editorial Adama Borziče

4. 4. 2013

Milí čtenáři Tvaru, 

sedmé číslo našeho obtýdeníku má poněkud architektonické a městské tvary. Vždy je zajímavé podívat se na jedno umění očima umění druhého, proto jsme mezi českými spisovateli uspořádali anketu o jejich vztahu k architektuře. Zajímalo nás osobní pouto k stavbám a jejich případný vliv na literární tvorbu. Tak vznikla pozoruhodná mozaika dvaceti šesti autorských pohledů na architektonické objekty. Texty Jaromíra Typlta a amerického filosofa P. L Wilsona téma rozšiřují v kontextu tradičních duchovních nauk. Stavitelství mělo vždy své sakrální projevy a esoterní motivy jsou s ním pak nerozlučně spjaty, jak napovídá i název snad nejslavnější iniciační společnosti v dějinách.

Wilsonův esej dále ukazuje, že není možné od tohoto tématu oddělit sociální a politické otázky. Ani to nepřekvapuje, architektura je projevem našich společenských a kulturních hodnot. Zevně vyjadřuje to, jak a čím žijeme. Mezi primární lidské potřeby navíc patří domov a obydlí. Chceme v tomto Tvaru upozornit na situaci lidí, kteří svá obydlí a domovy nemají – říkáme jim bezdomovci. Básník Miroslav Huptych napsal otevřený dopis primátorovi Prahy a spisovatelským a novinářským organizacím, kde poukazuje na zoufalou situaci lidí bez domova, na jejich nedůstojný život, s nímž se v této blahobytné společnosti pasivně smiřujeme. Tvar jeho inciativu rozhodně podporuje; tematice se bude věnovat i v dalších číslech. Ostatně chudé nám naléhavě připomíná i nedávno zvolený papež František, jehož dosavadní gesta signalizují pozoruhodný pontifikát.

Motiv města se nám v tomto Tvaru vrací také v poezii. Město až myticky prostupuje verše Jakuba Řeháka, nominovaného na Magnesii Literu za sbírku Past na Brigitu. Tuto knihu recenzujeme v rubrice Dvakrát. Jakub nám mimo to poskytl své tři nové básně, z nichž jedna nás zavede do pražských Vršovic. To s dalším básnícím Jakubem, tentokrát Čermákem, se vydáme až do Paříže.

Z ostatních textů bych rád upozornil na ukázku z knižního rozhovoru s filosofem Alainem Badiouem, kterému jsme se věnovali na počátku roku. Text přejímáme od slovenského internetového magazínu JeToTak – Le mond diplomatique, s nímž jsme navázali spolupráci. Ob číslo vám z tohoto zajímavého periodika přineseme jeden text.

Přeji nám všem jaro!

Adam Borzič 
 

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz