editorial Adama Borziče

18. 10. 2013

Milí čtenáři Tvaru,

v sedmnáctém čísle jsme si nalistovali bílou stránku. Ve spolupráci s literární historičkou Kateřinou Pioreckou jsme pro vás připravili číslo věnované psaní – samotnému aktu psaní, jeho prostředkům, podmínkám, procesům. Pro někoho snad technická, pro jiného subtilní otázka, pro nás nepostrádá jistý dobrodružný nádech. Téma otevírá rozhovor s mimořádnou českou prozaičkou a literární teoretičkou Danielou Hodrovou. Právě při četbě tohoto rozhovoru jsem si uvědomil, jakým dramatem psaní je. Ostatně ruka s perem se vyrovná ruce s pluhem. Akt psaní prochází v závislosti na technologickém vývoji proměnami. Proto nás v naší anketě mimo jiné zajímalo, zda autorky a autoři užívají i dalších nástrojů a médií, než jsou donedávna samozřejmá tužka a papír. A pochopitelně nás zajímaly okolnosti a rituály, se kterými se do psaní pouštějí.

Od tahů perem či klapotu klávesnice se přesuňme na literární bojiště. Již nějakou dobu probíhá na různých internetových fórech diskuse o vztahu literatury a ideologie, která je pokračováním sporů o angažovanost. Do této debaty se zapojili i někteří z nás redaktorů Tvaru. Své vlastní příspěvky jsme se nakonec rozhodli v našem periodiku nepublikovat především proto, aby nedošlo k mýlce, že se jedná o stanoviska celé redakce. Tvar není ideovým monolitem, nýbrž otevřenou arénou, proto jsme se raději obrátili na dva pomyslné „představitele“ této diskuse: kritika Karla Pioreckéhobásníka Bruna Solaříka, aby nám ze své perspektivy dosavadní debatu shrnuli. Výběr není náhodný, protože spor se částečně vede i po trajektorii vztahu teorie a praxe psaní. Vždy znovu si při tomto typu debat vzpomenu na slavný Hegelův paradox, že tragédií lidských dějin není boj pravdy se lží, ale boj jedné pravdy proti druhé. Propadla česká literatura xenofobii a obává se všech „vnějších“ podnětů? – ptá se Piorecký, nejde jakékoliv úkolování autorů proti smyslu tvůrčího aktu? – jak se domnívá Solařík.

Jsem rád, že politické barvy tohoto sporu začínají blednout a diskuse se přesouvá do literární roviny. Zcela souzním s Janem Štolbou, který v posledním čísle A2 napsal, že skutečným „přežitkem“ této debaty jsou nesmiřitelné zákopy mezi jednotlivými názorovými proudy. Unikátním způsobem se do diskuse na stránkách Tvaru zapojil i básník Jakub Řehák, jehož debatním příspěvkem je báseň Noci za klikou. (Potutelně si jen říkám, jestli nám Jakub nevytvořil „angažovanou báseň“ – ale radši už mlčím.)

Přeji vám smyslem prodchnuté čtení i psaní!


Adam Borzič
 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz