editorial Adama Borziče

14. 2. 2013

Milí čtenáři Tvaru,

začíná už být tradicí, že se na Vás obracím ve chvíli, kdy věci jsou v pohybu, kdy plují, probíhají, zkrátka žijí – žijeme v čase. Shromáždilo se nám v tomto čísle Tvaru vícero textů souvisejících s prózou: inspirativní rozhovor se spisovatelkou Radkou Denemarkovou, povídky Viktora Špačka a finského autora Jyrkiho Vai­nonena, putování za Kafkou v Siřemi, pominu-li již tradiční prózu Ladislava Selepka Veverky v parku Hu. Žel, musím se v tomto editorialu věnovat podstatně prozaičtější záležitosti – financování našeho časopisu a živé kultury jako takové.

Tentokrát mám jistou výhodu, neboť díky shovívavosti našeho grafika mohu psát tento text doslova na poslední chvíli před vydáním nového čísla. Ministerstvo kultury nám opět připravilo pěknou polízanici. Rozpočet sestavený ekonomickým náměstkem Sankotem (TOP 09) v původním návrhu seškrtal státní příspěvky na živou kulturu o 50 %. To by ovšem znamenalo likvidaci její velké části. I kdyby se Tvar zázračně vyhoupl mezi podpořená periodika, nic dobrého by to pro něj neznamenalo. Vypovídalo by to cosi šíleného o této zemi.

Proti této devastační politice se shodně postavili členové odborných grémií rozdělujících granty a šéfredaktoři literárních a kulturních časopisů, k nimž se přidali i zástupci dalších uměleckých odvětví a společně artikulovali jasné ne nekoncepční a nekompetentní ministerské zvůli, která by téměř zahubila živou kulturu. Následně vznikla iniciativa Zachraňte kulturu 2013, která sešikovala velké množství subjektů a začala se systematickým mediálním tlakem, jehož prvním vrcholem byla demonstrace před ministerstvem kultury, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. února. Nátlak se v této zemi vyplácí. Nyní se nalézáme v mezičase jednání: ministerstvo přislíbilo dorovnat dotační částku na loňskou úroveň, leč opět neprozradilo, jak peníze rozdělí. Budoucnost Tvaru i dalších projektů živé kultury tak zůstává nejasná.

Pro hořké srovnání otiskujeme v tomto čísle další díl naší občasné rubriky Kulturní politika v Evropě. Zuzana Micková nás seznamuje s kulturní politikou Norska v článku s příznačným názvem O politicích, kteří se nebojí kultury (a kultuře, která nemá strach z politiky). Těm, kdo se domnívají, že si Norové mohou dovolit podporovat kulturu, protože „mají ropu“, autorka jasně ukazuje, že kultura byla v Norsku podporována dávno před objevem nalezišť této suroviny v norských     teritoriích. Stačí chtít.

Celé toto dění přesto přináší jeden pozitivní efekt. Konečně se představitelé živé kultury propojují, protože jedině ve vzájemné solidaritě a jednotě je možné dosáhnout úspěchu.

Této problematice se pochopitelně budeme věnovat i v příštím čísle.


Adam Borzič

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz