2012

PF 2013

Třiadvacátý ročník Tvaru jest tímto číslem završen, ten další, čtyřiadvacátý, propukne 10. ledna 2013. Zatím se, milí čtenáři, kolegové, básníci, spisovatelé a kritici, můžeme krásně zabavit balením a rozbalováním vánočních dárků, přípravou a pojídáním svátečních pokrmů, odpalováním novoroční pyrotechniky či zacpáváním uší pejskům a kočičkám, aby se nebáli, vymýšlením novoročních předsevzetí a jejich odkládáním na jindy, a vůbec celou tou nadějeplnou barevně pableskující tmou, kterou toto období obvykle přináší. Přejeme Vám z celého srdce, aby Vám bylo na světě dobře a smysluplně – nejen o Vánocích, ale i po celý příští rok.
Vaše redakce
 
Rozloučení...

Rozloučení...

V roce 2007 fotograf Jan Horáček vytvořil snímek čtyř členů redakce Tvaru. Shodou náhod zachytil zrovna ty, kteří letos redakci opouštějí – tajemnice Martina odešla již na jaře, my tři s prací v časopise končíme právě teď. Dovolujeme si fotku otisknout, abychom jejím prostřednictvím jaksi osobněji poděkovali všem čtenářům, donátorům a přátelům Tvaru za přízeň a přispěvatelům za trpělivost, shovívavost, ale především za zásadní, vpravdě nenahraditelnou pomoc při tvorbě jednotlivých čísel. A děkujeme ovšem také osudu, že nám umožnil aspoň skromně se podílet na existenci české literatury. Novému šéfredaktorovi a jeho týmu pak přejeme hodně úspěchů, nápadů, energie, výdrže...

Mějte se tu pěkně. Sbohem a na shledanou...
Vaši Božena, Michal a Lubor
 

Petr Kukal: Spravedlnost pro Vendulu!

Kdykoli vyjde nějaký literární přehled, souhrn nebo výbor, vždycky vzbudí nevoli. Je to přírodní zákon na úrovni gravitace nebo ticha ve vakuu. Ať už jde o Nejlepší české básně, kánon literárních děl pro státní maturitu nebo přehled profilových autorů jedné generace nebo lokality, vždycky v něm nějaká položka přebývá a nějaká chybí. A o ty, kteří přesně vědí, která a která, není nikdy nouze. Bývají ve svém horlivém protestu trochu směšní a obvykle jen zmnoží subjektivní vzorek o další subjektivně vybraný díl. Festival marnosti. Možná se do něj právě tímhle textem zapojuju. Ale možná ne.
 
Tvar 21/2012

Tvar 21/2012

Nechovat se barbarsky k formám minulým – rozhovor s Richardem Papíkem
anketa mezi literáty blogery
Vzal jsem si do hor počítač...
Před rokem zemřel Václav Havel
verše Adama Borziče a Elišky Kremlové
prózy Dalibora Demela
poslední Výlov
 

Nechovat se barbarsky k formám minulým

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., od roku 1994 působí na FF UK v Ústavu informačních studií a knihovnictví: od října 2002 do března 2012 byl jeho ředitelem, v současnosti tu vyučuje tematice online systémů a rešeršních metod. Je autorem mnoha odborných článků a publikací, v oblasti popularizační pak např. manuálu rychlého čtení Naučte se číst (Grada, 1992).
 

Co tím chtěl básník říci?

Báseň J. H. Krchovského interpretují Jakub Chrobák a Igor Fic
 

Luboš Antonín: Pocitové souvislosti nálezových okolností

Před padesáti lety jsme si na Letenské pláni hráli na indiány, husity, partyzány – házeli jsme po sobě kamením, a protože odpoledne po škole byla dlouhá, měli jsme každý několik „životů“, aby hra nemusela začínat stále znova. Nebyla to „inkarnace“, byla to zásoba potenciálních „životů“. Postupně je člověk ztrácel, nakonec zůstal jen ten poslední „exemplář“. V naší hře byla obsažena složitá rovnice vztahu mezi aktuálním životem a „památkou“. A kdybychom tak sveřepě nedělili přírodu na „živou“ a „neživou“ a z toho, co považujeme za živé, tak nedomyšleně nevyzdvihovali váhu lidského života, byly by pro nás živé i památky, a tak bychom mohli vidět i život starých knih.
 
Tvar 20/2012

Tvar 20/2012

Zavřít oči a skočit – rozhovor s Ludmilou Kroužilovou
Marcel Černý k bulharskému diabolismu
bulharské romány na filmovém plátně
o Milenu Ruskovovi
rozhovor s Kristin Dimitrovovou
Dvě hry k roku Boženy Němcové
na okraj románu Kat Stefana Kisjova
prózy Svetoslava Minkova
 
Zavřít oči a skočit

Zavřít oči a skočit

rozhovor s lingvistkou, básnířkou, vysokoškolskou pedagožkou a překladatelkou Ludmilou Kroužilovou
 

Svetoslav Minkov: Vůně kadidla

povídka z chystané antologie bulharského diabolismu Půlnoční historky
 
Praktický přístup k básníkům je zábavný

Praktický přístup k básníkům je zábavný

Kristin Dimitrova (nar. 1963 v Sofii) je bulharská básnířka, prozaička a scenáristka. Vystudovala anglickou filologii na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského, kde nyní pracuje a věnuje se překladům z angličtiny. Je nositelkou mnoha ocenění za poezii, prózu, filmový scénář i za překlady (mj. básní Johna Donna). Básně K. Dimitrovové byly publikovány v Rakousku, Kanadě, Itálii, Polsku a mnoha dalších zemích, včetně té naší.
 

Ejhle slovo!

ШОПСКА САЛАТА – ЦВИЧКИ
 

Za okraj literatury

Folklorista Petr Janeček představuje bulharské městské legendy
 
Tvar 19/2012

Tvar 19/2012

O společnosti míjejících se monologů – rozhovor s Janem Šulcem
ukázka z eseje Emanuela Frynty
O výuce češtiny v Banátu
rozhovor s Markem Tomanem
Josef Zumr o knize Hany Šmahelové
Pavel Ctibor: Ukrčeška?
verše Lukáše Zádrapy
sny Marcela Kabáta
 
Tvar 18/2012

Tvar 18/2012

Žiju orchestrálně – rozhovor s Ondřejem Fibichem
Vítězství Comenia scriptu nad rozumem?
Na podporu Ateriéru
Zdeněk Hrbata o Chateaubriandovi
Gustav Erhart o Stéphanii Guerzoniové
Milan Kozelka – nahněvaný realista
básně Pavla Rajchmana
ukázka z nové prózy Václava Kahudy
 
úryvek z chystaného románu Václava Kahudy

úryvek z chystaného románu Václava Kahudy

Stojím na rozlehlé terase Národního muzea. Modravý podvečer, smogem zrnitý – hučením města prostoupený vzduch –, přináší v náhlých závanech vlahou lehkost jara.
Molekuly všech možných plynů se v záři reflektorů projíždějících aut rozsvěcí všemi barvami spektra. Opony a praporce přicházejícího nočního povětří přinášejí jinou, železitou vůni podnebesí. Chladivé doteky odcházející zimy, sněhové pláně na hřebenech hor, dýchají do polabské nížiny. ...Někde za mohutnou budovou muzea, někde za rohem, zkouší kosák první sloky, ...snaží se uvnitř černých křovin zapálit bledý ohníček března.
 

Božena Správcová: Vítězství Comenia Scriptu nad rozumem?

V roce 2010 Tvar věnoval značnou pozornost novému školnímu písmu Comenia Script, vehementně prosazovanému do škol zejména jeho autorkou, kaligrafkou Radanou Lencovou, za vydatného jásotu těch nejvlivnějších médií (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, komerční i nekomerční televize). Zdálo se nám tehdy, že argumenty, jež měly případnou změnu školního písma odůvodnit, jsou příliš emotivní a mělké, zatímco dohlédnout důsledky takového kroku se nikdo seriózně nepokusil. Dali jsme tedy slovo především lidem, kteří se písmem zabývají z hlediska psychologického a didaktického, nikoli estetického – a pokus o „písmovou revoluci“ se nám začal jevit jako dost nezodpovědný experiment na dětech. Nyní nám přišlo záhodno se s odstupem času a ve světle nových událostí k tématu vrátit.
 
Adam Borzič: Na podporu <i>Ateliéru</i>

Adam Borzič: Na podporu Ateliéru

Tento text vzniká několik hodin poté, co se odehrál happening na podporu časopisu Ateliér, periodika mapujícího současné vizuální umění – časopisu, kterému hrozí akutní zánik. Ateliéru byly totiž na základě jakési podivné hodnotící tabulky sníženy státní dotace do té míry, že je radikálně ohrožena samotná jeho existence. Můžeme si o současném umění myslet, co chceme, může nás oslovovat nebo nechávat chladnými, ale skutečnost, že má zaniknout časopis, který se oblasti vizuálního umění dvacet pět let poctivě věnuje, je alarmující sama o sobě. De facto se jedná o útok na kulturu jako takovou. Pokud Ateliér zanikne, bude to katastrofa pro celou kulturu, nejen pro výtvarné umění.
 
Tvar 17/2012

Tvar 17/2012

Nemám rád bílá místa na mapě – rozhovor s Jindřichem Vackem
rozhovor s Gabrielem Chifem
Osamělost romanopisce
anketa mezi překladateli z rumunštiny
Petr Král: Básníkova lenost
Karolína Vyskočilová: Korpus Banát
Romantický hrdina v neromantické době
próza Andreie Oişteana a básně Răzvana Ţupy a Claudiu Komartina
 
Literární týdeník je živá bytost

Literární týdeník je živá bytost

rozhovor s Gabrielem Chifem, šéfredaktorem prestižního bukurešťského týdeníku România literară
 
Gib I. Mihăescu: Ruska. Z rumunštiny přeložila Jitka Lukešová. Havran, Praha 2012

Gib I. Mihăescu: Ruska. Z rumunštiny přeložila Jitka Lukešová. Havran, Praha 2012

recenze Libuše Vajdové nového překladu z rumunštiny
 

Petr Král: Básníkova lenost

Stále častěji čteme a slyšíme – z rádia nebo z televize – že poesie, malířství, hudba představují, pěkně prosím, práci. „O co usilujete svou prací?“ ptají se při interview básníka, který si, to se ví, hned bez námitek pospíší s odpovědí, nepochybně předem náležitě vypracovanou. Jinde se jásá nad obdivuhodnou prací módního mazala nebo se s dojetím mluví o práci skladatele se zvuky – a mě z toho pokaždé trochu víc mrazí: k tomuhle se tedy dospívá víc než sto let po tom, co jisté básnické objevy otevřely cosi jako prostor nové (poslední) šance.
 
básně Claudiu Komartina

básně Claudiu Komartina

Rumunský básník Claudiu Komartin se narodil v roce 1983 v Bukurešti. Knižně debutoval básnickou sbírkou Păpuşarul şi alte insomnii (Loutkář a jiné nespavosti, 2003), za niž obdržel prestižní Cenu Mihaie Eminesca za debut a díky níž se stal jedním z výrazných představitelů tzv. nové vlny v poezii. Jeho básně přeložené do němčiny, francouzštiny, španělštiny, slovinštiny, srbštiny a korejštiny vyšly v zahraničních literárních časopisech a antologiích.
 
Stránka: 1 2 3 4 5

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz