Z Kalendária Vladimíra Macury

17. 9. 2012

25. září

1847: Slavnostní průvod k Černému koni na Příkopech, kde ubytováni synové arcikníže­­te Františka (bratra císaře Ferdinanda), František Josef a Karel Ludvík, oba učeni češtině. Tomkovi průvod sledují z protějšího domu z oken módního závodu paní Kašparové, nejslavnější modistky v Praze, tam pracovala Havlíčkova nevěsta, syn Kašparové přítel Tomkův a Havlíčkův – Kašpar.

1847 (So): byl Čelakovský ve Vratislavi se ženou a dětmi v Lise na výletě a za ní na jakémsi Kirschberku, ale žádná řádná hora to není, všechny ty Fuhrbergové, Kahlebergové žádné kopce ani nejsou.

1850: Palacký se vrací z Německa do Prahy, aby byl přítomen u voleb purkmistra.

1851: Tomek jede do Police za ženou.

1852: Tomkovi s Fanynkou se vrací, jedou do Svitav a odtud míří do Litomyšle navštívit Josefa Dáňu a jeho ženu.

1855: Palacká s Palackým se sejdou v Dürkheimu.

1835: se u Pospíšilů v Liliové ul. 946 sešel Mácha se svou básní na císaře s Palackým a neshodnou se v pojetí poezie, Mácha o něm soudí, že je „básníkem německým“, hledá v básni filozofii, Mácha pročítá báseň Čelakovského složenou na císaře a připadá mu komická. Po zkoušce je Mácha na Petříně, vrací se přes Nebozízek.

1882: císař rozhodl o zřízení společné zkušební komise německé i české právnické fakulty a o povinnosti českých studentů skládat z 1–2 předmětů zkoušky v němčině.

 

26. září

1835: Mácha odpoledne (14.00–17.30) na zkoušce a vidí poprvé Klicperu.

1840: Purkyně na několik dní v Praze.

1841: studenti a místní dívky hrají divadlo v Čáslavi.

1843: je Šimek již v Litomyšli, kde se sešel s Rettigovou (podle ní žádná téměř z místních dívek nevstupuje do manželství jako panna).

1846: Tomek a Gabler na návštěvě v Markétě.

1850: Císař Ferdinand se svým dvorem pobývá v Salzburgu.

1850: K. B. Presl opouští Amsterdam.

1850: píše Zap Zapové, že v půli září byla schůze Spolku Slovanek, kde dohodnuto dosavadní název zaměnit za název Výbor pro ženské vychování.

1851: Němcová píše Helceletovi „červánkový“ list, jak tomu později s nadhledem řekne (pak mu napíše až v prosinci).

1852: Tomkovi v Litomyšli a v Nedošíně.

1853 (nebo 30. 9.?): zemřela Anna Mayerová, matka Rud. Mayera, R. Mayer zůstává v šestnácti letech sirotkem.

1853: se Tomkovi sejdou v Martinovicích s P. Basiliem.

1857: Terezie Palacká se vrací z Lobkovic do Prahy.

1858: je Helcelet s dcerou v Terstu.

1859: zemský soud potvrzuje nález nižší instance v Hankově kauze.

1863: Neruda převzal po K. V. Hofovi Rodinnou kroniku.

1870: Havlíčková vyjela do Jindřichova Hradce.

1879: Vinohradům je vyhověno císařským rozhodnutím a obdrží název Město Královské Vinohrady.

1882: Sládek podává přihlášku do konkurzu na lektora angličtiny na české univerzitě.

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz