cenný odkaz uvědomují a čest mu skládají nejen formou zřizování památníků. Dvěma příklady za všechny mohou být pomníky v podobě volné sochy a pamětní desky, které se nacházejí v centru města. První z nich byl pod názvem Pocta Janu Zahradníčkovi založen na terasách pod Petrovem jako místo, jež má připomínat nejen Zahradníčka, ale také další oběti totalitního systému v letech 1948–1989. Tvoří jej kříž vztyčený z devíti vápencových balvanů, nazvaný Znamení, jehož autorem je sochař doslova s městem Brnem srostlý – Jan Šimek. Památník byl slavnostně odhalen v roce 1995, tedy při příležitosti 90. výročí spisovatelova na­­rození a 35. výročí jeho úmrtí. K soše dále přináležejí nápisové desky umístěné na vedlejší zdi, z nichž první nese básníkův vzkaz, úryvek z jeho básně Znamení moci: Pro katedrálnost věku / jejž vidím blížit se / pro dorozumění člověka s člověkem / a národa s národem / pro dorozumění s Bohem […]; na druhé desce pak stojí psáno: Město Brno obětem nesvobody. Prostranství, na němž je toto pietní zátiší umístěno, tvoří roh kamenné zdi ze 13. století a stěny s renesančním oknem. Vyvýšenina s křížem je dále osázena několika volně loženými kameny. Vedle Znamení vytvořil Jan Šimek pro Brno celou řadu dalších sochařských děl nacházejících se například v botanické zahradě Masarykovy univerzity, v Obřanech u řeky Svitavy, v Bystrci či v onkologickém ústavu na Žlutém kopci.

Další připomínkou Zahradníčkovy činnosti v Brně je pamětní deska, která byla osazena v roce 2000 na fasádě domu na Šilingrově náměstí, v němž mezi lety 1946–1948 působil jako šéfredaktor revue pro křesťanskou kulturu Akord. Pomník dala ve spolupráci s městem Brnem zřídit Společnost odkazu básníka J. Zahradníčka. Autorem je výtvarník proslulý především tvorbou uměleckých předmětů spojených s křesťanskou vírou, Otmar Oliva. Ten pojal poctu Zahradníčkovi jako vertikální bronzovou desku, jejímž středem probíhá reliéf s motivy listů, provazů a ostnatého drátu, který snad symbolizuje člověka spjatého s přírodou a jeho ztrátu svobody (stejných výtvarných prostředků použil sochař také na pamětní desce obětem komunismu ve Zlíně). Podobně jako Jan Šimek obohatil i Otmar Oliva město Brno o několik výtvarných prací, jakými jsou např. sada liturgického náčiní pro katedrálu sv. Petra a Pavla na Petrově či kašna v areálu kapucínského kláštera.

Vlaďka Kuchtová

 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz