Vít Kremlička: V zájmu pravdy
Nad středověkými legendami

17. 9. 2012
legendy.jpg

Na knižním trhu jsme mohli uvítat vydání konvolutu Středověké legendy o českých světcích(eds. Jaroslav Kolár a Markéta Selucká; Host, Brno 2011). Pokud pomineme, že část jich pochází z doby románské, toho epochálního úsvitu na přelomu pohanského barbarství a misijních mučedníků, římských kahanců a tažení šílených stepních tlup, můžeme se začíst do literárních památek, které nám svým způsobem projasňují počátky věku kmenové a národní formulace.

[...]

Můžeme si snadno představit, jak v té době dává cisterciácký literární tým dohromady beletrizovanou kompilaci legend ze starších kronik a pro větší působivost volí ich-formu legendisty Kristiána (nomen omen). Pro větší věrohodnost zařazuje i cyrilometodějskou epizodu s přijetím křtu Bořivojem, aby zdůraznil jednotu zemí české s moravskou. Ve svém důsledku znamenala Legenda tzv. Kristiána (Vita et pasio sancta Venceslai et sanctae Ludmilae aviae eius) ideový koncept rozvoje českých zemí s Moravou v rámci karolinské říše: rozvoj vinohradnictví (akcentována centra Morava, Mělnicko a Praha) i posílení církevní (akcent cyrilometodějský v důsledku znamenal obnovení staroslověnského ritu na základě císařského výnosu, založení kláštera v pražských Emauzích a znovuzaložení Sázavského kláštera se slovanskou liturgií).

Můžeme si rovněž představit, co se mohlo udát: Na Roudnici přijíždí císařský sekretář poeta laureatus Francesco Petrarca, jde do kláštera za opatem a říká: „Náš císař potřebuje strategický koncept rozvoje.“ Opat prohrábne vous a odpoví: „Fiat, mrkneme se na věc,“ a jdou do klášterní knihovny. Z polic vytáhnou folianty a zanoří nosy do pergamenů. „Jsou toho fůry,“ řekne Petrarca, „chce to zestručnit; musí to být svižné čtivo, aby nad tím císař nestrávil zbytek života.“ „Bene, benissimo,“ řekne opat a pošle pro partičku písařů. Naběhnou na plac a opat říká: „Tak hoši, z těchhle foliantů uděláte řádný extrakt, aby si císař mohl přečíst, jak to kdysi všechno bylo, je a bude. Žádný škrabopisy, je to náš patron, tak ať to vypadá k světu – a budou tam tyhle věci,“ načež se zmíní o legendických motivech hodných pozornosti. Mniši nelení a do večera mají osnovu, do týdne sedm návrhů a do měsíce čistopisnou legendu. Poeta secretarius Francesco Petrarca strčí pergamen do batohu, vsedne na kůň a pílí na Karlštejn za císařem. „Tady máte podklady, šéfe,“ říká Petrarca Karlu Čtvrtému, „mrkněte se na ně a já vám zatím udělám korektury Vita Caroli, jestli tam nemáte kiksy v deklinacích a plurálu majestiku.“ Jak řekli, tak udělali a mohl začít věk panování Otce Vlasti.
 

Celý Kremličkův článek je k dispozici ve Tvaru č. 15/2012

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz