Novinky

Karel Milota: Lháři

Publikováno: 1. 7. 2013 | útržky z poezie
27/2013
 
Tvar 13/2013

Tvar 13/2013

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
rozhovor s Petrem Řehákem o cestě do Indie a o poezii
anketa mezi českými literáty o cestování
verše Olgy Stehlíkové a Svetlany Cârsteanové
z romaneta Romana Ropse
Karel Deniš: Můj bratr Vinnetou
Petr Král: Náměty V
Mexická revoluce roku 1910
 

editorial Adama Borziče

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
 

Zanechat stopu

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
nekrolog Iva Haráka za Zdeňkem Rotreklem (1. 10. 1920 − 9. 6. 2013)
 
Básník by nejspíš neměl nic

Básník by nejspíš neměl nic

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
rozhovor Milana Ohniska s Petrem Řehákem o cestě do Indie a současné české poezii
 

Kateřina Piorecká: O paměti míst

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
Na stránkách realitní kanceláře se objevila vila za 49 000 000 Kč. Tentokrát nebyla tajena přesná adresa, jak to u exkluzivních nabídek bývá; není ani tajemstvím, kdo nemovitost prodává. Vila na dobré adrese patřila Karlu Čapkovi. A pět let poté, co v roce 2008 vypršela autorská práva, příbuzní jeho ženy Olgy Scheinpflugové zjistili, že je péče o „rodinné stříbro“, vilu i odkaz slavného prastrýce velkou přítěží. U sousedů tyto problémy neřeší – na výtvarná díla se vztahují jiná pravidla a odkaz Josefa Čapka do výprodeje nemusí.
 

Petr Král: Náměty V.
Od básně k skladbě

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
Vztah mezi „jednotlivou“ básní a básnickou skladbou představuje zvlášť náročný námět a předmět výzkumu, už proto, že pojmy básně a skladby neodpovídají žádné neměnné definici a připouštějí mnoho různých pojetí, samy o sobě i co do vzájemného rozlišení. Obojí se vždy znovu upřesňuje až v jedinečných dílech, jejichž konkrétnost převažuje nad možností vyvodit z nich obecné závěry. Z různých poetik a koncepcí básnického výrazu ovšem vyplývají i různá pojetí skladby a toho, co ji dělí od „prosté“ básně; nové poetiky a básnické programy se zároveň často ohlašují právě prostřednictvím větších skladeb-manifestů, ať jsou tak pojaty od začátku (Pásmo, Kvílení) nebo chápány až dodatečně, respektive jen ve víceméně důvěrném čtenářském okruhu (Effenbergerovy Mdloby, Dvorského Koleje). Přesto i v těchto ztížených podmínkách zkusím naznačit aspoň pár obecnějších hledisek, z nichž lze vztah básně a skladby posoudit; a to při nejmenším v rámci „moderní“ a současné poesie.
 
Hrabalovo vplétání do copánků

Hrabalovo vplétání do copánků

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
recenze Romana Kandy
 

Ohnisko

Publikováno: 25. 6. 2013 | 2013
Třinácté Ohnisko je třeba zapít. Alkohol radši ne, tak pozvedám číš plnou čerstvého vzduchu. V Praze se kromě jipek a ár nachází forikzámpl na Petříně. V růžové zahradě plné rusky švitořící mládeže. A kde je Čína, ptám se? Kde Korejci? Amíci? Inuité? Kacíři? Kde Linhart a Šanda, kluci ze Stínadel?!
 

František Němec: Jedoucí vlak

Publikováno: 24. 6. 2013 | útržky z poezie
26/2013
 

Čeho se bojí Eva Klíčová?

Publikováno: 22. 6. 2013 | 2013
Redaktorku a literární kritičku Evu Klíčovou trápí – jak to nazvala – „nešťastná politizace kulturních médií“. V šestém čísle Hosta se pustila do křížku s časopisy A2 a Tvar. Není však zcela jasné, co má na mysli, když říká, že se do těchto časopisů vkrádá „patřičná politická profilace“, a dokonce prý „dril“. Nejsme oprávněni vyjadřovat se za redakci A2, ale ve Tvaru žádný dril v tomto ohledu nepanuje: neprobíhají u nás jednotná ideová školení, ani se nepřijímají závazná názorová usnesení. Problém polemicky zaměřeného článku Evy Klíčové spočívá (mimo jiné) v tom, že si redakci našeho časopisu, jak se zdá, představuje jako názorově monolitní těleso, které sdílí ideu „správnosti“ či výše citované „patřičnosti“. Přitom jde zkrátka o to, že Tvar přichází s určitou koncepcí literatury a literárního časopisu, již rozhodně nikomu nediktuje a která zůstává otevřená i kritickým hlasům.
 

Anna Háblová: Mlýny

Publikováno: 17. 6. 2013 | útržky z poezie
25/2013
 
Tvar 12/2013

Tvar 12/2013

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
rozhovor s Janem Červenkou o Mileně Hübschmannové, Romech a romské literatuře
poezie Renáty Berkyové
próza Evy Danišové
několik poznámek k víře Romů
Roman Kanda o Kafkovi v Liblicích
Nic, Bůh a jazyk – rozhovor s Ryszardem Krynickým
Tomáš Gabriel: Vůle a vytržení
Chilská revoluce 1970–1973
Platforma pro sociální bydlení
Nad knihou: Jan Keller o středních vrstvách
z recenzí: Dryje * Pechar * Eliášová
 

namísto obvyklého editorialu...

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
 
z básní Renáty Berkyové

z básní Renáty Berkyové

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
Renáta Berkyová (nar. 1985 v Rimavské Sobotě na Slovensku) je romská básnířka žijící v Praze. Romštinu používala její rodina jen částečně, svou poezii píše převážně ve slovenštině. Je absolventkou bakalářského programu oboru Romistika na FF UK v Praze, kde nyní dokončuje magisterské studium.
 
Eva Danišová: Mít někoho svého

Eva Danišová: Mít někoho svého

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
Úryvek z první kapitoly novely, která koncem letošního roku vyjde ve sbírce ženské romské prózy.
 

Štěpán Ripka: Nevědecký výzkum pro státní správu. Případ sociálních ubytoven

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
V 7. čísle Tvaru jsme otiskli otevřený dopis básníka a výtvarníka Miroslava Huptycha na podporu pražských bezdomovců, adresovaný pražskému primátorovi a spisovatelským a novinářským sdružením. V 10. čísle jsme pak uveřejnili dvě vybrané reakce na tento dopis a další na svých webových stránkách (viz sloupeček Aktuálně dole). Dnes k těmto ohlasům připojujeme článek sociologa Štěpána Ripky, mluvčího Platformy pro sociální bydlení, který téma bezdomovectví a problematiky jeho řešení doplňuje významnými informacemi včetně zprávy o souběžných iniciativách.
 

Kafka na zámku: nástin trojího čtení

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
Roman Kanda k padesátému výročí konference v Liblicích (24.–25. 5. 1963)
 

Tázání nad novelou romské autorky

Publikováno: 14. 6. 2013 | 2013
recenze Aleny Scheinostové na knihu Ireny Eliášové Listopad
 

Jaroslav Zatloukal: Evropa v přílbě

Publikováno: 10. 6. 2013 | útržky z poezie
24/2013
 

Alena Vrbová: Narozená

Publikováno: 3. 6. 2013 | útržky z poezie
23/2013
 
Tvar 11/2013

Tvar 11/2013

Publikováno: 31. 5. 2013 | 2013
Hřmění ticha – rozhovor s Antonínem V. Límanem * Bašóova žába * Proměny poezie haiku * rozhovor s Pavlem Martincem o česky psaném haiku a západním myšlení * poezie: Rybáková, Kalif, Szpuk * z krátkých próz Michala Šandy * Anglická revoluce * Ars magna – číslo a lumen * Poezie na Opavsku * Karel Fořt: Z New Yorku do pekla * recenze: Stasiuk – Vladislav – Harák
 

editorial Adama Borziče

Publikováno: 31. 5. 2013 | 2013
 

Antonín V. Líman: Bašóova žába

Publikováno: 31. 5. 2013 | 2013
esej česko-kanadského japanologa, překladatele a pedagoga o českých překladech haiku
 

Třítažky, bauhaiku a Darmošlapův deník

Publikováno: 31. 5. 2013 | 2013
Zcela svébytné útvary, japonským haiku však bezesporu inspirované, píše chebská básnířka, fotografka a výtvarnice Viktorie Rybáková (nar. 1961). Při své skromnosti je nenazývá „haiku“, ale „třítažky“, neboť jak sama říká, „k haiku patří výtvarná stránka znakového písma, bez něj je haiku jako oblak bez větru“. Podobně děčínský básník J. H. Kalif (vlastním jménem Jan Kalivoda, nar. 1977), jehož velmi oslovila Bašóova Úzká stezka do vnitrozemí, zasazuje svá haiku do prostředí, kde se z důvodu své profese pohybuje nejvíce – na stavbu. Nazývá je „bauhaiku“ (odvozeno od německých slov Baustelle – staveniště či Bauarbeiter – stavební dělník). Šumavský básník Roman Szpuk (nar. 1960) se kromě psaní haiku – samostatná sbírka Kámen v botě (Stehlík, 2012) – zabývá také úvahami o procesu jeho vznikání či o jeho zpětném působení na básníka, jakož i o pochopení smyslu a procítění hloubky této poezie.
 
Stránka: 1.. 12 13 14 15 16 17 18 ..35

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 31. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz