Božena Správcová: Vražedné mediální hry. Ale co básník?

19. 6. 2012

Mizérie. Literatura opustila pravidla estetická a řídí se pravidly komerčními. Tedy ne že by všichni aktéři literárního provozu ze dne na den zahodili skrupule, vysoké nároky na svou práci a tvůrčí nezávislost. Ukazuje se ale čím dál zřetelněji, že jsou jim tyto atributy spíše na obtíž – přinejmenším brání jejich dílu v cestě ke čtenáři. Mechanismy, které by měly komerční, a tedy i mediální handicap kulturních statků vy­­rovnávat (granty, dotace a pod­půrné projekty), v řadě případů fungují spíš opačně. Kritika byla vytlačena z médií až na samý okraj, kde kvůli nedostatku úcty, sebeúcty a sebereflexe tiše degeneruje. Na její místo se vloudilo mnohem drzejší a halasnější píárko, skrytá či zjevná reklama, která však má v popisu práce něco úplně jiného než jemné rozlišování hodnot a péči o ně. To působí zmatek. Najednou fakt, že se o ně­jaké knize mluví, nevypovídá o hodnotě knihy samotné, nýbrž o tom, kolik peněz či umu bylo investováno do její propagace.

Kulturní rubriky většiny médií na to – buď z pohodlnosti, anebo z poplatnosti předpokládanému „obecnému vkusu“ – ne­­kriticky přistupují a deformace kulturního prostoru se tak jejich vinou dále prohlubuje. Stačí zalistovat deníky a většími časopisy či vejít do jakéhokoliv zřetězeného knihkupectví, abychom pochopili, že se svět pozoruhodných literárních činů (nebo aspoň podporyhodného uměleckého snažení) a svět dobře zpropagovaných hvězd a hvězdiček od sebe vzdalují kosmickou rychlostí. O tom však už bylo (alespoň ve Tvaru) napsáno dost. Jiná věc je, jak tato situace (neustále nenápadně přiostřovaná piškuntáliemi typu DPH a také eskalující nekompetentností rychle se měnících ministrů kultury a jejich úředníků, kteří podmínky pro fungování nekomerční kultury – aniž to zřejmě tuší – vytvářejí) působí na ty, kteří byli obdařeni nějakým literárním talentem a snaží se navzdory „společenské poptávce“ psát např. poezii.

Ze svého stanoviště v redakci literární­­ho časopisu pozoruji, že se společenstvo literá­­tů začíná poslední dobou chovat jaksi nezvyk­­le. Jako by beznaděj, rezignace, ur­­čitá hysterie, ale i „konkurenčním prostředím“ uměle vyvolaná vzájemná ne­­vraživost překročily meze individuálních excesů či víceméně obvyklých vzájemných antipatií několika jednotlivců a usadily se v literární ko­­munitě už jaksi paušálně. Zachovat si su­­verenitu projevu, hrdost a neústupnost, smysl pro čest a schopnost oběti spojené s tvorbou je pro mnohé autory, kteří ještě donedávna takové hodnoty ctili, stále obtížnější. Ubývá sil, mizí nadhled, a dokonce i ta nejzákladnější kvalita, jako je touha prostřednictvím tvorby pouze „být“, je stá­le vzácnější, někdy i veřejně vysmívanou vlastností.

Pojďme se na možné příčiny podívat z hlediska básníků. Vynasnažím se tentokrát la­­­mentační společensko-ekonomický popis stavu naší „kulturní krajiny“ omezit na minimum, které je ještě schopno posloužit jako hodnověrné pozadí pro dost možná užitečnější a zajímavější „kresebnou akci“ pomocí příběhů, psychologie a vciťování se do postav a hrdinů – tedy vesměs pomocí metod literatuře blízkých.

 

Proč podle Správcové ubývá sil a co se proti tomu dá dělat, si lze přečíst v jejím eseji ve Tvaru č. 13/2012


 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz