Adam Borzič: Zaklínadla a mocná slova

6. 6. 2012

Na BBC Radio Four v rámci pořadu Start the Week připravil novinář a komentátor Andrew Marr debatu, které se zúčastnili harvardský liberální filozof Michael Sandel, britská ekonomka Diane Coyleová a ruský opoziční politik Grigorij Javlinskij, týkala se současné krize (další zaklínadlo). Raději rovnou poznamenám, že nikdo z nich se nehlásí k levicovému radikalismu – spíše se jedná o liberály v původním smyslu slova. Všichni účastníci diskuze se v základu shodli, že dnešní krize kapitalismu je plodem toho, co lze nazvat tržním triumfalismem. Filozof Sandel, jehož reakce mě nejvíce zaujaly, odlišuje tržní ekonomiku od tržní společnosti: „Tržní ekonomika je cenný nástroj… Avšak tržní společnost je společnost, kde je téměř vše na prodej. Je to takový způsob života, v němž tržní hodnoty proniknou do všech oblastí a vytlačí z nich důležité netržní hodnoty.“ Sandel si dále všímá, jak se samotný pojem trhy (dnes asi nejmocnější zaklínadlo) proměnil v podivnou abstraktní autoritativní moc.

Čtu-li v tisku, že trhy jsou znepokojeny vý­­sledkem voleb v té či oné zemi, musím si zákonitě položit otázku, co je to za mytologickou obludu, která vystupuje v plurále? Zdá se, že se jedná o neosobní přírodní sílu, která vládne všem aspektům života, a nebudeme-li poslušní, vše se přirozeně ve zlé obrátí. Trhy jako jakýsi novodobý karmický zákon, trhy jako kosmický řád vynesou svůj ne­­omylný rozsudek nad námi omylnými lidmi. Lépe než CO je však třeba se ptát: KDO jsou to ty trhy? Sandel k tomu poznamenává: „Trhy nejsou abstraktní jevy, jsou to instituce, jsou součástí společnosti, mají určité konkrétní lidi, zájmové skupiny, mocné.“

Vida, máme zde dva podstatné poznatky. Ideologie a vláda trhu se pokoušejí proniknout všechny oblasti života (včetně osobního života, jak zdařile předvádí reklamní a zábavní průmysl), čímž vykazují jisté totalitní rysy. A dále, zbavíme-li zaklínadlo trhy jeho moci, naskytne se nám o poznání lidštější perspektiva. Víme, na čem jsme. Kdosi nás ovládá. Nikoli přírodní nutnost nebo kosmický řád – ale lidé jako my. (Obdobně to platilo pro jiná dějinná zaklínadla tohoto typu, např. strana či církev by mohly vyprávět…) A proti lidem se můžeme postavit, mů­­­­­žeme se vzepřít…

 

O dalších zaklínadlech a mocných slovech lze číst ve Tvaru č. 12/2012

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz