Novinky

Jsme zpátky v době pozdní

Publikováno: 7. 2. 2014 | 2014
rozhovor Václava Kahudy s Emilem Haklem o ženách, bustě Hermanna Göringa z vepřového masa a klidovém stavu mysli
 

Miroslav Fišmeister: Z nových básní

Publikováno: 7. 2. 2014 | 2014
 
Svatava Antošová: Jak jsme chystali půdu pro družnost

Svatava Antošová: Jak jsme chystali půdu pro družnost

Publikováno: 7. 2. 2014 | 2014
Kolika -ismy stihne člověk za život projít a žádnému z nich přitom nepodlehnout, ale naopak udržet si od všech kritický odstup? Do této jediné, nikoliv však jednoduché otázky lze shrnout prolínání životních osudů Tonyho Judta s dějinami politických idejí a představ o moci a spravedlnosti v rozhovoru, který s ním vede Timothy Snyder v knize nazvané Intelektuál ve dvacátém století (Prostor, 2013). Rozhovor vznikal v roce 2009, tedy v době, kdy už byl T. Judt vážně nemocen a upoután na elektrický vozík. A ačkoliv ze svého těla ovládal pouze hlasivky a oči, pro vznik této knihy – jak v předmluvě poznamenává T. Snyder – to stačilo.
 

Vladimír Just: Interpretace Havlova Odcházení

Publikováno: 7. 2. 2014 | 2014
První náčrt Odcházení vznikal v sedmdesátých letech 20. století, ale teprve autorův odchod z prezidentské funkce dal hře novou referenční perspektivu. Bylo by ovšem zavádějící ztotožňovat postavy s autorem a jeho politickým osudem. Hlavní hrdina, kancléř Rieger, sice občas pronáší repliky, jež by mohl říkat politik Václav Havel, a má i některé rysy jeho vystupování, avšak tím, že mimo politiku lidsky ani profesně neexistuje, podobá se mu méně než Havlův alter ego Ferdinand Vaněk z populárních „vaňkovských“ aktovek (Audience, Vernisáž, Protest), a dokonce i méně než filosof a disident Leopold Kopřiva z Larga desolata.
 
Hlahol z výšin a propastí

Hlahol z výšin a propastí

Publikováno: 7. 2. 2014 | 2014
recenze Milana Šedivého na básnickou sbírku Jana Kohouta
 

Oldřich Mikulášek: Zima

Publikováno: 3. 2. 2014 | útržky z poezie
6/2014
 

Jitka N. Srbová: * * *

Publikováno: 27. 1. 2014 | útržky z poezie
5/2014
 
Tvar 2/2014

Tvar 2/2014

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
Milí čtenáři,
nevíte, co s volným časem? Tak to vám opravdu neporadíme. Ale než na to přijdete, můžete probrázdit nový Tvar s bankovkou stočenou do ruličky, vaše nasální dutiny vám to tentokrát odpustí. Můžete nasát cos z nekonečných polemik, vdechnout pár svěžích básnických trylků či úryvek rozšafného rozhovoru… což? Do večera je daleko, do rána ještě dál. Možná přijde i jezevec, možná se dokonce dostaví Nirvána. Smells like teen spirit…
 

editorial Adama Borziče

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
 
Čím dál víc mne zajímá, jaký je básník člověk. Ne jaký je člověk básník

Čím dál víc mne zajímá, jaký je básník člověk. Ne jaký je člověk básník

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
rozhovor Ladislava Zedníka s Ladislavem Puršlem
 

Roman Polách: Pokus o strukturální rozbor angažované poezie

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
Byť souhlasím s názorem, že je v oblasti obecného vymezení angažovanosti a takzvané angažované poezie přeteoretizováno, vložil jsem do této studie několik obecných částí. Zároveň se budu snažit tento pojem explikovat ve srovnání s analyzovanými básnickými knihami. Jako problém by mohlo být vnímáno to, že většina básníků, jejichž sbírky jsem zapojil do analyzovaného okruhu, se teoreticky vůči tomuto konceptu – alespoň ne časopisecky – nevymezovala. Nicméně si myslím, že vybrané básnické sbírky je třeba vnímat v institucionálním kontextu, ve kterém samy působí (v silovém poli otázek: kdo sbírky vydává a ve kterých časopisech se autoři prezentují). K negaci tohoto problému jistě také více než dobře pomůže konkrétní rozbor básnických knih a jejich svébytných poetik.
 

Kamil Bouška: 7 tezí proti 12 odstavcům o próze

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
Tento text je polemickou reakcí na „12 odstavců o próze“ Jany Šrámkové, Jana Němce a Ivany Myškové
 

Z básní Zuzany Lazarové

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
Z. L. (nar. 1986), básnířka, fotografka, spolupracuje se surrealistickou skupinou, publikovala v Analogonu, A2 a v antologii Nejlepší české básně 2013.
 

S křížkem po funuse

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
V nové rubrice bych spolu s několika dalšími autory chtěla s vámi krátce sdílet své literární zážitky, které už v žádném ohnisku pozornosti nestojí, ale naše pozornost se na ně zrovna zaměřila. A není vůbec významné, proč zrovna teď. Prostě jsme tu knihu odkudsi vylovili jako Sepp Jörgen. A to stačí. Nebudeme je lovit k výročím či k něčemu podobnému, kdepak. Z hlediska publicistiky půjde o knihy – okoralé chlebíčky.
 
Mystik filosofující kladivem

Mystik filosofující kladivem

Publikováno: 24. 1. 2014 | 2014
recenze Adam Borziče
 

Jak se to přečte

Publikováno: 22. 1. 2014 | 2014
recenze Oliny Stehlíkové na antologii Nejlepší české básně 2013,
redakčně nekrácená verze
 

Oldřich Ludva Kozlowski: Zima

Publikováno: 20. 1. 2014 | útržky z poezie
4/2014
 

Jiří Landa: V parku

Publikováno: 13. 1. 2014 | útržky z poezie
3/2014
 
Tvar 1/2014

Tvar 1/2014

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
 

editorial Adama Borziče

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
 

Jsme mužské autorky ve světě ženských autorů

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
rozhovor Simony Martínkové-Rackové a Svatavy Antošové s Kateřinou Rudčenkovou o erotice, stárnutí a závislosti na psaní
 

Anketa o tabu

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
Redakce Tvaru oslovila celkem třicet osm respondentů. Jedenáct z nich účast v anketě odmítlo (tři s odůvodněním, že dnes už žádné tabu neexistuje, zbylí s odůvodněním jiným či žádným), čtyři na pozvání vůbec nereagovali. Básnířkám a básníkům, kteří odpověděli, bychom rádi poděkovali za odvahu vyjádřit otevřeně svůj názor na dozajista ošidné téma. Položili jsme jim tyto otázky:
1. Co je největší tabu dneška? O čem se nemluví, nebo jen těžko?
2. Existuje pro vás nějaké tabu v básni?
 

Nemusí to být Žid
rozhovor se Slavojem Žižkem

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
V roce 1994 byl publikován rozhovor, který se Slavojem Žižkem vedla argentinská psychoanalytička Josefina Ayerza, zakladatelka kulturního periodika Lacanian Ink. Aktuálnost rozhovoru je dána tím, že Žižek se v něm vyjadřuje k závažným etickým otázkám doby, jež mají svůj přesah k dnešku. Žižek na pozadí „spinozovského charakteru“ pozdního kapitalismu brilantně analyzuje projevy intolerance a rasismu jako nebezpečnou směs nostalgie a cynismu a provokativně nahlíží i otázku náboženského fundamentalismu. Čtenářům Tvaru nabízíme rozhovor ve slovenském překladu Petra Takáče.
 
Literární zápisník V. K.

Literární zápisník V. K.

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
„…Co mrtvola, kterou sis loni zasel na zahradě, vyklíčila už? Rozkvete letos?“ Dobrý den, miláčkové. Tímto citátem z Pustiny T. S. Eliota (opsaném z knihy Duch Děvky od Normana Mailera) předznamenávám svůj dnešní, první zápis.
 
Zpráva o „ukájení pudu pohlavního sociálně“

Zpráva o „ukájení pudu pohlavního sociálně“

Publikováno: 8. 1. 2014 | 2014
recenze Patrika Linharta
 
Stránka: 1.. 7 8 9 10 11 12 13 ..35

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 31. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz