editorial Adama Borziče

4. 3. 2013

Milí čtenáři Tvaru, 

toto číslo našeho časopisu je tematicky mimořádné. Zaměřuje se na krizovou situaci kolem financování živého profesionálního umění, o níž jsme vás informovali již minule a které se dostalo i značné mediální pozornosti.

Dokumentaristickým okem se vracíme k demonstraci ze 14. února. Přetiskujeme některé projevy, které během protestu zazněly, číslo špikujeme fotografickou dokumentací Heleny Račkové. V anketě mezi šéfredaktory literárních a kulturních periodik a dalších osobností jiných oblastí umění pak hledáme odpovědi na otázky týkající se kulturní politiky.

Od konání demonstrace ovšem došlo k významným posunům. Proběhly tři schůzky mezi zástupci inciativy Zachraňte kulturu 2013 a ministerstva kultury; u dvou schůzek byla osobně přítomna ministryně Alena Hanáková. Na zatím poslední schůzce ministerstvo kultury informovalo, že uvnitř rozpočtu ministerstva bylo přerozděleno dalších 91,8 milionů mezi všechny oblasti živé kultury, v nichž došlo ke krácení. Dle původního návrhu měly být dotační tituly profesionálního živého umění kráceny až o 55 %, po aktuálním navýšení se blíží hodnotě 80 % loňského roku. Dále se obě strany dohodly na následujících bodech: že oblast  živého umění vyžaduje dlouhodobou stabilizaci rozpočtu; že na základě předběžných podkladů, poskytnutých grantovými komisemi ministerstvu kultury, chybí v oblasti profesionálního živého umění ještě minimálně 30 milionů, potřebných k dosažení loňského stavu. Co je ale nejdůležitější: ministerstvo nepovažuje tuto oblast za rozpočtově uzavřenou a bude usilovat o zlepšení situace. Jednání obou stran bude pokračovat společným hledáním argumentů, které by posílily rozpočet i postavení celého rezortu.

Mohlo by se zdát, že vše spěje zdárně k cíli. Tak tomu ale zatím není. Cílem iniciativy Zachraňte kulturu 2013 je systémová změna ve způsobu financování živého profesionálního umění, oblasti stále silně podfinancované. Je třeba zabránit, aby se letošní krize v dalších letech znovu opakovala, a společně prosadit otázku kultury jakožto významné politické téma.

Na debatě s opozičními politiky o podobách kulturní politiky, kterou jsme uspořádali spolu s kolegy z A2Analogonu, jsme si k tomu mohli vyslechnout jednu podnětnou myšlenku z úst Lubomíra Zaorálka (ČSSD): Postavení kultury se u nás nezlepší, dokud kultura nebude mít hlasité, výrazné a promyšlené zastání ve veřejném prostoru ze strany tvůrců samých. A to je výzva i pro nás literáty.


Adam Borzič
 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz