editorial Adama Borziče

2. 5. 2013

Milí čtenáři Tvaru, 

je tu deváté číslo a s ním nadešel i čas na drobnou reflexi naší koncepce. Není obtížné zaznamenat, že Tvar věnuje výraznější prostor poezii. A záměrně. Domnívám se, že poezie je v českém literárně mediálním prostoru zastoupena jen nedostatečně. Zatímco v jiných zemích texty slavných básníků publikuje i mainstreamový tisk, a univerzity, kongresy i královské dvory mají své oficiální básníky (a v mnoha případech jde o skutečné básníky – viz kdysi bouřlivák Ted Hughes), u nás je poezie nemotorná starší příbuzná ostatku už tak opomíjené literární rodiny. Vrátit poezii místo, které jí náleží, i to je vize nového Tvaru.

Existuje ovšem i jiný důvod. Česká poezie není v žádné krizi – naopak. To předvedlo i letošní udílení cen Magnesia Litera. V kategorii poezie probíhal unikátní souboj tří mimořádných knih básníků Petra Hrušky, Milana Děžinského a Jakuba Řeháka. Nepopírám, že mě vítězství posledně jmenovaného těší a že pokládám udělení této ceny za progresivní akt, protože ho lze číst i jako symbolické ocenění imaginativního proudu české poezie. Přesto jsou všechna ocenění tohoto druhu jen dílčí a relativní. V poezii se vposledku soupeřit nedá, anebo jen na způsob hry.

I v tomto čísle je poezie hojně zastoupena: rozhovorem s americkou básnířkou Alice Notley; básněmi Simony Rackové, které mísí exotické a existenciální motivy; nezařaditelnými polskými básníky Rybickým a Górou v překladech Petra Motýla; pravidelným rybařením Ladislava Selepka na síti. Poezii jsou věnovány rovněž nepravidelně vycházející Náměty Petra Krále (v příštím čísle se s nimi opět setkáme). Tento básník představuje jeden pól současné poezie a její percepce. Škoda, že kolem působení tohoto autora ve Tvaru se vedou pouze nedůstojné osobní pseudo-polemiky, zatímco chybí věcné diskuse s jeho koncepcemi. Jednu takovou možnost skýtá i jeho drobný text, který otiskujeme v rubrice Zasláno. S trochou nadsázky lze říci, že Petr Král rýsuje pevnou linii básnického výrazu jakožto nadosobní hodnoty, a to na půdorysu otázek citové bezprostřednosti a upřímnosti. A jelikož Petr Král střílí i po mně, musím přiznat, že se za svévolné čtení Borkovcovy poslední sbírky nikterak nestydím – nikdy jsem se totiž „novoromantickým“ pojetím poezie netajil a troufám si subjektivitu svého čtení radikálně hájit. Bylo by však skvělé, kdyby se k této otázce vyslovily i obě dámy, které to se mnou společně „schytaly“, případně další autoři. 

Přeji vám rozkvétající čas!


Adam Borzič

 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 31. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz