Druhý otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové od šéfredaktorů českých literárních periodik

13. 5. 2013

Praha, 14. 5. 2013

Vážená paní ministryně,

jsme rádi, že se podařilo najít finanční prostředky, které odvrátily hrozící zánik literárních časopisů a umožnily většině z nich pro letošní rok další existenci. Věříme, že se do budoucna podaří naplnit model financování, který zajistí dlouhodobou podporu nejen literárních periodik, ale i dalších oblastí tzv. živého umění, a který bude zárukou toho, aby se krizová situace v této nepostradatelné sféře umění, kultury i vzdělanosti chronicky neopakovala.

Zároveň si na Vás dovolujeme apelovat znovu i ohledně letošního roku, neboť na rozdíl od literárních časopisů je situace v jiných oblastech tzv. živého umění (a to včetně periodik, zaměřených na výtvarné umění či tanec), jak sama víte, nadále mimořádně napjatá a již skutečně akutně hrozí, že řada klíčových a těžko postradatelných kulturních projektů a aktivit rok 2013 nepřežije. Umění a kultura jsou přitom celkem, jehož jednotlivé části se vzájemně inspirují a kreativně podporují. Literatura, hudba, výtvarné umění i divadlo či tanec jsou propojeny sítí zjevných či skrytých vazeb, a pokud je jedna či více oblastí tak výrazně oslabených, nemůže se to nepodepsat na těch ostatních.

Proto bychom Vás a celé vedení ministerstva chtěli znovu vyzvat, abyste získali prostředky pro podporu ostatních grantových oblastí tzv. živé kultury přinejmenším v takové míře, jak se to podle příslibu MK ČR podařilo pro literární časopisy. Jsme si jisti, že tato investice se České republice mnohonásobně vyplatí a jistě ji ocení také voliči. Pokud se naopak akutní krizovou situaci nepodaří co nejrychleji vyřešit (je již druhé čtvrtletí roku!), bude to mít nepochybně velmi vážné, citelné a dlouhodobé důsledky.

 

S pozdravem

Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host
Ondřej Bezr, šéfredaktor kulturního magazínu UNI
Adam Borzič, šéfredaktor časopisu Tvar
Ondřej Buddeus, šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno
Tomáš Čada, redaktor literárně kulturního časopisu H_aluze
Petr Čermáček, šéfredaktor revue Weles
Marek Dobrý, šéfredaktor magazínu pro moderní kulturu Lógr
František Dryje, šéfredaktor revue Analogon
Joachim Dvořák, šéfredaktor kulturní revue Labyrint
Milan Hanuš, šéfredaktor revue PROSTOR
Vratislav Kadlec, šéfredaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav
Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2
Petr Placák, šéfredaktor studentského časopisu Babylon
Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue
Olga Stehlíková, šéfredaktorka kulturně-literární revue Pandora
Jovanka Šotolová, šéfredaktorka časopisu iLiteratura.cz
Martin Valášek, šéfredaktor revue Souvislosti

 

První otevřený dopis ministryni Hanákové

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 31. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz