Tvar 18/2013

30. 10. 2013
Mikuláš: Medvídek, který nelhal, digitální fotografie

Autorem básně Zdarma na první straně je Petr Hruška. (Mimochodem proslýchá se, že řečený letos dostane Státní cenu za literaturu. Blahopřejeme, Petře!) 

Šéfredaktor Adam Borzič musel bohužel naléhavě odcestovat do Vatikánu, kde v zákulisí připravuje další fázi celosvětového žido-katolicko-zednářsko-socdemokraticko-pohansko-jungovsko-bolševického spiknutí. A je tam natolik zaneprázdněn, že do své domovské redakce Na Florenci 3 poslal jen SMS tohoto znění: „Nestiham editorial, at ho napise Pepik Laufer!“ Výjimečně je tedy autorem Editorialu excelentní český herec, scenárista, režisér, tlumočník, moderátor a textař Josef Laufer, známý především jako zpěvák něžné normalizační ukolébavky Dopis Svobodné Evropě

V Devíti stech šedesáti devíti slovech o próze pistolník Pavel Janoušek zacílil na knihu Jiřího Kratochvila Alfa Centauri (Druhé město, Brno 2013). A jakže z toho dotyčná vyšla? Prozradíme jen málo: Jiřího Kratochvila si jako spisovatele vážím a mnohé jeho prózy uznávám. […] S knihou Alfa Centauri mam však dvojí problém. Za prvé, není to kniha myšlenkově natolik překvapivá a inspirativní, aby k jejímu obsáhnutí nepostačovalo několik vět. Za druhé, je napsána v žánru novely s tajemstvím, tedy v žánru vědomě pracujícím s napětím, jež má utvářet postupně nastolování a odhalování záhady. Jak ale napsat recenzi, která by čtenáři neprozradila hádanku, na níž tu autor staví, a tím jej nepřipravila o případné potěšení z četby?“ 

V bazální recenzní rubrice Dvakrát se ocitla básnická kniha Kateřiny Bolechové Pohřebiště pecek (Nakladatelství Petr Štengl, Praha 2013). Ladislav Zedník píše, že není podstatné, jakou materii básník pro svou tvorbu užívá, důležité je, jak s ní nakládá, co z ní tvoří. Pouze to mi přísluší hodnotit. A můj celkový dojem z knížky nakonec přepadává spíše do kladných hodnot.“ A Martin Charvát si pochvaluje, že „rukopis Kateřiny Bolechové je už rozpoznatelný, specifický a má v české poezii své místo.“ 

Horuji pro kultivovanou komerci a aktivního čtenáře – tak se jmenuje velký rozhovor s Evou Klíčovou, redaktorkou časopisu Host, ale především známou recenzentkou, která svými (nejen recenzními) texty umí opakovaně probouzet prudce emotivní reakce. Sama je to však dáma klidná a vcelku i věcná. To však neznamená, že v interview, které s ní vedl zástupce šéfredaktora Tvaru Roman Kanda, chodila po špičkách: Prostě nemůžete obdivovat socialistickou ,stoprocentní‘ zaměstnanost, aniž byste si nepřipouštěl existenci třeba ponižujícího a deformujícího kádrového systému nebo podstatu tehdejší kolabující ekonomiky. Takový o co povrchnější, o to zapálenější politický apel se pak objevuje v kritice, ale i v poezii, jež si sama sobě říká angažovaná.“ 

V rubrice Poezie jsme připravili básně Andrey Vatulíkové, mladé brněnské básnířky, o jejíž tvorbě František Listopad, o třiašedesát let od ní starší český básník, který žije v Portugalsku, napsal: „Provokace je ve způsobu, jak se vidí bez zrcadla a bez efektů, jak nás doslova nutí sledovat její cesty a zácestí, jak je obnaženě lyrická a drze zkratkovitá…“ Ocitujme tedy báseň „Nová ženskost“, kterou napsala v Lisabonu v roce 2012: „Muži se za mnou otáčejí / A já jim s radostí odpovím Olá / A v radosti té odpovědi / zábleskem si všimnu / že otáčí se také ženy –“ 

Další básně jsou z pera pozoruhodného, byť ne tak docela známého básníka Jana Nováka (nar. 1938, bývá uváděn také jako Jan J. Novák či Jan. Jan Novák), o němž v perexu Petr Motýl píše, že jeho poezie „…žije. Ač nikdy nebudila pozornost v módních výlohách, má své pozorné čtenáře, kteří si ji dokázali a dokážou najit.“ 

A poezie do třetice, tentokrát překladová: Jorge Teillier a jeho báseň Noční vlaky. Tento melancholický chilský básník (1935–1996), u nás takřka neznámý, zemřel v šedesáti letech, daleko od domova, na pobřeží Tichého oceánu. 

Próza spisovatele, literního vědce a překladatele Vladimíra Macury Nějaký lhář prolhaná… je přepůvabně pestrý a hravý text, v němž nechybí ani verše. V perexu se praví, že „…hříčka tak patrně vznikla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a předcházela sérii textů, z nichž některé se autorovi podařilo zveřejnit v dětském vysílání Československého rozhlasu.“ 

„Dobrý den, holky na mateřský! Tady je váš Petr ,Křtitel‘ Pryskyřník. A-haha. V Londýně bylo poslední dny docela vedro, pokud vás to zajímá.“ Ahoj, Petře Pryskřníku vulgo Křtiteli, tady jsou tvoje Veverky v parku Hu, zajímá, zajímá, vyprávěj dál! aneb Ladislav Selepko a 18. pokračování jeho prózy. 

S obsáhlou a zásadní polemikou na dané téma přišel Pavel Janoušek v příspěvku nazvaném vskutku výmluvně: Spát a revoluce aneb Tři zdroje a tři součásti české angažované teorpoezie neboli Co dělat? Jeho reflexe angažovanosti je vůči mladým levicovým angažovaným literátů krajně skeptická, nečekaně povzbuzující je však poslední douška čili postskriptum: „Každý příznivec angažované poezie, který identifikuje všechny stati klasiků marx-leninismu, jež jsem při svých úvahách použil, a v jednoduchém testu prokáže, že je přečetl, má u mě frťana.“ Tak co, kluci a holky, kdo z vás ho prolije hrdlem? Nechutnal by tenhle panák obzvlášť opojně? 

Následuje zcela neangažovaná, zato třeskutě pikantní próza Vikiho Shocka Sněhurka, jakou svět neviděl s podtitulem Psychopatologicko-analytická variace na klasickou pohádku v hávu freak show. Jedno je jisté: až jinak otrlý čtenář zví a domyslí, kdože je autorem Sněhurčina outěžku, klesne mu překvapením čelist… 

Zkáza Titaniku Hanse Magnuse Enzensbergera připlouvá se zpěvem sedmnáctým a osmnáctým. 

Ve Výtvaru Vlaďka Kuchtová krom jiného propaguje Galerii Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze: „Sama prvorepubliková architektura budovy podle návrhu Františka Vahaly je nepřehlédnutelným skvostem, který uvnitř ukrývá například interiér ředitelny v rondokubistickém stylu, jenž v roce 1925 získal na proslulé Světové výstavě dekorativního umění v Paříži cenu Grand Prix.“ 

Mluvící ryba čili báseň a čas se jmenuje esej filosofa, literárního vědce a básníka Josefa Hrdličky. V eseji – původně přednášce proslovené letos v Kostelci nad Černými lesy a následně pro Tvar upravené – reflektuje téma času v tvorbě několika básnických velikánů. 

V rubrice Bez servítků to od Svatavy Antošové tentokrát pěkně schytal spisovatel Ivan Klíma. Ptáte se za co? Čtěte její text Beseda s literátem aneb kterak dospět k hromadnému orgasmu

Do Historie revolucí přispěla historička Daniela Tinková esejem Revoluční vlny 20. a 30. let 19. století v Evropě

V rubrice Tvar představuje nahlédneme do básní Jana Odstrčila, které svými impresemi z nich doplnil Adam Borzič. 

Cyklus Slávy dcera nově vyložená Martina C. Putny pokračuje pátou částí, k jinočtení Kollára byl tentokrát přizván italský vědec a literát Claudio Magris. 

Literární kritik Jaroslav Červinka se jmenuje fundovaný text Jana Bílka, zaměstnance Památníku národního písemnictví. Ocitujme z úvodu: „Odpovědět na otázky, kdo byl Jaroslav Červinka a jaká byla jeho úloha v dějinách české literatury, dnes dokáže pouze hrstka odborníků. V Literárním archivu Památníku národního písemnictví byl nyní zpracován jeho osobni fond, uložený v deseti kartonech, který časově zahrnuje léta 1934–1999.“ 

Recenze:
Ivan Wernisch (ed.): Živ jsem byl! Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní) (rec. Milan Ohnisko)
Zdeněk Kalista: Setkání se snem aneb Finlandia (rec. Jan Dlask)
Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel (rec. Vladimír Novotný)
Robert Darnton: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie (rec. Tomáš Kavka)
Dagmar Klímova–Jaroslav Otčenášek: Česka pohádka v 19. století (rec. Alena Scheinostová) 

A co na to poslední stránka?
Básník Patrik Linhart alias DJ Haló, tady čistička! pouští kolemstojícím starý dobrý šelak a do mikrofonu křepce šepce: Sám jsem zůstal skryt ve stínu, nedá mi to však, abych nyní své inkognito neodhalil.“ Patriku, raději si nic neodhaluj, nebo si tě podají kluci z mravnostního!
Básník Milan Ohnisko alias DJ Ohnisko pouští kolemplujícím starý dobrý vinyl a do ampliónu hebce ryčí: Nekuř žváro, nýbrž úd – rakovina není blud!“ Milane, probůh, což ani ty se tvrďasů z mravnostního nebojíš?!
Femme fatale Melissa Pink alias DJ Vysoké podpatky si pouští z empírového walkmana rapera Hložka a jeho nejnovější hit: Chceme pomoct Česku: Dovoz veršů přes ulici!“ Ano, veni vidi vici – ale co na to CIA, holka jedna bláznivá?!?
A co na to Zlá ovce Michala Jareše, ta stará dobračka? Ta jediná moudře mlčí, používajíc při četbě konceptuální poezie antikoncepci zn. Rorýs & syn a patříc tak trochu smutně, přesto však s pochopením na celý ten příznačně přízračný rej…
 

 

Přílohy ke stažení:

 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz