2013

Tvar 18/2013

Tvar 18/2013

Najdete v něm mj. rozhovor s Evou Klíčovou, básně Andrey Vatulíkové, Jana Nováka či Chilana Jorgeho Teillera nebo experimentální prózu Vladimíra Macury.
 
Horuji pro kultivovanou komerci a aktivního čtenáře

Horuji pro kultivovanou komerci a aktivního čtenáře

říká Eva Klíčová v rozhovoru s Romanem Kandou.
 

Spát a revoluce aneb Tři zdroje a tři součásti angažované teorpoezie neboli Co dělat?

příspěvek Pavla Janouška do aktuální polemiky o ideologii a literatuře
 

Mluvící ryba čili báseň a čas

Ve svém eseji – původně přednášce proslovené letos v Kostelci nad Černými lesy a následně pro Tvar upravené – reflektuje Josef Hrdlička téma času v tvorbě několika básnických velikánů
 

Vladimír Macura: Nějaký lhář prolhaná...

Z úvodu Pavla Janouška: Méně známá je juvenilní, básnická etapa Macurovy literární tvorby, spjatá s jeho rodnou Ostravou. Aspiraci „býti básníkem“ měl Vladimír Macura již od dětství. První báseň mu vyšla už v šestnácti letech, v neděli 31. července 1961 v ostravském deníku Nová svoboda. Byl pod ní podepsán jako žák 10. B třídy, Ostrava-Přívoz. O něco později, v sedmnácti, pak spolu s Mirkem Stonišem a Josefem Fraisem zakládá původní literární směr nazvaný ismuismus, jenž ve vzdoru vůči Ostravě jako černému a ocelovému srdci republiky vzýval Stonišem napsanou větu: „Neberte mě vážně, ani tehdy, když říkám, abyste mě nebrali vážně.“ Ismuismus měl „utvořit spojovací můstek mezi poezií a lidmi“, k trojici jeho znaků programově patřil jednoduchý výraz, humor, hravost. Toto vše nacházíme také v rukopisné hříčce začínající slovy Nějaký lhář prolhaná…, která ale vznikla až poté, co Macura po příchodu na studia do Prahy začal o svém básnickém talentu pochybovat a prostor pro svou spontánní potřebu psát nově hledal v méně závazné literatuře pro děti. Níže publikovaná hříčka tak patrně vznikla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a předcházela sérii textů, z nichž některé se autorovi podařilo zveřejnit v dětském vysílání Československého rozhlasu.
 
Počtvrté vzpomenutí zapomenutí aneb nerecenze neslavných

Počtvrté vzpomenutí zapomenutí aneb nerecenze neslavných

recenze Milana Ohniska na Wernischovu čítanku z „jiné“ české literatury
 
Tvar 17/2013

Tvar 17/2013

O psaní s Danielou Hodrovou v něm rozmlouvá Kateřina Piorecká, též autorka eseje Psaní na dotek. Nad technologií psaní a hmotnou kulturou se ve své studii zamýšlí Jay David Bolter. Českých literátů jsme se mj. zeptali: Čím je pro vás bílá stránka? Potud tematický blok věnující se fenoménu psaní, krom toho najdete v 17. čísle plno dalších materiálů: namátkou poezii Zbyňka Fišera a Jitky N. Srbové, obligátní blok recenzí, seriál o historii revolucí či pokračování polemiky o ideologii a literatuře.
 

rozhovor Kateřiny Piorecké s Danielou Hodrovou

U kulatého stolu jsme se s Danielou Hodrovou sešly nad jejími rukopisy. O samotné události psaní jsme vedly dialog nejen slovem u kávy a čaje, ale i písmem.
 

Kateřina Piorecká: Psaní na dotek

„Má psaní budoucnost?“ ptal se Vilém Flusser již v roce 1987. Heslo „scribere necesse est, vivere non est“ přitom shrnovalo tisíciletou zkušenost západní civilizace. Ve svém fenomenologickém tázání Flusser shledal, že psaní je chudé, primitivní, málo účinné a nákladné gesto, které znehodnotila inflace psaných textů: každý je spisovatel a to je začátek konce.
 

Luxus lásky k Itálii

recenze Luďka Lišky na knihu Henryho Jamese Italské hodiny
 

Kámen do sbírky Pana Greatmana

recenze Dariny Alster na výstavu Aspekty Velkého Muže Radima Labudy, slovenského umělce žijícího v Praze
 
Tvar 16/2013

Tvar 16/2013

jehož titulce vévodí skvostný pohled z okna naší nové redakce. (Naše adresa nicméně zůstává stejná, stěhovali jsme se v rámci stejné budovy, pouze o tři patra výše.)
 
Více důvodů k existenci poezie není potřeba,

Více důvodů k existenci poezie není potřeba,

říká německý literát a překladatel české poezie Reiner Kunze při příležitosti svých osmdesátin
 
O inteligentních hornících a etických anarchistech

O inteligentních hornících a etických anarchistech

Severní Čechy byly často označovány v literárním, uměleckém, ale i sociálním kontextu jako rudý, hornický či drsný sever. A protože tato označení přetrvávají coby zjednodušující a zároveň už notně vybledlé nálepky dodnes, nedalo mi to, abych nezačala svůj exkurs po tomto kraji rozhovorem s Pavlem Koukalem (nar. 1944), který se kulturním děním na severu Čech zabývá dlouhodobě a jehož zásluhou vyšla na toto téma řada pozoruhodných studií – většinou v duchcovském nakladatelství Kapucín.
 
S Mrożkem na fišplacu

S Mrożkem na fišplacu

vzpomínka Tomáše Ticháka na Sławomira Mrożka
 
Na pouť s Jindřichem

Na pouť s Jindřichem

recenze Ladislava Zedníka na novou básnickou sbírku Martina Pocha
 

František Dryje: Čtyři způsoby, jak nerozuměti literatuře

ad Eva Klíčová: Kritéria lyrického věku, Host č. 6/2013, s. 27
 
Těším se, že budu číst českou poezii v originále

Těším se, že budu číst českou poezii v originále

Od konce července pobývá ve squatu na pražské Cibulce polský básník Robert Rybicki. V Polsku mu vyšlo pět básnických sbírek, které zaznamenaly příznivý ohlas u kritiky i čtenářů. U nás byly publikovány překlady jeho básní v Tvaru, Psím vínu a Protimluvu. Ze současných českých básníků by se životním stylem dali k Rybickému přirovnat třeba Básník Ticho či Vít Kremlička.
Tento rozhovor byl veden v polovině srpna 2013. Je konec září a Robert Rybicki v Praze stále ještě je…
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 ..8

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 35. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz