Tvar 7/2010

2. 4. 2010
07-2010.jpg

Sedmé číslo literárního časopisu Tvar přináší rozhovor s mladým teplickým básníkem Jakubem Čermákem, na beletristických stranách jsou otištěny též ukázky z jeho poezie.

Dvakrát je kriticky pojednána nová sbírka Martina Langera Stará gesta (rec. Michal Jareš a Božena Správcová). Kritické obcování Pavla Janouška s aktuální českou prózou v rubrice reCANC se odehrává nad knihou povídek Jaroslava Veise Evropou obchází strašidlo.

Jednu otázku Tvar položil Evě Kaiserové, manažerce společnosti Levné knihy. Týká se obnovení nakladatelské značky Československý spisovatel.

O Jakobovi van Hoddisovi, představiteli německého expresionismu a básníkovi tragického osudu píše v rozsáhlé stati Gustav Erhart, Erhart je rovněž autorem výběru a překladu Hoddisových básní na str. 18.

Kritická studie s názvem Kujme pikle al-chimique Igora Fice je věnována básnické sbírce Plankty D. Ž. Bora.

Kulturní, zejména pak literární život glosuje Patrik Linhart, o angažovaném umění pod troskami staré Evropy píše Jakub Vaníček, k Máchově Máji se anketně vyjadřuje hudební skladatel Martin Smolka. Svatava Antošová ve svém sloupku uvažuje o nedávném německém literárním skandálu Helene Hegemannové, resp. o její úspěšné próze, která se ukázala být sestavená z pasáží opsaných z internetu.  

Ceny Akademie české literatury komentuje Gabriel Pleska v článku s výmluvným názvem Akademie sobě.

Reportérské putování Svatavy Antošové po českých a moravských knihovnách pokračuje, prozkoumána je v tomto čísle Městská knihovna v České Třebové. Fotoaparát, zaostřující na podivuhodné nápisy na zdech, ohradách a jiných místech, vybléskl další inspirativní skvost: Neparkovat, jinak odběr ventilků.

O románu Les Onze Pierra Michona, nedávno oceněném Francouzskou akademií, píše Ladislava Chateau.

Několik poznámek k vydání výboru z esejů Hermanna Brocha učinil Aleš Knapp.

O časopise Über Land und Meer (1859–1923) a jeho zakladateli Friedrichu Wilhelmovi Hackländerovi se zmiňuje Luboš Antonín.

Kráska, povídka Josefa Kocourka, se v sedmém pokračování začíná ošklivě komplikovat – nedá se nic dělat, Olga má podle všeho skutečně nějaké techtle mechtle s architektem Černým.

Beletrii, kromě již zmíněných básní Jakoba van Hoddise a Jakuba Čermáka, zastupuje též povídka Irena Šťastné a několik básní z její chystané sbírky, a také tři básně Milana Korála.

Výlov je tentokráte netypický: Lubor Kasal v něm nekomentuje knihy, které nenašly recenzenta, ale film Avatar.

Recenzní rubrika je osazena těmito tituly:
Aleš Haman: Kontexty a konfrontace (rec. Květoslav Chvatík)
Peter Høeg: Tichá dívka (rec. Dalibor Tureček)
Daisy Mrázková: Písně mravenčí chůvy (rec. Gabriel Pleska)
Tereza Horváthová, Jiří Dvořák: Stromovka aneb abeceda vzácných či všelijak nádherných stromů (rec. Gabriel Pleska)
Marek Fencl: Vinný kámen (rec. Ivo Harák)
Theodor W. Adorno: Minima moralia – reflexe z porušeného života (rec. Tomáš Bojar)
Vladimír Petrík (otázky Vladimír Barborík): Hľadanie minulého času (rec. Patrik Eichler)
Veronika Broučková: Srdce a smrt (rec. Petr Král)

Historicky první a nejspíš i poslední příspěvek Lubora Kasala do rubriky PaTvar se zaobírá knihou Jana Cimického Jeřabiny z Chang-ČouZlá ovce našla zbytky pana Kolbaby, Poslední rozptýlení nalezneme u hrobu Otokara Březiny.

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz