Tvar 4/2013

14. 2. 2013
Radka Denemarková, koláž: Mikuláš

Adam Borzič ve svém úvodníku informuje kromě jiného o aktuální situaci v boji literárních časopisů s ministerstvem kultury: zmiňuje se o iniciativě Zachraňte kulturu 2013 a o demonstraci, jež se uskutečnila ve čtvrtek 14. února. O několik stránek dál se do politiky ministryně kultury bez servítků pouští Svatava Antošová. Táž redaktorka rozmlouvá s Radkou Denemarkovou o literatuře a spisovatelích ve veřejném prostoru.

969 slovy přibližuje Pavel Janoušek prózu Jindry Tiché; její Zemětřesení vyšlo v nakladatelství Akropolis.

Simona Martínková-Racková a Ladislav Selepko zkoumají dvakrát − a s radikálně odlišným úhlem pohledu − kvality básnické sbírky Milana Děžinského Tajný život, kterou vydalo nakladatelství Host.

Poezie je zastoupena novými texty Milana Kozelky; básně rumunsko-francouzského autora Sebastiana Reichmanna vybral a přeložil Petr Král. Čtvrtým zpěvem navazuje na předešlé díly Zkáza Titaniku Hanse Magnuse Enzensbergera v překladu Pavla Novotného, jenž tentokrát přidává i poznámku o autorovi, významu a genezi díla.  

Přečíst si lze bohužel i nekrolog významného znalce a překladatele z finštiny, redaktora nakladatelství Albatros Jana Petra Velkoborského.

Předsedu Francouzské asociace sběratelů ex-libris a jeho choť zpovídal Dalibor Demel.

Mezi pravidelné rubriky patří Slintblok Pavla Ctibora a jazykový sloupek Gabriela Plesky.

Velice inspirativní pohled na kulturně-politické zřízení v Norsku nabízí text Zuzany Mickové.

Povídku Perla Jyrki Vaikonena přeložila z finštiny Aneta Petrová. Další prózou je text Viktora Špačka Za takových dopolední. Román Veverky v parku Hu Ladislava Selepka se rozrůstá do milostného třeštění s názvem Lu.

Historický cyklus o revolucích pokračuje exkurzí Jana Klímy do autoritářského Portugalska let sedmdesátých.

Politicky nekorektní báseň z internetu od Radovana Skromného Zuřivost šíleného autisty představuje a komentuje Ladislav Selepko.

Jak vypadá literatura za humny, tentokrát na Slovensku, načrtla Veronika Rácová.

Reportáž z večera mladé české poezie navazujícího na legendární Zelené peří Mirka Kováříka sepsala Svatava Antošová.

Po stopách Franze Kafky se jal pátrat Patrik Linhart; jeho cesta vedla do severočeské Siřemi, kde Kafka strávil bezmála osm měsíců svého života.

Ve druhém dílu svých Námětů se Petr Král zabývá dvojí, „cizí“ a „důvěrnou“, stránkou básnického obrazu.

Výtvar Vlaďky Kuchtové informuje o probíhající výstavě v Národní technické knihovně.

Recenze:
Ivan Schneedorfer: Elegie (rec. Jan Štolba)
David Jan Žák: Návrat krále Šumavy (rec. Patrik Linhart)
Jana Štroblová: Rouhavé zpovědi (rec. Milena Fucimanová)
Pavel Petr: Ostrovánek (rec. Michèle Baladránová)
Petra Hůlová: Čechy, země zaslíbená (rec. Aleš Haman)
Jan Erik Vold: Malý kruh (rec. Zdeněk Volf)
Ondřej Štindl: Mondschein (rec. Eva Škamlová)
Vladimír Papoušek: Žalmy z Petfieldu (rec. Martin Charvát) 

Poslední strana patří již tradičně Čističce Patrika Linharta, Ohnisku Milana Ohniska a Vysokým podpatkům Melissy Pink.

Číslo ilustroval Mikuláš, který se soustavně stará rovněž o grafickou podobu titulní strany.

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz