editorial Adama Borziče

31. 5. 2013

Milí čtenáři Tvaru, 

před každým šéfredaktorem se čas od času vynoří nemilé dilema, zda nějaký text otisknout, či nikoli. A není na tom nic divného. Zakládá ho obvykle celá škála víceznačných motivů a otázek. Stalo se tak i mně. Na třetí straně tohoto čísla Tvaru naleznete jako už tradičně dvě recenze – tentokrát na antologii Sta nejlepších českých básní 2012, jejíž editorkou je Simona Martínková-Racková. Mé pochybnosti se týkaly první recenze z pera Jakuba Chrobáka. Tento text drtivý svým obsahem i dikcí ústí do několika – mému cítění – velmi nesympatických vět. Nejen nad jeho formou se mi vznáší otazníky; myslím, že je k editorce antologie nespravedlivý a místy balancuje za hranicí dobrého vkusu. Chrobákova recenze argumentaci nepostrádá, žel nakonec vyznívá urážlivě a z jejího závěru vane sexistický odér. Pravda, neřídíme se v Tvaru otrocky politickou korektností, leč recenze je poněkud jiný žánr než satira. Proč jsem tedy nakonec k otištění textu svolil? Tuším, že Jakub Chrobák napsal svůj text záměrně v nekorektním duchu a že svojí provokativní modulací touží vyvolat diskusi – lidově řečeno jde se svojí kůží na trh. Jaký je skutečný záměr téhle střely? Nejsem si jistý. Jisté je jen to, že je to text živý, napsaný z vášnivé, a přece promyšlené pozice. Se Simonou Martínkovou-Rackovou sdílím víru v poezii, ale ani víra a láska nesmí rezignovat na přísná rozlišovací kritéria.

Když už jsme u kontroverzí, nelze pominout případ profesury Martina C. Putny. Je zbytečné tuhle neuvěřitelnost nějak podrobně popisovat a komentovat, bylo o ní už napsáno mnohé. Ovšem souhlasím s Milenou Bartlovou, že i když prezident zřejmě nakonec Putnovu profesuru podepíše, tato kauza by zapadnout neměla. Miloš Zeman vytáhl roztodivnou kartu, kterou bychom mu měli razantně vrátit nazpět. Nelze nereagovat na pokus zasahovat do akademických svobod a je třeba odmítnout i Zemanovo trapné zdůvodnění, jež rozvířilo bahno homofobních předsudků (to druhé je u politika, který se označuje za levicového, zvlášť šokující). Ať už se prezident Putnovi mstí za jeho veřejné angažmá v prezidentské kampani, nebo se pokouší zalíbit katolické ultrapravici, nebo se jedná o nepromyšlený výstřelek vyvěrající z opojení mocí, jde o vážné narušení liberálního konsensu naší společnosti.

Přeji Vám hloubavou četbu našeho haiku čísla!


Adam Borzič 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz